Byla 2-1558-729/2009

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,

2sekretoriaujant Janinai Skuodienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui prokurorui M.Ūsui,

4suinteresuotam asmeniui Z. Č. ,

5suinteresuoto asmens atstovei Lidijai Pocienei,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro pareiškimą suinteresuotiems asmenims B. K. , Z. Č. , Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Viliaus Gaigalaičio globos namai ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl asmens pripažinimo neveiksniu, globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo ir

Nustatė

7pareiškėjas pareiškė reikalavimą pripažinti suinteresuotą asmenį B. K. , asmens kodas 422022002760, neveiksnia. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad į pareiškėją su prašymu kreipėsi Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Viliaus Gaigalaičio globos namai, kuri prašo pas juos esančią B. K. pripažinti neveiksnia dėl jo psichinės būsenos, paskirti jos dukrą Z. Č. globėja bei jos turto administratore. B. K. psichinės būsenos sutrikimus patvirtina duomenys iš jos asmens sveikatos istorijos. B. K. yra neįgali, pensininkė, jai pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis, bei nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Ji nesuvokia bendruomeninio gyvenimo, nesiorientuoja aplinkoje ir negali tinkamai suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, savarankiškai tvarkyti asmeninių reikalų, atlikti finansinių operacijų, rūpintis savo sveikata, todėl jai būtina kito asmens globa ir nuolatinė priežiūra bei jos turto administratorius. Iš Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro išrašo iš medicininių dokumentų nustatyta, kad B. K. diagnozuota kraujagyslinė demencija, padariniai po smegenų infarkto, hemeparezė.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas reikalavimą palaikė ir prašė šį pareiškimą tenkinti, o klausimus dėl globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus skyrimo paliko spręsti teismui.

9Iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus išvados ir posėdyje dalyvavusios atstovės paaiškinimų nustatyta, kad dukra Z. Č. yra tinkamiausias asmuo būti B. K. globėja ir turto administratore, nes ji pati dėl ligos negali tinkamai įgyvendinti savo poreikių, o dukra mama rūpinasi nuoširdžiai, ji dirba V.Gaigalaičio globos namuose, todėl kasdien ją lanko, prižiūri, todėl prašo teismą pripažinus B. K. neveiksnia, nustatyti jai globą ir skirti Z. Č. jos globėja ir turto administratore.

10Suinteresuotas asmuo Z. Č. teismo posėdžio metu paaiškino, kad B. K. yra jos mama, jai pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis, bei nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Ji nesiorientuoja aplinkoje ir negali tinkamai suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, savarankiškai tvarkyti asmeninių reikalų, atlikti finansinių operacijų, rūpintis savo sveikata. Nurodė, kad ji dirba V.Gaigalaičio namuose, todėl kasdien lanko mamą, ja rūpinasi, mama ją atpažįsta ir laukia ateinančios. Todėl ji prašo prokuratūros pareiškimą patenkinti ir paskirti ją B. K. globėja ir jos turto administratore.

11Iš 2009-08-07 teismo psichiatrinės ekspertizės akto Nr. 85TPK-175 nustatyta, kad B. K. psichinė būsena atitinka kraujagyslinės demencijos (silpnaprotystės) kriterijus. Dėl progresuojančių pažintinių funkcijų sutrikimų, blogėjančios atminties, gilėjančių dėmesio sutrikimų, progresuojančių silpnaprotystės reiškinių ji negali suprasti savo veiksmų esmės ir negali jų valdyti. Dėl tų pačių priežasčių ir nesant kritikos savo būsenai negali teismo posėdžio metu suteikti informaciją apie savo sveikatą. (b.l. 29-30).

12Pareiškimas tenkintinas. Teismo posėdžio metu apklausti suinteresuoti asmenys vieningai parodė, kad B. K. dėl savo psichinės sveikatos būklės negali tinkamai įgyvendinti savo teisių ir atlikti pareigų, suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Tai patvirtino teismo psichiatrinės ekspertizės aktas, kita byloje surinkta medžiaga. Visa tai yra pagrindas teismui pripažinti B. K. neveiksnia (LR CK 2.10str.).

13Siekiant apsaugoti ir apginti neveiksniu pripažinto asmens interesus, atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes būtina skubiai spręsti jo rūpintojo ir turto administratoriaus skyrimo klausimą. Z. Č. pageidauja rūpintis mama ir įsipareigoja toliau ją globoti ir rūpintis, tai ji patvirtino ir teismo posėdyje. Iš pažymos dėl teistumo matyti, kad Z. Č. teistumų neturi (b.l.14). Iš medicininio pažymėjimo matyti, kad Z. Č. yra pakankamai sveika ir gali būti globėja (b.l. 34). Ji taip pat skirtina ir B. K. turto administratore, kadangi iš teismui pateiktų pažymų apie B. K. mokamas išmokas bei nekilnojamąjį turtą matyti, jog ji turi turto ir pajamų, kuriuos reikia administruoti, tenkinant jos poreikius.

14Remiantis Socialinės paramos skyriaus išvada ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.242 str., 3.245 str., 3.277 str., B. K. nustatytina globa, jos globėja ir turto administratore skirtina Z. Č. (LR CPK 493 str., 505 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 468str., teismas

Nutarė

16pareiškimą patenkinti.

17Pripažinti B. K. , asmens kodas ( - ) neveiksnia.

18B. K. nustatyti globą, jos globėja ir turto administratore paskirti Z. Č. , asmens kodas ( - ) gyv. ( - ).

19Sprendimą dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdyti skubiai.

20Išaiškinti globėjai Z. Č. jos kaip globėjos teises ir pareigas (Lietuvos Respublikos CK 3.240 straipsnio 1 d., 3.244 straipsnis, 3.243 straipsnis 5 dalis), kad globėjas yra savo globotinio atstovas pagal įstatymą ir gina neveiksnaus asmens teises ir interesus be specialaus pavedimo, neveiksnaus asmens turtą ir jo duodamas pajamas globėjas turi naudoti išimtinai neveiksnaus asmens interesais, globėjas, jo artimieji giminaičiai negali sudaryti sandorių su globotiniu, išskyrus atvejus, kai turtas globotiniui yra dovanojamas ar perduodamas neatlygintinai naudotis, jeigu tai atitinka globotinio interesus, privalo informuoti globos (rūpybos) instituciją apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.

21Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai