Byla 1-45-673/2013
Dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata), padarymu

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, sekretoriaujant Sandrai Navickienei, dalyvaujant: prokurorei Ingai Dovidavičienei, nukentėjusiajam J. Z., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje, O. K., a. k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, dirbantis UAB „( - )“ autoremontininku, vedęs, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 4 dalyje (Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimu esant apsvaigus nuo alkoholio, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata), padarymu,

Nustatė

22012 m. spalio 14 d. apie 17.30 val., O. K., Kėdainių r., Taujankų kaime, kelio Šėta-Truskava 6 kilometre, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tuo pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 p.- draudžiama vairuoti transporto priemonę /.../ neblaiviems /.../, vairuodamas automobilį Mazda Xedos 6, valstybinis numeris ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 133, 135 punktuose nurodytus reikalavimus, tai yra būdamas eismo dalyviu ir privalėdamas laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui (KET 9 p.), neviršyti leistino greičio ir atsižvelgdamas į važiavimo sąlygas pasirinkti tokį važiavimo greitį, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties (KET 133 p.), gyvenvietėje privalėdamas važiuoti ne didesniu kaip 50 km/h greičiu (KET 135 p.), 30 km/h viršijo leistiną važiavimo greitį važiuodamas gyvenvietėje apie 80 km/h greičiu, nesuvaldė vairuojamo automobilio ir šiam praradus tiesiaeigiškumą nesugebėjo jo sustabdyti, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į pakelės medį, dėl ko, dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų automobilio Mazda Xedos 6, valstybinis numeris ( - ), keleiviui J. Z. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.

3Kaltinamasis O. K. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012-10-14, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, vairavo savo automobilį Mazda Xedos 6, valst. Nr. ( - ), kurį buvo pirkęs prieš kelias dienas, bet nespėjęs savo vardu įregistruoti ir apdrausti civilinės atsakomybės draudimu. Pripažįsta, kad būdamas girtas važiavo gyvenvietėje keliu nuo Truskavos link Šėtos apie 80 km/h greičiu, tai yra viršijo leistiną greitį 30 km/h. Vienu tarpu automobilį užmetė ir jis nesugebėjo suvaldyti automobilio, nučiuožė į šalikelę ir kairiuoju šonu atsitrenkė į medį. Nežino, kodėl sumėtė automobilį, bet mano, kad galėjo sprogti galinė padanga, nes automobilio galinis ratas buvo netvarkingas, jis buvo pakrypęs, buvo nudilęs vienos padangos protektorius, padanga buvo prastos būklės. Įvykio metu priekinėje keleivio sėdynėje sėdėjo J. Z., o gale – V.. Eismo įvykio metu buvo sužalotas J. Z.. Teigia, kad po eismo įvykio jis nubėgo namo, nes norėjo kviesti pagalbą. Su žmona einant link įvykio vietos pamatė, kad yra atvykę policininkai ir išsigandęs pabėgo, slapstėsi pas močiutę ( - ), į policiją nuvyko po kelių dienų. Gailisi taip pasielgęs, nukentėjusiojo atsiprašė, jam atlygino apie 500 Lt dydžio žalą už vaistus. Su Valstybinės ligonių kasos civiliniu ieškiniu sutinka visiškai. Dirba, augina du mažamečius vaikus.

4Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė visiškai įrodyta nukentėjusiojo parodymais ir kitais rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 straipsnyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnio pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą.

5Nukentėjusysis J. Z. parodė, kad 2012-10-14 kartu su R. V. ir O. K. R. V. namuose gėrė alų. Vėliau jie važiavo O. K. vairuojamu automobiliu į ( - ) kaimą, po to į ( - ) kaime esančią parduotuvę, kurioje nusipirko dar alaus ir tuomet nuvykę į ( - ) kaimą pas J. B. gėrė nusipirktą alų. Po kiek laiko išvažiavo iš J. B.. Jis sėdo į O. K. automobilį, priekinę keleivio vietą, R. V. atsisėdo į automobilio galą, o automobilį vairavo O. K.. Bevažiuojant jis užmigo ir kas vyko toliau nežino. Pabudo lauke gulintis ant žemės prie automobilio. Vėliau atsipeikėjo ligoninėje, buvo gydomas Kauno klinikose, nes lūžo kaklo slanksteliai. O. K. jokių pretenzijų dėl sužalojimo neturi (b. l. 37).

6Liudytojas M. B. parodė, kad 2012-10-14 apie 15.00 val. pas jį atvažiavo O. K., J. Z. ir R. V., kurie gėrė alų. O. gyrėsi, kad nusipirko automobilį, sakė, kad bandys automobilio galingumą. Po kiek laiko O. K. paprašė parvaryti jo automobilį, tačiau jis nesutiko, nes neturi teisių. Tuomet O. K. pats sėdo prie automobilio vairo, o į keleivių vietas atsisėdo J. Z. ir R. V.. Jis prašė O. nevažiuoti, nes šis buvo labai girtas, tačiau jis jo nepaklausė ir nuvažiavo link ( - ) k. (b. l. 32-33).

7Liudytoja A. K. parodė, kad 2012-10-12 jos sutuoktinis O. K. grįžo namo nauju automobiliu MAZDA, sakė, kad pirks. 2012-10-14 ryte, būdamas blaivas, kažkur išvažiavo. Į namus sugrįžo vakare, veidas, galva buvo kruvina. O. pasakė, kad automobilis sudaužytas. Tuomet ji kartu su O. K. ėjo link įvykio vietos, bet O. pamatė policijos pareigūnus ir pabėgo (b. l. 34).

8Liudytojas R. V. parodė, kad 2012-10-14 kartu su J. Z. ir O. K. savo namuose gėrė alų, sidrą. O. K. pas jį atvyko automobiliu MAZDA. Kas buvo toliau jis nepamena, nes buvo girtas. Tik vėliau iš žmonių kalbų sužinojo, kad kartu su minėtais draugais dar buvo ( - ), po to ( - ) pas jo seserį. Apie eismo įvykį nieko neprisimena dėl girtumo. Teigia, kad eismo įvykio metu nebuvo sužalotas (b. l. 36).

9Specialisto išvadoje Nr. G268/12(12) nurodyta, kad J. Z. padaryti šie sužalojimai: nubrozdinimas kaktos srityje, nosikaulių ir II-o kaklinio slankstelio danties lūžimas. Dėl II-o kaklinio slankstelio danties lūžimo J. Z. padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Sužalojimai galėjo būti padaryti eismo įvykio metu (b. l. 40-41).

10Eismo įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota įvykio vieta, kurioje matyti, kad eismo įvykis įvyko kelio Kėdainių r., Taujankų kaime, kelio Šėta-Truskava 6 kilometre. Automobilis Mazda Xedos 6, valstybinis numeris ( - ), nuvažiavęs į nuo kelio ir atsitrenkęs į medį. Matomi šoninio slydimo pėdsakai, kurių bendras ilgis 57,80 m (b. l. 3-13).

11Transporto priemonės apžiūros ir techninės būklės patikrinimo protokoluose užfiksuoti automobilio Mazda Xedos 6 sugadinimai: priekinis bamperis, priekinis dešinys žibintas ir posūkio rodiklis, variklio dangtis, priekinis stiklas, abu šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai, stoglangis, priekinis kairys statramstis, priekinės kairės pusės durelės ir durelių stiklas, kairys slenkstis, galinis kairys žibintas, priekinis dešinys sparnas, priekinių dešinės pusės durelių stiklas (b. l. 14-15).

12Daiktų apžiūros protokole užfiksuoti automobilio Mazda Xedos 6 požymiai, sugadinimai (b. l. 16-19).

13Pirkimo - pardavimo sutartyje nurodyta, kad automobilį Mazda Xedos 6, valstybinis numeris ( - ), 2012-10-05 nusipirko O. K. (b.l.24).

14Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados. Byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma, tai yra kaltinamojo parodymais, ištirtais nukentėjusiojo, liudytojų parodymais, aukščiau išvardintais rašytiniais įrodymais, neginčijamai nustatyta, kad 2012 m. spalio 14 d. apie 17.30 val., O. K., Kėdainių r., Taujankų kaime, kelio Šėta-Truskava 6 kilometre, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tuo pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 p.- draudžiama vairuoti transporto priemonę /.../ neblaiviems /.../, vairuodamas automobilį Mazda Xedos 6, valstybinis numeris ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 133, 135 punktuose nurodytus reikalavimus, tai yra būdamas eismo dalyviu ir privalėdamas laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui (KET 9 p.), neviršyti leistino greičio ir atsižvelgdamas į važiavimo sąlygas pasirinkti tokį važiavimo greitį, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties (KET 133 p.), gyvenvietėje privalėdamas važiuoti ne didesniu kaip 50 km/h greičiu (KET 135 p.), 30 km/h viršijo leistiną važiavimo greitį važiuodamas gyvenvietėje apie 80 km/h greičiu, nesuvaldė vairuojamo automobilio ir šiam praradus tiesiaeigiškumą nesugebėjo jo sustabdyti, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į pakelės medį, dėl ko, dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų automobilio Mazda Xedos 6, valstybinis numeris ( - ), keleiviui J. Z. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.

15Pagal BK 281 straipsnį baudžiamoji atsakomybė už Kelių eismo taisykles pažeidžiančius veiksmus kyla, kai jie susiję priežastiniu ryšiu su šiame straipsnyje numatytais padariniais. Šis nusikaltimo sudėties objektyvusis požymis konstatuojamas tuo atveju, kai ne kas kita, o vairuotojo padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas lemia padarinių atsiradimą. BK 281 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos – kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo – tiesioginis objektas – saugus kelių eismas (ar transporto priemonių saugus eksploatavimas), kurį teisiškai reglamentuoja atitinkamos taisyklės. Kelių eismo taisyklių paskirtis – užtikrinti tokį transporto priemonių eismo reguliavimą, kad būtų užkirstas kelias žalai padaryti, kad asmuo, vairuojantis didesnį pavojaus šaltinį, nekeltų grėsmės kitiems eismo dalyviams, aplinkai. Taigi sprendžiant, kokie veiksmai (ar neveikimas) sudaro eismo saugumo taisyklių pažeidimą, visų pirma tenka vadovautis atitinkamu teisės aktu, konkrečia jo norma.

16Byloje nustatyta, kad O. K. pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 14, 133, 135 punktų reikalavimus, kuriuose nurodyta, kad būdamas eismo dalyviu asmuo privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių ir nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui (KET 9 p.), gyvenvietės ribose važiuoti ne didesniu kaip 50 km/h greičiu (KET 135 p.), atsižvelgdamas į važiavimo sąlygas, ypač kelio ir transporto priemonės būklę, meteorologines sąlygas, vairuotojas privalo pasirinkti tokį važiavimo greitį, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties (KET 133 p.). Tačiau akivaizdu, kad grubiausiai buvo pažeistas KET 14 punkto reikalavimas, kuriame nurodyta, jog asmeniui draudžiama vairuoti transporto priemonę esant neblaiviam. Išnagrinėta bylos medžiaga rodo, kad kaltinamasis, ką ir pats pripažino, vairavo automobilį būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tai, kad kaltinamasis automobilį vairavo apsvaigęs nuo alkoholio patvirtino ištirti liudytojų M. B. ir R. V. parodymai. Akivaizdu, kad neblaivus kaltinamasis važiavo nesaugiu, nustatytą greitį viršijančiu greičiu (KET 133,135 p.). Transporto priemonę vairuojantis asmuo konkrečioje situacijoje turi važiuoti ne tik nustatytu greičiu, bet ir pasirinktų tokį greitį, kuris leistų valdyti transporto priemonę ir nekeltų pavojaus. Visi paminėti pažeidimai sudaro ir KET 9 punkte numatytą bendros eismo dalyvio pareigos pažeidimo sudėtį. Neginčijamai nustatyta, kad vairuodamas automobilį apsvaigęs nuo alkoholio O. K. pažeidė visus kaltinime nurodytus KET punktų reikalavimus, dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata. Eismo saugumo taisykles pažeidžiantys kaltinamojo veiksmai yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su kilusiais padariniais. Tai patvirtino ne tik ištirti asmenų parodymai, bet ir kiti įrodymai, kurių tarpe svarbiausias - teismo medicinos specialisto išvada, kurioje nurodyta, kad keleiviui J. Z. sukeltas sunkus sveikatos sutrikdymas buvo padarytas aplinkybėse nurodyto autoįvykio metu. Nusikaltimas baigtas, nes atsirado inkriminuojamo straipsnio dispozicijoje nurodyta pasekmė – žmogui buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata. Kadangi tarp kaltinamojo veikos ir kilusių pasekmių neginčijamai įrodytas juridiškai svarbus priežastinis ryšys, teismas daro kategorišką išvadą, kad O. K. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 4 dalyje (Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimą esant apsvaigus nuo alkoholio, kai dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata).

17Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Teismas atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįsta kaltinamojo prisipažinimą padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, nes jis nuoširdžiai gailėjosi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

18Bausmės skyrimo nuostatos. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį – nors nusikaltimas neatsargus, tačiau sukėlė pakankamai sunkias pasekmes, kaltinamasis grubiai pažeidė esminius Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis po eismo įvykio nesiėmė priemonių užtikrinti, kad nukentėjusiajam būtų suteikta medicininė pagalba, o iš įvykio vietos pasišalino. Atsižvelgiant į tai, kaltinamojo veika, nors ir padaryta dėl neatsargumo, turi būti vertinama kaip pavojinga. Kaltinamasis praeityje jau buvo nubaustas administracinėmis nuobaudomis už tai, kad vairavo automobilį būdamas neblaivus ir padaręs eismo įvykį pasišalino iš eismo įvykio vietos, tai yra išvadų nepadarė, vėl vairavo būdamas neblaivus, dėl ko sukėlė eismo įvykį, kurio metu buvo sunkiai sužalotas žmogus. Todėl teismas daro išvadą, kad kaltinamojo veiksmai buvo ne atsitiktinio, bet dėsningo jo elgesio sąlygota sunkių padarinių kilimo priežastis. Tačiau būtina atsižvelgti ir į tai, kad kaltinamasis praeityje neteistas, turi du mažamečius vaikus, dirba. Esant šioms aplinkybėms, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į tai, kad nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, O. K. skirtina straipsnio sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė (BK 50, 61 str.), jos dydį nustatant mažesnį, nei galimos skirti laisvės atėmimo bausmės vidurkis, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant vidutiniam laikui, nes teismas viliasi, jog yra pagrindas manyti, kad bausmės tikslai kaltinamajam bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo (BK 75 str.), kaltinamajam skiriant įpareigojimą (BK 75 str. 2 d. 5 p.) ir baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis teise vairuoti transporto priemones maksimaliam laikui, nes išvadų iš ankstesnių KET pažeidimų nepadaręs kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė naudodamasis šia teise (BK 68 str.).

19Kardomoji priemonė. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b.l.54,55), paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

20Civilinis ieškinys. Byloje yra pareikštas Valstybinės ligonių kasos prie SAM civilinis ieškinys 670,33 litų sumai (b.l. 88-89), kurį rašytiniu prašymų civilinis ieškovas (b.l.86) ir teisiamajame posėdyje prokuroras prašė tenkinti. Kaltinamasis su tokio dydžio civiliniu ieškiniu sutiko. Civilinis ieškinys pagrįstas, nes įrodytas (b.l. 91), todėl tenkintinas. Ieškinio suma, tai yra 670,33 Lt nukentėjusiojo gydymo išlaidoms atlyginti priteistina iš O. K. Valstybinei ligonių kasai (BPK 115 str.).

21Daiktiniai įrodymai. Automobilis Mazda Xedos 6, valstybinis numeris ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus paliktinas kaltinamajam (b.l.24, 26).

22Proceso išlaidos. Sutinkamai su BPK 103 str., procesinių dokumentų siuntimo išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis, todėl iš O. K. priteistini 18,75 Lt valstybės naudai.

23Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 301-305 str., 307 str., teismas

Nutarė

24O. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 4 dalyje (Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas esant apsvaigus nuo alkoholio, kai dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata), ir nuteisti 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausme; remiantis BK 75, 68 str., laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejų) metų laikui, įpareigojant O. K. per bausmės vykdymo atidėjimo terminą dirbti ar būti registruotam darbo biržoje ir skiriant jam baudžiamojo poveikio priemonę – nuo nuosprendžio paskelbimo 2013-01-30 uždraudžiant naudotis specialia teise – teise vairuoti transporto priemones 3 (trejų) metų laikui.

25Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

26Priteisti iš O. K. 670,33 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt litų 33 ct) nukentėjusiojo gydymo išlaidoms atlyginti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

27Daiktinį įrodymą - automobilį Mazda Xedos 6, valstybinis numeris ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus palikti nuteistajam O. K..

28Priteisti iš O. K. 18,75 Lt (aštuoniolika litų 75 ct) proceso išlaidų valstybei.

29Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima... 2. 2012 m. spalio 14 d. apie 17.30 val., O. K., Kėdainių r., Taujankų kaime,... 3. Kaltinamasis O. K. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino visiškai... 4. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė visiškai įrodyta nukentėjusiojo... 5. Nukentėjusysis J. Z. parodė, kad 2012-10-14 kartu su R. V. ir O. K. R. V.... 6. Liudytojas M. B. parodė, kad 2012-10-14 apie 15.00 val. pas jį atvažiavo O.... 7. Liudytoja A. K. parodė, kad 2012-10-12 jos sutuoktinis O. K. grįžo namo... 8. Liudytojas R. V. parodė, kad 2012-10-14 kartu su J. Z. ir O. K. savo namuose... 9. Specialisto išvadoje Nr. G268/12(12) nurodyta, kad J. Z. padaryti šie... 10. Eismo įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota įvykio vieta, kurioje... 11. Transporto priemonės apžiūros ir techninės būklės patikrinimo... 12. Daiktų apžiūros protokole užfiksuoti automobilio Mazda Xedos 6 požymiai,... 13. Pirkimo - pardavimo sutartyje nurodyta, kad automobilį Mazda Xedos 6,... 14. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados. Byloje surinktų ir... 15. Pagal BK 281 straipsnį baudžiamoji atsakomybė už Kelių eismo taisykles... 16. Byloje nustatyta, kad O. K. pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 14, 133, 135... 17. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Teismas atsakomybę... 18. Bausmės skyrimo nuostatos. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam,... 19. Kardomoji priemonė. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 20. Civilinis ieškinys. Byloje yra pareikštas Valstybinės ligonių kasos prie... 21. Daiktiniai įrodymai. Automobilis Mazda Xedos 6, valstybinis numeris ( - ),... 22. Proceso išlaidos. Sutinkamai su BPK 103 str., procesinių dokumentų siuntimo... 23. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK... 24. O. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 25. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti... 26. Priteisti iš O. K. 670,33 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt litų 33 ct)... 27. Daiktinį įrodymą - automobilį Mazda Xedos 6, valstybinis numeris ( - ),... 28. Priteisti iš O. K. 18,75 Lt (aštuoniolika litų 75 ct) proceso išlaidų... 29. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...