Byla e2S-1422-262/2019
Dėl antstolės V. M. veiksmų, suinteresuotieji asmenys S. J., B. G., M. G., E. G. ir Luminor bank AS Lietuvos skyrius

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų A. J. ir R. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų R. J. ir A. J. skundą dėl antstolės V. M. veiksmų, suinteresuotieji asmenys S. J., B. G., M. G., E. G. ir Luminor bank AS Lietuvos skyrius,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami atšaukti 2019 03 20 paskelbtas žemės sklypo, ( - ), varžytines (Nr. 169398) ir areštuoto turto vertę nustatyti teismo nutartimi paskiriant teismo ekspertą suteikiant galimybę skolininkams per teismą užduoti klausimus bei pateikti visus sklypą apibūdinančius dokumentus arba įpareigoti antstolę iš naujo įvertinti žemės sklypą, ( - ).

52.

6Skunde nurodo, kad antstolė V. M. 2019 03 20 nustatydama žemės sklypo, ( - ), pradinę turto pardavimo kainą 760 800 € ir paskelbdama šio turto varžytines, pažeidė konstitucines teises ir proceso teisės normas. Teigia, kad antstolė nepaisydama jai pateiktų prieštaravimų dėl ekspertų nustatytos kainos, ignoravo visus teismo eksperto padarytus teisės aktų pažeidimus, nors dėl šios ekspertizės atlikimo teismo ekspertui A. S. iškelta drausmės byla. Pareiškėjai nurodo, kad antstolės veiksmai, paskelbiant varžytines, kai iš varžytinių parduodamo turto kaina nustatyta nesąžiningai ir neteisėtai, kai teismo ekspertas, pateikęs išvadą, yra patrauktas drausminėn atsakomybėn, kai nustatyta kaina skiriasi 0,5 mln. Eur nuo ankstesnės išvados, kurioje nebuvo įvertinti visi faktai, kad kainos šioje teritorijoje yra didesnės, yra akivaizdžiai neteisėti ir nesąžiningi, jais siekiama parduoti turtą už mažesnę kainą. Dėl išvardintų aplinkybių pareiškėjai prašo panaikinti minėtą patvarkymą.

73.

8Antstolė 2019 04 09 patvarkymu pareiškėjų skundo nepatenkino. Patvarkyme nurodyta, jog antstolė vykdymo procese ėmėsi visų priemonių, kad skolininkų interesai būtų visiškai užtikrinti, tačiau skolininkai siekia vilkinti vykdymo procesą. Skolininkų skunde išdėstyti teiginiai nesudaro pagrindo abejoti vykdymo procese nustatyta turto rinkos verte ar antstolės sąskaita vykdymo procese skirti dar vieną ekspertą, jau ketvirtą ekspertizę. Skolininkai, nesutikdami su vykdymo procese nustatyta turto verte, teikdami prieštaravimus, skundus, neapmokėjo nė vienos vykdymo procese atliktos ekspertizės išlaidų. Teigia, kad skundo netenkinimas neatima iš skolininkų teisės apmokėti dar vienos ekspertizės atlikimo išlaidas ar pateikti antstolei, kaip įrodymą, savo pačių iniciatyva užsakytą turto vertinimo ataskaitą.

94.

10Suinteresuotasis asmuo Luminor bank AS Lietuvos skyrius pateikė atsiliepimą į skundą, prašė jį atmesti. Nurodė, kad skolininkai siekia vilkinti išieškojimo iš įkeisto turto procesą, o ne apginti savo pažeistas teises. Vykdomasis įrašas dėl skolos išieškojimo iš Luminor bank AS Lietuvos skyriui įkeisto turto yra išduotas 2016 metais, o įkeistas turtas iki šiol nėra realizuotas dėl skolininkų veiksmų.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

125.

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 25 d. nutartimi atmestas pareiškėjų R. J. ir A. J. skundas dėl antstolės V. M. veiksmų.

146.

15Teismas nurodė, kad pareiškėjai per antstolės nustatytą terminą nepareiškė motyvuotų prieštaravimų dėl ekspertizės išvados, taip pat neapmokėjo turto vertės nustatymo ekspertizės išlaidų į antstolio depozitinę sąskaitą, todėl antstolė, nenustačiusi pagrindo skolininkų nuo šios sumos sumokėjimo atleisti, pagrįstai pranešimu Nr. S-19-15-2889 dėl informavimo apie paskelbtas varžytines ir 2019 03 20 paskelbė pirmąsias skolininkų turto varžytynes Nr. 169398. Nagrinėjamu atveju buvo skelbiamos pirmosios pareiškėjams priklausančio turto varžytynės, todėl antstolė pagrįstai nustatė 760 800 Eur pradinę turto pardavimo kainą (951 000 € x 80 %). Pakartotinės ekspertizės skyrimas, taip pat didesnės turto kainos nustatymas nei šiuo metu yra nustatyta vykdymo procese nėra teisėtas ir tikslingas, nepagrįstai pažeistų išieškotojo interesą atgauti jam priteistą skolą bei sudarytų sąlygas vilkinti vykdymo procesą. Dėl išdėstytų motyvų ir teisinių argumentų skolininkų prašymas paskirti turto vertės nustatymo ekspertizę atmestinas.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

177.

18Pareiškėjai atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 25 d. nutartį panaikinti dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo ir perduoti klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

198.

20Nurodė, kad nutartyje nėra visiškai atsakyta į iškeltus argumentus, kad teismo ekspertas vertindamas turtą, padarė daug įvairių pažeidimų, kad antstolei nesilaikė BDAR nuostatų. Taigi, nutartis šiais klausimais yra be motyvų ir tai yra absoliutus negaliojimo pagrindas. Į bylos procesą turėjo būti įtrauktas teismo ekspertas A. S., kadangi to nebuvo padaryta, tai irgi yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjai nepateikė prieštaravimų dėl nustatytos kainos. Šią aplinkybę paneigia tiek į bylą pateikti Pareiškėjų prieštaravimai, tiek ir antstolės 2019 m. vasario 20 d. patvarkymas. Teismas nepagrįstai įvertino, kad antstolė teisingai pritaikė CPK 718 straipsnį ir teisingai paskaičiavo 80 proc. nuo eksperto nustatytos kainos, nes neįvertinus, ar turto vertė yra teisinga, negali būti konstatuojama, kad teisingai paskaičiuota 80 proc. nuo šios vertės.

219.

22Antstolė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas, tinkamai taikė procesines teisės normas, detaliai ištyrė ir įvertino faktines bylos aplinkybes, įrodymus, nutartį priėmė pagal į bylą pateiktų ir ištirtų įrodymų visumą, priešingai nei teigia apeliantai, nutarties motyvai yra išsamūs, todėl skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

2310.

24Suinteresuotas asmuo Luminor bank AS Lietuvos skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą.

2511.

26Nurodė, kad jis visiškai nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo jį atmesti. Bankas visiškai palaiko antstolės 2019-04-09 patvarkyme atmesti skolininkų skundą išdėstytus argumentus, banko 2019-05-06 atsiliepime, bei skundžiamoje nutartyje išdėstytus motyvus ir jų nebekartoja. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas atmetamas.

2812.

29Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

3013.

31Apeliantai teigia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis yra be motyvų, o tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais teiginiais nesutinka. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai pasisakė tiek dėl ginčo esmės, tiek dėl bylos aplinkybių, atmesdamas skundą, išdėstė tokio savo sprendimo argumentus, vadovaudamasis teisiniu reglamentavimu suformulavo aiškias išvadas. Kadangi, priešingai nei nurodo apeliantai, skundžiama nutartis yra su motyvais, atmetamas atskirojo skundo teiginys dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo.

3214.

33Taip pat nepagrįsti apeliantų teigimai, jog į bylos procesą turėjo būti įtrauktas teismo ekspertas A. S.. Pažymėtina, kad CPK normos, reglamentuojančios antstolio veiksmų apskundimą, imperatyviai neįpareigoja teismo nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų į teismo posėdį kviesti ekspertizę atlikusį ekspertą. Todėl eksperto neapklausimas teismo posėdyje negali būti absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas.

3415.

35Pažymėtina, kad ekspertizę atliko būtent apeliantų pasiūlytas teismo ekspertas A. S.. Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba, palikdama apeliantų skundą dėl teismo eksperto etikos principų pažeidimų nenagrinėtą, labai aiškiai pasisakė dėl apeliantų nurodytų grubių teismo eksperto padarytų pažeidimų, įvardydama teismo eksperto padarytas rašybos klaidas techninio pobūdžio klaidomis, negalinčiomis turėti jokios įtakos nustatytos turto vertės pagrįstumui ir teisingumui.

3616.

37Apeliantai teigia, kad teismas savo nutartį grindė tikrovės neatitinkančia aplinkybe, jog pareiškėjai nepateikė ji grindžiama ne tuo, kad skolininkai nepateikė prieštaravimų dėl turto vertės, o tuo, kad nepateikė motyvuotų prieštaravimų.

3817.

39Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs vykdomosios bylos medžiagą, pareiškėjų skundo teiginius, antstolės patvarkymus, kuriuose labai detaliai pasisakyta tiek dėl skolininkų prieštaravimuose, tiek skunde dėl antstolės veiksmų išdėstytų teiginių, jokių neteisėtų antstolės veiksmų, taip pat pagrindo skirti pakartotinę turto vertės nustatymo ekspertizę nenustatė. Taigi, priešingai nei nurodo apeliantai, teismas atsakė į esminius pareiškėjų klausimus ir nurodė, kad jokio pagrindo tenkinti pareiškėjų skundą nėra. Teismų praktikoje ne kartą yra nurodyta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (pvz. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c. b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

4018.

41Skunde dėl antstolio veiksmų apeliantai teigė, jog antstolė, 2019-03-20 nustatydama žemės sklypo ( - ) pradinę turto pardavimo kainą 760 800 Eur ir paskelbdama šio turto varžytynes, grubiai pažeidė pamatines konstitucines teises ir proceso teisės normas. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai, atsižvelgdamas į pačių apeliantų skunde išdėstytus teiginius, skundžiamoje nutartyje pasisakė, jog antstolė teisingai pritaikė CPK 718 str. nuostatas, teisingai apskaičiavo pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą.

4219.

43Pažymėtina, kad aktyvūs skolininkai gali užtikrinti operatyvų, ekonomišką, teisingą tiek vykdymo procesą, tiek ir atsiskaitymą su išieškotoju. Be kita ko, būtent nuo aktyvių skolininkų veiksmų vykdymo procese ir priklauso turto realizavimas už pačią didžiausią galimą kainą, o tai maksimaliai užtikrintų tiek skolininkų, tiek išieškotojo interesus.

4420.

45Šis vykdymo procesas tęsiasi nuo 2016 m. liepos mėn., tačiau skolininkai aktyviai įgyvendina tik teisę nesutikti su vykdymo procese nustatyta turto verte, skųsti antstolės veiksmus, prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau nevykdo savo, kaip skolininkų, pareigų. Skolininkai, nesutikdami su vykdymo procese nustatyta turto verte, teikdami prieštaravimus, skundus, neapmokėjo nei vienos vykdymo procese atliktos ekspertizės išlaidų. Per visą vykdymo proceso laikotarpį skolininkai nei atsiskaitė su kreditoriumi, nei surado ir pasiūlė savo pirkėją už didžiausią galimą bei skolininkų ir išieškotojo interesus atitinkančią kainą. Skolininkai per visą vykdymo proceso laikotarpį nesurado ir nei vieno galimo investuotojo, kuris norėtų ir galėtų įgyti sklypą skolininkų nurodomoms galimybėms (25 aukštų pastatų ar degalinės statyboms) įgyvendinti.

4621.

47Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad patvarkyme, kuriuo išnagrinėtas skolininkų skundas dėl antstolės veiksmų, skolininkams buvo nurodyta, kad skolininkų skunde išdėstyti teiginiai nesudaro jokio pagrindo abejoti vykdymo procese nustatyta turto rinkos verte ar antstolės sąskaita vykdymo procese skirti dar vieną, jau ketvirtą ekspertizę. Skolininkams išaiškinta ir tai, kad skundo netenkinimas neatima iš skolininkų teisės apmokėti dar vienos, jų norimos ekspertizės atlikimo išlaidų ar pateikti antstolei, kaip įrodymą, savo pačių iniciatyva užsakytą turto vertinimo ataskaitą, tačiau nei vieno, nei kito, skolininkai neatliko.

4822.

49Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumenatais, kad pakartotinės ekspertizės skyrimas, didesnės kainos nustatymas šiuo atveju nėra tikslingas. Vien tai, kad skolininkai nesutinka su eksperto nustatyta kaina, nesudaro pagrindo abejoti vykdymo procese teismo eksperto nustatyta turto rinkos verte bei antstolės sąskaita skirti dar vieną ekspertizę. Pažymėtina ir tai, jog objektyvi turto rinkos vertė paprastai yra nustatoma varžytynių metu, kadangi nepriklausomai nuo turto įvertinimo, potencialūs turto pirkėjai papildomai savaip vertins parduodamą objektą, ir būtent pirkėjų konkurencija nustatys varžytynėse parduodamo turto realią kainą. Be to, apeliantai turi visas galimybes surasti ir pasiūlyti savo pirkėją tiek už įkainavimo, tiek ir už didesnę, jų interesus atitinkančią kainą.

5023.

51Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas, detaliai ištyrė ir įvertino faktines bylos aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti nėra pagrindo. Dėl šios priežasties atskirasis skundas atmetamas.

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

53Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami atšaukti 2019 03 20 paskelbtas... 5. 2.... 6. Skunde nurodo, kad antstolė V. M. 2019 03 20 nustatydama žemės sklypo, ( -... 7. 3.... 8. Antstolė 2019 04 09 patvarkymu pareiškėjų skundo nepatenkino. Patvarkyme... 9. 4.... 10. Suinteresuotasis asmuo Luminor bank AS Lietuvos skyrius pateikė atsiliepimą... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 5.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 25 d. nutartimi atmestas... 14. 6.... 15. Teismas nurodė, kad pareiškėjai per antstolės nustatytą terminą... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 7.... 18. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019... 19. 8.... 20. Nurodė, kad nutartyje nėra visiškai atsakyta į iškeltus argumentus, kad... 21. 9.... 22. Antstolė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o nutartį... 23. 10.... 24. Suinteresuotas asmuo Luminor bank AS Lietuvos skyrius atsiliepimu į... 25. 11.... 26. Nurodė, kad jis visiškai nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo jį... 27. Atskirasis skundas atmetamas.... 28. 12.... 29. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 30. 13.... 31. Apeliantai teigia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis yra be... 32. 14.... 33. Taip pat nepagrįsti apeliantų teigimai, jog į bylos procesą turėjo būti... 34. 15.... 35. Pažymėtina, kad ekspertizę atliko būtent apeliantų pasiūlytas teismo... 36. 16.... 37. Apeliantai teigia, kad teismas savo nutartį grindė tikrovės neatitinkančia... 38. 17.... 39. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs vykdomosios bylos medžiagą,... 40. 18.... 41. Skunde dėl antstolio veiksmų apeliantai teigė, jog antstolė, 2019-03-20... 42. 19.... 43. Pažymėtina, kad aktyvūs skolininkai gali užtikrinti operatyvų,... 44. 20.... 45. Šis vykdymo procesas tęsiasi nuo 2016 m. liepos mėn., tačiau skolininkai... 46. 21.... 47. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad patvarkyme, kuriuo išnagrinėtas... 48. 22.... 49. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 50. 23.... 51. Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 53. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 25 d. nutartį palikti...