Byla 2A-767-431/2016
Dėl nuostolių atlyginimo bei palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vido Stankevičiaus, Jūratės Varanauskaitės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vidvestuma“ apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vidvestuma“ ieškinį atsakovui AB „Lietuvos energijos gamyba“ dėl nuostolių atlyginimo bei palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 73.012,08 Lt negautų pajamų, 20.000,00 Lt negrąžintos permokos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovas 2013 m. sausio 29 d. viešai paskelbė apie Kvietimą dalyvauti Lietuvos elektrinės juodojo metalo laužo pardavime (toliau tekste – Pardavimo sąlygos). Pagal Pardavimo sąlygas konkurso nugalėtojas turėjo teisę pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį dėl 2.000 tonų juodojo metalo laužo pirkimo. Pardavimo sąlygų 3.7 punktas numatė galimybę sutarties vykdymo metu pakeisti metalo laužo pirkimo kainą, jeigu atitinkamo metalo laužo kainos Londono metalo biržoje vidutiniškai pasikeis daugiau nei 5 procentais per kalendorinių metų ketvirtį (lyginant su praėjusio ketvirčio vidutine kaina). Ieškovas laimėjo paskelbtą konkursą ir su atsakovu 2013 m. kovo 19 d. sudarė Pardavimo-pirkimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo parduoti metalo laužą, o ieškovas priimti metalo laužą ir už jį sumokėti. Iki 2013 m. gegužės 19 d. ieškovui buvo parduotos 241,68 tonos metalo laužo už 205.186,32 Lt. Antrą kalendorinių metų ketvirtį metalo laužo kainos Londono metalo laužo biržoje ženkliai krito, todėl ieškovas 2013 m. gegužės 21 d. ir 2013 m. birželio 20 d. raštu prašė atsakovo perskaičiuoti metalo laužo kainas. Tačiau atsakovas kainas perskaičiavo tik 2013 m. liepos 17 d. Atsakovas 2013 m. rugsėjo 11 d. paskelbė apie kvietimą dalyvauti įvairaus metalo laužo pardavime, nurodydamas, kad laimėtojui bus parduota 1.000 tonų juodojo metalo laužo. Taip pat atsakovas metalo laužą tuo metu pardavė ir kitoms įmonėms. Atsakovas 2013 m. spalio 14 d. informavo ieškovą apie vienašališką Sutarties nutraukimą nuo 2013 m. lapkričio 13 d. Dėl atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nuo 2013 m. birželio mėnesio iki Sutarties nutraukimo, ieškovas patyrė nuostolių, kurie lygūs negautoms pajamoms, kurias ieškovas turėjo gauti, perpardavęs 2000 tonų juodojo metalo laužo. Sutarties 2.1 punkte nustatyta, kad parduodamo metalo laužo kiekis gali kisti į didėjimo arba mažėjimo pusę, nes tikslus svoris bus nustatomas pasvėrus metalo laužą, kaip nurodyta Sutarties 3.5 punkte. Tai reiškia, kad ne atsakovo noras parduoti arba neparduoti sukauptą metalo laužą, o jo svėrimas galėjo ir turėjo lemti kiekio didėjimą arba mažėjimą. Atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai vykdė metalo laužo pardavimus įmonėms, kurios neturėjo sudarytos su atsakovu sutarties. Atsakovas, paskelbdamas konkurso laimėtoją, tik su juo galėjo sudaryti sutartį dėl metalo laužo pardavimo, o metalo laužo pardavimas be sutarties laikytinas tiek sudarytos su ieškovu Sutarties esminiu pažeidimu, tiek Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimu. Skaičiuojant vidutiniškai per mėnesį ieškovas turėjo gauti iš atsakovo 166,66 tonas (2000:12) juodojo metalo laužo. Sutartis galiojo 9 mėnesius, todėl realiai atsakovas ieškovui turėjo parduoti 1500 t juodojo metalo laužo, tačiau faktiškai buvo parduota tik 241,68 t ir atitinkamai neparduota 1258,32 t metalo laužo. Realiai negautos pajamos turi būti apskaičiuojamos už 1258,32 t metalo laužo perpardavimą. Negautos pajamos turi būti apskaičiuojamos iš metalo laužo pardavimo kainos atimant metalo laužui supirkti būtinas išlaidas per laikotarpį nuo 2013 m. birželio mėnesio iki 2013 m. lapkričio 13 d., atsižvelgiant į pardavimui apskaičiuotą vidurkį, t.y. kiekvieną mėnesį skaičiuojant išlaidas (pirkimo kainą, transportavimo ir pjaustymo išlaidas) bei perpardavimo pajamas už 166,66 t. Todėl nurodytu laikotarpiu ieškovas negavo 73.012,08 Lt pajamų. Ieškovas atsakovui permokėjo 22.648,88 Lt. Po Sutarties nutraukimo atsakovas privalėjo grąžinti ieškovui visą permoką, tačiau grąžino tik 2.162,80 Lt. Sutartis su ieškovu nebuvo nutraukta dėl ieškovo padarytų pažeidimų, o buvo nutraukta remiantis 7.4 punktu, kuriame numatyta teisė vienašališkai, be priežasties nutraukti Sutartį, įspėjus apie sutarties nutraukimą prieš 30 dienų. Būtent ieškovas užtikrino savo prievolių tinkamą įvykdymą, pateikdamas banko garantiją, todėl atsakovas negalėjo patirti nuostolių dėl laiku neapmokamos sąskaitos, nes sąskaitos dydis mažesnis už pateiktą banko garantiją. Be to, pagal sutartį buvo numatyta prievolė pirkėjui mokėti delspinigius už laiku neapmokėtą sąskaitą. Atsakovas pateikė sąskaitą delspinigiams apmokėti, delspinigių sąskaitą ieškovas apmokėjo, todėl nurodytais pažeidimais negali būti pateisinami atsakovo neteisėti veiksmai, t.y. esant galiojančiai, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pagrindu sudarytai Sutarčiai, metalo laužas buvo parduodamas kitiems pirkėjams.

6Atsakovas nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog sutartimi šalys susitarė dėl parduodamo juodojo metalo laužo preliminaraus kiekio pardavimo-pirkimo. Pagal sutarties 2.1 punktą šalys susitarė, kad sutarties galiojimo laikotarpiu pardavėjas (atsakovas) turi teisę koreguoti parduodamo metalo laužo kiekius. Parduodamo metalo laužo kiekis gali kisti į didėjimo ir mažėjimo pusę. Pardavimo sąlygų 2.2 punkte nurodoma, kad pardavimo objekto (juodojo metalo laužo) preliminarus kiekis – 2000 t, kuris gali kisti į didėjimo ir mažėjimo pusę. Todėl sudarant sutartį atsakovas įgijo teisę, bet ne pareigą parduoti metalo laužą ieškovui. Ieškovo pateiktas skaičiavimas dėl negautų pajamų yra niekinis, nepagrįstas realiomis pajamomis, kurias tikėjosi ieškovas gauti, ir negali būti vertinamas kaip tinkamas, todėl ieškovo reikalavimas atlyginti 73.012,08 Lt dydžio negautas pajamas yra visiškai nepagrįstas. Sutarties 2.4 punkte nurodyta, kad metalo laužo kainos sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojamos kiekvieną ketvirtį. Pirmas kalendorinių metų ketvirtis pradedamas skaičiuoti nuo sutarties pasirašymo dienos vienos iš sutarties šalių iniciatyva. Kadangi sutartis pasirašyta 2013 m. kovo 19 d., pirmo ketvirčio metalo laužo kainos perskaičiavimas vadovaujantis sutartinėmis nuostatomis turėjo būti atliktas 2013 m. liepos 1-7 dienomis (sutarties 2.5 punktas). Todėl ieškovo argumentas, kad atsakovas vengė keisti metalo laužo kainas yra nepagrįstas. Sutarties 4.4 punkte numatyta, kad pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą pardavėjas (atsakovas) turi turėti galimybę gauti kompensaciją už tiesioginius nuostolius, kurie atsirastų dėl pirkėjo (ieškovo) neįvykdytų sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Ieškovas pagal 2013 m. gegužės 13 d. pateiktą atsakovo užsakymą ir išankstinę PVM sąskaitą faktūrą nesumokėjo ir neišvežė 50 tonų metalo laužo. Metalo laužo neišvežimas trukdė atsakovo darbuotojams vykdyti šalia metalo laužo sandėliavimo vietos Lietuvos elektrinės 3 ir 4 bloko demontavimo darbus, todėl atsakovo darbuotojai negalėjo atlikti jiems pavestų funkcijų ir atsakovas iki metalo laužo išvežimo momento patyrė nuostolius. Ieškovui neįvykdžius aukščiau nurodyto raginimo sumokėti pagal pateiktą išankstinę PVM sąskaitą faktūrą ir išsivežti metalo laužą bei toliau ignoruojant atsakovo prašymus, atsakovas 2013 m. birželio 26 d. pateikė reikalavimą AB „Šiaulių bankas“, kuris perdavė ieškovui garantijoje nurodytą 20.000,00 Lt sumą. Todėl ieškovo reikalavimas dėl 20.000,00 Lt permokos yra nepagrįstas bei neteisėtas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Trakų rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 19 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė ir priteisė iš atsakovo 8,30 € bylinėjimosi išlaidų valstybei. Trakų rajono apylinkės teismas 2015 m. kovo 3 d. nutartimi ištaisė 2015 m. vasario 19 d. sprendime padarytą rašymo apsirikimo klaidą ir priteisė iš ieškovo 8,30 € bylinėjimosi išlaidų valstybei.

9Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog nagrinėjamam ginčui Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos netaikomos, nes atsakovas pagal sutartį ne pirko, o pardavinėjo jam nuosavybės teise priklausantį turtą – juodųjų metalų laužą. Atsakovas savo veikloje organizuoja ir vykdo pardavimus pagal atsakovo patvirtintą Nenaudotino turto ir atsargų pardavimo tvarkos aprašą. Todėl teismas atmetė atsakovo argumentus, kad atsakovas neturėjo teisės parduoti metalo laužo kitoms įmonėms, esant galiojančiai Sutarčiai tarp šalių.

10Sutarties 2.3 punktas nustatė, kad jeigu atitinkamo metalo tipo kainos Londono metalų biržoje vidutiniškai pasikeis daugiau nei 5 procentų per kalendorinių metų ketvirtį (lyginant su praėjusio ketvirčio vidutine kaina), laužo kaina perskaičiuojama. Pagal sutarties 2.4 punktą metalo laužo kainos sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojamos kiekvieną ketvirtį; pirmas kalendorinių metų ketvirtis pradedamas skaičiuoti nuo sutarties pasirašymo dienos vienos iš sutarties šalių iniciatyva. Kadangi sutartis pasirašyta 2013 m. kovo 19 d., pirmo ketvirčio metalo laužo kainos perskaičiavimas vadovaujantis sutartinėmis nuostatomis turėjo būti atliktas 2013 m. liepos 1-7 dienomis (sutarties 2.5 punktas), apie ką ieškovas buvo informuotas 2013 m. birželio 28 d. bei 2013 m. liepos 17 d. pasirašytas susitarimas dėl sutarties pakeitimo. Todėl teismas konstatavo, jog ieškovo argumentas, kad atsakovas vengė keisti metalo laužo kainas, kaip tai yra numatyta sutartyje, atmestinas kaip nepagrįstas.

11Teismas nustatė, kad ieškovo nurodyta aplinkybė, jog 2013 m. liepos 15 d. ieškovas, apmokėjęs PVM sąskaitą-faktūrą, metalo laužo neišvežė, nes jam nebuvo leista, yra nepagrįsta, kadangi 2013 m. gegužės 15 d. atsakovo ir ieškovo atstovų pasirašytas Priėmimo-perdavimo aktas patvirtina, kad metalo laužas ieškovui buvo perduotas. Ieškovas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir laiku nesumokėjo atsakovui pagal jo 2013 m. gegužės 13 d. pateiktą užsakymą ir išankstinę PVM sąskaitą-faktūrą bei neišvežė 50 tonų metalo laužo. Sutarties 4.4 punkte numatyta, kad pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą pardavėjas (atsakovas) turi turėti galimybę gauti kompensaciją už tiesioginius nuostolius, kurie atsirastų dėl pirkėjo (ieškovo) neįvykdytų šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Byloje yra pateiktos dvi skirtingos sąskaitos: 2013 m. gegužės PVM sąskaita-faktūra serija LEN Nr. 002910 18.321,42 Lt sumai už 21,58 tonų juodo metalo laužo, kurį ieškovas išvežė, bet minėtą sąskaitą apmokėjo tik 2013 m. liepos 15 d., ir 2013 m. gegužės 13 d. sąskaita išankstiniam apmokėjimui serija LEN Nr. 009 42.450,00 Lt sumai, kurios ieškovas taip ir neapmokėjo. Atsakovas, iš AB „Šiaulių bankas“ gavęs sutarties įvykdymo garantijoje nurodytą sumą, ją apskaitė ir 2013 m. liepos 23 d. pateikė ieškovui tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, tuo pačiu informuodamas, kad Garantijoje Nr. 1 nurodyta 20.000,00 Lt suma atsakovui sumokėta. Atsakovo atstovė teismo posėdyje pažymėjo, kad dėl ieškovo nesąžiningumo ir sutarties netinkamo vykdymo bei metalo laužo laiku neišvežimo atsakovas patyrė daug didesnius nuostolius nei 20.000 Lt banko garantija, nurodė, kad kitam pirkėjui, t.y. UAB „Kuusakoski“, atsakovas pardavė susidariusį juodojo metalo laužo kiekį už trečdaliu mažesnę kainą. Tai, kad ieškovas dėl po sutarties sudarymo 2013 m. ženkliai Londono metalų biržoje ir apskritai rinkoje kritusių laužo kainų vengė vykdyti sutartį ir sąmoningai delsė apmokėti už atsakovo sukauptą juodojo metalo laužą ir jį išvežti, patvirtina paties ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – 2013 m. gegužės 21 d. ir 2013 m. birželio 20 d. prašymai dėl kainų perskaičiavimo. Tai patvirtino ieškovo atstovė ir teismo posėdyje, paaiškinusi, kad ieškovui, tuo metu ženkliai sumažėjus laužo supirkimo kainoms, buvo nenaudinga pirkti laužą už šalių sutartimi sutartą kainą. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė atsakovo kaltės dėl netinkamo sutarties vykdymo bei vienašališko atsisakymo pardavinėti ieškovui juodojo metalo laužą remiantis sutarties sąlygomis, o atsakovas, kuris sutartį vykdė sąžiningai ir tinkamai, jos nepažeidė, pagrįstai ir teisėtai, vadovaujantis sutarties 4.4 punkto nuostata, pasinaudojo sutarties įvykdymo garantijoje nurodyta bei atsakovui banko sumokėta 20.000 Lt suma, sutarties įvykdymo garantas nėra susijęs su ieškovo skolos apmokėjimu atsakovui, todėl ieškovo reikalavimas dėl 20.000,00 Lt permokos priteisimo yra nepagrįstas ir atmestinas.

12Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad šalys sutartimi susitarė tik dėl preliminaraus juodojo metalo laužo parduodamo kiekio. Tai patvirtina sutarties 2.1 punktas, kuriuo šalys susitarė, kad sutarties galiojimo laikotarpiu pardavėjas (atsakovas) turi teisę koreguoti parduodamo metalo laužo kiekius. Parduodamo metalo laužo kiekis gali kisti į didėjimo ir mažėjimo pusę. Tai, kad atsakovas neįsipareigojo parduoti ieškovui konkretaus metalo laužo kiekio, patvirtina ir pardavimo sąlygų 2.2 punktas, kuriame nurodoma, kad pardavimo objekto (juodojo metalo laužo) preliminarus kiekis – 2.000 tonų; kiekis kuris gali kisti į didėjimo ir mažėjimo pusę. Iš atsakovo su UAB „Kuusakoski“ 2012 m. rugpjūčio 23 d. sudarytos pardavimo-pirkimo sutarties išrašo-kopijos matyti, kad šios sutarties 2.1 punktu šalys susitarė, jog pagal šią sutartį pirkėjas perka laužą, kurio kiekiai nurodyti sutarties priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje; sutarties galiojimo laikotarpiu pardavėjas turi teisę koreguoti parduodamo laužo kiekius; parduodamo laužo kiekis gali kisti į didėjimo ir mažėjimo pusę. Sudaryta sutartimi šalys iš esmės susitarė dėl metalo laužo kainos, pardavimo, apmokėjimo sąlygų, įvykdymo užtikrinimo bei kitų svarbių sąlygų, tačiau atsakovas neįsipareigojo parduoti ieškovui konkretaus metalo laužo kiekio, ir sudarant sutartį atsakovas įgijo teisę, bet ne pareigą parduoti metalo laužą ieškovui. Teismas pritarė atsakovo argumentams, jog ieškovas netinkamai interpretuoja ir savo naudai aiškina sutarties 1.1 ir 2.1 punktų nuostatas, atitinkamai nurodydamas, kad atsakovas be išimčių įsipareigojo parduoti sutartyje numatytą kiekį metalo laužo, bei eliminuodamas šalių susitarimą dėl preliminaraus metalo laužo pardavimo kiekio, nurodant, kad šalys aptarė tik metalo laužo jį pasvėrus svorio didėjimą ar mažėjimą. Ieškovo sutarties aiškinimas ir interpretavimas yra niekuo nepagrįstas, vienašalis, neatitinkantis tikrųjų šalių ketinimų, ieškovas nei metalo laužo pardavimo procedūrų, nei sutarties vykdymo metu jokių pretenzijų (prašymų) dėl sutarties punktų aiškinimo niekada nėra ir nebuvo pateikęs. Abi sutarties šalys yra privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas, tad išdėstyti argumentai tik papildomai pažymi, kad tikrieji šalių ketinimai buvo kitokie nei dėsto ieškovas, ir kad ieškovas žinojo, jog parduodamo metalo laužo kiekis yra preliminarus ir gali kisti.

13Teismas taip pat sutiko su atsakovo argumentais, kad ieškovo reikalaujamos negautos pajamos nėra realios ir pagrįstos. Ieškovas nepateikė savo 73.012,08 Lt negautų pajamų apskaičiavimą pagrindžiančių įrodymų. Teismo posėdyje ieškovo atstovė negalėjo paaiškinti, kodėl transportavimo ir pjaustymo kaštai sudaro 115 Lt/t, taip pat negalėjo paaiškinti skaičiavimuose nurodytų vidutinių 1 tonos perpardavimo kainų bei nepateikė įrodymų joms pagrįsti. Todėl nepagrįsti ir kiti ieškovo negautų pajamų skaičiavimuose nurodomi skaičiai, nes atmesti kaip nepagrįsti ieškovo argumentai, jog atsakovas pagal sutartį privalėjo parduoti ieškovui 2.000 tonų juodojo metalo laužo, o ieškovo skaičiavimai pagrįsti būtent tuo, t.y. skaičiuojant vidutiniškai per mėnesį ieškovas, pagal jį, turėjo gauti iš atsakovo 166,66 tonas (2000:12) juodojo metalo laužo, ir remiantis šiuo kiekiu ieškovas toliau apskaičiavo jo negautų pajamų sumą. Teismas taip pat pažymėjo, kad būtent ieškovas netinkamai vykdė sutartį, todėl atsakovas 2013 m. lapkričio 13 d. pagrįstai ją nutraukė.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Vidvestuma“ prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.

16Ieškovas apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

171) Ieškovas nuostolių atsiradimo nesiejo su atsakovo vengimu keisti metalo supirkimo kainą. Nuostolių (negautų pajamų) atsiradimą ieškovas grindė tuo, jog sutarties galiojimo laikotarpiu juodojo metalo laužas buvo parduodamas kitai įmonei. Ieškovas, laimėjęs atsakovo paskelbtą konkursą, turėjo teisėtą pagrindą tikėtis, jog juodojo metalo laužas bus parduodamas tik ieškovui, nes konkursą paskelbė valstybinė įmonė, kurios turtas parduodamas įstatymo nustatyta tvarka, sudarant sutartį su konkursą laimėjusiu asmeniu. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad šalių teisiniams santykiams neturi būti taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, kadangi atsakovas ne pirko, o pardavė jam nuosavybės teise priklausantį turtą, todėl atsakovas turėjo teisę parduoti juodojo metalo laužą ir kitiems pirkėjams. Atsakovas yra Lietuvos valstybės valdoma energetikos įmonių grupės – AB „Lietuvos energija“ – įmonė. Valstybinių įmonių veikla tiek prekių bei paslaugų pirkimo atveju, tiek valstybinės įmonės turto pardavimo atveju yra reglamentuojama. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 6 dalis nustato, jog valstybės ir savivaldybių turtas, pripažinus jį nereikalingu arba netinkamu naudoti, nurašomas, išardomas ir likviduojamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 patvirtintų pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudotis valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 17 punktą gautos išardžius nurašytą turtą liekamosios medžiagos parduodamos viešuose prekių aukcionuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarka. Teismas privalėjo nurodyti, koks teisės aktas reglamentuoja šalių santykius, kodėl ieškovas neturėjo sutarties sudarymo metu tikėtis, kad sutartis gali būti sudaryta tik su konkursą laimėjusia įmone, ir kad tik ieškovui bus parduodamas metalo laužas.

182) Teismas rėmėsi atsakovo nurodyta aplinkybe, kad parduodamas metalo laužą kitai įmonei atsakovas patyrė nuostolį, tačiau nepasisakė dėl atsakovo paaiškinimų įrodomosios vertės bei duomenų, patvirtinančių, kad sutartis su UAB „Kuusakoski“ tikrai galioja. Atsakovas pateikė tik sudarytos sutarties kopiją, kuri nepatvirtina, kad sutartis galiojo ir nebuvo nutraukta, nors atsakovas 2013 m. sausio 29 d. paskelbė naują konkursą dėl juodojo metalo laužo pardavimo. Teismas nenustatė, kodėl, esant galiojančiai sutarčiai su nurodyta įmone, atsakovas paskelbė naują konkursą dėl juodojo metalo laužo pardavimo. Todėl teismas neturėjo pagrindo remtis atsakovo paaiškinimais, kad sutarties su ieškovu galiojimo metu, atsakovas taip pat buvo sudaręs galiojančią sutartį su kita įmone.

193) Teismas nenustatė, koks juodojo metalo laužo kiekis realiai buvo sukauptas sutarties su ieškovu galiojimo metu, todėl negalėjo įvertinti sutarties 2.1 punkto sąlygos realumo bei pagrįstumo. Tik realiai sukaupto metalo laužo kiekis leistų spręsti, ar sutarties 2.1 punkto sąlyga buvo reali. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą išreikalauti iš Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento duomenis apie atsakovo pateiktą ataskaitą, kurioje nurodytas juodojo metalo laužo, sukaupto sutarties su ieškovu galiojimo laikotarpiu, kiekis. Teismas visiškai neįvertino aplinkybės, jog atsakovas vengė pateikti duomenis apie 2013 m. sukauptą juodojo metalo laužo kiekį. Teismo išvada, jog atsakovas sutartimi neįsipareigojo ieškovui parduoti konkretaus metalo laužo kiekio, pagrįsta tik teismo prielaidomis. Teismas visiškai nevertino sutarties sudarymo aplinkybių. Kvietimo dalyvauti Lietuvos elektrinės juodojo metalo laužo pardavime nurodytos sąlygos dėl sutarties vykdymo užtikrinimo patvirtina, kad reikalaudamas banko garantijos, atsakovas patvirtino, jog laužas bus parduodamas tik ieškovui.

204) Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad banko garantijos panaudojimo pagrindu atsiradusi permoka neturi būti grąžinta ieškovui. Pagal sutarties 4.4 punktą banko garantijos pateikimu atsakovas užtikrino tiesioginių nuostolių kompensavimą. Tai reiškia, kad tik nustačius, kokio dydžio nuostolį patyrė atsakovas, teismas galėjo spręsti dėl reikalavimo priteisti ieškovui 20.000,00 Lt permoką pagrįstumo. Byloje yra tik bendro pobūdžio atsakovo paaiškinimai apie tariamai patirtus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad metalo laužą atsakovas perdavė kitai bendrovei. Jokių kitų įrodymų, kurie pagrįstų atsakovo nuostolius, byloje nėra. Teismas nurodė, jog atsakovas banko garantiją panaudojo todėl, kad ieškovas neapmokėjo PVM sąskaitos-faktūros Nr. 009. Tačiau teismas neatsižvelgė, jog pagal nurodytą sąskaitą gavęs apmokėjimą banko garantija, atsakovas metalo laužo ieškovui neperdavė. Byloje yra įrodymų, jog metalo laužas buvo perduotas kitai įmonei. Teismas nuostoliu pripažino patį sąskaitos neapmokėjimo faktą, o ne realų nuostolį, kurio užtikrinimui buvo pateikta banko garantija. Teismas tiesiog sutapatino garantijos ir netesybų institutus. Tačiau tokiu atveju teismas privalėjo vadovautis CK 6.258 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagal kurias netesybos yra įskaitomos į nuostolį. Todėl turi būti nustatytas nuostolių dydis. Teismas visiškai nenurodė teisės akto, pagal kurį leidžiama banko garantiją panaudoti nuostolių atlyginimui, kai nuostolis nėra nustatytas ir įrodytas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

215) Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo padarytas sutarties sąlygų pažeidimas sąlygojo sutarties nutraukimą. Atsakovo pateiktas 2013 m. spalio 14 d. raštas patvirtina, kad sutartis su ieškovu buvo nutraukta pagal sutarties 7.4 punktą, kuriame numatyta, jog tuo atveju, kai pardavėjas vienašališkai nutraukia sutartį, pirkėjas privalo būti atsiskaitęs už faktiškai iki sutarties nutraukimo dienos perduotą laužą. Tik atsakovui pateikus įrodymus, jog pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 009 metalo laužas už 20.000 Lt buvo perduotas ieškovui, teismas galėtų netenkinti ieškovo reikalavimo dėl permokos nepriteisimo.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas AB „Lietuvos energijos gamyba“ prašo ieškovo skundą atmesti ir palikti galioti Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 19 d. sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas tik apeliaciniame skunde nurodo naujus teisinius argumentus dėl atsakovo, kaip valstybės įmonės, statuso bei turto pardavimo vykdymo pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą. Atsakovas Kvietime dalyvauti juodojo metalo laužo pirkime bei pardavimo-pirkimo sutartyje nenurodė, jog metalo laužas bus parduodamas ir kitoms įmonėms, kadangi tikėjosi, jog ieškovas tinkamai vykdys sutartį. Ieškovas netinkamai aiškina sutarties 1.1 ir 2.1 punktų nuostatas. Šalys susitarė dėl metalo laužo preliminaraus kiekio pardavimo-pirkimo, todėl negalima teigti, kad ieškovas nesuprato ar galėjo būti netinkamai informuotas dėl būtent 2.000 tonų metalo laužo pardavimo. Ieškovas netinkamai vykdė sutarties sąlygas, tai yra pagal 2013 m. gegužės 13 d. pateiktą atsakovo užsakymą ir išankstinę PVM sąskaitą-faktūrą nesumokėjo ir neišvežė 50 tonų metalo laužo. Todėl atsakovas pasinaudojo banko garantija. Pagal CK 6.93 straipsnio nuostatas išskirtinis banko garantijos požymis yra nesąlyginis garanto įsipareigojimas atsakyti kreditoriui, jeigu skolininkas neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus. Tai reiškia, kad atsakovas neprivalėjo įrodyti savo patirtų tiesioginių nuostolių.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja apeliaciniame skunde bei atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 straipsnis).

25Byloje kilo ginčas dėl pirkėjo negautų pajamų pagal pardavimo-pirkimo sutartį atlyginimo bei dėl pirkėjo pateiktos garantijos grąžinimo.

26Byloje nustatyta, kad AB „Lietuvos energija“ 2013 m. sausio 29 d. pateikė Kvietimo dalyvauti Lietuvos elektrinės juodojo metalo laužo, esančio ( - ), pardavime sąlygas (b.l. 12-16). AB „Lietuvos energija“ ir ieškovas 2013 m. kovo 19 d. sudarė pardavimo-pirkimo sutartį Nr. 1060/6/13/0052, pagal kurią atsakovas įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis parduoti juodųjų metalų laužą, o pirkėjas įsipareigojo priimti laužą ir sumokėti už jį pardavėjui sutartyje nurodytomis sąlygomis (b.l. 17-20). Atsakovas 2013 m. rugsėjo 11 d. paskelbė naujas Kvietimo dalyvauti įvairaus metalo laužo pardavime sąlygas (b.l. 37-43). Sutartis su ieškovu buvo nutraukta nuo 2013 m. lapkričio 13 d. (b.l. 47).

27Dėl ieškovo 73.012,08 Lt negautų pajamų atlyginimo

28Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Taigi, norint konstatuoti atsakovo pareigą atlyginti ieškovui jo negautas pajamas, būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, įtvirtintas CK 6.246-6.249 straipsniuose, tai yra atsakovo neteisėtus veiksmus, ieškovui padarytą žalą bei priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovo negautų pajamų. Kadangi bylos šalis siejo sutartiniai santykiai, tai pagal CK 6.256 straipsnį atsakovo civilinė atsakomybė atsiranda už netinkamą sutartinės prievolės vykdymą.

29Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 2 straipsnio 32 punktą viešasis pirkimas yra perkančiosios organizacijos atliekamas ir šiuo įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje konkursas buvo paskelbtas dėl juodojo metalo laužo pardavimo. Tokio pobūdžio objektų pardavimas nėra įtrauktas į Viešųjų pirkimų įstatymo 1-2 priedėliuose nurodytų veiklos rūšių ar teikiamų paslaugų sąrašus. Todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog šalių sutartiniams santykiams Viešųjų pirkimų įstatymas netaikytinas. Pažymėtina, kad viešo konkurso sąlygas taip pat reglamentuoja ir CK 6.947-6.952 straipsniai. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad atsakovas 2013 m. kovo 19 d. sudarė su konkursą laimėjusiu ieškovu pardavimo-pirkimo sutartį ir teikė ieškovui juodojo metalo laužą. Naujas konkursas dėl juodojo metalo laužo paradavimo buvo paskelbtas tik 2013 m. rugsėjo 11 d., duomenų apie tai, kada buvo sudaryta nauja sutartis su kita įmone, byloje nėra. Tuo tarpu sutartis su ieškovu buvo nutraukta nuo 2013 m. lapkričio 13 d., tačiau jau 2013 m. rugpjūčio 5-21 d. šalių susirašinėjimas elektroniniu paštu patvirtina, kad derybos dėl sutarties nutraukimo prasidėjo nuo 2013 m. spalio 28 d. (b.l. 47). Ieškovas paties sutarties nutraukimo fakto neginčijo, nereikalavo atsakovo tęsti sutarties vykdymą, todėl negalima pripažinti, kad vienašališku sutarties nutraukimu bei naujo konkurso dėl metalo laužo pardavimo paskelbimu atsakovas būtų pažeidęs savo sutartines prievoles.

30Byloje esantis 2013 m. gegužės 24 d. atsakovo Nenaudotino turto ir atsargų pardavimo komisijos posėdžio protokolas patvirtina, kad ieškovas laiku nesumoka 2013 m. gegužės 13 d. pateiktos sąskaitos išankstiniam apmokėjimui, susidaręs laužo kiekis nėra išvežtas, o sandėliuoti laužą bendrovės teritorijoje nėra galimybių, todėl yra būtina taikyti sutartyje numatytas baudas už sutarties įsipareigojimų neįvykdymą, taip pat nutarta susidariusį laužo kiekį parduoti UAB „Kuusakoski“ pagal galiojančią 2012 m. rugpjūčio 23 d. pardavimo-pirkimo sutartį (b.l. 124). Minėta pardavimo-pirkimo sutartis su UAB „Kuusakoski“ buvo sudaryta 2012 m. rugpjūčio 23 d. (b.l. 127-130), tai yra dar prieš 2013 m. sausio 29 d. konkurso paskelbimą ir sutarties su ieškovu sudarymą. Pažymėtina, kad nei Kvietimo dalyvauti Lietuvos elektrinės juodojo metalo laužo pardavime sąlygose, nei pačiose tiek su ieškovu, tiek su UAB „Kuusakoski“ sudarytų pardavimo-pirkimo sutarčių sąlygose nėra nurodyta, kad AB „Lietuvos energija“ sukauptas juodojo metalo laužo atsargas įsipareigoja parduoti vieninteliam sutartį sudariusiam pirkėjui. Be to, sprendimas parduoti metalo laužą UAB „Kuusakoski“ buvo priimtas vien tik dėl to, jog pats ieškovas laiku neišvežė jam pateikto metalo laužo. Pagal ieškovo ir atsakovo 2013 m. kovo 19 d. sudarytos pardavimo-pirkimo sutarties 3.1 punktą pirkėjas įsipareigojo pardavėjui už laužą sumokėti 100 procentų dydžio avansą per 5 darbo dienas nuo pardavėjo užsakymo pateikimo pirkėjui dienos, o pagal 3.3 punktą pirkėjas įsipareigojo pradėti laužo pasikrovimą, smulkinimą ir išvežimą iš pardavėjo laužo perdavimo vietos per 3 darbo dienas po apmokėjimo pagal sutarties 3.1 punktą. Ieškovas nenurodė jokių objektyvių aplinkybių bei nepateikė teismui jokių duomenų, paaiškinančių, dėl kokių priežasčių ieškovas nevykdė pardavimo-pirkimo sutarties 3.1 ir 3.3 punktuose nustatytų įsipareigojimų. Taip pat byloje nėra jokių duomenų, jog ieškovas būtų prašęs atsakovo atidėti metalo laužo išvežimo bei mokėjimo terminą, todėl pripažintina, kad ieškovas pažeidė sutarties sąlygas. Kadangi byloje yra duomenys, patvirtinantys, kad atsakovas sutarties su ieškovu galiojimo metu tik vieną kartą pardavė ieškovo laiku neišvežtą metalo laužą kitai įmonei ir tai padarė ieškovui pažeidus sutarties sąlygas, pripažintina, jog atsakovas tokiais savo veiksmais nepažeidė šalių sudarytos sutarties bei nepadarė ieškovui žalos. Pažymėtina, kad ieškovas turėjo galimybę gauti pajamas už aukščiau aptarto pagal 2013 m. gegužės 13 d. išankstinio apmokėjimo sąskaitą pateikto metalo laužo pardavimą, jeigu būtų nustatytu laiku už jį sumokėjęs bei išvežęs.

312013 m. sausio 29 d. Kvietimo dalyvauti Lietuvos elektrinės juodojo metalo laužo pardavime sąlygų 2.2 punkte nurodyta, jog pardavimo objekto preliminarus kiekis – 2000 tonų, kiekis gali kisti į didėjimo ir į mažėjimo pusę (b.l. 12-16). Pagal šalių sudarytos pardavimo-pirkimo sutarties 1.1 punktą atsakovas įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis parduoti juodųjų metalų laužą, o pirkėjas įsipareigojo priimti laužą ir sumokėti už jį pardavėjui sutartyje nurodytomis sąlygomis (b.l. 17-20). Pagal sutarties 2.1 punktą pirkėjas perka laužą, kurio kiekiai ir kaina nurodyti sutarties priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje. Sutarties galiojimo laikotarpiu pardavėjas turi teisę koreguoti parduodamo laužo kiekius. Parduodamo laužo kiekis gali kisti į didėjimo ir mažėjimo pusę. Tikslus svoris bus nustatytas pasvėrus laužą kaip nurodyta sutarties 3.5 punkte. Kvietime dalyvauti juodojo metalo laužo pardavime aiškiai nurodyta, jog 2000 t kiekis yra tik preliminarus, taigi, nereiškia, kad atsakovas įsipareigojo parduoti būtent tokį kiekį metalo laužo. Be to, pačioje pardavimo-pirkimo sutartyje jau nėra nurodytas konkretus parduodamo juodojo metalo laužo kiekis. Pagal pardavimo-pirkimo sutarties 1.5 punktą ši sutartis sudaryta remiantis pardavėjo 2013 m. sausio 29 d. kvietimo pateikti pasiūlymą sąlygomis Nr. PRKS-2 ir pirkėjo 2013 m. kovo 8 d. galutiniu pasiūlymu. Jei tarp minėtų dokumentų ir šios sutarties nuostatų yra neatitikimų ar prieštaravimų – pirmenybė teikiama sutarties nuostatoms. Pačioje sutartyje nėra apibrėžtas konkretus parduotino juodojo metalo laužo kiekis, todėl ieškovo argumentai, kad atsakovas per 12 sutarties galiojimo mėnesių privalėjo jam parduoti 2000 t juodojo metalo laužo yra nepagrįstas. Byloje kilo ginčas tik dėl šios sutartinės nuostatos aiškinimo, todėl pirmos instancijos teismas neprivalėjo tikrinti aplinkybių, kiek juodojo metalo laužo ieškovas buvo iš viso sukaupęs per šalių sutartinį laikotarpį. Pripažintina, kad skundžiamame sprendime buvo pagrįstai konstatuota, kad ieškovas nepagrindė savo negautų pajamų skaičiavimo (b.l. 11), taip pat neįrodė, jog šių pajamų ieškovas negavo dėl atsakovo netinkamo sutartinių prievolių vykdymo.

32Dėl 20.000,00 Lt permokos, sumokėtos ieškovui pagal banko garantiją, grąžinimo

33Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas 2013 m. gegužės 13 d. pateikė ieškovui sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, pagal kurią ieškovas turėjo sumokėti 42.450,00 Lt už 50 t juodojo metalo laužo iki 2013 m. gegužės 20 d. (b.l. 77). Ieškovas nesumokėjo sąskaitoje nurodytos sumos, taip pat sutartyje nustatytu laiku neišvežė iš atsakovui priklausančios teritorijos juodojo metalo laužo. Pagal pardavimo-pirkimo sutarties 4.1 punktą ieškovas buvo įsipareigojęs ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti pardavėjui banko garantiją 20.000,00 Lt sumai, kuri turės galioti nuo sutarties sudarymo dienos 12 mėnesių. AB „Šiaulių bankas“ 2013 m. kovo 25 d. pateikė atsakovui sutarties įvykdymo garantiją, pagal kurią neatšaukiamai įsipareigojo sumokėti pardavėjui bet kurią sumą, ne didesnę kaip 20.000,00 Lt, gavus pardavėjo raštišką reikalavimą, kuriame nurodoma pardavėjui mokėtina suma ir patvirtinama, kad pirkėjas neįvykdė arba netinkamai įvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, konkrečiai juos išvardinant (b.l. 75). Minėtoje garantijoje nurodyta, jog garantija turi būti grąžinta bankui, jeigu taptų nebereikalinga, nepasibaigus jos galiojimo laikotarpiui. Atsakovas 2013 m. birželio 26 d. pateikė AB „Šiaulių bankas“ reikalavimą sumokėti 20.000 Lt, kadangi ieškovas pažeidė 3.1 punktą, tai yra nesumokėjo 42.450,00 Lt dydžio avanso už metalo laužą (b.l. 78).

34Atsakovas 2013 m. spalio 28 d. pranešė ieškovui, jog yra priimtas sprendimas nutraukti metalo laužo pirkimo-pardavimo sutartį, o 20.000,00 Lt garantija nebus grąžinama, nes ji buto išreikalauta pagal sutarties 4.4 punktą (b.l. 31-36). Pagal pardavimo-pirkimo sutarties 4.4 punktą pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą pardavėjas turi turėti galimybę gauti kompensaciją už tiesioginius nuostolius, kurie atsirastų dėl pirkėjo neįvykdytų šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Pagal šios sutarties 4.6 punktą pardavėjas grąžina pirkėjui sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkėjo šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos. Pagal sutarties 3.2 punktą pirkėjas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs pardavėjui už laužą per sutartyje nustatytus terminus, pardavėjui pareikalavus, moka 0,05 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal sutarties 3.8 punktą pirkėjas už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną moka pardavėjui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo neišvežto laužo kiekio kainos bei atlygina pardavėjo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai.

35Taigi, šalių sudarytoje sutartyje pirkėjo prievolės pardavėjui buvo užtikrintos dviem CK numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais – netesybomis ir banko garantija. Aukščiau aptartos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas 20.000,00 Lt dydžio garantijos pareikalavo dėl to, kad ieškovas laiku nesumokėjo 42.450,00 Lt už 50 t juodojo metalo laužą bei nustatytu laiku neišvežė šio laužo. Atsakovas šiuo atveju iš ieškovo pareikalavo ne sutarties 3.2 ir 3.8 punktuose numatytų delspinigių, tačiau pateikė bankui reikalavimą dėl garantijos sumokėjimo. Tačiau pagal aptariamą sąskaitą pateiktos 50 t nebuvo perduotos ieškovui, bet buvo parduotos UAB „Kuusakoski“ (b.l. 124). Todėl byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog atsakovas dėl ieškovo veiksmų tikrai patyrė 20.000,00 Lt dydžio nuostolį. Pažymėtina, kad bankas sutarties įvykdymo garantijoje įsipareigojo sumokėti pardavėjui bet kurią sumą, ne didesnę kaip 20.000,00 Lt, tai yra išmokama suma galėjo būti ir mažesnė, negu 20.000,00 Lt, priklausomai nuo pirkėjo padaryto pažeidimo. Todėl negalima vienareikšmiškai konstatuoti, kad ieškovo reikalavimas dėl 20.000,00 Lt išmokos grąžinimo yra visiškai nepagrįstas. Pagal pardavimo-pirkimo sutarties 4.4 punktą garantijos suma yra sumokama už pardavėjo tiesioginius nuostolius. Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta jokių duomenų apie atsakovo turėtus tiesioginius nuostolius. Ieškovas 42.540,00 Lt sąskaitą turėjo apmokėti iki 2013 m. gegužės 20 d., o po trijų darbo dienų ir išsivežti 50 t metalo laužo. Tačiau jau 2013 m. gegužės 24 d., tai yra praėjus tik keturioms dienoms po ieškovo pareigos sumokėti už metalo laužo neįvykdymą, atsakovas surengė posėdį dėl metalo laužo pardavimo kitai įmonei bei po mėnesio pareikalavo iš banko maksimalios garantijos sumos. Byloje nėra duomenų, kada ir už kokią sumą atsakovas pardavė 50 t juodojo metalo laužo UAB „Kuusakoski“, kokių darbų atsakovo darbuotojai negalėjo vykdyti dėl neišvežto metalo laužo, kiek laiko truko toks laikotarpis ir kokio dydžio nuostolius patyrė atsakovas dėl jo darbuotojų laiku neatliktų darbų. Pirmos instancijos teismas neišsireikalavo šių duomenų iš atsakovo, todėl negalėjo objektyviai nustatyti, ar atsakovas pagrįstai negrąžina visų pagal garantiją išmokėtų 20.000,00 Lt. Konstatuotina, kad pirmos instancijos teismas dėl šio ieškovo reikalavimo dalies neatskleidė bylos esmės.

36Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismui yra suteikta teisė panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant dėl CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo aplinkybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (LAT 2005 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2005; 2007 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-375/2007; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; kt.).

37Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio reikalavimus ir pagrindą, t. y. aplinkybes, kuriomis yra grindžiami reikalavimai, atsakovo teiktus atsikirtimus į ieškinį, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino ir nenustatė pagrindinių aplinkybių, kurios galėtų būti pagrindu patenkinti visiškai ar iš dalies, ar atmesti ieškovo reikalavimą dėl 20.000,00 Lt sumokėtos garantijos grąžinimo. Tai yra, nebuvo išsireikalauti iš atsakovo įrodymai apie 50 t juodojo metalo laužo pardavimo UAB „Kuusakoski“ laiką ir sumą, apie tai, kokių darbų atsakovo darbuotojai negalėjo vykdyti dėl ieškovo neišvežto metalo laužo, kiek laiko truko toks laikotarpis ir kokio dydžio nuostolius patyrė atsakovas dėl jo darbuotojų laiku neatliktų darbų. Pirmos instancijos teismas neišsireikalavo šių duomenų iš atsakovo, todėl negalėjo objektyviai nustatyti, ar atsakovas pagrįstai negrąžina visų pagal garantiją išmokėtų 20.000,00 Lt. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šių aplinkybių negalima nustatyti apeliacinės instancijos teisme dėl to, kad reikia surinkti naujus įrodymus.

38Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliacinio skundo argumentai dėl 73.012,08 Lt negautų pajamų nepriteisimo nepripažintini pagrįstais. Pirmosios instancijos teismas dėl šios ieškinio dalies atskleidė bylos esmę, teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė šioje dalyje teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Todėl apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir ieškovo reikalavimas dėl 20.000,00 Lt negrąžintos permokos priteisimo iš atsakovo perduotinas nagrinėti pirmos instancijos teismui iš naujo. Kita pirmos instancijos teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista.

39Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

40Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 19 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 73.012,08 Lt negautų pajamų, palikti nepakeistą.

41Ieškinio dalį dėl ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovo 20.000,00 Lt negrąžintos permokos grąžinti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 73.012,08 Lt negautų pajamų,... 6. Atsakovas nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog sutartimi... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Trakų rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 19 d. sprendimu ieškovo... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog nagrinėjamam ginčui Viešųjų... 10. Sutarties 2.3 punktas nustatė, kad jeigu atitinkamo metalo tipo kainos Londono... 11. Teismas nustatė, kad ieškovo nurodyta aplinkybė, jog 2013 m. liepos 15 d.... 12. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad šalys sutartimi susitarė tik dėl... 13. Teismas taip pat sutiko su atsakovo argumentais, kad ieškovo reikalaujamos... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Vidvestuma“ prašo panaikinti Trakų... 16. Ieškovas apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 17. 1) Ieškovas nuostolių atsiradimo nesiejo su atsakovo vengimu keisti metalo... 18. 2) Teismas rėmėsi atsakovo nurodyta aplinkybe, kad parduodamas metalo laužą... 19. 3) Teismas nenustatė, koks juodojo metalo laužo kiekis realiai buvo sukauptas... 20. 4) Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad banko garantijos panaudojimo... 21. 5) Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo padarytas sutarties... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas AB „Lietuvos energijos gamyba“... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 25. Byloje kilo ginčas dėl pirkėjo negautų pajamų pagal pardavimo-pirkimo... 26. Byloje nustatyta, kad AB „Lietuvos energija“ 2013 m. sausio 29 d. pateikė... 27. Dėl ieškovo 73.012,08 Lt negautų pajamų atlyginimo... 28. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį žala yra asmens turto netekimas arba... 29. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 2 straipsnio 32 punktą... 30. Byloje esantis 2013 m. gegužės 24 d. atsakovo Nenaudotino turto ir atsargų... 31. 2013 m. sausio 29 d. Kvietimo dalyvauti Lietuvos elektrinės juodojo metalo... 32. Dėl 20.000,00 Lt permokos, sumokėtos ieškovui pagal banko garantiją,... 33. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas 2013 m. gegužės 13 d.... 34. Atsakovas 2013 m. spalio 28 d. pranešė ieškovui, jog yra priimtas sprendimas... 35. Taigi, šalių sudarytoje sutartyje pirkėjo prievolės pardavėjui buvo... 36. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismui... 37. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamoje byloje pareikšto... 38. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliacinio skundo argumentai... 39. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 40. Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 19 d. sprendimo dalį, kuria... 41. Ieškinio dalį dėl ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovo 20.000,00 Lt...