Byla e2-2310-155/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovui UAB ( - ) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 496,58 EUR skolą, 6 procentų metinių palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad ieškovas su atsakovu bendradarbiavo įrangos (inventoriaus) nuomos teisinių santykių pagrindu, t.y. ieškovas išnuomodavo atsakovui jam priklausantį inventorių, o atsakovas kaip nuomininkas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį pagal ieškovo išrašytas sąskaitas. Ieškovas išnuomavo atsakovui sutartą inventorių, išrašė apmokėjimui 3 PVM sąskaitas-faktūras, tačiau nei viena iš šių sąskaitų nebuvo apmokėta. Todėl dėl šių aplinkybių yra susidariusi bendra 496,58 EUR skola. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti visiškai.

4Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) 123 str. 4 d. numatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, t.y. kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Šiuo nagrinėjamu atveju atsakovui 2016-12-06 pakartotinai registruotos buveinės adresu buvo išsiųsti procesiniai dokumentai ir laikomi tinkamai įteikti 2016-12-16. Atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, todėl yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui, priimamas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.) Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo UAB ( - ) ir atsakovo UAB ( - ) vyko bendradarbiavimas įrangos (inventoriaus) nuomos teisinių santykių pagrindu, t.y. ieškovas išnuomodavo atsakovui jam priklausantį inventorių, o atsakovas kaip nuomininkas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį pagal ieškovo išrašytas sąskaitas. Nors rašytinė sutartis su atsakovu pasirašyta nebuvo, tačiau nuomos teisinių santykių susiklostymą patvirtina prie ieškinio pridėtos PVM sąskaitos-faktūros bei inventoriaus grąžinimo/priėmimo aktas. Atsakovui UAB ( - ) iš viso buvo išrašytos šios PVM sąskaitos-faktūros: 2016-08-31 Nr. 21490 (143,76 EUR sumai), 2016-09-15 Nr. 21907 (191,64 EUR sumai), 2016-09-30 Nr. 22377 (161,18 EUR sumai). Iš 2016-09-27 Grąžinimo/priėmimo akto Nr. 33596 matyti (kurį pasirašė abiejų šalių atstovai), kad šis inventorius realiai buvo perduotas ir grąžintas. Duomenų, kad atsakovas būtų apmokėjęs šias sąskaitas byloje nėra (CPK 178 str.). Kaip ieškovas teismui nurodė, o atsakovas nepaneigė, pagal minėtas PVM sąskaitas-faktūras atsakovas liko nesumokėjęs ieškovui 496,58 EUR sumos. Byloje nėra duomenų, kad dėl šio inventoriaus nuomos atsakovas būtų reiškęs kokias nors pretenzijas ieškovui, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti kitai šaliai daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 straipsnis). Bylos duomenimis ieškovas pagal sutartį išnuomavo atsakovui įvairią įrangą nurodytą PVM sąskaitose-faktūrose, o atsakovas įsipareigojo už jam išnuomotą įrangą atsiskaityti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsakovas privalo sutartyje nustatytu laiku mokėti nuomos mokestį (CK 6.487 straipsnio 1 dalis). Nuomos mokesčio mokėjimas yra viena iš pagrindinių nuomininko pareigų. Kaip ieškovas teismui nurodė, atsakovas galutinai neapmokėjo jam pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų už jam išnuomotą įrangą ir liko skolingas ieškovui 496,58 EUR sumą. Atsakovas teismui nepateikė įrodymų, kad šią sumą ieškovui būtų sumokėjęs (LR CPK 178 str.). Atsižvelgiant į šias visas aplinkybes, ieškovo reikalavimas teisėtas, pagrįstas, todėl tenkinamas. Ieškovui priteisiama 496,58 EUR skolos.

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir CK 201 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-10-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistina 15 Eur bylinėjimosi išlaidų sumokėto žyminio mokesčio.

10Procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidos iš atsakovo nėra priteisiamos, atsižvelgiant į ekonomiškumo principą, nes jos yra mažos, o jų išieškojimas yra neproporcingai didelis.

11Vadovaudamasis CPK 142 straipsniu, 285-288 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovo UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), naudai iš atsakovo UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), 496,58 EUR skolos, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-10-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

15Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai