Byla I-674-406/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Čekanauskas, susipažinęs su pareiškėjo J. D. skundu, 2009 m. gegužės 4 d. nutartimi, patikslintu pareiškėjo skundu,

Nustatė

2

32009 m. balandžio 29 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo J. D. skundas atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai, kuriame prašoma: 1) panaikinti Marijampolės apskrities viršininko administracijos Šakių rajono žemėtvarkos skyriaus 2001 m. rugsėjo 13 d. pažymos Nr. 14300 dalį, kuria nustatyta, kad J. D. turi teisę gauti nuosavybėn neatlygintinai 5,6 ha žemės; 2) įpareigoti atsakovą Marijampolės apskrities viršininko administraciją per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suteikti nuosavybėn neatlygintinai 15,39 ha žemės sklypą Šakių apskrityje, Plokščių valsčiuje, Buožių kaime.

4Iš prie skundo pateiktų dokumentų matyti, kad 2002 m. lapkričio 29 d. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu pareiškėjo J. D. skundas atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai dėl pažymos panaikinimo ir įpareigojimo atkurti nuosavybės teises atmestas kaip nepagrįstas.

52003 m. vasario 4 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi pareiškėjo apeliacinis skundas buvo patenkintas iš dalies, Kauno apygardos administracinio teismo 2002 m. lapkričio 29 d. sprendimo dalis, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl Šakių rajono žemėtvarkos skyriaus 2001 m. rugsėjo 13 d. pažymos Nr. 14300 pripažinimo negaliojančia, panaikinta ir ši pareiškėjo skundo dalis palikta nenagrinėta, kadangi J. D. nepasinaudojo ikiteismine skundo nagrinėjimo tvarka.

6Kadangi pareiškėjo skundas neatitiko Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 straipsnių reikalavimų, 2009 m. gegužės 4 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi buvo nustatytas terminas trūkumams pašalinti. Nutartimi pasiūlyta pareiškėjui pateikti įrodymus, kad jis pasinaudojo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

7Iš pareiškėjo patikslino skundo ir jo priedų, taip pat iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos teisme gautų dokumentų matyti, kad J. D. 2007 m. kovo 20 d. su skundu kreipėsi į Marijampolės viršininko administraciją dėl Šakių rajono žemėtvarkos skyriaus 2001 m. rugsėjo 13 d. pažymos Nr. 14300. 2007 m. balandžio 25 d. Marijampolės apskrities viršininko administracija parengė atsakymą Nr. SD-11-956 į minėtą pareiškėjo skundą (tą patį atsakymą pateikė ir pareiškėjas prie patikslinto skundo). Kaip buvo nurodyta 2003 m. vasario 4 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje, skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo bei žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų atitikimo įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus nagrinėja apskrities viršininkas, kurio sprendimas skundžiamas Nacionalinei žemės tarnybai prie LR žemės ūkio ministerijos, o nesutinkant su šios institucijos sprendimu, jis gali būti skundžiamas teismui (Žemės reformos įstatymo 18 str., LR Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 “Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“, 122 punktas, Teismų praktikos administracinėse bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo apibendrinimas ir teisės taikymo rekomendacijos 7 skyrius).

8Pareiškėjas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad 2007 m. balandžio 25 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijos raštą Nr. SD-11-956 būtų skundęs Nacionalinei žemės tarnybai prie LR žemės ūkio ministerijos, todėl darytina išvada, kad pareiškėjas pilnai nesilaikė įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, todėl pareiškėjo skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.).

9Ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą, pateikiant skundą, atitinkantį LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 str. reikalavimus.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu,

Nutarė

11Atsisakyti priimti pareiškėjo J. D. skundą.

12Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai