Byla 2-44/2014
Dėl skolos priteisimo, atsisakyta priimti kaip neteismingą, bylos nagrinėjime dalyvaujantis trečiasis asmuo Compagnie Francaise d'Assurance pourle Commerce (COFACE), veikiantis per Compagnie Francaise d'Assurance pourle Commerce (COFACE) Lietuvos filialą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės Ūkio bankas, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Valnetas“, atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 30 d. nutarties, kuria ieškovo ieškinį atsakovams Reckit Benckiser Espana bei Alumina d.o.o. dėl skolos priteisimo, atsisakyta priimti kaip neteismingą, bylos nagrinėjime dalyvaujantis trečiasis asmuo Compagnie Francaise d'Assurance pourle Commerce (COFACE), veikiantis per Compagnie Francaise d'Assurance pourle Commerce (COFACE) Lietuvos filialą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas bankrutuojantis AB Ūkio bankas, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Reckit Benckiser Espana 1 741 554,77 EUR skolą, iš atsakovo Alumina d.o.o. – 183 811,05 Lt delspinigių ir 67 896,37 Lt palūkanų, iš abiejų atsakovų 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 30 d. nutartimi atsisakė priimti bankrutuojančio AB Ūkio bankas ieškinį atsakovams Ispanijos įmonei Reckit Benckiser Espana bei Bosnijos ir Hercogovinos įmonei Alumina d.o.o. dėl skolos priteisimo, konstatavęs, jog jis nėra teismingas Lietuvos Respublikos teismams.

7Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog šiuo atveju kilus klausimui dėl ginčo nagrinėjimui taikytinos teisės, prioritetas turi būti teikiamas tarptautinėse sutartyse, o būtent 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo“ (kitaip vadinamo „Briuselis I“), nustatytoms teismingumo taisyklėms. Teismas pažymėjo, jog nors minėto Reglamento II skyriaus 1 skirsnio 2 straipsnyje įtvirtintas bendrasis principas, kad byla teisminga atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teismams, tačiau nagrinėjamu atveju nustačius, jog atsakovų buvimo vietos yra ne Lietuvos Respublikoje, o ieškovui siekiant, kad civilinė byla būtų keliama ne atsakovų buvimo vietos valstybėje, teismas tyrė, ar pagal Reglamento II skyriaus 3 straipsnį byla galėtų būti keliama, taikant II skyriaus 2–7 skirsniuose nustatytas taisykles dėl specialios jurisdikcijos, išimtinės jurisdikcijos ir kt. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, viena svarbiausių specialiųjų jurisdikcijos taisyklių nurodyta Reglamento 5 straipsnio 1 dalyje ir apima bylas, susijusias su sutartimis; tokiose bylose jurisdikciją pagal ieškinio pagrindą turi atitinkamos prievolės vykdymo vietos teismai ir tais atvejais, kai prievolės vykdymo vieta yra kitoje valstybėje narėje, nei atsakovo gyvenamosios vietos (buveinės) valstybė narė. Teismas įvertinęs teisinį santykį, iš kurio kilo ginčas, nustatė, jog ieškovas siekia ir ieškinyje formuluoja prašymą priteisti skolą iš Reckit Benckiser Espana pagal bankui priklausančią reikalavimo teisę, kylančią iš atsakovo Alumina d.o.o. išrašytų sąskaitų faktūrų, į kurias reikalavimo teisė bankui perleista remiantis 2012 m. spalio 31 d. tarp ieškovo ir kito atsakovo Alumina d.o.o. sudaryta Faktoringo sutartimi Nr. 120-031-17/12. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas Alumina d.o.o. laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 4 d. iki 2012 m. gruodžio 15 d. kitam atsakovui Reckit Benckiser Espana pagal tarp abiejų atsakovų sudarytą sutartį pateikė prekes, už kurias Reckit Benckiser Espana kitam atsakovui Alumina d.o.o. nėra atsiskaičiusi. Iš paminėtų sąskaitų kopijų matyti, kad prekės pristatytos buvo DAT sandėlyje, kuris yra Taragonos mieste, Ispanijoje. Ieškovo su atsakovu Reckit Benckiser Espana jokie sutartiniai santykiai nesieja. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas priėmė išvadą, kad pagal tarp atsakovų sudarytą prekių pirkimo-pardavimo sutartį, prekių iškrovimo vieta buvo Ispanijoje, tačiau ieškinio aplinkybė, jog pagal Faktoringo sutartį ieškovė su kitu atsakovu Alumina d.o.o. susitarė, kad sąskaitos turi būti apmokėtos tiesiogiai AB Ūkio bankui Lietuvoje, nereiškia, kad prievolės įvykdymo vieta yra Lietuvoje, todėl civilinė byla nelaikytina teisminga Lietuvos Respublikos teismams.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas bankrutuojantis AB Ūkio bankas, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Spręsdamas ieškinio teismingumo klausimą pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino tarp šalių kilusių teisinių santykių esmę, kas sąlygojo neteisėto teismo procesinio sprendimo priėmimą. Bylos medžiaga patvirtina, jog tarp Alumina d.o.o. ir Reckit Benckiser Espana buvo susitarimas, pagal kurį Alumina d.o.o. išrašytos sąskaitos faktūros, nepriklausomai nuo prekių pristatymo vietos, turėjo būti apmokamos pervedant lėšas į ieškovo banko sąskaitą, esančią Lietuvoje, todėl piniginių prievolių vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikoje, o bylos nagrinėjimo vieta - ieškovo buveinės vietos teisme.

112. Pirmosios instancijos teismas priimdamas ginčijamą nutartį nepaisė aukštesnės instancijos teismo (Lietuvos apeliacinio teismo) 2013 m. spalio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2347/2013 sukurto precedento, sprendžiant analogišką klausimą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovo ieškinį kaip neteismingą Lietuvos Respublikos teismams atsisakyta priimti, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

14Civilinėje byloje, pradėtoje pagal bankrutuojančio AB Ūkio bankas ieškinį atsakovams Alumina d.o.o. ir Reckit Benckiser Espana, dėl skolos priteisimo, egzistuoja tarptautinis elementas, kadangi atsakovais nagrinėjamoje byloje traukiami užsienio (Ispanijos, Bosnijos ir Hercogovinos) juridiniai asmenys. Užsienio (tarptautinio) elemento civilinėje byloje buvimas lemia tam tikrus proceso teisės taikymo ypatumus bei suponuoja teismo pareigą pirmiausia išspręsti, ar jis yra kompetentingas nagrinėti konkrečią bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2007). Ieškinio priėmimo klausimą sprendęs pirmosios instancijos teismas ieškinį atsisakė priimti konstatavęs ne tik tai, jog jis neteismingas teismui, kuriam yra pareikštas ieškinys, bet ir apskritai Lietuvos Respublikos teismams.

15Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs skundžiamą teismo nutartį, su joje priimtomis išvadomis nesutinka. Pirmosios instancijos teismas, siekdamas nustatyti pateikto ieškinio teismingumą, vadovavosi išimtinai 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo“ (toliau tekste - „Briuselis I“), nuostatomis, reglamentuojančiomis teismingumo taisykles. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog ieškinys pareikštas dviems atsakovams, kurių vienas yra Europos Sąjungos valstybės narės ūkio subjektas – Reckit Benckiser Espana, ir jam taikytinos nurodyto reglamento nuostatos, tuo tarpu kitas atsakovas (Alumina d.o.o.) yra ne Europos Sąjungos narės juridinis asmuo, todėl jo atžvilgiu pareikšto reikalavimo teismingumui nustatyti taikytinos bendrosios tarptautinį civilinį procesą reglamentuojančios nuostatos, įtvirtintos CPK.

16Kaip matyti iš ieškinio turinio, ieškinio teismingumą Lietuvos Respublikos teismams ieškovas motyvavo tuo, jog šioje valstybėje yra nustatyta tarp šalių kilusios prievolės vykdymo vieta. Pirmosios instancijos teismas, kaip minėta, konstatavo, jog šiuo atveju ieškinys turėjo būti pareikštas ne Lietuvos Respublikos teismams, o prievolės vykdymo vietos, t. y. prekių pristatymo vietos, kuri yra Ispanijoje, teismui. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apelianto nuomonei dėl pirmosios instancijos teismo išvadų dėl šalis siejusios prievolės vykdymo vietos, nepagrįstumo, kurias sąlygojo teisinių santykių, iš kurių ieškovas kildina reikalavimus atsakovams, netinkamas įvertinimas.

17Kadangi, tiek atsakovo Reckit Benckiser Espana atžvilgiu nustatytino teismingumo taikomo reglamento „Briuselis I“II skyriaus, 5 straipsnio 1 dalis, tiek CPK VII dalies, reglamentuojančios tarptautinį civilinį procesą 787 straipsnio 1 dalies 3 punktas, kuris taikytinas atsakovui Alumina d.o.o., nustato galimybę bylas nagrinėti prievolės, iš kurios kildinamas ginčas, vykdymo vietos valstybės teisme, todėl siekiant nustatyti, kas nagrinėjamu atveju laikytina prievolės vykdymo vieta, reikšminga detaliai įvertinti tarp šalių kilusius prievolinius santykius. Reikalavimus atsakovams ieškovas kildina iš Alumina d.o.o. išrašytų sąskaitų faktūrų Reckit Benckiser Espana, į kurias reikalavimo teisė ieškovui perleista 2012 m. spalio 31 d. tarp banko ir Alumina d.o.o. sudaryta Faktoringo sutartimi Nr. 120-031-17/12.

18CK 6.903 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad faktoringo sutartimi viena šalis (finansuotojas) perduoda arba įsipareigoja perduoti kitai šaliai (klientui) pinigus mainais už kliento (kreditoriaus) piniginį reikalavimą, susijusį su prekių pardavimu, darbų atlikimu ar paslaugų teikimu, trečiajam asmeniui (skolininkui), o klientas perleidžia arba įsipareigoja perleisti finansuotojui piniginį reikalavimą skolininkui (finansavimas su sąlyga perleisti piniginį reikalavimą) ir mokėti sutartyje nustatytą atlyginimą. Taigi faktoringas – tai sutartiniai santykiai, kurių dalyką sudaro išankstinis reikalavimo teisių finansavimas mainais už sutartą atlyginimą, finansuotojo teisių užtikrinimui panaudojant nuosavybės teises į perleidžiamus reikalavimus. Nagrinėjamu atveju iš kartu su ieškiniu pateiktų įrodymų matyti, jog ieškovas su Alumina d.o.o. 2012 m. spalio 31 d. sudarė Faktoringo sutartį, kuria Alumina d.o.o. mainais už banko sumokamą faktoringo išmoką perleido bankui savo reikalavimus į skolininką (Reckit Benckiser Espana), kilusius iš šias šalis (Alumina d.o.o. ir Reckit Benckiser Espana) siejusių pirkimo – pardavimo ir kitų sandorių (Faktoringo sutarties 2 punktas) (b. l. 14, 18). Nors minėta sutartis buvo sudaryta tik tarp ieškovo ir atsakovo Alumina d.o.o., tačiau tiesiogiai saistė ir atsakovą Reckit Benckiser Espana. Byloje nustatyta, jog remiantis Alumina d.o.o. ir Reckit Benckiser Espana siejančios sutarties nuostatomis, Alumina d.o.o. įsipareigojo pristatyti prekes Reckit Benckiser Espana į Ispanijoje esantį sandėlį, o Reckit Benckiser Espana apmokėti už pristatytas prekes. Tačiau Alumina d.o.o. su banku sudarius faktoringo sutartį, atsakovas Reckit Benckiser Espana mokėjimus už pristatytas prekes privalėjo vykdyti ne atsakovui Alumina d.o.o., bet tiesiogiai į AB „Ūkio bankas“ nurodytą sąskaitą, esančią AB „Ūkio banke“ Kauno skyriuje (faktoringo sutarties 3punktas, atsakovo Alumina d.o.o. išrašytos sąskaitos faktūros) (b. l. 15, 23-34). Ši šalis siejusių teisinių santykių analizė leidžia teigti, jog šiuo atveju šalis siejanti ir joms teises bei pareigas sukūrusi sutartis yra 2012 m. spalio 31 d. sudaryta Faktoringo sutartis, kuria remiantis reiškiamas ieškinys, todėl remiantis joje nustatytomis sąlygomis ir turi būti sprendžiamas teismingumo klausimas. Kadangi, kaip jau nustatyta, ieškinys dėl piniginių prievolių, grindžiamas netinkamu šalis siejusios faktoringo sutarties vykdymu, kurios nuostatos įpareigojo atsakovą Reckit Benckiser Espana Alumina d.o.o. išrašytas sąskaitas faktūras apmokėti, pervedant pinigus į ieškovo sąskaitą mokėjimo nurodymu, o tai reiškia, kad tokių prievolių įvykdymo vieta yra vieta, kurioje yra kreditoriaus (mokėjimo gavėjo) banko sąskaita, į kurią nukreiptas mokėjimo nurodymas (Mokėjimų įstatymo 32 str. 1 d. ir 36 str. 1 d.). Šiuo atveju teismas atsižvelgia ir CK 6.52 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas, pagal kurias, jeigu prievolės įvykdymo vieta nenurodyta, piniginė prievolė turi būti įvykdyta kreditoriaus gyvenamojoje ar verslo vietoje. Todėl apeliacinės instancijos teismas pritaria ieškovui, jog šiuo atveju ginčo prievolės vykdymo, o kartu ir bylos nagrinėjimo vieta yra Lietuvos Respublikoje. Analogiškos pozicijos laikėsi ir Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. spalio 14 d. nutartyje, nagrinėjant ieškovo BAB „Ūkio bankas“ atskirąjį skundą civilinėje byloje Nr. 2-2347/2013, kuri saistė ir pirmosios instancijos teismą, nagrinėjantį tapatų klausimą dėl bylos teismingumo, tačiau jis ja nepagrįstai nesivadovavo.

19Be to, negalima nepaminėti ir to, jog Faktoringo sutarties 12.3 punktu šalys susitarė, jog ginčai, kilę vykdant šią sutartį, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (b. l. 17). Atsižvelgus į CPK 30 straipsnio 9 punktu nustatytą reglamentavimą, suteikiantį ieškovui galimybę ieškinį dėl sutarčių, kuriose nurodyta įvykdymo vieta, pareikšti pagal sutarties vykdymo vietą, bei aukščiau nustatytas aplinkybes, kuriomis konstatuota jog šioje byloje šalis siejusių piniginių prievolių vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikoje, pripažįstama, jog AB Ūkio bankas ieškinys, kildinamas iš 2012 m. spalio 31 d. sudarytos Faktoringo sutarties, teismingas Lietuvos Respublikos teismams.

20Šiuo atveju reikšminga ir tai, kad remiantis byloje esančiais duomenimis, o taip pat teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis, nustatyta, kad ieškovui įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1786-254/2013 yra iškelta bankroto byla (CPK 179 str. 3 d., 302 str.). Pagal ĮBĮ 14 straipsnio 3 dalį, visi ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą. Todėl atsižvelgus į ieškovo BAB Ūkio bankas buveinės vietą ir įvertinus pareikštų reikalavimo dydį, apeliacinės instancijos sprendžia, jog civilinė byla pagal ieškovo BAB Ūkio bankas ieškinį atsakovams Alumina d.o.o. ir Reckit Benckiser Espana nagrinėtina Kauno apygardos teisme (CPK 27 str. 1 p., ĮBĮ 14 str. 3 d.).

21Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovo BAB Ūkio bankas ieškinio atsakovams Alumina d.o.o. ir Reckit Benckiser Espana dėl skolos priteisimo priėmimo klausimą, netinkamai taikė ir aiškino tiek procesinės, tiek materialinės teisės normas ir dėl to priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, kuri naikinama ir klausimas dėl ieškinio priėmimo perduodamas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį panaikinti ir ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Ūkio bankas“ ieškinio atsakovams Alumina d.o.o. ir Reckit Benckiser Espana dėl skolos priteisimo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas bankrutuojantis AB Ūkio bankas, atstovaujamas bankroto... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 30 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog šiuo atveju kilus klausimui dėl... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas bankrutuojantis AB Ūkio bankas, atstovaujamas... 10. 1. Spręsdamas ieškinio teismingumo klausimą pirmosios instancijos teismas... 11. 2. Pirmosios instancijos teismas priimdamas ginčijamą nutartį nepaisė... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 14. Civilinėje byloje, pradėtoje pagal bankrutuojančio AB Ūkio bankas ieškinį... 15. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs skundžiamą teismo nutartį, su... 16. Kaip matyti iš ieškinio turinio, ieškinio teismingumą Lietuvos Respublikos... 17. Kadangi, tiek atsakovo Reckit Benckiser Espana atžvilgiu nustatytino... 18. CK 6.903 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad faktoringo sutartimi viena šalis... 19. Be to, negalima nepaminėti ir to, jog Faktoringo sutarties 12.3 punktu šalys... 20. Šiuo atveju reikšminga ir tai, kad remiantis byloje esančiais duomenimis, o... 21. Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 22. Kauno apygardos teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį panaikinti ir ieškovo...