Byla T-38-308/2015
Dėl lygtinio paleidimo nuteistajam V. U. panaikinimo ir pasiuntimo atlikti likusią laisvės atėmimo bausmę

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei, dalyvaujant prokurorui Kostui Vinerskui, Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus inspektorei Ingai Matuizienei ,nuteistajam V. U. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl lygtinio paleidimo nuteistajam V. U. panaikinimo ir pasiuntimo atlikti likusią laisvės atėmimo bausmę

Nustatė

2Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyrius pateiktu teikimu prašo panaikinti prižiūrimajam(nuteistajam) V. U. lygtinį paleidimą ir jį pasiųsti atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį.

3Teikimu nurodoma,kad V. U. 2012-06-18 Trakų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu buvo nuteistas pagal LR BK 149 str.1d.laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams. 2013-10-28 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi V. U. buvo paleistas lygtinai nuo 1 m 5 mėn.15d.neatliktos laisvės atėmimo bausmės,nustatant įpareigojimus: per visą lygtinio paleidimo laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų,neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 06 val.,jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi,neišvykti už gyvenamosios vietos rajono(miesto)ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo,per 1 mėnesį nuo lygtinio paleidimo momento pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje. Lygtinio paleidimo bausmės pabaiga 2015-03-18. Nuo 2013-11-05 nuteistasis buvo įtrauktas į probacijos tarnybos probacijos skyriaus registrą .

4Nuteistasis per paleidimo laikotarpį daugiau nusikaltimų nepadarė,bei nebuvo baustas administracine tvarka.Bet 2013-12-20 patikrinus alkotesteriu nuteistajam buvo nustatytas 0,20 promilių neblaivumas,kur V. U. paaiškino,kad gėrė sidrą.Dėl to 2013-12-23 V. U. buvo įspėtas dėl teismo įpareigojimų nevykdymo. 2014-01-08 patikrinus alkotesteriu nuteistajam buvo nustatytas 1,94 promilių neblaivumas,kur jis 2014-01-15 vėl buvo įspėtas dėl teismo įpareigojimų nevykdymo ir galimo lygtinio paleidimo panaikinimo.2014-03-22 00 val.15 min.namuose nerastas(namuose už buto durų girdėjosi žingsniai,tačiau durų niekas neatidarė). Nuteistasis nuo 2013-11-11 registavosi Darbo biržos įskaitoje,nuo 2014-03-12 vykdė individualią veiklą.Nuo 2013-11-18 nuteistasis lankosi ( - ) priklausomybių ligų kabinete,pažeidimų neužfiiksuota,testai neigiami. 2014-04-03 buvo kreiptasi su teikimu į teismą dėl lygtinio paleidimo panaikinimo, 2014-04-25 Varėnos rajono apylinkės teismo nutartimi teikimas atmestas.

5Nuo 2014-01-15 individualus darbas su nuteistuoju dirbamas du kartus per mėnesį, tai yra atvykti pokalbiui į Savivaldybių probacijos skyrių ir atsiskaityti kaip vykdo teismo jam paskirtus įpareigojimus privalo iki kiekvieno mėnesio 15 dienos ir paskutinės darbo dienos, tačiau iki 2014-05-15 pokalbiui neatvyko, todėl 2014-05-19 dar kartą pasirašytinai buvo įspėtas dėl lygtinio paleidimo panaikinimo. Nuo 2014-09-15 dirba J.Keršio IĮ miško darbininku. 2014-03-31 Varėnos r. PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 164 str., 2014-10-22Varėnos r. ap/t nuosprendžiu nuteistas pagal LR BK 164 str., laisvės apribojimo bausme 1 metams. 2014-11-18 kreiptasi į teismą dėl bausmių subendrinimo. 2015-02-27 Varėnos rajono apylinkės teismo nutartimi bausmės nebendrintos.

62014-09-19 23 val., 53 min. nerastas namuose. ( už buto durų girdėjosi žingsniai, tačiau durų niekas neatidarė). 2014-09-23 buvo kreiptasi su teikimu į teismą dėl lygtinio paleidimo panaikinimo. 2014-12-08 Varėnos r. ap/t nutartimi teikimas buvo patenkintas. 2014-12-30 Kauno apygardos teismo nutartimi nuteistojo skundas patenkintas, Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas atmestas.

72015-02-06 22 val. 42 min. nerastas namuose. ( už buto durų girdėjosi žingsniai, tačiau durų niekas neatidarė).2015-02-28 23 val. 35 min. namuose nerastas (tikrino Varėnos r. PK pareigūnai).

8Jo rizika pakartotinai nusikalsti, nustatyta pagal pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo metodiką 2014-01-15 „OASys“, adaptuotą Lietuvos bausmių vykdymo sistemai, yra žema. (29 balai). 2014-09-23 rizika buvo peržiūrėta, esminių pasikeitimų nebuvo, rizika išliko žema. Rizika, nustatyta pataisos namuose buvo žema (10 balų). 2015-02-10 rizika dar kartą buvo peržiūrėta, išliko žema 36 balai, tačiau yra stebimas pakartotinio nusikalstamumo rizikos didėjimas.

9Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus atstovė teikimą palaikė ir vadovaudamasi Probacijos įstatymo 30 str.2d.3 p. pagrindu siūlė V. U. panaikinti lygtinį paleidimą ir pasiųsti atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį.

10Nuteistasis paaiškino,kad anksčiau nurodytus pažeidimus yra padaręs. 2013-12-20 pažįstamas pasiūlė išgerti sidro,tai truputį išgėręs.2014-01-08 pas jį namuose buvo atvažiavęs draugas,kuris atsivežė alkoholio ir pasiūlė išgerti,o po to atvažiavo probacijos tarnybos pareigūnai.Šiuo metu dirbantis ( - ) miško pjovėju .Užsikodavęs nuo alkoholio vartojimo ir priklausomybės alkoholiui jau neturintis.2014-09-19 ir 2015-02-06 naktį buvęs namuose ir miegojęs po darbo,kadangi darbe labai pavargstantis.Motina užgirdusi beldimą į buto duris prieina link durų, bei matydama nepažįstamus asmenis bei galvodama,kad gali ateiti girtaujantys kaimynai,kurie naktimis beldžia į duris,ko nors prašydami,tai ir neatidarė durų.2015-02-28 buvo išvykęs ir nespėjęs parvykti. Prašo nenaikinti lygtinio paleidimo,kadangi norintis galutinai pasitaisyti ir daugiau tikrai nedarys jokių nusikaltimų.

11Prokuroras nurodė,kad teikimas netenkintinas,nes nėra pilnai sąlygų panaikinti lygtinį atleidimą.Nuteistasis jokių administracinių teisės pažeidimų nepadarė,šiuo metu yra atlikęs gydymosi nuo alkoholio kursą,nėra kokių tai rimtesnių duomenų,kurie rodytų jog nuteistasis vėl galėtų padaryti nusikaltimus,jo lygtinio paleidimo terminas jau yra pasibaigęs ,todėl yra pagrindas manyti,kad jis padarė tinkamas išvadas ir daugiau nedarys nusikaltimų.

12Teikimas netenkintinas .

13Iš pateiktų duomenų matyti,kad V. U. nebuvo baustas administracine tvarka. Jis 2013-12-20 ir 2014-01-08 būdamas neblaivus buvo surastas namuose,bet viešosios tvarkos tuo nepažeidė,bei jam negalėjo būti taikoma administracinė atsakomybė pagal LR ATPK 178 str.Jo nebuvimas namuose 2014-03-22 ,2014-09-19 ir 2015-02-06 naktį nėra patvirtinamas objektyviais duomenimis.

14Probacijos įstatymo 30 str.2d.3 p.numatyta,kad jeigu probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu padaro teisės pažeidimą, už kurį jam taikyta administracinė nuobauda, tai teismas probacijos tarnybos teikimu priima sprendimą panaikinti lygtinį paleidimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę.Nuteistajam V. U. nebuvo paskirta administracinės nuobaudos ir tai neduoda pagrindo laikyti,kad jis yra padaręs po įspėjimo paskyrimo kelis pažeidimus.V. U. dirba,šiuo metu jo lygtinio paleidimo terminas yra jau pasibaigęs 2015-03-18 ir tai duoda pagrindą atmesti teikimą dėl lygtinio paleidimo panaikinimo.

15Vadovaujantis LR BPK 357, 362 str.,

Nutarė

16Teikimą atmesti.

17Nutartis per 5 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai