Byla 2-18050-613/2011
Dėl antstolio G. J. veiksmų, suinteresuotas asmuo – antstolis G. J

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, skundą dėl antstolio G. J. veiksmų, suinteresuotas asmuo – antstolis G. J.,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio G. J. veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio 2011-11-11 patvarkymus Nr. S-15113 ir S-15114 bei priimti vykdyti Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-04 ir 2011-08-29 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pareiškėjas antstolio patvarkymus atsisakyti priimti vykdomuosius dokumentus vykdyti laiko neteisėtais ir nepagrįstais, kadangi šie patvarkymai priimti netinkamai aiškinant ir taikant LR CPK normas, reglamentuojančias teismo nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdymą. CPK 147 straipsnio 6 dalis, kurios nuostatomis antstolis patvarkymuose motyvuoja atsisakymą vykdyti teismo nutartis, aptaria tokių nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo tvarką, kuriose nėra nurodomi išsamūs duomenys apie turtą, kuriam šios numatytos laikinosios apsaugos priemonės taikomos. Pagal gramatinį ir teleologinį teisės normos turinio aiškinimo būdus, CPK 147 straipsnio 6 dalyje nustatytas 14 dienų terminas yra ne terminas, per kurį nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti pateikta antstoliui vykdyti (pateikimo vykdyti senaties terminas), o naikinamasis terminas laikinųjų apsaugos priemonių, taikomų teismo nutartyje neapibrėžtam bei antstolio nesurastam ir neaprašytam turtui, galiojimui. Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-04 ir 2011-08-29 nutartimis areštas taikomas turto registre registruotam nekilnojamajam turtui. Be to, šiose teismo nutartyse yra aiškiai ir tiksliai įvardintas areštuotas turtas, nurodant visus būtinus registruotinam turtui registro duomenis: žodinį apibūdinimą, buvimo vietos adresą, dydį (plotą), unikalius bei kadastrinius numerius. CPK 606 straipsnio 2 dalyje nustatytas vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti senaties terminas nėra pasibaigęs.

3Antstolis G. J. 2011-12-08 patvarkymu pareiškėjo skundą atmetė, motyvuodamas tuo, kad nuo CPK 147 straipsnio 6 dalyje numatytos teisės normos įsigaliojimo (2011-10-01) iki vykdomųjų dokumentų pateikimo dienos, t. y. 2011-11-10, praėjo daugiau nei keturiolika dienų. Be to, pagal CPK 147 straipsnio 6 dalį, kuomet teismo nutartimi yra areštuotas konkretus turtas, pareiškėjas neturi kreiptis į antstolį.

4Skundas netenkintinas.

5Pareiškėjas pateikė antstoliui vykdyti Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-04 ir 2011-08-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1995-123/2011 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriomis areštuoti atsakovei G. P. nuosavybės teise priklausantys 997/1994 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ½ pastato, unikalus Nr. ( - ), pastatas, unikalus Nr. ( - ), pastatas, unikalus Nr. ( - ), ½ kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), bei trečiajam asmeniui D. M. nuosavybės teise priklausantys žemės sklypas Nr. 166 ( - ) ir Nr. 166-1 ( - ) esantys ( - ). Antstolis G. J. 2011-11-11 priėmė patvarkymus Nr. S-15113 ir Nr. S-15114, kuriais atsisakė priimti vykdyti Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-04 ir 2011-08-29 nutartis, remdamasis tuo, jog pagal CPK 147 straipsnio 6 dalį, jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos, todėl yra akivaizdžios kliūtys vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti.

6CPK 147 straipsnio 6 dalyje numatyta, jog kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės susijusios su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodomi, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas. Šiais atvejais asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

7Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-04 ir 2011-08-29 nutartimis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra areštuoti konkretūs viešame registre įregistruoti nekilnojamieji daiktai (nutartyse nurodyta pakankamai areštuojamą turtą identifikuojančių duomenų), todėl šiuo atveju netaikomas CPK 147 straipsnio 6 dalyje numatytas keturiolikos dienų terminas, per kurį asmuo turi kreiptis į antstolį. Taigi pripažintina, jog antstolis ginčijamuose patvarkymuose nepagrįstai remiasi CPK 147 straipsnio 6 dalies nuostata, jog laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

8Tačiau tai, jog minėtomis teismo nutartimis yra areštuotas konkretus nekilnojamasis turtas, reiškia, kad tokio turto surasti ir aprašyti nebereikia. Akivaizdu, kad antstolio aprašo sudarymas dėl teismo nutartyje jau ir taip aiškiai identifikuoto areštuojamo turto būtų tiesiog perteklinis procesinis veiksmas. Dėl to antstolis 2011-12-08 patvarkyme teisingai nurodo, jog pareiškėjas neturi kreiptis į antstolį, kuomet teismo nutartimi yra areštuotas konkretus turtas. Pažymėtina, kad CPK 147 straipsnio 6 dalies nuostatos turi būti taikomos sistemiškai su CPK 675 straipsnio 3 dalies nuostata, kad tuo atveju, kai teismo nutartimi areštuojamas viešame registre įregistruotas turtas ir taikomas vien draudimas disponuoti šiuo turtu, teismo nutarties dėl turto arešto įvykdymui pakanka įregistruoti areštą turto arešto aktų registre. Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-04 ir 2011-08-29 nutartimis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra apribotos teisės disponuoti areštuotu turtu, neuždraudžiant šio turto valdyti ir naudotis juo, darytina išvada, kad antstolis pagrįstai atsisakė priimti vykdyti pareiškėjo pateiktas teismo nutartis. Nors antstolis ir netinkamai motyvavo ginčijamus 2011-11-11 patvarkymus Nr. S-15113 ir S-15114, tačiau nėra pagrindo jų panaikinti, kadangi iš esmės šie patvarkymai yra teisėti, todėl pareiškėjo skundas netenkintinas.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 443, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

10pareiškėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, skundo dėl antstolio veiksmų netenkinti.

11Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui G. J. vykdomąją bylą.

12Nutartis per septynias dienas nuo kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai