Byla N1-84-805/2018

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei, dalyvaujant prokurorei Rūtai Šipkauskienei, kaltinamajam J. G., jo gynėjui advokatui Gintautui Malaveckui,

2viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, J. G., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Prienų r. sav., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pradinio išsilavinimo, mokosi ( - ), gyvenantis ( - ), teistas:

31) 2018 m. vasario 19 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 2 dalį (11 veikų), 187 straipsnio 1 dalį galutine 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme jos vykdymą atidedant 1 metams 6 mėnesiams ir paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – dvylikos mėnesių laikotarpiui skirti elgesio apribojimą ir įpareigoti jį per šį laiką būti jo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val., mokytis arba dirbti, tenkinant civilinius ieškinius (nuosprendis neįsiteisėjęs);

42) 2018 m. vasario 20 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį (2 veikos) galutine 8 mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojantbūti namuose nuo 22 val. iki 7 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu, tęsti mokslus ir/ar pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje;tenkinant civilinius ieškinius (nuosprendis neįsiteisėjęs);

5kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje padarymu.

6Teismas

Nustatė

7Kaltinamasis J. G. nuo 2016 m. lapkričio 5 d. iki 2017 m. balandžio 25 d., tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti, pro išdaužtą langą įsibrovėį V. G. priklausantį sodo namelį, esantį ( - ), sodų bendrijoje „Aušrinė“, ir iš jo vidaus pagrobė V. G. priklausantį turtą – 30,00 Eur vertės radijo tiunerį, 30,00 Eur vertės dvigubus 6 metrų ilgio varinius laidus, 10,00 Eur vertės prailginimo laidą, 3,00 Eur vertės turistinę kuprinę, 10,00 Eur vertės įvairaus ilgio laidus, sudaužė 12,00 eurų vertės keturias elektrą taupančias lemputes, tuo nukentėjusiajam V. G. padarė 95,00 Eur turtinę žalą.

8Kaltinamasis J. G. dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos įvykdymo prisipažino visiškai, gailisi, pergyvena, pažada padaryti išvadas. Parodė, kad vienas pėsčiomis nuėjo į sodų bendriją „Aušrinė“, kuri yra daugiau nei kilometro atstumu nuo jo namų. Nukentėjusiojo V. G. nepažinojo. Nepamena kokiu įrankiu išėmė langą, pro kurį pateko į namelio vidų. Sutinka, jog išsinešė daiktus, kurie nurodyti kaltinamajame akte. Vogtus daiktus parsinešė į namus. Pagarsinus parodymus, apklaustas ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis parodė (b. l. 96-97), kad netoli nuo jo namų yra kolektyviniai sodai. Nuo 2016 iki 2017 metų pavasario, datos tiksliai neprisimena, kartu su kaimynu P. Č. arba vienas, iš netoli esančių sodų namelių, vogė įvairius daiktus. Iš viso apvogė apie 10-15 sodo namelių. Tikslios datos neprisimena, bet gali būti laikotarpyje nuo 2016 m. lapkričio 5 d. iki 2017 m. balandžio 25 d. jis vienas, tamsiu paros metu, pro išdaužtą durų langelį virš įėjimo, įsibrovė į sodų bendrijoje „Aušrinė“ adresu ( - ), esančio namelio vidų apsižiūrėti kas yra vertingo ir pavogti daiktų. Nežino kam priklauso minėtas namelis. Čia buvo įsibrovęs ne mažiau du kartus, gali būti ir tris kartus. Vieną kartą įsibrovė vienas. Nepamena kokius daiktus iš namelio pavogė visais kartais. Pamena tai, kad namelio viduje vertingų daiktų nebuvo. Namelio viduje kambarių durys buvo nerakintos, kambariuose stovėjo senos lovos, spinta, kėdės. Neprisimena ar išdaužė kokį nors sodo namelio langą. Visus pavogtus daiktus parsinešėį savo daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ), ir juos padėjo apleistame negyvenamajame bute Nr. ( - ). Po to jis visus daiktus, buvusius minėtame bute, išmetėį šiukšlių konteinerį, nes jie buvo nevertingi. Sutinka, kad pavogė įtarime nurodytus daiktus. Į sodo namelius braudavosi būdamas blaivus.

9Kaltinamasis teismo posėdyje patvirtino pagarsintus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Papildomai nurodė, kad būtų pardavęs pavogtus daiktus, ieškojo pirkėjo. Su 95,00 Eur ieškiniu sutinka. Galvoja susirasti darbą ir atlyginti žalą nukentėjusiajam. Gyvena su mama ir patėviu, kurie skriaudžia, mama nedirba, girtuokliauja. Kartais būdavo netgi nevalgęs. Namuose lankydavosi socialiniai darbuotojai. Kai buvo mažesnis jį prižiūrėdavo vyresni broliai, kurie dabar gyvena atskirai.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 218 straipsnio 2 dalimi, 219 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 273 straipsniu teisminio bylos nagrinėjimo metu taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, kadangi kaltinamasis nėra kaltinamas padaręs labai sunkų nusikaltimą, kaltu visiškai prisipažino visiškai, davė nuoseklius parodymus, civilinį ieškinį pripažįsta visiškai, baudžiamosios bylos aplinkybės nekelia abejonių, kaltinamasis ir jo gynėjas sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, su sutrumpintu įrodymų tyrimu sutiko ir prokurorė. Sutinkamai su BPK 291 straipsnio nuostatomis paskelbiami kiti faktiniai bylos duomenys, kurie gauti BPK nustatyta tvarka, kurių patikimu abejoti pagrindo nėra ir, kurie patvirtina kaltinamojo kaltę:

11protokolas-pareiškimas (b. l. 7), kuriame nurodyta, kad V. G., 2017 m. balandžio 25 d. atvykęs į sodų bendrijoje „Aušrinė‘, adresu ( - ), priklausantį sodo namelį, pastebėjo, kad patekus pro išdaužtą langą pavogta įvairių daiktų – 30,00 Eur vertės radijo tiuneris, 30,00 Eur vertės dvigubi 6 metrų ilgio variniai laidai, 10,00 Eur vertės tarybinių laikų prailginimo laidas, 3,00 Eur vertės turistinė kuprinė, 10,00 Eur vertės įvairaus ilgio laidai, sudaužytos 12,00Eurvertės keturios elektrą taupančias lemputės. Padaryta 95,00 Eur turtinė žala, turtas nedraustas;

12nukentėjusiojo V. G. parodymai ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 17-18, 20-21), kuriuose nurodyta, kad sodų bendrijoje „Aušrinė‘, adresu ( - ), turi sodo namelį. Jis pats gyvena Kaune, žiemą čionai atvyksta labai retai, o vasarą 1-2 kartus per savaitę. 2016 m. lapkričio 5 d. pirmą kartą pastebėjo, kad patekta į jo namelį ir pavogta namų apyvokos daiktų – 3,00 Eur vertės turistinė kuprinė, radijo tiuneris „Radiotechnika“, kurio vertė 30,00 Eur. Pastebėjo, kad į namo vidų buvo patekta pro namelio pirmo aukšto langą išdaužius jo išorinį stiklą, kadangi tiek namo viduje, tiek ir lauke rado stiklo šukių. Langas ir stiklas buvo senas, dėl to žala dėl lango stiklo nepadaryta. Dėl įvykio į policiją nesikreipė, pareiškimo nerašė. 2017 vasario pabaigoje ar kovo pradžioje antrą kartą pastebėjo, kad patekta į jo namelį. Pareiškimo vėl nerašė, kadangi sodo bendrijos buhalteris pasiūlė pareiškimą parašyti sutartu laiku. 2017 m. balandžio 25 d. trečią kartą pastebėjo, kad buvo įsibrauta į jo namelį. Po antro ir trečio įsibrovimopavogti įvairūs namų apyvokos daiktai – dvigubi 6 m. ilgio variniai laidai, kurių vertė 30,00 Eur, geltonas tarybinių laikų prailginimo laidas, kurio vertė 10,00 Eur, įvairaus ilgio laidai, kurių vertė 10 Eur, sudaužytos keturios 12,00 Eur vertės elektrą taupančios lemputės. Šia nusikalstama veika jam padaryta 95,00 Eur turtinė žala, turtas nedraustas. Į policijos pareigūnus jis dėl vagysčių kreipėsi 2017 m. gegužės 22 d.;

13nukentėjusiojo V. G. civilinis ieškinys (b. l. 26), kuriuo jis prašo priteisti iš kaltinamojo J. G. 95,00 Eur turtinę žalą;

14kaltinamojo motina O. G., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė (b. l. 31-32), kad J. G. yra jos sūnus. Kiek žino, kad J. G., būdamas nepilnametis, padarė nusikalstamą veiką, t.y. įsibrovė į sodo namelį esantį ( - ), ir iš jo vidaus pagrobė daiktų už 95,00 Eur. Apie šią sūnaus padarytą nusikalstamą veiką ji sužinojo iš policijos pareigūnų. Dėl ko sūnus padarė nusikalstamą veiką, ji nežino;

15specialusis liudytojas P. Č. ikiteisminio tyrimo metu parodė (b. l. 42-43), kad J. G. yra jo pažįstamas, kuris gyvena tame pačiame daugiabutyje kaip ir jis adresu ( - ). Jis su J. G. 2016 metais lapkričio mėnesio pabaigoje įsibrovėį tris sodo namelius, esančius soduose ( - ), dėl šių vagysčių teisme yra nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje ir jis yra kaltinamasis. Daugiau su J. G. į jokius kitus sodo namelius nebuvo įsibrovęs ir vagystėse nedalyvavo. Sodo namelyje, esančiame sodų bendrijoje „Aušrinė“, ( - ), jis nebuvo įsibrovęs, jokių daiktų iš čia jis nevogė. Ar J. G. į šį namelį buvo įsibrovęs, jam apie tai nėra sakęs;

162017 m. birželio 27 d. parodymų patikrinimo vietoje protokolas ir fotonuotraukos (b. l. 101-102, 103-105), kuriuose užfiksuota, kad J. G. parodė sodo namelį, esantį sodų bendrijoje „Aušrinė“, ( - ). Parodė sodo namelyje esančius laiptelius, kuriais užlipo prie įėjimo durų į namą, ertmę virš durų, pro kurią pateko į namelio vidų, daugiabutį namą, esantį ( - ), negyvenamojo namo buto Nr. ( - ) duris, kur padėjo iš sodo namelio vogtus daiktus.

17Dėl veikos kvalifikavimo

18Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalį vagystę kvalifikuojantis požymis yra vagystė, padaryta įsibraunant į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją. Taigi „įsibrovimo“ bei „patalpos“, „saugyklos“ ir „saugomos teritorijos“ sąvokų aiškinimas yra esminis dalykas tinkamam padarytos veikos kvalifikavimui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarime Nr. 52 „Dėl teismų praktikos vagystės ir plėšimo bylose“ aiškinama, kad įsibrovimas – tai slaptas arba atviras neteisėtas, t. y. padarytas prieš turto savininko ar teisėto valdytojo sutikimą, patekimas į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją. Įsibraunama gali būti įvairiais būdais: įveikiant kliūtis (pvz., išlaužiant duris, išjungiant signalizaciją) ir patenkant be kliūčių (pvz., kai objektai palikti be apsaugos ar neužrakinti). Svarbu, kad tai būtų padaroma prieš turto savininko ar teisėto valdytojo valią. Įsibrovimu į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją reikia laikyti ne tik kaltininko fizinį patekimą į objektą, bet ir patekimą į jį panaudojant technines ar kitas priemones, kai pats kaltininkas lieka už objekto ribų. Kaip įsibrovimas kvalifikuotinas, pavyzdžiui, ir skystų ar birių produktų išleidimas iš talpyklos, kuri pagal savo funkcinę paskirtį pripažįstama saugykla (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. lapkričio 29 d., nutartis Nr. 2K-534/2011). Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką kaip įsibrovimas į saugyklą kvalifikuoti atvejai, kai kuras pagrobiamas iš krovininio automobilio kuro bako, sugadinus bako spyną (kasacinė nutartis Nr. 2K-142/2011).

19Pirmiau aptarti įrodymai, kaltinamojo kaltės pripažinimas bei nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad J. G. laikotarpyje nuo 2016 m. lapkričio 5 d. iki 2017 m. balandžio 25 d., tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti, pro išdaužtą langą įsibrovė į V. G. priklausantį sodo namelį, esantį ( - ), sodų bendrijoje „Aušrinė“, ir iš jo vidaus pagrobė V. G. priklausantį turtą – 30,00 Eur vertės radijo tiunerį, 30,00 Eur vertės dvigubus 6 metrų ilgio varinius laidus, 10,00 Eur vertės prailginimo laidą, 3,00 Eur vertės turistinę kuprinę, 10,00 Eur vertės įvairaus ilgio laidus, sudaužė 12,00 Eur vertės keturias elektrą taupančias lemputes, tuo nukentėjusiajam V. G. padarė 95,00 Eur turtinę žalą. Pagrobto turto vertė reikšmės veikos kvalifikacijai pagal BK 178 straipsnio 2 dalį neturi, kadangi veiką kvalifikuojantis požymis yra įsibrovimas. Kaltinamasis neteisėtais veiksmais pasisavino svetimą turtą. Kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia, be turto savininko žinios ir leidimo, nusikalstamos veikos motyvas – lėšų pragyvenimui gavimas nusikalstamu būdu. Veika baigta, ji tinkamai kvalifikuota pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, kaip svetimo turto pagobimas įsibrovus į patalpą.

20Dėl bausmės skyrimo

21Bausmė – valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui (BK 41 straipsnio 1 dalis). Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, kaltinamojo asmenybę ir kitas esmines aplinkybes (BK 54 straipsnis). Be to, bylos duomenimis matyti, kad J. G. nusikalstamą veiką padarė būdamas neteistu laikotarpiu nuo 2016 m. lapkričio 5 d. iki 2017 m. balandžio 25 d., minėtu laikotarpiu, t. y. 2017 m. vasario 24 d., jis tapo pilnamečiu. Kaltinamasis padarė vieną apysunkį tyčinį nusikaltimą nuosavybei (BK 11 straipsnio 3 dalis). J. G. atsakomybę lengvina tai, kad jis visiškai prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi bei tai, kad nusikalstama veika padaryta dėl labai sunkios turtinės arba beviltiškos kaltinamojo padėties (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 4 punktas). J. G. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Baudžiamojoje byloje pareikštas 95,00 Eur civilinis ieškinys, kuris neatlygintas, kaltinamasis su juo sutinka.

22Bylos duomenimis J. G. teisiamas pirmą kartą (b. l. 55-58), tačiau Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis matyti, kad J. G. atžvilgiu Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose 2018 m. vasario 19 d. ir 2018 m. vasario 20 d. priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, kaltinamasis eilę kartų baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 59-62), niekur nedirba (b. l. 63), registruotas darbo biržoje (b. l. 64), mokosi atsakomybę (b. l. 68), Prienų rajono psichikos sveikatos centre narkologo ir psichiatro įskaitoje neįrašytas (b. l. 74). Kaltinamajam nustatytas lengvas protinis atsilikimas, reikšmingas elgesio sutrikimas, reikalaujantis dėmesio ar gydymo bei psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, žalingas vartojimas, tačiau jis nusikaltimų padarymo metu nesirgo ir šiuo metu neserga lėtiniu bei laikinu psichikos sutrikimu (b. l. 80-83). Be to, neužfiksuota psichopatologijos, dėl kurios kaltinamasis negalėtų suprasti aplinkybių, turinčių reikšmės nagrinėjamai bylai, duoti apie tai parodymus, taip pat nenustatyta tokio laipsnio psichikos sutrikimų, kurie galėtų trukdyti ginti savo teises ir teisėtus interesus ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu, todėl netikslinga skirti teismo psichiatrijos ekspertizę (b. l. 86). Įvertinus šias aplinkybes, atsižvelgiant į kaltinamojo asmenybę, jį charakterizuojančius duomenis, nuoširdų prisipažinimą ir gailėjimąsi, aplinką, kurioje augo nusikaltęs asmuo (tėvo nežino, motina girtuokliavusi, buvusi nepriežiūra ir nepriteklius), socialinius įgūdžius, siekį taisytis, dirbti ir atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą, J. G. skirtina prokurorės pasiūlyta laisvės apribojimo bausmė BK 178 straipsnio 2 dalies sankcijos ribose su BK 48 straipsnio 6 dalyje numatytais įpareigojimais – būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu, mokytis ar dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

23Pagal BK 641 straipsnį, kai baudžiamoji byla baigiama atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą ir kaltinamasis kaltę pripažįsta, jam skiriama bausmė tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama trečdaliu, todėl kaltinamojo J. G. atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis, ir paskirtoji bausmė mažintina vienu trečdaliu.

24Kaltinamajam J. G., vadovaujantis BPK 119 straipsniu, iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina galioti paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 106-107).

25Be to, kaip jau minėta Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis J. G. atžvilgiu Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose 2018 m. vasario 19 d. ir 2018 m. vasario 20 d. priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, tačiau jie neįsiteisėję, todėl teismas bausmių nebendrina.

26Dėl civilinio ieškinio

27Pažymėtina, jog kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę reikalauti žalos atlyginimo, o kaltinamasis, padaręs žalą, privalo ją visiškai atlyginti (BPK 109 straipsnis).

28Bylos duomenimis nukentėjusysis V. G. byloje pareiškė 95,00 Eur civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti. Turtinę žalą sudaro – 3,00 Eur vertės turistinė kuprinė, radijo tiuneris „Radiotechnika“, kurio vertė 30,00 Eur, dvigubi 6 m. ilgio variniai laidai, kurių vertė 30,00 Eur, geltonas tarybinių laikų prailginimo laidas, kurio vertė 10,00 Eur, įvairaus ilgio laidai, kurių vertė 10 Eur, sudaužytos keturios 12,00 Eur vertės elektrą taupančios lemputės (b. l. 26). Kaltinamasis civilinį ieškinį pripažįsta, teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad ketino susirasti darbą ir atlyginti nukentėjusiajam padarytą turtinę žalą. Esant šioms aplinkybėms civilinis ieškinys tenkintinas visiškai ir nukentėjusiajam V. G. iš kaltinamojo J. G. priteistina 95,00 Eur turtinei žalai atlyginti (BPK 115 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.251 straipsnio 1 dalis).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 straipsniais, 302-305 straipsniais, 307-308 straipsniais, 313 straipsniu,

Nutarė

30J. G. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant paskirtosios bausmės laikotarpiu būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu, tęsti mokslus ir/ar pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi bausmę mažinti vienu trečdaliu ir J. G. paskirti galutinę 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant paskirtosios bausmės laikotarpiu būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu, tęsti mokslus ir/ar pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

32Civilinį ieškinį tenkinti visiškai.

33Priteisti iš J. G., asmens kodas ( - ) V. G., asmens kodas ( - ) 95,00 Eur (devyniasdešimt penkis eurus 00 ct) turtinei žalai atlyginti.

34Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti J. G. palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, jam įsiteisėjus, panaikinti.

35Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 3 dalimi nuteistajam J. G. išaiškinti, kad asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo:

36be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;

37vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų;

38nustatyta tvarka atsiskaityti kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

39Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 9 ir 10 dalimis nuteistajam J. G. išaiškinti, kad jeigu nuteistasis dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti nustatytų įpareigojimų, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali atleisti jį nuo bausmės vietoj jos paskirdamas šio kodekso IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę. Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal šio kodekso 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

40Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta... 2. viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka... 3. 1) 2018 m. vasario 19 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendžiu... 4. 2) 2018 m. vasario 20 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendžiu... 5. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 6. Teismas... 7. Kaltinamasis J. G. nuo 2016 m. lapkričio 5 d. iki 2017 m. balandžio 25 d.,... 8. Kaltinamasis J. G. dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos įvykdymo... 9. Kaltinamasis teismo posėdyje patvirtino pagarsintus ikiteisminio tyrimo metu... 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 11. protokolas-pareiškimas (b. l. 7), kuriame nurodyta, kad V. G., 2017 m.... 12. nukentėjusiojo V. G. parodymai ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 17-18, 20-21),... 13. nukentėjusiojo V. G. civilinis ieškinys (b. l. 26), kuriuo jis prašo... 14. kaltinamojo motina O. G., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė (b. l.... 15. specialusis liudytojas P. Č. ikiteisminio tyrimo metu parodė (b. l. 42-43),... 16. 2017 m. birželio 27 d. parodymų patikrinimo vietoje protokolas ir... 17. Dėl veikos kvalifikavimo ... 18. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio... 19. Pirmiau aptarti įrodymai, kaltinamojo kaltės pripažinimas bei nustatytos... 20. Dėl bausmės skyrimo ... 21. Bausmė – valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu... 22. Bylos duomenimis J. G. teisiamas pirmą kartą (b. l. 55-58), tačiau Lietuvos... 23. Pagal BK 641 straipsnį, kai baudžiamoji byla baigiama atlikus sutrumpintą... 24. Kaltinamajam J. G., vadovaujantis BPK 119 straipsniu, iki nuosprendžio... 25. Be to, kaip jau minėta Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos... 26. Dėl civilinio ieškinio ... 27. Pažymėtina, jog kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, dėl nusikalstamos... 28. Bylos duomenimis nukentėjusysis V. G. byloje pareiškė 95,00 Eur civilinį... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 30. J. G. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi... 32. Civilinį ieškinį tenkinti visiškai.... 33. Priteisti iš J. G., asmens kodas ( - ) V. G., asmens kodas ( - ) 95,00 Eur... 34. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti J. G. palikti... 35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 3 dalimi... 36. be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios... 37. vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų... 38. nustatyta tvarka atsiskaityti kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.... 39. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 9 ir 10... 40. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...