Byla B2-281-390/2018

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Neringai Pažėraitei, dalyvaujant ieškovės Druskininkų savivaldybės administracijos atstovams R. V., V. M., advokatui Justui Čobotui, atsakovės BUAB „Skirnuva“ atstovams advokatui Dariui Bolzanui, bankroto administratoriaus UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ įgaliotam asmeniui Letai Gečienei, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Druskininkų savivaldybės administracijos kreditorinio reikalavimo BUAB „Skirnuva“ bankroto byloje patvirtinimo klausimą.

2Teismas

Nustatė

3Druskininkų savivaldybės administracija pateikė kreditorinį reikalavimą BUAB „Skirnuva“ bankroto byloje, kuriuo prašo įtraukti Druskininkų savivaldybės administraciją į BUAB „Skirnuva“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti 1 878 000 Eur finansinį reikalavimą.

4Nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 19 d. tarp Druskininkų savivaldybės administracijos ir BUAB „Skirnuva“ buvo sudaryta Projektavimo ir rangos sutartis Nr. 26-08-472 (toliau vadinama Sutartimi), pagal kurią UAB „Skirnuva“ įsipareigojo savo rizika parengti pastato (Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio statinio – klubo (unikalus Nr. ( - ) , esantis adresu ( - ) priežiūrą bei sutartyje numatyta tvarka ir terminais atlikti darbus. UAB „Skirnuva“ pagal Sutartį parengė techninį projektą, kurį Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2009 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V35-332 „Dėl pastato 3Clp - klubo ( - ) Druskininkuose, rekonstravimo į kultūros centrą techninio projekto tvirtinimo“ patvirtino. Druskininkų savivaldybės administracija 2009 m. rugpjūčio 13 d. Papildomu susitarimu Nr. 6/26-09-273 prie 2007 m. birželio 13 d. techninės priežiūros sutarties Nr. 26-07-204 UAB „Statybų techninė priežiūra“ pavedė atlikti ginčo statinio statybos techninę priežiūrą. Kadangi jokie statybos darbai nebuvo vykdomi, UAB „Statybų techninė priežiūra“ objekto statinio statybos techninę priežiūros paslaugų neteikė, šiai įmonei už paslaugas nebuvo sumokėta. Alytaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas Druskininkų savivaldybės administracijai 2009 m. rugpjūčio 14 d. išdavė statybos leidimą Nr. 05/09-STI(9.2) vykdyti statybos darbus. Druskininkų savivaldybės administracija ir UAB „Skirnuva“ 2009 m. rugpjūčio 20 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 26-09-494 prie 2008 rugsėjo 19 d. projektavimo ir rangos sutarties Nr. 26-08-472, kurio 1 punktu susitarė: „ŠALYS, nuo šio papildomo susitarimo įsigaliojimo iki atskiro ŠALIŲ susitarimo, sustabdo 2008 m. rugsėjo 19 d. Projektavimo ir Rangos sutartyje Nr. 26-08-472 numatytų darbų vykdymą“. Jokių kitų susitarimų ir/arba pakeitimų prie 2008 rugsėjo 19 d. projektavimo ir rangos sutarties Nr. 26-08-472 nebuvo sudaryta, darbų sustabdymas nebuvo atšauktas, šiuo metu sutarties terminas pasibaigęs ir niekada nebuvo pratęstas, t. y. UAB „Skirnuva“ neturėjo teisės atlikti jokių statybos darbų objekte. UAB „Žvelk plačiau“ ieškinyje Kauno apygardos teisme (civilinė byla Nr. 2-1515-173/2015) pripažino, kad iki statybos leidimo gavimo, Papildomo susitarimo Nr. 26-09-494 pasirašymo savavališkai vykdė darbus objekte, nors neturėjo nei teisės juos vykdyti, nei nurodymo iš Užsakovo. Sužinojusi, kad UAB „Skirnuva“ savavališkai vykdė griovimo darbus Druskininkų savivaldybės administracijai priklausančiame pastate, t. y. savavališkai jį griovė (naikino), Druskininkų savivaldybės administracija užsakė vertinimą padarytai žalai įvertinti. 2015 m. rugpjūčio 18 d. turto vertinimo ataskaita patvirtina, kad dėl atliktų griovimo darbų statinio vertė sumažėjo nuo 2 369 300 Eur iki 491 300 Eur, t. y. padaryta 1 878 000 Eur žala. Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti, neteisėtai veikianti šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Sutartyje nesant išlygos dėl kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, verslininko sutartinė atsakomybė atsiranda be kaltės, ir, esant reikalavimui taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, teismas turi nustatyti tris atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį. Nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo (2009 m. rugpjūčio 14 d.) iki Sutartyje numatytų darbų sustabdymo (2009 m. rugpjūčio 20 d.), UAB „Skirnuva“ nebuvo perduota nei statybvietė, nei statybą leidžiantis dokumentas, nei Druskininkų savivaldybės administracijos patvirtintas techninis projektas ir statybos darbų žurnalas, o tai reiškia, kad UAB „Skirnuva“ neturėjo teisės pradėti statybos darbų, t. y. veikė neteisėtai. Dėl atliktų griovimo darbų statinio vertė sumažėjo nuo 2 369 300 Eur iki 491 300 Eur, t. y. padaryta 1 878 000 Eur žala. Dalinis turto sunaikinimas ir vertės sumažėjimas yra tiesioginė BUAB „Skirnuva“ neteisėtų veiksmų pasekmė, padaryta tiesiogiai veikiant objektą.

5BUAB „Skirnuva“ atsiliepime su pareikštu kreditoriniu reikalavimu nesutinka. Nurodė, kad Druskininkų savivaldybės administracijos prašymas tvirtinti 1 878 000 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Skirnuva“ bankroto byloje grindžiamas hipotetiniais teiginiais, nėra įrodymų, ir tokio prašymo tenkinimas prieštarautų protingumo principui, pažeistų kitų kreditorių teises. Ieškovas nepagrindžia priežastinio ryšio tarp tariamai neteisėtų UAB „Skirnuva“ veiksmų ir savo neveikimo, neįrodo, kuo konkrečiai ir iš ko bei kokiam subjektui atsirado žala, koks šios žalos pobūdis, mastas, kokie konkrečiai veiksniai ir kriterijai galėjo įtakoti ir lėmė statinio vertės mažėjimą, kokie padariniai atsirado ieškovui, kokie jų galimi pašalinimo būdai. Taip pat ieškovas nenurodo tikrųjų tokio susitarimo, kurio pažeidimą įrodinėja, ketinimų, neaiški jo tiktoji prasmė ir esmė. Neaiškus techninio prižiūrėtojo vaidmuo šioje situacijoje, taip pat, kas lėmė paties ieškovo neveikimą ir nesiėmimą priemonių jo nurodomai tariamai žalai atsirasti. Neįrodžius visų civilinės atsakomybės būtinų sąlygų, nėra pagrindo tvirtinti reiškiamą 1 878 000 Eur reikalavimą (CPK 6.245-6.249 str.).

6Nagrinėjant bylą teismo posėdyje kreditoriaus Druskininkų savivaldybės atstovai palaikė ieškinyje nurodytus argumentus ir prašė kreditorinį reikalavimą patvirtinti.

7Administratoriaus atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir papildomai teismo posėdžio metu nurodė, kad kreditorius praleido ieškinio senaties terminą kreiptis dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Teigė, kad reikalavimams kylantiems iš žalos atlyginimo taikytinas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas ( C K 1. 125 straipsnio 8 dalis). Administratoriaus atstovų nuomone, kreditorius tokį įstatymo nustatytą terminą praleido be svarbių priežasčių ir nėra pagrindo termino atnaujinti.

8Kreditoriaus atstovai atsikirsdami į administratoriaus argumentą ieškinio senaties taikymo klausimu teigė, kad žalos atlyginimas yra kilęs iš sutartinių santykių, todėl kreditoriniam reikalavimui taikytinas dešimties metų bendrasis ieškinio senaties terminas. Taip pat nurodė, kad, jeigu teismas manytų, kad reikalavimui taikytinas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas, prašė tokį terminą atnaujinti pagal CK 1. 131 straipsnio 2 dalies taisykles ir tvirtino, kad savivaldybės administracija dėl didelio užimtumo darbe praleido terminą ieškiniui pateikti ir tokios termino praleidimo priežastys turi būti pripažintos svarbiomis.

9Atsisakytina tvirtinti kreditorinį reikalavimą.

10Dėl ieškinio senaties termino

11Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). CK nustato bendrąjį dešimties metų ieškinio senaties terminą (CK 1.125 straipsnio 1dalis). Atskirų rūšių reikalavimams CK bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio senaties terminus (CK1.125 straipsnio 2 dalis).Sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo (CK 1.125 straipsnio 8 dalis).

12Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisyklę ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą ( CK 1. 127 straipsnio 1 dalis).

13Nagrinėjamoje byloje kreditorė nurodo, kad nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo (2009 m. rugpjūčio 14 d.) iki Sutartyje numatytų darbų sustabdymo (2009 m. rugpjūčio 20 d.), UAB „Skirnuva“ nebuvo perduota nei statybvietė, nei statybą leidžiantis dokumentas, nei Druskininkų savivaldybės administracijos patvirtintas techninis projektas ir statybos darbų žurnalas, o tai reiškia, kad UAB „Skirnuva“ neturėjo teisės pradėti statybos darbų ir veikė neteisėtai. Teismo vertinimu, šios kreditoriaus nurodytos aplinkybės teismui leidžia spręsti, kad kreditorius apie savo teisės pažeidimą sužinojo arba turėjo sužinoti 2009m rugpjūčio mėnesio pabaigoje. Nustatyta, kad kreditorius dėl savo pažeistos teisės gynimo iki UAB „Skirnuva“ buvo iškelta bankroto byla nesikreipė, o bendrovei iškėlus bankroto bylą į bankroto administratorių kreipėsi 2015m. spalio mėn. ir praleido trejų metų ieškinio senaties terminą kreiptis gynybos. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėdama civilinę bylą Nr.e3K-7-63-969/2017, 2017m. gegužės 5d. nutartyje išaiškino, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikytinas reikalavimams dėl žalos atlyginimo nepriklausomai nuo to, iš kokios rūšies civilinės atsakomybės santykių (sutartinių ar deliktinių) toks reikalavimas kyla. Taigi, kreditoriaus argumentai, jog ginčo santykiams taikytinas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas, teisiškai nepagrįsti. Administratorius kreditoriaus reikalavimui prašo taikyti ieškinio senatį ( CK 1. 126 straipsnio 2 dalis ). Kreditorius nurodo, kad jam pareikšti reikalavimą atlyginti žalą sutrukdė didelės darbų apimtys, užimtumas darbe ir tokios priežastys yra pagrindas terminui atnaujinti. Pagal CK 1. 131 straipsnio 2 dalį jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Šioje normoje minimų svarbių ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių, kurias nustačius pažeista teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas, nenurodoma. Teismo vertinimu, ieškinio senaties termino praleidimo priežastis galima pripažinti svarbiomis tik jeigu jos susijusios su ieškovo asmeniu. Nagrinėjamu atveju, kreditorius yra juridinis asmuo, todėl jo įvardijamos priežastys, susijusios su dideliu užimtumu ir didelėmis apimtimis darbe negali būti pripažintos svarbiomis priežastimis ieškinio terminui atnaujinti. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti ( CK 1. 131 straipsnis). Todėl nustačius, kad trejų metų ieškinio senaties terminas yra praleistas ir nėra pagrindo jį atnaujinti, kreditoriaus pareikštas finansinis reikalavimas bankrutuojančiai įmonei, atmestinas.

14Atmetus reikalavimą įstatyminiu pagrindu – ieškinio senaties terminui esant praleistam, nėra pagrindo tirti ir vertinti UAB „Skirnuva“ veiksmų, turėjusių įtakos civilinei atsakomybei kilti ir nustatinėti sąlygas civilinei atsakomybei atsirasti.

15Vadovaudamasi Įmonių bankroto Įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos CPK 178-185, 290-291 straipsniais,

Nutarė

16Kreditoriaus Druskininkų savivaldybės administracijos pareikštą tvirtinti 1 878000 Eur kreditorinį reikalavimą BUAB „Skirnuva“ atmesti.

17Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai