Byla e2-7467-965/2019
Dėl iš vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika Tamošaitienė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus ieškinį atsakovei E. G. dėl iš vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 228 Eur dydžio permoką ir 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Teismas

konstatuoja:

6ieškinys tenkintinas.

7Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, nustatė, kad ieškovė 2013 m. balandžio 19 d. pateikė prašymus Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos direktoriui dėl išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo gavimo nepilnamečiams vaikams R. P. ir E. P.. Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 22 d. sprendimais nuspręsta nepilnamečiams vaikams R. P. ir E. P. mokėti nustatyto dydžio išmokas kiekvienam vaikui iš Vaikų išlaikymo fondo, kol atsiras Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatyme nustatyti pagrindai sustabdyti arba nutraukti išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimą.

82017 m. spalio 12 d. Fondo administracija, gavusi vaikų tėvo R. P. pranešimą apie sumokėtas priteistas lėšas vaikų išlaikymui, 2017 m. lapkričio 27 d. išsiuntė prašymą atsakovei dėl informacijos pateikimo. 2017 m. gruodžio 12 d. Fondo administracija gavo atsakovės pranešimą, 2017 m. gruodžio 13 d. priėmė sprendimus dėl išmokų iš vaikų išlaikymo fondo nutraukimo bei atsakovei buvo išsiųsta pretenzija dėl išmokų iš vaikų išlaikymo fondo mokėjimo nutraukimo ir 228 Eur permokos grąžinimo. Ieškovas 2018 m. gegužės 2 d. prašymu pareikalavo atsakovės per 30 dienų nuo šio reikalavimo gavimo dienos grąžinti 228 Eur dydžio permoką. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė skolą būtų sumokėjusi.

9Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo (toliau – VIFĮ) (redakcija galiojusi nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. sausio 1 d.) 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte buvo nurodyta, kad Fondo administratorius privalo nutraukti Fondo išmokų mokėjimą, kai išnyksta Fondo išmokų mokėjimo pagrindai, nurodyti šio įstatymo 3 straipsnyje. Minėto straipsnio 2 dalyje buvo numatyta, kad pareiškėjas privalo raštu pranešti Fondo administratoriui apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie šių aplinkybių atsiradimą.

10Atsakovė, pažeisdama Lietuvos Respublikos Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 6 straipsnio 2 dalį (nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusios naujos įstatymo redakcijos 12 straipsnis), laiku raštu neinformavo Vaikų išlaikymo fondo administracijos apie aplinkybes, turinčias įtakos Vaikų išlaikymo fondo išmokos mokėjimui, o būtent, atsakovė laiku neinformavo Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie gautas lėšas iš vaikų tėvo R. P., todėl už laikotarpį 2017 m. liepos – rugpjūčio mėnesius susidarė permoka. Kadangi R. P. priteistas lėšas vaikų išlaikymui sumokėjo, atsakovei kilo pareiga kreiptis į Vaikų išlaikymo fondą dėl išmokų mokėjimo nutraukimo.

11Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 dalis). Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų nustatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus šio kodekso numatytas išimtis (CK 6.237 straipsnio 1 dalis). Atsakovė neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos ir negrąžino nustatytos 228 Eur permokos, todėl ieškovo reikalavimas dėl permokos priteisimo tenkintinas.

12Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos priteisiamos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, iš atsakovės valstybei priteistinas 8 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 ir 8 punktai, 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas ir 96 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 1 dalimi, 424 ir 428 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovės E. G. 228 Eur (du šimtus dvidešimt aštuonis eurus) sumokėtos permokos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 228 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. birželio 18 d. dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus naudai.

17Priteisti iš atsakovės E. G. 8 Eur (aštuonių eurų) žyminį mokestį valstybei.

18Atsakovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

19Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

20Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai