Byla e2VP-4738-639/2018
Dėl skolininkės turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, dalies nustatymo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas,

2rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Julianus Inkaso“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims E. R., J. R., antstoliui Aleksandrui Selezniovui, dėl skolininkės turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, dalies nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja prašo nustatyti, kad skolininkei J. R. priklauso ½ turto dalis, esančio bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje su suinteresuotu asmeniu E. R..

5Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pateiktą pareiškimą per teismo nustatytą terminą nepateikė. Apie teismo posėdį suinteresuoti asmenys informuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu.

6Teismas

konstatuoja:

7prašymas tenkintinas.

8Vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, kad antstolis A. Selezniovas vykdomojoje byloje Nr. 0010/18/00166 vykdo 2018 m. vasario 1 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-3475-586/2016 dėl 150,05 Eur skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės J. R. išieškotojo UAB „Julianus Inkaso“ naudai (vykd. b. l. 17). Skolininkė nuo 2013 m. birželio 29 d. yra sudariusi santuoką su E. R. (vykd. b. l. 50). Duomenų apie skolininkės galiojančias vedybų, sugyventinių ir turto padalijimo sutartis teismui nepateikta (vykd. b. l. 49). Antstolio 2018 m. vasario 2 d. turto arešto aktu Nr. S1c-9557 areštuotas skolininkei J. R. kartu su sutuoktiniu E. R. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas transporto priemonė VW Vento valst. Nr.( - ) ir transporto priemonė VW Golf valst. Nr. ( - ) (vykd. b. l. 73-74). Taip pat turto 2018 m. vasario 2 d. arešto aktu Nr. S1c-9570 areštuotas skolininkei J. R. kartu su sutuoktiniu E. R. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas - darbo užmokestis, mokamas E. R. įmonėje UAB „( - )“ išskaičiuojant 1/2 dalį nuo 70 proc. gaunamų pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesio algą (MMA) ir 1/2 dalį LR CPK 736 str. numatyto procento nuo pajamų dalies, neviršijančios MMA (vykd. b. l. 103).

9Skolininkei buvo pateiktas siūlymas per 20 dienų pateikti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka (vykd. b. l. 104). Skolininkei neįgyvendinus siūlymo, antstolė išieškotojai 2018 m. vasario 23 d. pateikė pasiūlymą kreiptis į teismą dėl skolininkės turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis, nustatymo (vykd. b. l. 106).

10Vykdymo procesą reglamentuojančios CPK nuostatos numato, jog išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 str. 1 d.). Jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka (CPK 667 straipsnio 1 dalis ).

11Skolininkė J. R. per dvidešimt dienų nuo turto akto surašymo dienos nepateikė Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto padalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtinto notarine forma.

12Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (CPK 667 straipsnio 2 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant kreditorių prašymus pagal CPK 667 straipsnį, vyksta ne turto padalijimas, bet individualizuojama skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje, iš kurios gali būti vykdomas išieškojimas.

13Iš teismui pateiktų duomenų nustatyta, kad išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0010/18/00166 yra vykdomi iš skolininkės J. R., kuri yra sudariusi santuoką su suinteresuotu asmeniu E. R.. Sutuoktinių turto teisinis režimas yra nustatomas pagal įstatymą arba pagal sutartį (CK 3.87, 3.101 str.). Tuo atveju, jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, pagal kurį turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 str. 1 d.). Pagal CK 3.88 straipsnio 2 dalį preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Teismui nepateikta duomenų apie tai, jog sutuoktiniai J. R. ir E. R. būtų sudarę vedybų sutartį, Vedybų sutarčių registro duomenimis J. R. ir E. R. (vykd. b. l.49), todėl laikytina, jog jų atžvilgiu taikytinas įstatymo nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas.

14Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu (CK 3.88 str. 1 d. 1 p.). Iš teismui pateiktų duomenų nustatyta, kad skolininkės sutuoktinis E. R. gauna darbo užmokestį, mokamą UAB „KASAUDRA“, taip pat sutuoktinei su suinteresuotu asmeniu E. R. priklauso transporto priemonės VW Vento valst. Nr.( - ) ir transporto priemonė VW Golf valst. Nr. ( - ). Esant nustatytoms aplinkybėms bei nurodytam teisiniam reglamentavimui, konstatuotina, kad suinteresuoto asmens E. R. pajamos, gaunamas darbo užmokestis bei sutuoktinių turimos transporto priemonės yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Pagal CK 3.117 straipsnio 1 dalį preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik CK numatytais atvejais (CK 3.117 str. 2 d.). Byloje nenustatyta aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima nukrypti nuo sutuoktinių lygių dalių principo, todėl pripažintina, jog sutuoktinių J. R. ir E. R. bendro turto dalys yra lygios.

15Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, įvertinus tai, kad byloje nėra duomenų, kurie paneigtų sutuoktinių turto bendrumo ir lygių dalių prezumpcijas, taip pat tai, jog nenustatyta aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo lygių dalių principo, pareiškėjos prašymas tenkintinas, nustatytina, kad suinteresuotam asmeniui J. R. priklauso 1/2 dalis E. R. pajamų, gaunamų po santuokos sudarymo iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, taip pat pensijų, pašalpų bei kitokių išmokų, išskyrus tikslinės paskirties išmokas. Taip pat ½ dalis transporto priemonės VW Vento valst. Nr.( - ) ir transporto priemonė VW Golf valst. Nr. ( - ) (CPK 667 str., CK 3.88 str. 1 d. 5 p.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291, 667 straipsniais, teismas

Nutarė

17prašymą tenkinti.

18Nustatyti, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkei) J. R. asmens kodas ( - ) priklauso 1/2 dalis jos sutuoktinio E. R. pajamų – darbo užmokesčio, mokamo įmonėje uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, išskaičiuojant 1/2 dalį nuo 70 proc. gaunamų pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesio algą (MMA) ir 1/2 dalį LR CPK 736 str. numatyto procento nuo pajamų dalies, neviršijančios MMA.

19Taip pat nustatyti, kad skolininkei J. R. priklauso ½ dalis transporto priemonės VW Vento valst. Nr.( - ) ir transporto priemonė VW Golf valst. Nr. ( - ).

20Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0010/18/00166 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

21Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai