Byla 2KT-5/2009
Dėl civilinės bylos Nr. 2-5270-572/2008 perdavimo nagrinėti kitos apygardos apylinkės teismui ir civilinės bylos Nr. 2-1600-599/2008 sujungimo su civiline byla Nr. 2-5270-572/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Artakija“ 2008 m. gruodžio 29 d. prašymu dėl civilinės bylos Nr. 2-5270-572/2008 perdavimo nagrinėti kitos apygardos apylinkės teismui ir civilinės bylos Nr. 2-1600-599/2008 sujungimo su civiline byla Nr. 2-5270-572/2008,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2009 m. sausio 6 d. gautas pareiškėjo UAB ,,Artakija“ 2008 m. gruodžio 29 d. prašymas dėl civilinės bylos Nr. 2-5270-572/2008 perdavimo nagrinėti CPK 35 straipsnio pirmosios dalies pagrindu kitam tos pačios instancijos teismui, tai yra Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-1600-599/2008 sujungimo su civiline byla Nr. 2-5270-572/2008. Prašyme nurodoma, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1600-599/2008 pagal UAB ,,Vitaugė“ ieškinį UAB ,,Artakija“ dėl skolos pagal rangos sutartį priteisimo UAB ,,Artakija“ pareiškė priešieškinį UAB ,,Vitaugė“, tačiau Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. spalio 16 d. nutartimi atsisakė jį priimti. Todėl UAB ,,Artakija“ 2008 m. lapkričio 18 d. kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismą su ieškiniu UAB ,,Vitaugė“ dėl nuostolių, kilusių dėl netinkamo rangos sutarties vykdymo, atlyginimo. Atsižvelgiant į tai, kad šiose bylose pareikšti piniginiai reikalavimai yra kilę dėl tos pačios rangos sutarties vykdymo, pareiškėjo nuomone, tarp šių civilinių bylų yra tiesioginis ryšys, todėl nagrinėjant jas kartu ne tik būtų įgyvendinti civilinio proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principai, išvengta prieštaringų teismo sprendimų priėmimo, bet ir greičiau ir teisingai išspręsti tarp šalių kilę ginčai. Be to, pripažinus, kad UAB ,,Vitaugė“ netinkamai, nekokybiškai, ne laiku atliko darbus pagal rangos sutartį, būtų atmestas jo reikalavimas sumokėti už šiuos darbus.

3Prašymas atmestinas.

4Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 34 straipsnio antrosios dalies 1 punktas ir CPK 35 straipsnio pirmoji dalis įtvirtina galimybę bylą perduoti nagrinėti iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu nustatoma, kad kitame teisme byla bus išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau. Šių proceso teisės normų tikslas vienodas – užtikrinti kuo greitesnį ir ekonomiškesnį bylos išnagrinėjimą, tačiau skiriasi jų taikymo ribos ir subjektai, nagrinėjantys šiuos klausimus.

5Aukštesnės pakopos teismo pirmininkas ar skyriaus pirmininkas klausimą dėl bylos perdavimo iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, sprendžia tuomet, kai dalyvaujantis byloje asmuo tokį prašymą pateikia jiems tiesiogiai ir motyvuoja šį prašymą proceso operatyvumu bei ekonomiškumu (CPK 35 str. 1 d.). Šioje teisės normoje nurodyti aukštesnių pakopų teismai, skirtingai negu bylą nagrinėjantis teismas, gali perduoti bylą nagrinėti kitam teismui ir esant išimtiniam teismingumui, be to, jie nėra saistomi tik daugumos įrodymų buvimo vieta, o turi platesnius įgalinimus nuspręsti, ar egzistuoja tokios aplinkybės, dėl kurių kitame teisme byla bus išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau. Aplinkybės, dėl kurių šį klausimą prašoma spręsti ne bylą nagrinėjančio teismo, o aukštesnės pakopos teismo vadovų, įstatyme neįvardijamos, todėl dalyvaujantis byloje asmuo gali alternatyviai pasirinkti, ar prašymą dėl bylos perdavimo teikti bylą nagrinėjančiam teismui, ar aukštesnės pakopos teismui.

6Pareiškėjas prašymą dėl civilinės bylos Nr. 2-5270-572/2008 pagal UAB ,,Artakija“ ieškinį UAB ,,Vitaugė“ dėl nuostolių, kilusių dėl netinkamo rangos sutarties vykdymo, atlyginimo, perdavimo nagrinėti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui grindžia tuo, kad byla šiame teisme būtų išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau (CPK 35 str. 1 d.). Toks prašymas motyvuojamas tuo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1600-599/2008 pagal UAB ,,Vitaugė“ ieškinį UAB ,,Artakija“ dėl skolos pagal rangos sutartį priteisimo, todėl nagrinėjant šias civilines bylas kartu, ne tik būtų įgyvendinti civilinio proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principai, išvengta prieštaringų teismo sprendimų priėmimo, bet ir greičiau ir teisingai išspręsti tarp šalių kilę ginčai. Pareiškėjo teigimu, šios civilinės bylos tarpusavyje yra tiesiogiai susijusios, kadangi pripažinus, jog UAB ,,Vitaugė“ netinkamai, nekokybiškai, ne laiku atliko darbus pagal rangos sutartį, būtų atmestas šios bendrovės reikalavimas sumokėti už darbus. Taigi pareiškėjas nurodo, kad ginčai šiose bylose vyksta tarp tų pačių šalių ir iš esmės dėl to paties dalyko – rangos sutarties vykdymo. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad civilinė byla Nr. 2-5270-572/2008 Alytaus rajono apylinkės teisme UAB ,,Artakija“ buvo inicijuota po to, kai Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. spalio 16 d. nutartimi atsisakė priimti UAB ,,Artakija“ priešieškinį UAB ,,Vitaugė“.

7Pažymėtina, kad nustačius, jog dviejuose ar daugiau tos pačios pakopos teismų yra nagrinėjamos vienarūšės bylos, teismui yra pagrindas spręsti klausimą dėl šių bylų sujungimo, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, arba tuo atveju, kai šiose bylose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium (CPK 136 str. 4 d.). Teisė spręsti, ar yra tikslinga sujungti civilines bylas, yra suteikta tik bylą nagrinėjančiam teismui, jeigu yra CPK 136 straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytos sąlygos ir teismas mano, kad tokiu būdu bus greičiau ir teisingai išnagrinėti skirtingose bylose sprendžiami ginčai. Būtina pažymėti, kad CPK 136 straipsnio ketvirtosios dalies tvarka gali būti sujungiamos ir skirtingų teismų žinioje esančios civilinės bylos. Tokio klausimo sprendimas, kaip jau minėta, nepriklauso aukštesnės pakopos teismo administracijos pareigūnų kompetencijai. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis CPK 35 straipsnio pirmąja dalimi byla kitam tos pačios pakopos teismui gali būti perduodama siekiant, kad ji būtų išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau. Tuo tarpu pareiškėjas, kreipdamasis į Lietuvos apeliacinį teismą su prašymu dėl Alytaus rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-5270-572/2008 perdavimo nagrinėti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui pagal CPK 35 straipsnio pirmosios dalies nuostatas, faktiniu šio prašymo pagrindu iš esmės nurodo ne bylos išnagrinėjimo operatyvumo ir ekonomiškumo argumentus, o bylų sujungimo pagrindą sudarančius argumentus, tai yra prašymą grindžia tuo, kad tarp šių civilinių bylų yra tiesioginis ryšys, nes pripažinus, kad UAB ,,Vitaugė“ netinkamai, nekokybiškai, ne laiku atliko darbus pagal rangos sutartį, būtų atmestas šios bendrovės reikalavimas sumokėti už darbus. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo 2008 m. gruodžio 29 d. prašymas dėl civilinės bylos Nr. 2-5270-572/2008 perdavimo nagrinėti kitos apygardos apylinkės teismui CPK 35 straipsnio pirmosios dalies pagrindu ir civilinės bylos Nr. 2-1600-599/2008 sujungimo su civiline byla Nr. 2-5270-572/2008 atmestinas, kartu išaiškinant pareiškėjui, kad jis turi teisę kreiptis į bet kurį iš minėtas civilines bylas nagrinėjančių apylinkės teismų su prašymu dėl šių civilinių bylų sujungimo (CPK 136 str.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 35 straipsnio pirmąja ir antrąja dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

9Atmesti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Artakija“ 2008 m. gruodžio 29 d. prašymą dėl civilinės bylos Nr. 2-5270-572/2008 perdavimo nagrinėti kitos apygardos apylinkės teismui ir civilinės bylos Nr. 2-1600-599/2008 sujungimo su civiline byla Nr. 2-5270-572/2008.

Proceso dalyviai