Byla 2-23454-944/2017
Dėl prievolės atsiskaityti už prekes tinkamo įvykdymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Autokurtas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ dėl prievolės atsiskaityti už prekes tinkamo įvykdymo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 2837,13 Eur skolos, 5,67 Eur delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodo, kad 2005-10-04 pasirašyta Detalių pirkimo – pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartis Nr. ( - ) tarp UAB „Autokurtas“ ir UAB „Kauno dujotiekio statyba“ pagal kurią Ieškovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku perduoti Atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo priimti jas ir atsiskaityti bei mokėti 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant tuo bendros prekių sumos, nurodytos PVM sąskaitoje – faktūroje. Ieškovas visą laiką tinkamai vykdė savo prievoles, kylančias iš Sutarties – iki šios dienos iš Atsakovo nėra gauta nė viena pretenzija dėl netinkamos prekių kokybės ar dėl netinkamo prievolių įvykdymo. Atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė ir dar iki šiol nėra atsikaitęs už prekes bei paslaugas. Šiuo metu atsakovas skolingas ieškovui 2837,13 Eur už perduotas prekes bei suteiktas paslaugas. Pagal 2005-10-04 sutartį Nr. 05100401 priskaičiuoti delspinigiai sudarė 5,67 Eur.

6Atsakovei adresuoti ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2017 m. rugsėjo 7 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Pagal CK 6.205 straipsnį, sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą.

10Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – detalių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 05100401, 2017-05-17 pranešimo (b. l. 13), 2017-08-11 delspinigių skaičiavimo lentelė (b. l. 14), PVM sąskaitų – faktūrų (b. l. 15-17) ir kitų rašytinių įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, kad, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą (CPK 285 straipsnis). Ieškovė atsakovės užsakymu atliko epoksidinės grindų dangos ir grindjuosčių įrengimo darbus ir pateikė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą. Atsakovė sąskaitą priėmė, pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės nereiškė, tačiau už darbus nesumokėjo. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 2837,13 Eur skola priteistina iš atsakovės ieškovės naudai (CK 6.2 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis). Taip pat atsakovei kyla prievolė sumokėti ieškovei 5,67 Eur dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (CPK 6.210 straipsnis).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 straipsnis) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.123 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

12Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos pagal pateiktus dokumentus – 85,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“, juridinio asmens kodas 133276384, buveinė Elektrėnų g. 7, Kaunas, ieškovės UAB „Autokurtas“, juridinio asmens kodas 135456559, buveinė Verslo g. 13, Kumpių k., naudai – 2837,13 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt septynis eurus 13 ct) skolos, 5,67 Eur (penkis eurus 67 ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2842,80 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugpjūčio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 85,00 Eur (aštuoniasdešimt penkis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai