Byla 2-772-430/2013
Dėl kilnojamojo daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų S. V

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei, ieškovui S. S., jo atstovui advokato padėjėjui Vladislovui Vitkevičiui, atsakovui R. S., jo atstovui advokatui Artūrui Sebeikai, trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų S. V., jo atstovui advokatui Artūrui Sebeikai, vertėjaujant Audriui Krušnai, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. S. patikslintas ieškinys atsakovui R. S. dėl kilnojamojo daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų S. V. ir,

Nustatė

2teisme priimtas ieškovo S. S. patikslintas ieškinys atsakovui R. S. dėl kilnojamojo daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų S. V., kuriame nurodyta, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso automobilis Mercedes-Benz E-270 CDI, 2004 metų gamybos, v.n. Nr. ( - ). Atsakovas buvo ieškovo draugas ir partneris. 2008 m. spalio mėnesį atsakovas iš ieškovo žmonos, pasinaudodamas jos patiklumu, paėmė minėtą automobilį. Atsakovas atsisako grąžinti automobilį ieškovui. Automobilio valdymo teisę ieškovas prarado be savo valios. Atsakovas automobilio atžvilgiu neturi jokių teisių. Atsakovas automobilio valdymo teisę kildina iš tariamos ieškovo skolos atsakovui. Ieškovas nėra skolingas atsakovui jokių pinigų, dėl to buvo kreiptasi į teisėsaugos institucijas. Ieškovo ir atsakovo nesieja jokie prievoliniai teisiniai santykiai. Ieškovas nurodė, kad automobiliu taip pat galėjo naudotis ir trečiasis asmuo. Teismo prašo išreikalauti iš atsakovo automobilį Mercedes-Benz E-270 CDI, 2004 metų gamybos, ident. Nr. ( - ), v.n. Nr. ( - ), įpareigojant jį perduoti teisėtam jo savininkui, ieškovui. Tuo atveju, jeigu daiktas yra žuvęs, ar sugadintas, ir negali būti naudojamas pagal paskirtį, priteisti automobilio vertės dydžio piniginę kompensaciją, t.y. 30540,00 Lt. Priteisti iš atsakovo ieškovas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Gautas atsakovo ir trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atsiliepimas į patikslintą ieškinį. Su patikslintu ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovas nėra ginčo automobilio savininkas, automobilis parduotas paties ieškovo įgalioto asmens, todėl ieškovo reikalavimai nepagrįsti ir neteisėti. 2007-07-17 ieškovas savo žmonai O. S. išdavė įgaliojimą valdyti jam nuosavybės teise priklausantį minėtą automobilį. Įgaliojime buvo nustatyta, be kita ko, parduoti savo nuožiūra už nustatytą kainą. Įgaliojimas buvo išduotas su perįgaliojimo teise trejiems metams, t.y. iki 2010-07-17. Ieškovo žmona 2009-12-28 Rusijos Federacijos piliečiui O. F. išdavė galiojimą valdyti ieškovui nuosavybės teise priklausantį automobilį Mercedes-Benz E-270 CDI, kuriame buvo nustatyta, jog įgaliotas asmuo turi teisę disponuoti minėtu automobiliu, be kita ko, parduoti savo nuožiūra už nustatytą kainą. Vadovaudamasis šiuo įgaliojimu O. F. 2010-02-10 su atsakovu sudarė ginčo automobilio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas tapo minėto automobilio savininku. Nuo 2010-02-10 atsakovas yra teisėtas ginčo automobilio savininkas, jį valdo teisėtai ir pagrįstai, o ieškovas savo nuosavybės teisę perleido atsakovui veikdamas per įgaliotinį. Ieškovas yra informuotas apie automobilio perleidimo sandorį ir žino, kad neturi reikalavimo teisės į jį, todėl ieškovo pareikštas ieškinys yra nesąžiningas. Ieškovas klaidingai nurodydamas faktines aplinkybes siekia gauti tai, kas jam nepriklauso. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas bei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti ieškovui iki 20000,00 Lt baudą, iki 50 proc. šios baudos skiriant atsakovo naudai.

4Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė jam išdėstytais motyvais, paaiškino, kad iš ieškovo buvo neteisėtai užvaldytas automobilis. Automobilis yra ieškovo nuosavybė, atsakovas ir trečiasis asmuo neteisėtai naudojasi automobiliu. Teisėtas ir sąžiningas savininkas yra ieškovas ir tai įrodo registracijos pažymėjimas. Pažymėjo, kad iki šiol teismo įpareigojimas perduoti automobilį antstoliui neįvykdytas, automobilis yra nežinia kur. Ieškinį grindžia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 4.95 straipsniu ir 4.96 straipsniu, tačiau pasisakė, kad teismas šioje byloje galėtų taikyti ir nepagrįsto praturtėjimo instituto nuostas. Automobilio savininkas patvirtintas viešame registre, juridinis faktas nenuginčytas. Ieškovas automobilio niekam nepardavė ir neperleido. Prašo skirti atsakovui 20000,00 Lt baudą pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 95 straipsnį, iki 50 proc. priteisiant ieškovui, kadangi nuo pat proceso pradžios, bet kuris ieškovo procesinis veiksmas buvo skundžiamas. Atsakovas nepateikė dokumentų originalų, o tik kopijas. Pats trečiasis asmuo pripažino, jog automobilis yra pas jį, tačiau jo neperdavė antstoliui pagal teismo įpareigojimą. Nėra paskolos sutarties originalo, kuria remiasi atsakovas, todėl sandoris nėra nuginčytas. Ieškovas buvo išdavęs įgaliojimą dėl automobilio tik savo žmonai. Buvo pasinaudota ieškovo žmonos būkle ir buvo paimtas automobilis. Teismo prašo ieškinį tenkinti.

5Teismo posėdžio metu atsakovas, jo atstovas bei trečiojo asmens atstovas palaikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį jame nurodytais motyvais, paaiškino, kad ieškovo žmona išdavė įgaliojimą dėl automobilio F., o jis pardavė automobilį atsakovui, kadangi negalėjo automobilio nuimti nuo įskaitos. Ieškovo žmona pati prašė padėti, pati išrašė įgaliojimą valdyti, parduoti. Su ieškovu atsakovą siejo draugiški santykiai, tačiau šiuo metu nesieja niekas. 2007 m. paskolos sutartis su šia byla nesiejama. Ieškovo žmona pardavė automobilį, nes jai reikėjo pinigų. Atsakovas valdo automobilį teisėtai, įgaliojimų pagrindu. Pirkimo-padavimo pagrindu automobilis buvo parduotas atsakovui, kuris sumokėjo 600000 rublių, apie 15000 eurų. Sandoris sukėlė teisines pasekmes ieškovui ir jis neturi teisės reikalauti automobilio. Ieškovas nesuformulavo faktinio pagrindo, nesugebėjo paaiškinti aplinkybių, kurias įvardina kaip apgaulė. Pažymėjo, kad automobilio registracija ir nuosavybė yra skirtingi dalykai. Automobilio registravimas nėra nuosavybės atsiradimo pagrindas. Asmens nurodymas registre savaime nereiškia, kad asmuo yra savininkas. Nebuvo ginčyta pirkimo-pardavimo sutartis, įgaliojimai, nesikreipta dėl dokumentų klastojimo. Nurodė, kad negalima bausti už naudojimąsi procesine teise rašyti atskiruosius skundus. Automobilis šiuo metu yra autoservise Augustave. Automobiliu niekas nesinaudoja, jis yra stovėjimo aikštelėje. Teismo prašo ieškinį atmesti, išspręsti klausimą dėl atsakovo prašymo skirti baudą.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad automobilio Mercedes-Benz E-270 CDI, 2004 metų gamybos, v.n. Nr. ( - ) registracijos liudijime nurodytas savininkas S. S. I. (Rusijos Federacijos registracijos liudijimas, išduotas 2007-03-27, tomas 1, b.l. 8-10). 2007-07-17 ieškovas savo žmonai O. S. išdavė įgaliojimą valdyti jam nuosavybės teise priklausantį minėtą automobilį (tomas 1, b.l. 52-54). Įgaliojime buvo pavesta, be kitų pavedimų, ir parduoti automobilį savo nuožiūra už nustatytą kainą. Įgaliojimas buvo išduotas su perįgaliojimo teise trejiems metams, t.y. iki 2010-07-17. Ieškovo žmona 2009-12-28 Rusijos Federacijos piliečiui O. F. išdavė galiojimą valdyti ieškovui nuosavybės teise priklausantį automobilį Mercedes-Benz E-270 CDI, kuriame buvo nustatyta, jog įgaliotas asmuo turi teisę disponuoti minėtu automobiliu, be kita ko, parduoti savo nuožiūra už nustatytą kainą (tomas 1, b.l. 55-57). Vadovaudamasis šiuo įgaliojimu O. F. 2010-02-10 su atsakovu sudarė ginčo automobilio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) (b.l. 58-59).

8Vienu iš juridinių ieškinio pagrindų ieškovas nurodo CK 4.95 ir 4.96 straipsnius, prašydamas teismo išreikalauti automobilį Mercedes-Benz E-270 CDI iš svetimo neteisėto valdymo.

9Atsakovo pareiga grąžinti neteisėtai jo valdomą daiktą atsiranda vindikacinio ieškinio pagrindu teismui priėmus teigiamą ieškovui sprendimą, t. y. pripažinus daikto pirkimo – pardavimo sutartį negaliojančia (CK 4.95 straipsnis). Byloje nagrinėjamu atveju ieškovas nei pirkimo – pardavimo sutarties nei įgaliojimų, kurių pagrindu įgaliotinis pardavė automobilį neginčijo, pasisakydamas, jog jie yra negaliojantys dėl to, kad į bylą nėra pateikta originalų, o viešajame registre savininku įregistruotas ieškovas. Tokius argumentus teismas laiko teisiškai nepagrįstais. Teisę pareikšti vindikacinį ieškinį turi faktiškai nevaldantis daikto savininkas, t. y. kai šis nebevaldo daikto ir jis yra pas kitą asmenį. Viena iš sąlygų vindikacijai taikyti – nustatymas fakto, kad asmuo, pareiškęs vindikacinį ieškinį, yra ginčo daikto savininkas, kuris prarado daikto valdymo teisę. Nustačius, kad asmuo nėra daikto savininkas, nebūtų teisinio pagrindo vindikacijai taikyti.

102010-02-10 Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis Nr.( - ) sudaryta pardavėją, automobilio savininką, atstovaujant pagal įgaliojimą. Pagal CK 2.132 straipsnio 1 dalies nuostatas asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymu nustatytus sandorius. Išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas, kuris parodo, kokius sandorius ir kokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 straipsnis). Pagal 2007-07-17 ieškovo išduotą savo žmonai O. S. įgaliojimą ji turėjo teisę valdyti ieškovui nuosavybės teise priklausantį minėtą automobilį bei, be kitų veiksmų, parduoti ginčo automobilį savo nuožiūra už nustatytą kainą. Įgaliojimas buvo išduotas su perįgaliojimo teise trejiems metams, t.y. iki 2010-07-17, o 2009-12-28 O. S. išdavė galiojimą Rusijos Federacijos piliečiui O. F. valdyti su teise parduoti ieškovui nuosavybės teise priklausantį automobilį Mercedes-Benz E-270 CDI. Jame buvo aptarta, jog įgaliotas asmuo turi teisę disponuoti minėtu automobiliu, ir parduoti jį savo nuožiūra už nustatytą kainą. Automobilis gali būti įgyjamas įvairiomis sutartimis, tarp jų ir pagal pirkimo–pardavimo sutartį. Taigi, 2010-02-10 Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu atsakovas tapo automobilį Mercedes-Benz E-270 CDI savininku, kadangi asmuo, pavesdamas atlikti tam tikrus veiksmus įgaliojimo pagrindu, veikia kaip pats (CK 2.133 str. 1 d., 4.47 str. 1 p.).

11Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, kad jam priklausančią automobilio nuosavybės teisę patvirtina viešojo registro duomenys. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-11-28 nutarimu Nr. 1286 patvirtintų Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatų 3 p., registro paskirtis – registruoti registro objektus. Nuostatų 4 punktas įtvirtina, kad registro objektai yra kelių transporto priemonės, o 18 punkte nurodyta, kad centrinėje duomenų bazėje tvarkomi kelių transporto priemonių valdytojų duomenys. Taigi, registre registruojamos transporto priemonės, bet ne daiktinės teisės. Registras atlieka ne teises nustatančią, bet ją išviešinančią funkciją, o automobilio registracija nesukuria nuosavybės teisės, nes registruojamas daiktas, o ne nuosavybės teisė. Tai, kad atitinkamo daikto registravimas yra ne nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas, o daikto registravimu siekiama kitų tikslų, ne kartą yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausio teismo 2010-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010; 2011-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-462/2011).

12Nustatytų aplinkybių visumą leidžia daryti išvadą, jo ieškovas nėra ginčo automobilio savininkas.

13Ieškovas teismo posėdžio metu teismo prašė taikyti ir nepagrįsto praturtėjimo instituto nuostatas. CK CK 6.237-6.242 straipsniuose numatytos dvi situacijos: turto gavimas be pagrindo ir nepagrįstas praturtėjimas. Turto gavimas be pagrindo gali būti laikomas nepagrįstu praturtėjimu plačiąja prasme. Nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutui būdingas subsidiarus pobūdis – jis taikomas tik tada, kai kitų civilinės teisės gynimo būdų negalima panaudoti arba jų panaudojimas neduoda norimo efekto. Tam, kad atsirastų pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą, visų pirma asmuo turi turtą įgyti be teisinio pagrindo, t. y. negali būti pateisinamas nei įstatymu, nei sandoriu. Jeigu turto įgijimas gali būti pagrindžiamas teisės aktu, sandoriu ar kitokiu civilinių teisių atsiradimo pagrindu (CK 1.136 straipsnis), preziumuotina, kad toks turtas įgytas teisėtai ir aptariamo civilinės teisės instituto pagrindu turto išreikalauti negalima. Taigi, esant sudarytai ir nenuginčytai automobilio pirkimo pardavimo sutarčiai, negali būti taikomos nepagrįsto praturtėjimo instituto nuostatos.

14Vadovaujantis išdėstytais motyvais, ieškinys atmetamas.

15CPK 95 straipsnis nustato šalių piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes. Šalys teismo prašo skirti viena kitai baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Ieškovas prašo skirti baudą už jo manymu atsakovo bylos vilkinimą. Atsakovas prašo skirti baudą ieškovui dėl to, kad šis, jo manymu nepagrįstai pareiškė prašymą teismui pateikti įgaliojimo originalą, žinodamas, tiek tą aplinkybę, kad minėto dokumento originalas yra baudžiamojoje byloje, tiek tai, kad žmona buvo išdavusi įgaliojimą. Vien tai, kad ieškovas reiškė prašymus dėl dokumentų, kuriuos patvirtino advokatas, originalų pateikimo nesudaro pakankamo teisinio pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Šiuo atveju teismas nustatė CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatytų piktnaudžiavimo atvejų, teismo vertinimu šalys procesinėmis teisėmis naudojosi pagal supratimą, sąžinę ir pagarbą įstatymui, todėl teisinio pagrindo skirti baudą nėra.

16LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas patyrė 2000,00 Lt atstovavimo išlaidų (b.l.65,66). Pažymėtina, kad atstovavimo išlaidos neviršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų dydžių, todėl prašymas tenkintinas ir priteistina iš ieškovo atsakovo naudai 2000,00 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti.

18Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo valstybės naudai priteistina 39,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

19Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012-10-23 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - automobilio Mercedes – Benz E270 CDI, 2004 m. gamybos, VIN ( - ), valstybinis Nr. ( - ), areštą (CPK 150 str. 2 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268, 448 str. str., teismas

Nutarė

21ieškinį atmesti.

22Priteisti atsakovui R. S., a.k. ( - ) iš ieškovo S. S., gim. 1961-02-03, 2000,00 Lt (du tūkstančiai Lt) bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti iš ieškovo S. S., gim. 1961-02-03, valstybės naudai 39,00 Lt (trisdešimt devyni Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

24Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012-10-23 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - automobilio Mercedes – Benz E270 CDI, 2004 m. gamybos, VIN ( - ), valstybinis Nr. ( - ), areštą.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, sekretoriaujant... 2. teisme priimtas ieškovo S. S. patikslintas ieškinys atsakovui R. S. dėl... 3. Gautas atsakovo ir trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų... 4. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė jam... 5. Teismo posėdžio metu atsakovas, jo atstovas bei trečiojo asmens atstovas... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad automobilio... 8. Vienu iš juridinių ieškinio pagrindų ieškovas nurodo CK 4.95 ir 4.96... 9. Atsakovo pareiga grąžinti neteisėtai jo valdomą daiktą atsiranda... 10. 2010-02-10 Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis Nr.( - ) sudaryta... 11. Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, kad jam priklausančią... 12. Nustatytų aplinkybių visumą leidžia daryti išvadą, jo ieškovas nėra... 13. Ieškovas teismo posėdžio metu teismo prašė taikyti ir nepagrįsto... 14. Vadovaujantis išdėstytais motyvais, ieškinys atmetamas.... 15. CPK 95 straipsnis nustato šalių piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 16. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 17. Atsakovas patyrė 2000,00 Lt atstovavimo išlaidų (b.l.65,66). Pažymėtina,... 18. Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo valstybės naudai priteistina 39,00... 19. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012-10-23 nutartimi taikytas... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268, 448 str. str., teismas... 21. ieškinį atmesti.... 22. Priteisti atsakovui R. S., a.k. ( - ) iš ieškovo S. S., gim. 1961-02-03,... 23. Priteisti iš ieškovo S. S., gim. 1961-02-03, valstybės naudai 39,00 Lt... 24. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012-10-23 nutartimi taikytas... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...