Byla T-XX-13-09

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Gintaro Kryževičiaus ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Anatolijaus Baranovo,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjų O. K., Z. R., K. K., G. K., T. B., J. Š. ir R. T. skundą atsakovams Kauno rajono savivaldybei ir Kauno apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, A. B., E. B., R. B. ir A. R., dėl sprendimo ir įsakymų panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjai skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė:

41) panaikinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimą Nr.TS-31, kuriuo nuspręsta patvirtinti suformuoto apie 112,0 ha ploto kitos paskirties (bendro naudojimo teritorijos/kapinių ir komercinės paskirties objektų teritorijos/laidojimo paslaugų statinių statybos) žemės sklypo (iš jų 6 ha Kauno rajono savivaldybės reikmėms - kapinėms įrengti) Kauno rajono savivaldybėje, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio kaime detalųjį planą ir duomenis;

52) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą Nr.02-05-9600, kuriuo patvirtinta žemės paėmimo visuomenės poreikiams - Kauno miesto ir Kauno rajono kapinėms įrengti projekto 38,7784 ha teritorija pagal pridedamą ribų planą ir kuriuo pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams Vainatrakio kaime, Rokų seniūnijoje, Kauno rajone procedūra bei nustatyta, kad žemė bus paimama iš A. B., E. B., R. B. ir A. R.;

63) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą Nr.02-05-9601, kuriuo nuspręsta paimti iš A. R. visuomenės poreikiams 17,9195 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį Vainatrakio kaime, Rokų seniūnijoje, Kauno rajone, ir atlyginti jai už paimamą žemę pinigais;

74) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą Nr.02-05-9602, kuriuo nuspręsta paimti iš R. B. visuomenės poreikiams 15,5750 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį Vainatrakio kaime, Rokų seniūnijoje, Kauno rajone, ir atlyginti jai už paimamą žemę pinigais;

85) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą Nr.02-05-9603, kuriuo nuspręsta paimti iš E. B. ir A. B. visuomenės poreikiams 5,2839 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį Vainatrakio kaime, Rokų seniūnijoje, Kauno rajone, ir atlyginti jiems už paimamą žemę pinigais;

96) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr.02-05-10915, kuriuo pakeista minėtų visuomenės poreikiams paimtų trijų žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitą (naudojimo būdas - bendro naudojimo teritorijos, pobūdis - kapinių) bei nustatyti šių sklypų kadastro duomenys ir kuriuo nuspręsta perduoti minėtus žemės sklypus Kauno miesto savivaldybei neterminuotam laikotarpiui naudotis valstybinės žemės panaudos sutarties projekte nurodytomis sąlygomis.

10Pareiškėjai nurodė, kad ginčijamas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo yra neteisėtas, nes, jį priimant, buvo pažeisti procedūriniai reikalavimai. Spendimas priimtas pagal nebegaliojusias planavimo sąlygas. Šio detaliojo planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos Kauno miesto savivaldybės administracijai buvo perduotos pagal panaikintą kaip neteisėtą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 5 d. sprendimą Nr.TS-120. Pažeidžiant Teritorijų planavimo įstatymo reikalavimus, minėto detaliojo plano rengimo metu nebuvo atlikta viešo svarstymo procedūra, nebuvo pranešta apie planavimo procesą numatomų paimti žemės sklypų savininkams, nebuvo pateikta informacija apie numatytas apsaugines sanitarines zonas. Pareiškėjai nurodė, kad jų ginčijami Kauno apskrities viršininko įsakymai buvo priimti remiantis ginčijamu Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl detaliojo plano patvirtinimo. Todėl, panaikinus sprendimą dėl detaliojo plano patvirtinimo, turi būti panaikinti ir jo pagrindu priimti įsakymai.

11Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad pareiškėjų reikalavimas dėl sprendimo dėl detaliojo plano patvirtinimo panaikinimo yra administracinio pobūdžio, tačiau kiti jų reikalavimai yra civilinio pobūdžio, nes yra susiję su civiliniais žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir panaudos santykiais. Esant tokiam ginčo pobūdžiui, nėra aišku, kuris teismas, bendrosios kompetencijos ar administracinis, turėtų nagrinėti šią bylą.

12Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

13Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

14Pirmasis pareiškėjų skundo reikalavimas, kuriuo jie ginčija sprendimą dėl detaliojo plano patvirtinimo, yra susijęs su specialiųjų teisės aktų reglamentuojamu detaliojo teritorijų planavimo procesu ir yra administracinio pobūdžio (Specialiosios teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta byloje Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje v. Vilniaus rajono savivaldybės administracija; 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybės taryba, Neringos savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos).

15Antrasis, trečiasis, ketvirtasis ir penktasis pareiškėjų skundo reikalavimai yra susiję žemės paėmimu visuomenės poreikiams ir yra civilinio pobūdžio (Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 29 d. nutartis, priimta byloje V. B. v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2008 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta byloje L. K. Š. v. Utenos apskrities viršininko administracija; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta byloje L. P. ir T. P. v. Panevėžio miesto savivaldybės administracija; 2005 m. liepos 7 d. nutartis, priimta byloje UAB „Ranga IV investicijos“ v. Vilniaus miesto savivaldybė). Iš esmės civilinio pobūdžio yra ir pareiškėjų skundo šeštasis reikalavimas, nes juo ginčijamu aktu iš esmės yra siekiama sukurti sutartinius žemės panaudos santykius.

16Vertinant nagrinėjamu atveju keliamą ginčą visumoje, matyti, kad nors pareiškėjų skunde pirmiausia yra remiamasi administracinio pobūdžio argumentais, susijusiais su teritorijų planavimu, tačiau skundo reikalavimais yra siekiama nuginčyti ir nuosavybės įgijimo (praradimo) pagrindus - žemės sklypų paėmimą visuomenės poreikiams (Civilinio kodekso 4.47 straipsnio 9 punktas, 4.100 straipsnis). Tokie skundo reikalavimai yra tiesiogiai susiję su valstybės ir trečiųjų asmenų civilinėmis teisėmis. Atsižvelgiant į tokį keliamo ginčo pobūdį, ši byla, kaip susijusi tiek su administraciniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais, turi būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija yra platesnė (Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalis).

17Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

182-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

19Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

20Bylą pagal pareiškėjų O. K., Z. R., K. K., G. K., T. B., J. Š. ir R. T. skundą atsakovams Kauno rajono savivaldybei ir Kauno apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, A. B.,

21E. B., R. B. ir A. R., dėl sprendimo ir įsakymų panaikinimo perduoti Kauno rajono apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

22Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios... 2. išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti... 3. Pareiškėjai skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir... 4. 1) panaikinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d.... 5. 2) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą... 6. 3) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą... 7. 4) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą... 8. 5) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą... 9. 6) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymą... 10. Pareiškėjai nurodė, kad ginčijamas Kauno rajono savivaldybės tarybos... 11. Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į... 12. Specialioji teisėjų kolegija... 13. Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.... 14. Pirmasis pareiškėjų skundo reikalavimas, kuriuo jie ginčija sprendimą dėl... 15. Antrasis, trečiasis, ketvirtasis ir penktasis pareiškėjų skundo... 16. Vertinant nagrinėjamu atveju keliamą ginčą visumoje, matyti, kad nors... 17. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios... 18. 2-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3... 19. Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.... 20. Bylą pagal pareiškėjų O. K., Z. R., K. K., G. K., T. B., J. Š. ir R. T.... 21. E. B., R. B. ir A. R., dėl sprendimo ir įsakymų panaikinimo perduoti Kauno... 22. Nutartis dėl teismingumo neskundžiama....