Byla B2-40-657/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Geri langai“ pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Geri langai“ pabaigos,

Nustatė

3Bankrutavusios UAB „Geri langai“ administratorius teismui pateikė prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Civilinio proceso kodekso 235 straipsnio 6 dalis numato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo.

5Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 str. 3 d.) (T.3, b.l. 164). Teismas nustatė, kad BUAB „Geri langai“ kreditoriai turi teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

6Prašymas dėl įmonės pabaigos tenkintinas.

7Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartimi UAB „Geri langai“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Genora“ (T.1, b.l. 106-107). Ši nutartis įsiteisėjo 2013 m. sausio 31 d. 2015 m. vasario 12 d. nutartimi BUAB „Geri langai“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama (T.2, b.l. 150-151).

8Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

9Iš teismui pateikto 2016 m. lapkričio 11 d. BUAB „Geri langai“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3 matyti, kad nutarimu Nr. 2 kreditoriai patvirtino likvidavimo aktą ir balansą bei pavedė administratoriui kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (T.3, b.l. 154). BUAB „Geri langai“ 2016 m. spalio 31 d. likvidacinis balansas patvirtina, kad įmonė jokio turto neturi (T.3, b.l. 157). Iš 2016 m. spalio 31 d. Aiškinamojo akto nustatyta, kad įmonės turtas administratoriui nebuvo perduotas. Bankroto proceso eigoje buvo gauta 5 193,33 Eur pajamų, kurios panaudotos atsiskaityti su darbuotojais, banko paslaugoms bei administravimo išlaidoms apmokėti (T.3, b.l. 158). Likę nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 16 535,53 Eur sumą. Iš nustatytų aplinkybių spręstina, kad patenkinti likusius kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybių. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teisminių ginčų, kuriuose BUAB „Geri langai“ būtų dalyvaujančiu byloje asmeniu, nėra. Iš bylos duomenų spręstina, kad nurašyto, grąžinto ar perduoto turto nebuvo. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 m. lapkričio 25 d. pažyma Nr. (KM)-D2-2724 patvirtina, kad BUAB „Geri langai“ su departamentu yra atsiskaičiusi (T.3, b.l. 159).

10Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 ir 279 straipsniais, teismas

Nutarė

12Pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Geri langai“ (juridinio asmens kodas 300865587, buveinės adresas: Palemono g. 5, Kaunas) veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

13Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai