Byla e2-7160-429/2020
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) ieškinį atsakovui E. D. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1 639,95 Eur skolą, 777,52 Eur negrąžintų daiktų vertę, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2019 m. gruodžio 30 d. atsakovas su ieškove sudarė įrankių nuomos sutartį Nr. ( - ) ir iki 2020 m. sausio 2 d. išsinuomojo lazerinį nivelyrą ( - ) su trikoju stovu. Sekančią dieną, t. y. 2019 m. gruodžio 31 d. atsakovas sudarė papildomą sutartį su ieškove Nr. ( - ) ir iš ieškovės išsinuomojo grandininį medžio pjūklą ( - ), papildomą grandinę bei žvakės raktą. Šiuos įrankius pagal minėtą sutartį atsakovas įsipareigojo grąžinti 2020 m. sausio 2 d. Nei 2020 m. sausio 2 d., nei vėliau atsakovas įrankių ieškovei negrąžino, nuomos mokesčio nesumokėjo. Todėl ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl skolos už įrankių nuomą ir negrąžintų daiktų (lazerinio nivelyro ( - ), stovo bei grandininio motorinio pjūklo ( - ) su priedais) vertės priteisimo.

5Atsakovui adresuota ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, išsiunčiant procesinius dokumentus atsakovui deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas visiškai.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu (CK 6.200 straipsnio 2 ir 3 dalys. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnio 1 dalis). Jeigu nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kai buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius (CK 6.499 straipsnio 2 dalis). Kai nuomininkas daikto negrąžina, jis turi atlyginti nuomotojui to daikto vertę, taip pat sumokėti nuomos mokestį bei atlyginti kitus nuomotojo patirtus nuostolius (CK 6.499 straipsnio 3 dalis).

10Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: 2019 m. gruodžio 30 d. sutarties Nr. ( - ) su priedu, 2019 m. gruodžio 30 d. sutarties Nr. ( - ) su priedu, 2020 m. vasario 13 d. pažymos apie įrankių vertę, 2017 m. kovo 31 d., 2019 m. kovo 26 d. PVM sąskaitų faktūrų Nr. ERTV010036, Nr. 132110140 ir kitų rašytinių įrodymų vertinimą, ir atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovei įvykdymą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti, ieškovei iš atsakovo priteistina 1 639,95 Eur skola ir 777,52 Eur negrąžintų daiktų vertės (CPK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnis, 6.260 straipsnis, 6.351 straipsnis, 6.383 straipsnis, 6.384 straipsnis, 6.390 straipsnis, CPK 285 straipsnio 2 dalis).

11CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.123 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Visiškai patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 54,00 Eur žyminis mokestis, 2,90 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą ir 263,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti už dokumentų rengimą, viso 319,90 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–287 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - ) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), naudai 1 639,95 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų trisdešimt devynių eurų 95 ct) skolą, 777,52 Eur (septynių šimtų septyniasdešimt septynių eurų 52 ct) negrąžintų daiktų vertę, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 417,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. vasario 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 319,90 Eur (trijų šimtų devyniolikos eurų 90 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai