Byla 1-116-297/2017
Dėl nosies kaulų lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė, sekretoriaujant Neringai Čėsnaitei, dalyvaujant prokurorei Laurai Mačiulytei-Valaitei, nukentėjusiajai R. P., kaltinamajam J. B.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3J. B., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) ukrainietis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis profesinį išsilavinimą, išsituokęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), teistas:

41) 2015-05-18 Alytaus rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 str. 2 d. laisvės apribojimu 9 mėnesiams, remiantis BK 641 str., bausmė sumažinta 1/3; bausmę atlikęs, 2015-12-15 išbrauktas iš probuojamųjų asmens duomenų registro;

52) 2017-01-04 Alytaus rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 140 str. 2 d. laisvės apribojimu 1 metams 6 mėnesiams, remiantis BK 641 str., bausmė sumažinta 1/3, galutinė bausmė laisvės apribojimas 1 metams, šiuo metu atliekantis bausmę, teistumas neišnykęs,

6kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 3 p.

7Teismas

Nustatė

8kaltinamasis J. B. 2016 m. gruodžio 26 d. apie 22 val. ( - ), nuomojamo buto kambaryje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, kilusio žodinio konflikto metu tyčia smurtavo prieš savo šeimos narį – sugyventinę R. P., o būtent: jai sėdint ant lovos, kumščiu sudavė ne mažiau du smūgius į nosį ir ne mažiau tris smūgius į galvos sritį, tuo padarydamas R. P. kraujosruvą odoje ir poodyje nosies srityje, nosies kaulų lūžimą, tokiais veiksmais padarė nukentėjusiajai R. P. nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl nosies kaulų lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui.

9Kaltinamasis J. B. kaltę pripažino. Paaiškino, kad nukentėjusioji R. P. – jo sugyventinė, jie kartu gyvena apie 10 metų, veda bendrą ūkį. 2016-12-26 su R. P. buvo namuose ir šventė Kalėdas, gėrė alų. Iš viso išgėrė apie 6-7 litrus alaus, abu buvo apsvaigę. Vakare jie kažkodėl susipyko, konflikto priežasties kaltinamasis neprisiminė. Konflikto metu kaltinamasis sudavė R. P. ranka du smūgius į veidą, po ko jai iš nosies pradėjo bėgti kraujas. Ar sudavė jai dar tris smūgius ranka į galvos sritį – neprisimena. Po suduotų smūgių R. P. išbėgo iš namų. Netrukus atvažiavo policijos pareigūnai ir jį sulaikė. Dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi, atsiprašė nukentėjusiosios ir ši jam atleido, jie susitaikė ir toliau gyvena kartu.

10Bylos ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju J. B. kaltę taip pat pripažino ir aiškino analogiškai (b. l. 61–62, 65–66).

11Kaltinamajam visiškai pripažinus kaltę ir sutikus, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, esant BPK 273 str. 1 d. nustatytoms sąlygoms, byloje atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas.

12R. P. protokolas-pareiškimas patvirtina, jog nukentėjusioji R. P. 2016-12-27 kreipėsi į policiją pranešdama, kad ją namuose sumušė sugyventinis J. B., suduodamas kumščiu smūgius į nosį, galvos sritį (b. l. 1).

13Alytaus apskrities VPK Viešosios tvarkos skyriaus vyr. patrulio D. N. 2016-12-26 tarnybiniu pranešimu fiksuota, kad 2016-12-26 apie 22.46 val. iš Alytaus apskrities VPK budėtojo buvo gautas G. D. pranešimas, kad ( - ), jos motiną R. P. sumušė sugyventinis J. B.. Nuvykus į vietą, nustatyta, kad J. B. sumušė sugyventinę R. P., suduodamas kelis smūgius kumščiu į veidą. J. B. nustatytas 2,11 promilių girtumas, o R. P. – 2,42 promilių girtumas (b. l. 8–12).

14Įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis fiksuota nusikaltimo vietos apžiūra, nustatyta, kad namo, esančio ( - ), kambaryje ant grindų mėtosi tušti plastikiniai alaus buteliai, taip pat ant grindų rasti kraujo pėdsakai (b. l. 13–20).

15Nukentėjusioji R. P., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad J. B. yra jos sugyventinis, jie kartu gyvena ( - ). 2016-12-26 abu vartojo alkoholį. Apie 22 val. jiems kartu sėdint kambaryje, J. B. gėrė alų. Ji irgi norėjo išgerti, tada J. B., nieko nepasakęs, pradėjo ją mušti. Jai sėdint ant lovos, J. B. dešinės rankos kumščiu kirto du kartus į nosį ir tris kartus į galvos sritį. Po suduotų smūgių ji pabėgo pro duris. Nubėgo pas dukrą G. D., gyv. ( - ), ir ši iškvietė medikus, kurie nuvežė ją į ligoninės priėmimo skyrių, ten nustatė nosies kaulų lūžimą. Po apžiūros buvo išleista gydytis į namus. Ji patyrė fizinį skausmą. J. B. jau ne pirmą kartą prieš ją smurtauja ir ne kartą buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Kai sugyventinis grįžo iš areštinės, jos atsiprašė ir ji jam atleido. Šiuo metu jie ir toliau gyvena kartu, todėl jam jokių pretenzijų neturi. Neketina reikšti civilinio ieškinio, nes jai padarytų sužalojimų pinigais nevertina (b. l. 34–35, 36).

16Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvadoje Nr. G 39/2017 nurodyta, kad R. P. kliniškai nustatyta kraujosruva odoje ir poodyje nosies srityje, nosies kaulų lūžimas; sužalojimas padarytas veikiant nosies sritį kietu buku žalojančiu daiktu, jis galėjo būti padarytas užduotyje nurodytu laiku ir aplinkybėmis; sužalojimo padarymo galimybė griūnant ir atsitrenkiant į kietus bukus paviršius, mažai tikėtina; sužalojimas padarytas mažiausiai vieno trauminio poveikio pasekoje; sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl nosies kaulų lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui. Padaryto sužalojimo pasekoje nukentėjusioji galėjo jausti skausmą (b. l. 29–30).

17Aukščiau aptarti įrodymai, įvertinus juos visumoje, patvirtina, kad kaltinamasis J. B. tyčia, iš asmeninių paskatų, smurtavo prieš nukentėjusiąją R. P.. Fizinis smurtas pasireiškė smūgių sudavimu į galvą ir veidą. Dėl kaltinamojo smurtinių veiksmų atsirado padariniai– nukentėjusiajai padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, kadangi dėl nosies kaulų lūžimo jos sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui. Kaltinamasis tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir teisme pripažino, kad tyčia, iš pykčio kumščiu sudavė smūgius R. P. į veidą ir galvą. Kaltinamojo parodymus patvirtina nukentėjusiosios parodymai, teismo med. specialisto išvada. Nustatyta, kad kaltinamasis ir nukentėjusioji bendrai gyvena neįregistravę santuokos, taigi, kaltinamasis smurtavo prieš savo šeimos narį (BK 248 str. 2 d.). Visi šie duomenys leidžia teismui daryti išvadą, kad kaltinamojo J. B. kaltė dėl R. P. nesunkaus sveikatos sutrikdymo yra įrodyta. Kaltinamojo veiksmai atitinka BK 138 str. 2 d. 3 p. numatyto nusikaltimo požymius.

18Įstatymas numato, kad asmuo, padaręs BK 138 str. 2 d. 3 p. numatytą nusikaltimą, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų. BK 54 str. 1 d. ir 2 d. nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal straipsnio sankciją, atsižvelgdamas į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Be to, skiriant bausmę turi būti atsižvelgiama į BK 41 str. 2 d. nustatytus bausmės tikslus.

19Kaltinamojo J. B. padarytas nusikaltimas pagal pavojingumo laipsnį priskiriamas prie apysunkių nusikaltimų (BK 11 str. 4 d.). Nusikaltimas yra baigtas, juo padaryta žala žmogaus sveikatai. Kaltinamasis veikė tyčia, jis smurtavo prieš R. P. jau ne pirmą kartą, už tai buvo teistas, teistumas neišnykęs. Atsakomybę sunkina ta aplinkybė, kad J. B. nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui. Kartu teismas įvertina tai, kad kaltinamasis nuoširdžiai gailisi dėl padarytos veikos, atsiprašė nukentėjusiosios, ši aplinkybė lengvina atsakomybę. Skirtina sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė, tačiau įvertinus kaltinamojo J. B. kritišką požiūrį į padarytą veiką, tai, kad jis nėra padaręs kitokių teisės pažeidimų, jo elgesys po nusikaltimo padarymo rodo pastangas pozityviai keisti elgesį, kaltinamasis sutiko gydytis nuo priklausomybės alkoholiui, atsiprašė nukentėjusiosios ir su ja susitaikė, nukentėjusioji nereikalauja, kad kaltinamasis būtų izoliuotas, teismas daro išvadą, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl, vadovaujantis BK 75 str. 1 d., laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtinas, paskiriant įpareigojimus. Nusikaltimas padarytas iki 2017-01-04 Alytaus rajono apylinkės teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo, todėl bausmės subendrintinos pagal BK 63 str. nustatytas bausmės skyrimo taisykles.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 301, 302, 304 – 307 straipsniais,

Nutarė

21J. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 3 punkte, ir nubausti laisvės atėmimu 1 metams. Remiantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Remiantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 4, 9 dalimis, šią bausmę subendrinti su Alytaus rajono apylinkės teismo 2017-01-04 baudžiamuoju įsakymu paskirta 1 metų laisvės apribojimo bausme, jas iš dalies sudedant, ir skirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 1 (vienam) mėnesiui.

22Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 3, 5, 8 punktais, 722 straipsniu, atidėti paskirtos bausmės vykdymą 1 (vieneriems) metams, paskiriant įpareigojimus per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; gydytis nuo priklausomybės alkoholiui; pradėti dirbti arba registruotis darbo biržoje; dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

23Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

24Kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje panaikinti, o kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

25Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. J. B., gim. ( - ), asmens kodas ( - )... 4. 1) 2015-05-18 Alytaus rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal... 5. 2) 2017-01-04 Alytaus rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK... 6. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 7. Teismas... 8. kaltinamasis J. B. 2016 m. gruodžio 26 d. apie 22 val. ( -... 9. Kaltinamasis J. B. kaltę pripažino. Paaiškino, kad... 10. Bylos ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamuoju J.... 11. Kaltinamajam visiškai pripažinus kaltę ir sutikus, kad kiti įrodymai... 12. R. P. protokolas-pareiškimas patvirtina, jog... 13. Alytaus apskrities VPK Viešosios tvarkos skyriaus vyr. patrulio 14. Įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis fiksuota nusikaltimo vietos... 15. Nukentėjusioji R. P., apklausta ikiteisminio tyrimo metu,... 16. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvadoje... 17. Aukščiau aptarti įrodymai, įvertinus juos visumoje, patvirtina, kad... 18. Įstatymas numato, kad asmuo, padaręs BK 138 str. 2 d. 3 p. numatytą... 19. Kaltinamojo J. B. padarytas nusikaltimas pagal pavojingumo... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 21. J. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą... 22. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 3, 5, 8... 23. Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio... 24. Kardomąją priemonę įpareigojimą periodiškai registruotis policijos... 25. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...