Byla 2-5618-223/2012
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo AB Nordea Bank Finland Plc ieškinį atsakovui V. Ž

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė, Vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo AB Nordea Bank Finland Plc ieškinį atsakovui V. Ž., ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 648,63 Lt skolą, 24 procentų dydžio sutartyje nustatytas palūkanas skaičiuojamas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito bei nuo nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu sumos 578,75 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 71 Lt žyminį mokestį. Nurodo, kad su atsakovu 2005-07-29 sudarė Master Card kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo. Atsakovas panaudojo suteiktą kredito limitą ir jo negrąžino. 2011-12-21 atsakovui išsiųstas pranešimas, kuriuo ieškovas atsakovą informavo apie tai, kad atsakovui nevykdant sutarties sąlygų, nuo 2012-01-05 sutartis bus laikoma nutraukta, tačiau atsakovas nesureagavo. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2012-08-30 viešo paselbimo būdu (b.l. 28). Atsakovas per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo jam dienos buvo įpareigotas pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymo pratęsti nustatytą terminą negauta. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2005-07-29 ieškovas ir atsakovas sudarė sutartį dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo (b. l. 7-14). Panaudojęs nustatytą kredito limitą, atsakovas jo negrąžino. 2011 m. gruodžio 21 d. pranešimu Nr. OUT-6555 atsakovas buvo informuotas apie vienašalį sutarties nuo 2012 m. sausio 5 d. nutraukimą dėl prievolių bankui nevykdymo (b. l. 18). Duomenų apie tai, kad atsakovas grąžino ieškovui skolą, kurią sudaro 518,01 Lt kreditas, 57,78 Lt įsipareigojimo nevykdymo palūkanos, 60,74 Lt nesumokėtos palūkanos už naudojimąsi kreditu, nėra. Iš 2012-05-11 pažymos Nr. T/10/15-(11-19) matyti, kad Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyrius patyrė 12,10 Lt išlaidų už ikiteisminį skolos išieškojimą iš skolininko V. Ž. (b.l. 19).

7Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 str. 1 d. numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Remiantis CK 6.873 str. 1 d. ir 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CPK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos. Be to, CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Minėtos sutarties dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo 4.4 punkte numatyta, kad tuo atveju, jeigu lėšų banko sąskaitoje nepakanka ar atsiranda neleistinas banko sąskaitos kreditas, yra skaičiuojamos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kurių dydis nurodytas įkainiuose (b. l. 11). Ieškovas pateikė paslaugų kainas privatiems asmenims, iš kurių matyti, kad metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos už neleistiną banko sąskaitos kreditą yra 24 procentai (b. l. 15). Remiantis išdėstytu iš atsakovės priteistinos 24 procentų dydžio metinės palūkanos už panaudotą ir negrąžintą kreditą, tai yra nuo 578,75 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2- 3 d., 6.210 str. 1 d.).

8Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistina 71 Lt ieškovo sumokėto žyminio mokesčio ( CPK 93 str.1d., b.l. 5).

9Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d.).

10Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo V. Ž., a.k. ( - ) 648,63 Lt (šešis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus 63 ct.) skolą, 24 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo 578,75 Lt sumos nuo 2012-06-28 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminį mokestį - ieškovo Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyriaus, į.k. 112025592, naudai.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Panevėžio miesto apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę sprendimą už akių skųsti apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai