Byla A-756-1188-10
Dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės- Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. M. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A756-1188/2010 pagal pareiškėjos L. M. skundą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja L. M. kreipėsi su skundu į Kauno apygardos administracinį teismą prašydama įpareigoti Kalvarijos savivaldybės administraciją sumokėti pareiškėjai vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką – 1 355,94 Lt.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 20 d. sprendimu patenkino pareiškėjos L. M. skundą ir įpareigojo Kalvarijos savivaldybės administraciją išmokėti pareiškėjai vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką – 1 355,94 Lt.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos apeliacinį skundą, 2010 m. spalio 7 d. nutartimi paliko Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 20 d. sprendimą nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmetė.

7II.

8Pareiškėja L. M. prašo priteisti iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos 250 Lt teismo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, atlyginimą. Pareiškėja nurodo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1, 6 dalių bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir atsižvelgiant į tai, kad byloje buvo priimta pareiškėjai palanki teismo nutartis, pareiškėja turi teisę į teismo išlaidų, įskaitant atstovavimo išlaidas, atlyginimą. Pareiškėjos turėtas išlaidas sudaro: 150 Lt išlaidos, susijusios su atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymu; 100 Lt išlaidos, susijusios su prašymo dėl išlaidų atlyginimo surašymu.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Prašymas tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Įsiteisėjusiu Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 20 d. sprendimu pareiškėjos skundas yra patenkintas, t. y. teismo sprendimas priimtas pareiškėjos naudai. Todėl nagrinėjamu atveju pareiškėja turi teisę į teismo išlaidų atlyginimą.

13Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, tuo atveju, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti sumokėtą žyminį mokestį, išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo, išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, transporto išlaidas bei kitas išlaidas, numatytas šioje straipsnio dalyje. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Šio straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad tokios išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Tokios rekomendacijos buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – ir Rekomendacijos).

14Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme pareiškėjai L. M. atstovavo advokatas V. R. (b. l. 8). Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, pareiškėjai buvo suteiktos šios teisinės paslaugos: atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas; prašymo dėl teismo išlaidų atlyginimo parengimas (b. l. 101, 114-115). Teismui pateiktas 2010 m. spalio 12 d. pinigų priėmimo kvitas (serija LAT Nr. 579023) patvirtina, kad už šias paslaugas pareiškėja sumokėjo advokatui V. R. 250 Lt (b. l. 116). Suma, kurią pareiškėja sumokėjo advokatui už aukščiau nurodytas paslaugas, neviršija Rekomendacijų 8.11 ir 8.15 punktuose rekomenduojamų priteisti maksimalių dydžių, todėl, vadovaujantis aukščiau nurodytomis ABTĮ ir CPK nuostatomis, priteistina iš atsakovo.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsniu ir 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

16Pareiškėjos L. M. prašymą patenkinti.

17Priteisti pareiškėjai L. M. iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) teismo išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai