Byla e2-1122-538/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis,

2sekretoriaujant Rimai Čižauskienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei R. A.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „GLA Logistics“, G. L. dėl skolos priteisimo.

5Teismas

Nustatė

61.

7Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo G. L. 13 781,25 Eur negrąžinto kredito, 64,32 Eur nesumokėtų palūkanų, iš viso: 13 845,57 Eur (pagal Kreditavimo sutartį. Nr. ( - ), 4 procentų dydžio metines palūkanas pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ), skaičiuojamas nuo negrąžintos kredito sumos (13 781,25 EUR) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 13,845,57 Eur sumos pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti solidariai iš atsakovų 2 708,11 Eur negrąžinto kredito, 14,21 Eur nesumokėtų palūkanų, iš viso 2 722,32 Eur (pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - )), priteisti solidariai iš atsakovų 4,5 procentų dydžio metines palūkanas pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ), skaičiuojamas nuo negrąžintos kredito sumos (2 708,11) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo; priteisti iš atsakovo G. L. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2 722,32 Eur sumos pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovės UAB „GLA Logistics“ 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2 722,32 EUR sumos pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Atsakovai su reikalavimu nesutinka, prašo ieškinį atmesti.

103.

11Atsiliepime nurodo, kad iš esmės nesutinka su Kreditavimo sutarčių, sudarytų su Luminor Bank AB, vienašališku nutraukimu ir pareikštu ieškinio reikalavimu dėl skolos priteisimo. Kaip ir bet kuris kitas verslo subjektas, UAB „GLA Logistics“ patiria finansinius pakilimus bei nuosmukius, ko pasėkoje vykdyti įsipareigojimus kreditoriams tampa sudėtinga, tačiau laikinas sutarčių nevykdymas nereiškia, jog šios sutartys nebus įvykdytos. Vienašališkas sutarčių nutraukimas ir skolų išieškojimas sukelia UAB „GLA Logistics“ didžiulius nuostolius, nes įmonė objektyviai negali sumokėti visų Bankui mokėtinų kredito įmokų prieš terminą, o skolų išieškojimas iš įmonės piniginių lėšų ar Bankui įkeisto turto - vilkikų bei puspriekabės-šaldytuvo, kurie naudojami kasdienėje įmonės veikloje ir yra pagrindinė darbo priemonė, - reikštų UAB „GLA Logistics“ pabaigą, nes įmonė, neturėdama apyvartinių lėšų ar transporto priemonių, apskritai nebegalėtų toliau vykdyti ūkinės-komercinės veiklos ir privalėtų atleisti savo darbuotojus. Pažymėjo, jog Kredito linijos banko sąskaitoje sutarties Nr. ( - ), pagal kurią bendra UAB „GLA Logistics“ skola ieškovui yra 2722,32 Eur, galutinis įvykdymo terminas buvo numatytas 2019-05-31, o Kreditavimo sutarties Nr. ( - ), pagal kurią bendra UAB „GLA Logistics“ skola ieškovui yra 13 845, 57 Eur, galutinis įvykdymo terminas buvo nustatytas 2021-04-30. UAB „GLA Logistics“ turėjo ir turi pakankamas bei realias finansines galimybes nurodytą skolą Bankui iki nustatyto termino grąžinti visiškai. UAB „GLA Logistics“ yra finansiškai stabili įmonė, todėl kartu su laiduotoju G. L., kuris yra UAB „GLA Logistics“ akcininkas, turi galimybes pradelstą įsiskolinimą pagal Kreditavimo sutartis Luminors Bank AB grąžinti iš karto, o likusią skolą sumokėti iki Sutartyse nustatytų galutinių kreditų grąžinimo terminų, todėl Kreditavimo sutarčių vykdymo atnaujinimas ar taikos sutarties, kurios pagrindu atsakovų skola būtų išdėstyta protingam laikotarpiui, taip šalių sudarymas labiausiai atitiktų UAB „GLA Logistics“ ir Luminor Bank AB teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą.

124.

13Ieškovas dublike nurodo, kad atsakovų pozicija tik pagrindžia Banko ieškinyje bei šiame dublike jau išdėstytas bei kitas teisingam ginčo išnagrinėjimui reikšmingas aplinkybes. Pažymi, kad atsakovams buvo žinoma aplinkybė, jog per Banko suteiktą terminą nepadengus pradelstų skolinių įsipareigojimų, kreditavimo sutartys bus vienašališkai nutrauktos. Aplinkybę, jog atsakovams buvo žinomas kredito sutarčių nutraukimo faktas patvirtina ir atsakovų atsiliepime dėstomos aplinkybės, nes atsakovai patvirtina, kad 2018-10-04 el. paštu gavo Banko atsakymą, jog Bankas nutrauktų su UAB „GLA Logistics” sudarytų kredito sutarčių neatnaujins. Taip pat pažymi, kad atsakovai savo finansinių problemų neturi spręsti Banko sąskaita, t. y. nepagrįstai vilkinti kredito sutarčių vykdymą, nesilaikyti imperatyvių kredito sutarčių sąlygų, juo labiau atsižvegliant į tai, kad Bankas gera valia pareiškėjams ne kartą suteikė galimybes skolinius įsipareigojimus padengti per papildomai nustatytą terminą.

145.

15Atsakovai triplike nurodo, kad vienašališkas Kreditavimo sutarčių nutraukimas ir reikalavimas ne tik pradelstus įsiskolinimus, tačiau ir mokėjimus, kurie pagal Sutartis turėjo būti mokami ateityje, padengti iš karto, yra neproporcingi atsakovams kylančioms pasekmėms bei pažeidžia atsakovų ir ieškovo, kaip Sutarčių šalių, teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą. Nors ieškovas dublike ir nurodo, jog šalys išnaudojo visas galimybes ginčą baigti taikiai, atsakovų vertinimu, abiems ginčo šalims šiuo atveju būtų naudinga sudaryti taikos sutartį, kuria UAB „GLA Logistics“ skola pagal Kreditavimo sutartis būtų išdėstyta tam tikram laikotarpiui, tokiu būdu UAB „GLA Logistics“, galėdama skolą grąžinti dalimis, išvengtų galimo bankroto, tuo pačiu prievolė Luminor Bank AS Lietuvos skyriui galėtų būti įvykdyta tinkamai ir ieškovas išvengtų papildomų išlaidų dėl priverstinio skolos išieškojimo atsiradimo.

166.

172019-09-03 ieškovas pateikė pareiškimą dėl dalies ieškinio atsisakymo.

187.

19Nurodė, kad Bankas gavo notaro vykdomuosius įrašus bei jų pagrindu pateikė kreditorinį reikalavimą bankroto byloje Nr. eB2-1034-538/2019, todėl ieškovas atsisako pareikštų reikalavimų BUAB „GLA Logistics” atžvilgiu, paliekant visus reikalavimus laiduotojui G. L., tai yra, prašo priteisti Banko naudai iš G. L. 13781,25 Eur negrąžinto kredito, 64,32 Eur nesumokėtų palūkanų, iš viso 13845,57 Eur (pagal Kreditavimo sutartį. Nr. ( - )); iš G. L. 4 procentų dydžio metines palūkanas pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ), skaičiuojamas nuo 13781,25 Eur negrąžintos kredito sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo; iš G. L. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 13845,57 Eur sumos pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; iš G. L. 2708,11 Eur negrąžinto kredito, 14,21 Eur nesumokėtų palūkanų, iš viso 2722,32 Eur (pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - )); iš G. L. 4,5 procentų dydžio metines palūkanas pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ), skaičiuojamas nuo 2708,11 Eur negrąžintos kredito sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo; iš G. L. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2722,32 Eur sumos pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Teismas k o n s t a t u o ja:

21Ieškinys tenkintinas, civilinės bylos dalis nutrauktina.

22Faktinės aplinkybės.

238.

24Nustatyta, kad 2014-02-10 tarp Banko ir kredito gavėjo UAB „GLA Logistics“ buvo sudaryta overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu kredito gavėjui buvo suteiktas 50 000 LT, t. y. 14 481 Eur kreditas apyvartinėms lėšoms papildyti, terminui iki 2015-01-31. Vadovaujantis 2014-02-10 overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutarties Nr. ( - ) spec. dalies 12.1 p. 2014-02-10 tarp Banko ir atsakovo G. L. sudaryta laidavimo sutartis Nr. ( - ) (toliau – Laidavimo sutartis Nr. 1). Šios sutarties pagrindu atsakovas G. L. įsipareigojo solidariai atsakyti Bankui visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidarytų, jeigu skolininkas UAB „GLA Logistics“ neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai savo prievoles pagal kreditavimo sutartį (Laidavimo sutarties 1.1, 2.1.1 p.). Kredito gavėjui pateikus prašymą pakeisti 2014-02-10 overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutarties Nr. ( - ) sąlygas, 2015-01-28 tarp Banko iš vienos pusės ir kredito gavėjo UAB „GLA Logistics“ iš kitos pusės buvo sudarytas susitarimas Nr. ( - ) (toliau – Susitarimas Nr. 1), kuriuo, be kita ko, šalys susitarė pratęsti galutinį kredito grąžinimo terminą bei modifikavo mokėtinų palūkanų normą. Laiduotojas G. L. pasirašytinai patvirtino, jog su 2015-01-28 Susitarimo Nr. 1 sąlygomis susipažino, joms neprieštarauja bei tvirtina, kad laidavimas pagal Laidavimo sutartį galioja kredito gavėjo prievolei pagal Susitarimu Nr. 1 pakeistas sąlygas. Kredito gavėjui pateikus prašymą pakeisti 2014-02-10 overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutarties Nr. ( - ) sąlygas, 2016-03-01 tarp Banko ir kredito gavėjo UAB „GLA Logistics“ buvo sudarytas susitarimas Nr. ( - ) (toliau – Susitarimas Nr. 2), kuriuo šalys, be kita ko, susitarė padidinti išduotą kreditą iki 35 000 Eur bei sutarties specialiąją ir bendrąją dalį išdėstyti nauja redakcija. Laiduotojas G. L. pasirašytinai patvirtino, jog su 2015-01-28 Susitarimo Nr. 2 sąlygomis susipažino, joms neprieštarauja bei tvirtina, kad laidavimas pagal Laidavimo sutartį galioja kredito gavėjo prievolei pagal Susitarimu Nr. 2 pakeistas sąlygas. Galiausiai kredito gavėjui ir dar kartą pateikus prašymą pakeisti 2014-02-10 overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutarties Nr. ( - ) sąlygas, ( - ) tarp Banko iš vienos pusės ir kredito gavėjo UAB „GLA Logistics“ iš kitos pusės buvo sudarytas susitarimas Nr. ( - ) (toliau - Susitarimas Nr. 3), kuriuo šalys, be kita ko, susitarė išdėstyti sutarties specialiąją ir bendrąją dalį nauja redakcija. Laiduotojas G. L. pasirašytinai patvirtino, jos su 2017-06-26 Susitarimo Nr. 3 sąlygomis susipažino, joms neprieštarauja bei tvirtina, kad laidavimas pagal Laidavimo sutartį galioja kredito gavėjo prievolei pagal Susitarimu Nr. 3 pakeistas sąlygas. Susitarimu Nr. 3 pakeista ir nauja redakcija išdėstyta sutarties specialiosios bei bendrosios dalies redakcija yra paskutinė ir aktuali. Daugiau šios sutarties pakeitimų ir/ar papildymų tarp Banko ir UAB „GLA Logistics“ nebuvo sudaryta (toliau 2014-02-10 overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutartis Nr. ( - ) su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais vadinama Kreditavimo sutartimi Nr. ( - ) tarp Banko ir kredito gavėjo UAB „GLA Logistics“ buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. ( - ) (toliau – Kreditavimo sutartis Nr. 2) pagal kurią kredito gavėjui suteiktas 23 625 Eur kreditas naudotam vilkikui Scania ( - ) pirkti, terminui iki 2021-04-30. Vadovaujantis Kreditavimo sutarties Nr. 2 spec. dalies 12.2 p. 2016-05-11 tarp Banko ir atsakovo G. L. buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr. ( - ) (toliau – Laidavimo sutartis Nr. 2). Šios sutarties pagrindu atsakovas G. L. įsipareigojo solidariai atsakyti Bankui visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidarytų, jeigu skolininkas UAB „GLA Logistics“ neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai savo prievoles pagal kreditavimo sutartį (Laidavimo sutarties Nr. 2 1.1, 2.1.1 p.).

259.

26Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme gautas ieškovo prašymas dėl dalies ieškinio atsisakymo, ieškovas nurodo, kad atsisako savo reikalavimų atsakovės UAB „GLA Logistics“ atžvilgiu, nes Bankas gavo notaro vykdomuosius įrašus bei jų pagrindu pateikė kreditinį reikalavimą bankroto byloje Nr. eB2-1034-538/2019.

2710.

28CPK 140 straipsnio 1 dalyje numatyta ieškovo teisę bet kurioje proceso stadijoje atsisakyti nuo ieškinio. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima atsisakymo nuo ieškinio, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.

2911.

30Nagrinėjamu atveju ieškovo pareiškimas dėl atsisakymo nuo dalies ieškinio buvo pateiktas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios. Teismas konstatuoja, kad ieškovo pareiškimas dėl atsisakymo nuo dalies ieškinio paduotas CPK nustatyta tvarka, byloje nėra duomenų, kad atsisakymu būtų pažeistos dalyvaujančių byloje asmenų teisės, imperatyvios įstatymų nuostatos ar viešasis interesas, todėl ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio atsakovės UAB „GLA Logistics“ atžvilgiu priimtinas ir civilinė byla dėl reikalavimų šiai atsakovei nutrauktina (CPK 140 straipsnio 1 dalis).

3112.

32Ieškovas prašo negrąžinto kredito dalį priteisti iš laiduotojo. Laiduotojas su ieškovo reikalavimais nesutinka, nurodo, kad ieškovas nereiškė reikalavimo tiesiogiai G. L., kaip laiduotojui, įvykdyti prievoles už pagrindinį skolininką UAB „GLA Logistics“ Kreditavimo sutartyse numatytais terminais ir sąlygomis. Nors pranešimai apie įsiskolinimus pagal Kreditavimo sutartis iki vienašališko jų nutraukimo buvo siunčiami tiek UAB „GLA Logistics“, tiek ir pačiam G. L., tačiau šiuose pranešimuose buvo reikalaujama padengti įsiskolinimą tik kreditavimo, o ne laidavimo sutarčių pagrindu, t. y., banko reikalavimai buvo nukreipti tik pagrindiniam skolininkui, o ne laiduotojui, atsakovui G. L. buvo tik pranešama apie UAB „GLA Logistics“ prievolės pažeidimą ir skolos dydį, tačiau to nepakako laiduotojo atsakomybei atsirasti.

3313.

34CK 6.70 straipsnyje nustatytas prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sąrašas iš kurio matyti, kad tą pačią prievolę galima užtikrinti keliais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Nagrinėjamu atveju tarp banko ir atsakovų buvo sudarytos Laidavimo sutartys, kurių pagrindu atsakovai įsipareigojo atsakyti solidariai visu savo turtu, jei kredito gavėjas bankui neįvykdys ar netinkamai įvykdys prievoles pagal Kreditavimo sutartis su visais vėlesniais jų pakeitimais ir papildymais.

3514.

36Įstatymas numato, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą, tiek jos dalį. Kreditorius, kuriam solidariosios prievolės visiškai neįvykdė vienas iš skolininkų, turi teisę reikalauti, kad likusią dalį įvykdytų bet kuris iš kitų skolininkų arba jie visi bendrai (CK 6.6 straipsnio 4 ir 5 dalys). Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnis). Taigi laiduotojo atsakomybės kreditoriui atsiradimas yra siejamas su pagrindinio skolininko prievolės neįvykdymu. UAB „GLA Logistics“ prievolės Bankui nebuvo ir nėra tinkamai įvykdytos, ieškovas pateikė kreditorinį reikalavimą UAB „GLA Logistics“ bankroto byloje ir šioje byloje atsakovės UAB „GLA Logistics“ atžvilgiu reikalavimo atsisakė, todėl laiduotojui G. L. yra atsiradusi pareiga įvykdyti Laidavimo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus (CK 6.70 straipsnis).

3715.

38Byloje nustatyta, kad atsakovai skolingi Bankui pagal kreditavimo sutartis ir skolos neginčija, tačiau atsakovai nesilaikė kreditavimo sutartyse numatytų kredito grąžinimo terminų, vėlavo vykdyti skolinius įsipareigojimus. Taip pat nustatyta, kad atsakovai per Banko suteiktus papildomus prievolių pagal kreditavimo sutartis įvykdymo terminus pradelstų skolinių įsipareigojimų pilna apimtimi nepadengė, taigi pažeidė kreditavimo sutarčių sąlygas, todėl per Banko suteiktą terminą nepadengus pradelstų skolinių įsipareigojimų, kreditavimo sutartys buvo vienašališkai nutrauktos. Taigi vadovaujantis laidavimo teisnius santykius reglamentuojančiomis nuostatomis, taip pat laidavimo sutarčių 1.1 punktu, 2.1.1 punktu laiduotojas G. L. atsako Bankui kaip solidariąją prievolę turintis bendraskolis už kredito gavėjo UAB „GLA Logistics“ prievolių pagal Kreditavimo sutartį Nr. 1 bei Kreditavimo sutartį Nr. 2 įvykdymą, todėl yra pagrindas pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) iš G. L. priteisti 13781,25 Eur negrąžinto kredito, 64,32 Eur nesumokėtų palūkanų, iš viso 13845,57 Eur; pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) iš G. L. priteisti 2708,11 Eur negrąžinto kredito, 14,21 Eur nesumokėtų palūkanų, iš viso 2722,32 Eur.

3916.

40Bankroto įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal įkeitimo sutartį arba įregistruotą hipotekos ir (ar) įkeitimo lakštą kreditorius (įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius) įgyja teisę, jeigu fizinis asmuo neįvykdė įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintos prievolės, šio įstatymo nustatyta tvarka reikalauti įkeistą turtą parduoti ir iš gautų lėšų pirmiausia tenkinti jo reikalavimus, o jeigu įkeisto turto parduoti nepavyksta, – perduoti šį turtą jo nuosavybėn. Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą asmens turtą, arba perduodant įkeistą turtą, taigi nors atsakovas nurodo, kad kreditoriaus reikalavimas turėtų būti tenkinamas iš įkeisto turto, o jo nepatenkinus tik tada galėtų būti sprendžiamas laiduotojo atsakomybės klausimas, tačiau kaip nurodė ir pats atsakovas, ieškovo naudai įkeistas turtas yra pardavinėjamas varžytynėse, todėl pardavus įkeistą turtą, atsižvelgiant į gautą sumą, ieškovo reikalavimai gali būti sumažinti ir vykdymo proceso metu.

4117.

42Vadovaujantis Kreditavimo sutarties Nr. 1 Specialiosios dalies 6 punktu, bendrosios dalies 14 punktu, Kreditavimo sutarties Nr. 2 Specialiosios dalies 6 punktu, Bendrosios dalies 14 punktu, CK 6.872 straipsniu, už suteiktus kreditus iki visiško jų sugrąžinimo Bankui turi būti mokamos mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos, kadangi jos skaičiuojamos iki kredito sugrąžinimo dienos. Nei kreditavimo sutarties nutraukimas, nei prievolių įvykdymo termino suėjimas neatleidžia skolininko nuo šių palūkanų mokėjimo iki bus visiškai grąžintas Banko suteiktas kreditas, todėl be palūkanų, priskaičiuotų ir nesumokėtų iki ieškinio pareiškimo, pagal Kreditavimo sutartį Nr. 1 nuo negrąžinto kredito sumos (2 708,11 Eur) Bankui priteistinos 4,50 procentų , o pagal Kreditavimo sutartį Nr. 2 nuo negrąžinto kredito sumos (13 781,25 Eur) – 4 procentų dydžio metinės palūkanos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki nutarties iškelti bankroto bylą UAB „GLA Logistics“ įsiteisėjimo dienos, t. y. 2019-04-26.

4318.

44Skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, CK 6.210 straipsnis), todėl iš atsakovo G. L. nuo priteistinos skolos sumos pagal Kreditavimo sutartį Nr. 1 bei Kreditavimo sutartį Nr. 2 priteistinos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

4519.

46CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

4720.

48Ieškovas pateikė įrodymus apie turėtas 1210 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su teisinės pagalbos teikimu.

4921.

50Spręsdamas dėl išlaidų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas. Teismų praktikoje, nustatant priteistino advokatui ar advokato padėjėjui užmokesčio dydį, atsižvelgtina į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Bet kuriuo atveju priteistinos išlaidos negali būti didesnės negu nustatyta Rekomendacijose (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Taigi įstatymas suteikia teismui diskrecijos teisę nustatyti priteistinų išlaidų už advokato ir advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, dydį, atsižvelgiant į aukščiau nurodytus kriterijus, apribodamas tik maksimalų jų dydį.

5122.

52Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą bei įvertinus pateiktus įrodymus ieškovės naudai priteistina iš atsakovo G. L. 1210 Eur teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis). 411 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas, priteistinas iš atsakovo į valstybės pajamas (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

54ieškinį tenkinti.

55Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, iš atsakovo G. L. 13781,25 Eur negrąžinto kredito, 64,32 Eur nesumokėtų palūkanų, iš viso 13845,57 Eur.

56Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, iš atsakovo G. L. 4 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojamas nuo 13781,25 Eur negrąžintos kredito sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2018-11-16 iki nutarties iškelti bankroto bylą UAB „GLA Logistics“ įsiteisėjimo dienos, t. y. 2019-04-26.

57Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, iš atsakovo G. L. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 13845,57 Eur sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2018-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

58Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, iš atsakovo G. L. 2708,11 Eur negrąžinto kredito, 14,21 Eur nesumokėtų palūkanų, iš viso 2722,32 Eur.

59Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių iš atsakovo G. L. 4,5 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojamas nuo 2708,11 Eur negrąžintos kredito sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2018-11-16 iki nutarties iškelti bankroto bylą UAB „GLA Logistics“ įsiteisėjimo dienos, t. y. 2019-04-26.

60Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, iš atsakovo G. L. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2722,32 Eur sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2018-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

61Priimti ieškovo Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, atsisakymą nuo dalies ieškinio UAB „GLA Logistics“ atžvilgiu ir bylos dalį dėl ieškovo Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, reikalavimus atsakovei UAB „GLA Logistics“ nutraukti.

62Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, iš atsakovo G. L. 1210 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

63Priteisti iš atsakovo G. L. 411 Eur žyminio mokesčio į valstybės pajamas.

64Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. sekretoriaujant Rimai Čižauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei R. A.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. 1.... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo G. L. 13... 8. 2.... 9. Atsakovai su reikalavimu nesutinka, prašo ieškinį atmesti.... 10. 3.... 11. Atsiliepime nurodo, kad iš esmės nesutinka su Kreditavimo sutarčių,... 12. 4.... 13. Ieškovas dublike nurodo, kad atsakovų pozicija tik pagrindžia Banko... 14. 5.... 15. Atsakovai triplike nurodo, kad vienašališkas Kreditavimo sutarčių... 16. 6.... 17. 2019-09-03 ieškovas pateikė pareiškimą dėl dalies ieškinio atsisakymo.... 18. 7.... 19. Nurodė, kad Bankas gavo notaro vykdomuosius įrašus bei jų pagrindu pateikė... 20. Teismas k o n s t a t u o ja:... 21. Ieškinys tenkintinas, civilinės bylos dalis nutrauktina.... 22. Faktinės aplinkybės. ... 23. 8.... 24. Nustatyta, kad 2014-02-10 tarp Banko ir kredito gavėjo UAB „GLA Logistics“... 25. 9.... 26. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme gautas ieškovo prašymas dėl... 27. 10.... 28. CPK 140 straipsnio 1 dalyje numatyta ieškovo teisę bet kurioje proceso... 29. 11.... 30. Nagrinėjamu atveju ieškovo pareiškimas dėl atsisakymo nuo dalies ieškinio... 31. 12.... 32. Ieškovas prašo negrąžinto kredito dalį priteisti iš laiduotojo.... 33. 13.... 34. CK 6.70 straipsnyje nustatytas prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų... 35. 14.... 36. Įstatymas numato, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius... 37. 15.... 38. Byloje nustatyta, kad atsakovai skolingi Bankui pagal kreditavimo sutartis ir... 39. 16.... 40. Bankroto įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal įkeitimo... 41. 17.... 42. Vadovaujantis Kreditavimo sutarties Nr. 1 Specialiosios dalies 6 punktu,... 43. 18.... 44. Skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio... 45. 19.... 46. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 47. 20.... 48. Ieškovas pateikė įrodymus apie turėtas 1210 Eur bylinėjimosi išlaidas,... 49. 21.... 50. Spręsdamas dėl išlaidų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2... 51. 22.... 52. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą bei įvertinus pateiktus... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 54. ieškinį tenkinti.... 55. Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos... 56. Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos... 57. Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos... 58. Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos... 59. Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos... 60. Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos... 61. Priimti ieškovo Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos... 62. Priteisti ieškovui Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos... 63. Priteisti iš atsakovo G. L. 411 Eur žyminio mokesčio į valstybės pajamas.... 64. Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...