Byla 2VP-9439-470/2018
Dėl baudos skyrimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Snaigė Juknevičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio G. S. pareiškimą atsakovui MB „J.“ vadovui R. B., suinteresuotam asmeniui UAB „Scandi house“ dėl baudos skyrimo.

3Teismas

Nustatė

4antstolis pareiškimu prašo MB „J.“ direktorių R. B. nubausti bauda už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną dėl informacijos apie priklausantį ir turimą turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, pateikimo.

5Atsakovas ir suinteresuotas asmuo apie teismo posėdį rašytinio proceso tvarka informuoti teismo pranešimais, atsiliepimų į pareiškimą ir prašymų negauta.

6Pareiškimas nagrinėjamas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, pranešus apie posėdį byloje dalyvaujantiems asmenims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 153 straipsnio 2 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8pareiškimas tenkinamas.

9Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 585 straipsnio 1 dalis).

10Byloje esantys duomenys patvirtina, kad antstolės A. K. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0182/18/00177 pagal Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2017 m. lapkričio 8 d. išduotą vykdomąjį įrašą dėl 38227,14 Eur skolos, 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės MB „J.“ išieškotojos UAB „Scandi house“ naudai. Antstolis 2018 m. vasario 7 d. reikalavimu Nr. S-18003712 įpareigojo skolininkę MB „J.“ per tris darbo dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos pateikti antstoliui informaciją apie jai priklausantį ir turimą turtą, esantį pas trečiuosius asmenis (b. l. 9, 10). Registruotu laišku reikalavimas įteiktas 2018 m. vasario 9 d. vadybininkei G. S. (b. l. 11). Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro duomenimis MB „J.“ vadovas nuo 2013 m. vasario 13 d. yra R. B. (b. l. 12-13).

11Įstatymas numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300,00 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis MB „J.“ vadovas yra R. B.. Būtent juridinio asmens vadovas privalo užtikrinti, kad jo vadovaujamoje įmonėje tinkamai ir laiku būtų vykdomi antstolio patvarkymai bei vykdomieji dokumentai. Duomenų, kad R. B. ėmėsi kokių nors veiksmų, pats vykdydamas antstolio reikalavimą arba pavesdamas jį vykdyti pavaldžiam asmeniui, nėra. Byloje nėra duomenų apie tai, kad jis informavo antstolį apie aplinkybes, dėl kurių objektyviai negali laiku vykdyti antstolio reikalavimo.

12Įvertinus nurodytas aplinkybes, yra pagrindas spręsti, kad MB „J.“ vadovas R. B., be svarbių priežasčių nevykdydamas antstolio patvarkymo, apsunkino vykdomojo dokumento įvykdymą, tuo pažeidė CPK normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, todėl antstolio pareiškimas yra pagrįstas ir tenkinamas.

13Įvertinus įstatymines nuostatas ir išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad skolininkas, nevykdydamas antstolio reikalavimo, šiurkščiai pažeidė CPK normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, savo veiksmais (neveikimu) apsunkino vykdomojo dokumento įvykdymą, tokie skolininko veiksmai visiškai užkerta galimybę tinkamam, efektyviam, koncentruotam bei ekonomiškam vykdomojo dokumento vykdymui bei kenkia išieškotojo interesams, todėl jam skirtina bauda (CPK 645 str. 3 d.). Nustatant baudos dydį, atsižvelgtina į nurodytas aplinkybes, taip pat į skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyrą, į reikalavimo neįvykdymo trukmę ir į tai, kad teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis skolininkas už antstolio reikalavimų nevykdymą baudžiamas pirmą kartą (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 178 straipsnis, 179 straipsnio 3 dalis, 185 straipsnis). Skolininkui išaiškinama, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 585 straipsnio 1 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335 straipsniu, 585 straipsniu, 593 straipsniu,

Nutarė

15pareiškimas tenkinamas.

16Skirti MB „J.“, juridinio asmens kodas ( - ), vadovui R. B., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ) 3 (trijų) Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki antstolio G. S. 2018 m. vasario 7 d. patvarkymų įvykdymo.

17Bauda sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitas, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 6800. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pateikti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų Civilinių bylų raštinei (206 kab.).

18Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai