Byla 2-456-368/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui G. M., atsakovams A. L., Rimutei A. C., atsakovų atstovui advokato padėjėjui T. T.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Dalum“ ieškinį atsakovams A. L., Rimutei A. C., K. J. ir tretiesiems asmenims UAB Tritho“, notarei V. Ž. dėl skolos išieškojimo bei atsakovų A. L., Rimutės A. C. priešieškinį ieškovui UAB „Dalum“, atsakovams UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“, K. J. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas nurodo, kad 2005-05-10 su R. L. (mirusia ( - )) per jos įgaliotą asmenį K. J. buvo sudaręs preliminarią žemė pirkimo-pardavimo sutartį. Šia sutartimi buvo ketinama ateityje, t. y. iki 2006-01-01 sudaryti pagrindines žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis, kurių pardavimo objektas buvo nurodytas Telšių viršininko administracijos 2004-11-15 išvadoje Nr. ( - ), suteikiančioje R. L. teisę atkurti nuosavybę į 36,87 ha žemės. Ieškovas R. L. atstovui K. J. perdavė 50000,00 Lt, tačiau parengus visus reikalingus dokumentus ir atkūrus R. L. nuosavybės teises į žemę, pagrindinė sutartis (ar sutartys) su ieškovu nesudarytos iki šios dienos. Kadangi nebuvo sudaryta pagrindinė minėtos žemės pirkimo-pardavimo sutartis, ieškovas prašo solidariai priteisti iš R. L. teisių perėmėjų atsakovų A. L., Rimutės A. C. bei R. L. įgalioto atsakovo K. J. 50000,00 Lt sumokėtą avansą, 73740, 00 Lt dydžio baudą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant jas nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašo patenkinti R. L. priešieškinį, kuriuo ji prašo pripažinti negaliojančiomis 4 žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis sudarytas tarp K. J. ir UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“.

5R. L. teisių perėmėjai atsakovai A. L. ir Rimutė A. C. prašo pateiktą R. L. priešieškinį tenkinti, pripažinti negaliojančiomis 4 žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis, sudarytas tarp K. J. ir UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“, nes iš K. J. už parduodamas žemes R. L. negavo jokio avanso ir pastarasis nebuvo įgaliotas parduoti jai priklausančios žemės. Taip pat atsakovai A. L. ir Rimutė A. C. prašo atmesti ieškovo ieškinį, nes K. J. su jais neatsiskaitė už parduotas R. L. žemes, ieškovo ieškinio reikalavimams prašo taikyti ieškinio senatį.

6Atsiliepime į R. L. teisių perėmėjų atsakovų A. L. ir Rimutės A. C. peiršieškinį atsakovas K. J. prašo priešieškinį palikti nenagrinėtą, nes laiko, kad jį priimti nebuvo teisinio pagrindo.

7Ieškinys atmestinas, priešieškinys paliktinas nenagrinėtas.

8Iš byloje pateikto 2005-05-02 įgaliojimo matyti, kad R. L., mirusi ( - ) (2 tomas, 69 b. l.), įgaliojo atsakovą K. J. atstovauti ją tvarkant dokumentus, susijusius su nuosavybės teisės atstatymu į žemę (mišką), sudaryti įvairius sandorius ir kt. (1 tomas, 14 b. l.). Nors ieškovas teigia, kad pagal 2005-05-10 susitarimą už perkamą 36,87 ha žemės sklypą sumokėjo R. L. įgaliotam atstovui K. J. grynais pinigais 50000,00 Lt dydžio avansą (1 tomas, 13 b. l.), tačiau teismas laiko, kad šie ieškovo teiginiai yra visiškai nepagrįsti. Minėto susitarimo 2 punkte nurodyta, kad pirkėjas – ieškovas įsipareigoja išankstiniu apmokėjimu (avansu) sumokėti pardavėjui – K. J. 50000,00 Lt. Taigi šiame susitarime nėra nurodyta, kad atsakovui K. J. buvo sumokėta 50000,00 Lt avanso. Šiuo atveju buvo tik ieškovo išankstinis įsipareigojimas sumokėti minėtą sumą. Ieškovas nepateikė teismui jokių kitų įrodymų, kad pagal minėtą susitarimą R. L. įgaliotam atstovui už jai priklausančios žemės pardavimą K. J. grynais pinigais sumokėjo 50000,00 Lt dydžio avansą, nors šią aplinkybę privalėjo įrodyti grįsdamas savo reikalavimus (CPK 178 str.). Minėtos pinigų sumos sumokėjimo aplinkybės nepatvirtina byloje pateiktas K. J. ir UAB „TRITHO“ 2005-12-31 susitarimas, 2005-12-30 kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), Klaipėdos apygardos teismo 2009-06-12 preliminarus sprendimas, UAB „VERUS AUDITUS“ ataskaita apie faktinius pastebėjimus, UAB „Dalum“ 2009-07-22 buhalterinė pažyma Nr. ( - ), UAB „Dalum“ 2009-07-22 susitarimas su Torben J. O., UAB „Dalum“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2006-09-05 protokolas, sąskaitos išrašas Nr. ( - ), avanso apyskaita Nr. ( - ), kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), kasos pajamų orderis ( - ) (1 tomas, 78–79, 80, 81–82, 177–182, 184–185, 188, 190, 191, 198 b. l.), nes remiantys šiais dokumentais negalima daryti išvados, kad būtent pagal minėtą 2005-05-10 ieškovo UAB „Dalum“ ir K. J. susitarimą, pastarajam buvo sumokėtas 50000,00 Lt avansas, kuris atiteko R. L.. Nors atsakovai A. L. ir Rimutė A. C. teismo posėdžio metu nurodė, kad jie iš V. M. gavo 24000,00 Lt dėl dokumentų tvarkymo perkeliant jų motinos R. L. žemes į ( - ), tačiau šis asmuo nebuvo įgaliotas sudarinėti su R. L. kokių nors sandorių, susijusių su minėtu UAB „Dalum“ ir K. J. 2005-05-10 pasirašytu susitarimu. Be to, atsakovai A. L. ir Rimutė A. C. kategoriškai neigia, kad jų motina R. L. gavo minėtą 50000,00 Lt dydžio avansą, iš ieškovo ar K. J.. Esant šioms aplinkybėms ieškovo teiginiai, kad R. L. jis sumokėjo 50000,00 Lt dydžio avansą yra visiškai nepagrįsti, o teismas negali vadovautis su bylos aplinkybėmis susijusiomis prielaidomis (CPK 263 str.). Ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovo K. J. 50000,00 Lt dydžio avansą yra teisiškai nepagrįstas, nes šis asmuo buvo tik R. L. įgaliotinis.

9Atsakovams reikalaujant taikyti ieškinio senaties terminą atmestinas ir ieškovo reikalavimas dėl 73740,00 Lt dydžio baudos išieškojimo iš atsakovų (1 t., b. l. 105-106). Pagal minėtą ieškovo ir K. J. 2005-05-10 pasirašyto susitarimo 3 punktą šalys buvo įsipareigojusios sudaryti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį iki 2006-01-01, o šio susitarimo 5 punkte yra nurodyta, kad iki minėtos datos pardavėjui, t. y. K. J. neįvykdžius savo įsipareigojimų pirkėjui – ieškovui sumokama 2000,00 Lt už 1 ha netesybų. Šioje byloje apie pažeistas teises ieškovas sužinojo 2006-01-01, t. y. K. J. neįvykdžius minėtų įsipareigojimų, o ieškinį teismui pateikė 2009-06-11 (1 tomas, 5–9 b. l.), t. y. pasibaigus šešerių mėnesių ieškinio senaties terminui, nustatytam netesybų (baudos) išieškojimui, todėl šis ieškovo reikalavimas atmestinas dėl ieškinio senaties termino pabaigos (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 1.127 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.).

10Taip pat atmestinas ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo, nes šis reikalavimas yra išvestinis.

11Nors atsakovas A. L. ir buvo įgaliotas savo motinos R. L. pareikšti priešieškinį (1 tomas, 74–75, 93–96 b. l.), tačiau neturėdamas aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo, neturėjo teisės pasirašyti minėto procesinio dokumento ir būti jos atstovu teisme (CPK 56 str. 1 d. 4 p.). Esant šioms aplinkybėms laikytina, kad priešieškinį R. L. vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, todėl priešieškinys paliktinas nenagrinėtas (CPK 143 str. 3 d., 296 str. 1 d. 3 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

13Ieškinį atmesti.

14Priešieškinį palikti nenagrinėtą.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai