Byla PK-543-564/2015

Nustatė

1Marijampolės rajono apylinkės teisme gautas UAB ( - ), atstovaujamos direktoriaus V. S., skundas, kuriuo jis prašo pradėti privataus kaltinimo bylos procesą K. A. pagal LR BK 187 str. 1d.

2Skundą atsisakytina priimti.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 407 straipsnio nuostatomis, privataus kaltinimo procesas pagal Lietuvos Respublikos BK 187 str. 1 d. gali būti pradėtas tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 408 str. 1 d., privataus kaltinimo bylose skundą paduoda ir kaltinimą teisme palaiko nukentėjusysis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 28 str. 1 d., nukentėjusiuoju baudžiamajame procese pripažįstamas fizinis asmuo, kuriam nusikalstama veika buvo padaryta fizinės, turtinės ar moralinės žalos. Taigi, teisę paduoti skundą privataus kaltinimo bylų proceso tvarka ir taip inicijuoti privataus kaltinimo bylos procesą gali tik fizinis asmuo. Tai patvirtina ir BPK 408 str. 2 d. norma, kurioje nustatyta, kad jeigu nukentėjusysis dėl nepilnametystės, fizinių ar psichinių trūkumų negali pasinaudoti visomis nukentėjusiojo teisėmis, paduoti pareiškimą ir palaikyti kaltinimą teisme gali jo teisėtas atstovas. Tuo tarpu juridinis asmuo, šiuo konkrečiu atveju UAB ( - ), neturi galimybės ir teisės kreiptis į teismą su privataus kaltinimo skundu, nes negali būti pripažintas nukentėjusiuoju baudžiamojoje byloje, o šio juridinio asmens direktorius – teisėtu nukentėjusiojo atstovu. Tokia praktika suformuota ir aukštesniųjų teismų nutartimis ( Vilniaus apygardos teismo 2012-04-12 nutartis 1S-193-312/2012).

4Tai neužkerta kelio nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiam juridiniam asmeniui ginti savo pažeistas teises ar teisėtus interesus civilinio, o taip pat ir baudžiamojo proceso tvarka. Šiuo atveju, turi būti remiamasi Lietuvos Respublikos BPK 409 str. 1 d. nuostata, kad jeigu BPK 407 straipsnyje nurodytomis nusikalstamomis veikomis padaryta žala asmeniui, kuris dėl svarbių priežasčių negali ginti teisėtų savo interesų, prokuroras, nesvarbu, ar yra nukentėjusiojo skundas arba jo teisėto atstovo pareiškimas, dėl šių veikų privalo pradėti baudžiamąjį procesą. Atsižvelgiant į tai, kad yra priimtas 2015-08-13 Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimas nutraukti dėl šios veikos ikiteisminį tyrimą, teismui atsisakius priimti juridinio asmens atstovo skundą dėl proceso pradėjimo privataus kaltinimo tvarka, juridinio asmens atstovas Lietuvos Respublikos BPK 214 str. 4 d. tvarka turi teisę apskųsti prokuroro nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo, prašydamas atnaujinti praleistą apskundimo terminą. Šiuo atveju sprendžiant ar terminas praleistas dėl svarbios priežasties, turėtų būti atsižvelgta į tai, kad nutarimas nebuvo apskųstas dėl paties prokuroro nutarime nurodytos nuostatos, kad juridinis asmuo dėl jo atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 187 str. 1 d., turi kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka, nors realiai juridiniam asmeniui tokia galimybė nesuteikta ir ikiteisminis tyrimas tokiu atveju turi būti atliekamas bei valstybinis kaltinimas palaikomas prokuroro. Taip pat juridinis asmuo, savo pažeistas teises turi teisę ginti kreipdamasis į teismą civilinio proceso tvarka dėl žalos atlyginimo.

5Vadovaudamasi LR BPK 412 str.2 d., 3d., teisėja

Nutarė

6UAB ( - )atstovaujamos direktoriaus V. S. skundo nepriimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

7Nutartis per 7d. nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

8Nutarties nuorašą siųsti UAB ( - ) atstovui direktoriui V. S..

Proceso dalyviai