Byla 2SA-328-392 /2012
Dėl antstolio D. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Stogavos langai“, antsolis D. S. ir Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio D. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Stogavos langai“, antsolis D. S. ir Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

2Pareiškėjai A. B. ir UAB „Stogavos langai“ skunde prašė panaikinti antstolio D. S. padėjėjos V. S. 2012-08-07 patvarkymą Nr. A2.11.-4290-387/2011 „Dėl neišieškomos skolos“ vykdomojoje byloje Nr. 32-357/20 nuo jo priėmimo dienos; pranešti prokurorui dėl antstolio D. S. padėjėjos V. S. nusikalstamos veikos; atlyginti pareiškėjui patirtus materialinius 500 Lt, moralinius 5000 Lt nuostolius ir 3500 Lt teisinei pagalbai apmokėti. Nurodė, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas 2011-10-28 teismo nutarimo rezoliucine dalimi išreiškė valią paskirti A. B. 300 Lt baudą, bet ne įvykusį veiksmą, todėl tai nereiškia, kad A. B. buvo paskirta nurodyta bauda. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo pagal antstolio nurodytus teismo vykdomuosius raštus vykdyti išieškojimą iš A. B.. Nurodytus argumentus grindžia Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012-03-06 raštu, Lietuvos profesinės saugos lygos 2012-06-26 specialistų komisijos išvada Nr. SI-01, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus raštu.

3Antstolis D. S. 2012-08-20 Patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjų skundą. Pažymėjo, kad pareiškėjo skunde nurodyti argumentai yra tik bendrojo pobūdžio, jokių konkrečių antstolio teisės normų pažeidimų nėra nurodoma. Pareiškėjai skundžia antstolio veiksmą tik pasinaudodami teisės aktuose nustatytomis teisėmis bei nepateikia jokių su tuo susijusių įrodymų.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi atmetė pareiškėjų A. B. ir UAB „Stogavos langai“ skundą dėl antstolio veiksmų, priimant 2012-08-07 Patvarkymą Nr. A2.11.-4290-387/2011 „Dėl neišieškomos skolos“ vykdomojoje byloje Nr. 32-357/2012; paliko nenagrinėtus reikalavimus pripažinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pirmininko vykdomąjį raštą negaliojančiu ir atlyginti pareiškėjui patirtus materialinius 500 litų, moralinius 5000 Lt nuostolius; netenkino reikalavimo kreiptis į prokurorą dėl antstolio padėjėjos V. S. veikos. Teismas nustatė, kad antstolis D. S. turėjo teisę priimti skundžiamą patvarkymą. Byloje nenustatyta, kad antstolis būtų veikęs ne pagal išduotą vykdomąjį dokumentą ar 2012-08-07 Patvarkymas Nr. A2.11.-4290-387/2011 „Dėl neišieškomos skolos“ neatitiktų įstatymo reikalavimų, todėl konstatavo, jog pagrindo panaikinti skundžiamą patvarkymą nėra. Pareiškėjų įrodinėtos aplinkybės dėl struktūrinės lingvistikos ir gramatinės žodžių charakteristikos, pirmos instancijos teismo nuomone, nagrinėjamoje byloje nėra teisiškai reikšmingos, todėl buvo nenagrinėjamos. Taip pat teismas pareiškėjui išaiškino, kad reikalavimai pripažinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pirmininko vykdomąjį raštą negaliojančiu ir atlyginti pareiškėjui patirtus materialinius 500 litų, moralinius 5000 Lt nuostolius nenagrinėtini ypatingosios teisenos tvarka.

5Apeliantas A. B. atskiruoju skundu prašo pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo dienos antstolio D. S. 2012-08-20 patvarkymą Nr. 32-357/12, ir 2012-09-11 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį, įpareigoti antstolį D. S. ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą priimti juridinę galią turinčius procesinius dokumentus pagal 2012-08-17 skundą, pranešti LR Generalinei prokuratūrai dėl antstolio D. S. padėjėjos V. S., D. S. ir teisėjos R. P. nusikalstamų veikų. Apeliantas tvirtina, kad pirmos instancijos teismas nenagrinėjo skunde keliamų reikalavimų, todėl be pagrindo atsisakė skundą tenkinti. Be to, pasak apelianto skundžiamoje nutartyje yra daug gramatinių, stilistikos ir logikos klaidų, todėl skundžiama nutartis nesuprantama teisine, logistine ir lingvistine prasmėmis. Apeliantas remiasi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012-03-06 raštu, Lietuvos profesinės saugos lygos 2012-06-26 specialistų komisijos išvada Nr. SI-01 bei Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus raštu, kuriame išaiškinta, jog juridinę galią turi dokumentai, atitinkantys norminių aktų reikalavimus. Apelianto įsitikinimu, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis ir antstolio patvarkymas yra niekiniai. Be to, apeliantas teigia, kad šiuo konkrečiu atveju nebuvo įvykdytas teisingumas, buvo pažeisti esminiai socialinio teisingumo principai, piliečio, dalyvaujančio teismo procese teisės ir viešasis interesas.

6Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos įsitikinimu, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartis yra aiški, suprantama, atitinka CPK reikalavimus, todėl apelianto argumentai, kad nutartis yra nesuprantama teisine, logistine ir lingvistine prasmėmis, yra nepagrįsti.

7Atskirasis skundas netenkintinas

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi pagrįstai nutarė atsmesti pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio D. S. veiksmų.

10Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio D. S. veiksmų. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Iš bylos medžiagos matyti, kad 2012-08-17 A. B. ir UAB „Stogavos langai“ pateikė skundą dėl antstolio 2012-08-07 patvarkymo Nr. A2.11.-4290-387/2011 „Dėl neišieškomos skolos“ (v.b.l.69-71). 2012-08-20 Patvarkymu antstolis netenkino pareiškėjų A. B. ir UAB „Stogavos langai“ skundo (v.b.l. 72-73), todėl skundas su vykdomąja byla buvo perduoti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui. Pirmos instancijos teismas nenustatė, kad antstolis būtų veikęs ne pagal išduotą vykdomąjį dokumentą ar 2012-08-07 Patvarkymas Nr. A2.11.-4290-387/2011 „Dėl neišieškomos skolos“ neatitiktų įstatymo reikalavimų, todėl konstatavo, jog pagrindo panaikinti skundžiamą patvarkymą nėra. Apeliantas A. B. atskiruoju skundu prašo pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo dienos antstolio D. S. 2012-08-20 patvarkymą Nr. 32-357/12, ir 2012-09-11 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį, įpareigoti antstolį D. S. ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą priimti juridinę galią turinčius procesinius dokumentus pagal 2012-08-17 skundus, pranešti LR Generalinei prokuratūrai dėl antstolio D. S. padėjėjos V. S., D. S. ir teisėjos R. P. nusikalstamų veikų.

12Pažymėtina, kad CPK 18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ar nutarimo privalomumo principas taip pat reiškia ir būtinumą vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Tais atvejais, kai teismo sprendimas nevykdomas, asmuo, kurio naudai jis priimtas, gali prašyti įvykdyti sprendimą priverstinai. Tai šiuo atveju ir buvo padaryta. Teismas atkreipia dėmesį, kad vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės normų, todėl visi šio proceso dalyviai, taigi ne tik antstolis, bet ir skolininkas, išieškotojas, privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010). Vykdymo proceso dalyviai, nesutikdami su antstolio atliktų veiksmų teisėtumu, turi teisę pateikti skundą dėl jų veiksmų teismui (CPK 512 str.). Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas, be kurio draudžiama atlikti vykdomuosius veiksmus. Nagrinėjamoje byloje, nenustatęs kliūčių vykdomajam dokumentui priimti (vykd. b.l. 5), antstolis, veikdamas tik pagal įstatymo jam suteiktus įgaliojus, vykdė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-10-28 išduotą nutarimą Nr. A2.11.-4290-387/2011. Kaip matyti iš bylos medžiagos, antstolis patvarkymu Nr. A2.11.-4290-387/2011 sprendė vykdymo proceso metu iškilusį klausimą dėl neišieškomos skolos. Pagal CPK 613 str. 1 d. jis turėjo teisę priimti skundžiamą patvarkymą. Byloje nenustatyta, kad antstolis būtų veikęs ne pagal išduotą vykdomąjį dokumentą ar 2012-08-07 Patvarkymas Nr. A2.11.-4290-387/2011 „Dėl neišieškomos skolos“ neatitiktų įstatymo reikalavimų. Pirmos instancijos teismas nurodytas aplinkybes įvertino, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog teismas nenagrinėjo skunde keliamų reikalavimų. Be to, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartis yra aiški, suprantama bei atitinkanti CPK reikalavimus, todėl apelianto argumentai dėl to, kad skundžiama nutartis yra nesuprantama teisine, logistine ir lingvistine prasmėmis, yra nepagrįsti. Pabrėžtina, kad apelianto argumentai yra deklaratyvūs, bendrojo pobūdžio, jokių konkrečių antstolio teisės normų pažeidimų jame nėra nurodoma.

13Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012-03-06 raštu, Lietuvos profesinės saugos lygos 2012-06-26 specialistų komisijos išvada Nr. SI-01 bei Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus raštu įrodinėjamos aplinkybės dėl struktūrinės lingvistikos ir gramatinės žodžių charakteristikos nagrinėjamoje byloje yra teisiškai nereikšmingos, nes jos siejamos su priimtu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-10-28 nutarimu, o ne su atliekamais vykdymo veiksmais ar Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi.

14Pagal CPK 300 straipsnį, jeigu bet kurioje civilinio proceso stadijoje paaiškėja, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui. Šiuo konkrečiu atveju byloje nenustatyta antstolio padėjėjos V. S., antstolio D. S. ar teisėjos R. P. nusikalstamos veikos požymių, todėl reikalavimas kreiptis į prokurorą netenkinamas.

15Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus ir bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio D. S. veiksmų, todėl atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį panaikinti ar pakeisti.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

17Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai