Byla 1-135-298/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Jankauskienei, dalyvaujant prokurorui V. Jevmenovui, gynėjai J. Savčenko, nukentėjusiajai L. M., vertėjai G.Tijūnėlienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

3J. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Vilniuje, gyvenantis ( - ), klasių išsilavinimo, nevedęs, registruotas darbo biržoje, teistas:

41) 1991-05-10 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 225 str. 2 d. (sena redakcija), vienerių metų laisvės atėmimo bausme, remiantis LR BK 46 str. lygtinai su vienerių metų bandomuoju laikotarpiu;

52) 1998-09-21 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 147 str. 2 d., 241 str. 1 d., 250 str. 2 d., 146 str. 3 d., 16str., 146 str. 3 d., 150 str. 1 d., 146 str. 2 d., (sena redakcija), keturių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme, įskaitant kardomojo kalinimo laikas nuo 1994-02-10 iki 1997-10-09, vadovaujantis LR 1995-12-21 įstatymo „Dėl amnestijos“ 4 str. paskirta laisvės atėmimo bausmė sumažinta dešimt mėnesių dešimt dienų;

63) 2001-01-24 Šalčininkų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 2461 str. 1 d., 12500 Lt bauda, atimant teises 4 metus vairuoti transporto priemones;

74) 2004-05-25 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pagal LR BK 284 str. 1 d., 40 parų arešto, vadovaujantis BK 65 str. bausmė subendrinta su Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2001-01-24 nuosprendžiu, paskirta galutinė bausmė 40 parų arešto ir 12500 Lt bauda, atimant teisę 4 metus vairuoti transporto priemones, pritaikius LR BK 75 str. 1 d., 2 d. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams. 2004-08-31 Vilniaus apygardos teismo Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2004-05-25 nuosprendis pakeistas, panaikinta jo dalis, kuria vadovaujantis LR BK 65 str. paskirtoji bausmė subendrinta su Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2001-01-24 nuosprendžiu paskirta bausme. 2005-06-17 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartį atleistas nuo Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2004-05-25 nuosprendžiu paskirtos 40 parų arešto bausmės;

85) 2008-02-08 Vilniaus apygardos teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. laisvės atėmimo 6 mėnesiams; 181 str. 2 d. laisvės atėmimo dvejiems metams;181 str. 2 d. laisvės atėmimo dvejiems metams; 178 str. 4 d. areštu 50 parų. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 5 d. 2 p., paskirtas bausmes subendrinti apimant bei iš dalies sudedant ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą trims metams. 2008-05-07 Vilniaus apeliacinio teismo pagal LR BK 178 str. 4 d. 45 parų arešto bausmės, vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 5 d. 2 p., 6 d., skundžiamu nuosprendžiu pagal LR BK 181 str. 2 d. paskirtą laisvės atėmimo bausmę apimti su skundžiamu nuosprendžiu pagal LR BK 140 str. ir šiuo nuosprendžiu pagal BK 178 str. 4 d. paskirtomis bausmėmis, ir prie šios bausmės iš dalies pridėti skundžiamu nuosprendžiu pagal BK 181 str. 2 d. ir 181 str. 2 d. paskirtas bausmės, ir paskyrė galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą trejiems metams. 2010-03-19 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi vadovaujantis LR BVK 157 str. 3 d. 3 p. lygtinai paleistas nuo likusios 6 mėnesiu 22 dienu laisvės atėmimo bausmės, įpareigojant registruotis pataisos inspekcijoje du kartus per mėnesį ir uždrausti išvykti ilgiau kaip 7 paroms iš gyvenamosios vietos rajono ribų be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymo sutikimo. 2010-12-17 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi lygtinis paleidimas panaikintas ir pasiųstas atlikti 10 mėn. 19 dienų laisvės atėmimo bausmę.

9kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.,

Nustatė

10J. M. sužalojo žmogų, o būtent:

11jis, 2010 m. rugsėjo 25 d., apie 17 val. ( - ), L. M. bendrabučio kambaryje, pargriovė nukentėjusiąją L. M. ant grindų ir užlipęs ant jos sudavė dešinės rankos kumščiu ne mažiau kaip penkis smūgius į veido sritį, po to, atsistojęs ne mažiau kaip tris kartus spyrė L. M. į dešinį šoną, padarydamas nukentėjusiajai L. M. dešiniųjų 9-10 šonkaulių lūžimus su oro ir kraujo susikaupimu dešinėje krūtinplėvės ertmėje, akių vokų kraujosruvas ir obuolių sumušimus, t. y. sužalojimus, vertinamus nesunkiu sveikatos sutrikdymu it tuo padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

12Kaltinamasis J. M. kaltu prisipažino visiškai, patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad L. M. pažįsta apie 7 metus. Ji buvusi sugyventinė. Gyveno su Loreta šios bendrabučio kambaryje, esančiame ( - ). Santykiai buvo normalūs. Buvo visko, pykosi, taikėsi. Vėliau susipyko ir apie aštuonis mėnesius nebendravo. Po to už nusikaltimą atlikinėjo bausmę, o 2010-03-30 išėjo iš laisvės atėmimo vietos. Su Loreta tik retkarčiais susitikdavo pabendrauti, išgerti alkoholinių gėrimų, pas pastarąją negyveno. 2010-09-25 ryte atėjo pas Loretą į svečius. Apie 10 val. Loreta išėjo į mišką grybauti, o jis nuėjo į kiemą. K. L. miške grybavo, gėrė alkoholinius gėrimus. Ką ir kiek išgėrė neatsimena, bet nemažai. Vakare, tiksliai laiko pasakyti negali, apie 16:30 val., Loreta grįžo iš miško, jis tuo metu buvo lauke. Po kažkiek laiko nuėjo pas Loretą, norėdamas paklausti, kur ši taip ilgai buvo. Netikėjo, kad ji buvo nuėjusi grybauti. Nuėjo pas Loretą, kurios bendrabučio kambarys buvo atidarytas. Užėję į vidų paklausė jos, kur yra jo mobiliojo ryšio telefonas SAMSUNG. Ji pasakė, kad neėmė. Kilo konfliktas. Jis buvo supykęs, kad Loreta ilgai buvo miške ir grįžo išgėrusi. Galvojo, kad ji buvo su kitu vyru. Konflikto metu ant jos rėkė, pradėjo mušti. Kiek prisimena, Loreta sėdėjo ant lovos. Būdamas išgėręs ir supykęs, pargriovė Loretą ant grindų ir užlipęs ant jos pradėjo mušti kumščiais. Loretai sudavė smūgius dešinės rankos kumščiu į veido sritį. Kiek sudavė smūgių tiksliai pasakyti negali, tačiau ne mažiau kaip penkis smūgius. Loreta gulėjo ant grindų ir šaukė, kad nemuštų. Tai galėjo girdėti ir kaimynai. Paskui atsistojo ir spyrė Loretai į šoną. Kiek kartų spyrė šiai į šoną, pasakyti negali, bet ne mažiau kaip tris kartus. Po to į kambarį užėjo kaimynas Nikolajus ir jį išstūmė iš kambario. Kai norėjo vėl užeiti į Loretos kambarį durys buvo uždarytos. Tada spyrė į duris, ir jos atsidarė. Ar durys sulūžo, neatkreipė dėmesio. Gerai neatsimena, bet jam atrodo, kai antrą kartą užėjo į Loretos kambarį, jos daugiau nemušė (b. l. 113-115, t. I).

13Teisiamajame posėdyje kaltinamasis J. M. papildomai parodė, kad su L. M. susitaikė, jos atsiprašė, su Valstybinės ligonių kasos ieškiniu sutinka.

14Savo parodymus J. M. patvirtino įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje metu (b.l. 105-109, t. 1).

15Be visiško kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:

16Nukentėjusiosios L. M. parodymais, kuri prašo vadovautis ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad J. M. jos buvęs sugyventinis, pažįsta jį apie 7 metus. Su Jurijumi gyveno apie 4 metus jos bute ( - ). Su Jurijumi susipyko, ir šis išėjo gyventi kitur. Žino, kad po susipykimo J. M. pasodino į kalėjimą. 2010 m. kovo ar balandžio mėnesį sužinojo, kad Jurijų paleido iš kalėjimo. Kai šis išėjo iš kalėjimo, su juo negyveno. Jurijus tik ateidavo pas ją į svečius. 2010-09-25 Jurijus buvo pas ją namuose. Minėtą dieną apie 10 val. nuėjo grybauti, o Jurijus su telefonu išėjo į lauką. Namo grįžo apie 16.30 val. Pastarojo namuose nebuvo. Grįžusi tvarkėsi namuose, tačiau pamiršo užsirakinti duris. Būnant kambaryje, netikėtai įsibrovė Jurijus. Pastarąjį į bendrą koridorių įleido kaimynas N. C.. Kaltinamasis pribėgo prie jos, nustūmė ant grindų. Jai gulint ant grindų užsilipo ant jos ir kumščiais pradėjo mušti į veidą. Į veidą buvo suduoti ne daugiau kaip penki smūgiai. Rėkė, kvietė pagalvos, bandė ištrūkti, tačiau nepavyko. Jurijus vis mušė. Mano, kad buvo netekusi sąmonės, kadangi daug aplinkybių neatsimena. Todėl tiksliai pasakyti ir nurodyti, kur ir kiek smūgių Jurijus dar sudavė, negali. Taip pat neatsimena, kaip Jurijus baigė mušti. Nežino, gal kaimynai išgirdo riksmus ir iškvietė pagalbą. Prašė, kad iškviestų greitąją pagalbą, nes visas veidas buvo sumuštas, skaudėjo rankos, kadangi jomis uždengdavo veidą kai Jurijus mušė. Prisimena, kad nuo suduotų smūgių iš nosies bėgo kraujas, sumušta buvo dešinė ausis, kuri ligoninėje buvo susiūta. N. J. suduotų smūgių lūžo šonkauliai, kurie pradūrė plaučius, labai stipriai buvo sumuštas veidas, rankos. Tik atsimena, kad atvažiavusi greitoji medicinos pagalba nuvežė ją į ligoninę. Kas iškvietė greitąją medicinos pagalbą, nežino, gal kaimynai. Kartu su ja važiavo ir J. M., kuris pats pasiprašė važiuoti kartu. Greitosios pagalbos automobilyje pastarasis paprašė jos, kad nerašytų pareiškimo į policiją. Nori pasakyti, kad jos mobiliojo ryšio telefonas buvo išteptas krauju, nes tikriausiai pati norėjo iškviesti greitąją medicinos pagalbą, o kadangi veidas buvo sumuštas ir bėgo kraujas, todėl ir ištepė mobiliojo ryšio telefoną. Peiliais jai nebuvo padaryti jokie sužalojimai. Kodėl peiliai buvo išteplioti krauju, nežino. Jurijus kumščiais mušė į veido sritį, spyrė į šoną. Jeigu J. M. pasitaisys gal jie ir gyvens kartu (1 t., b. l. 47-49).

17Teisiamajame posėdyje nukentėjusioji L. M. papildomai parodė, kad kai grįžo iš ligoninės, Jurijus ją atsiprašė, o ji atleido jam viską, jokių pretenzijų jam neturi. Mano, kad J. M. taip pasielgė iš pavydo ir dar dėl to, kad buvo nemažai išgėręs. Ji tą dieną nebuvo išgėrusi. Tiesiog ji pardavė grybus, nupirko butelį vyno ir galvojo, kad kartu su Jurijumi išgers.

18L. N. C. parodymais, kuris patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kad 2010-09-25 apie 20.30 val. jis grįžo iš lauko. L. M. bute girdėjosi triukšmas. Girdėjo, kaip Loretos sugyventinis šaukė ant šios, kad ji iš jo paėmė mobiliojo ryšio telefoną. Girdėjo, kaip Jurijus mušė Loretą. Tada jis nuėjo į Loretos kambarį ir Jurijui pasakė, kad šis turi išeiti. J. J. išvedė iš Loretos buto į bendrą koridorių, tačiau šis vis tiek nenurimo. Loreta sumušta gulėjo ant lovos, tačiau nebuvo šviesos, todėl pasakyti, kaip ši buvo sumušta, negali. Po to jis Loretos kambario duris uždarė. Bendrame koridoriuje liko Jurijus. Tačiau šis nenorėjo būti koridoriuje, todėl dešine koja vienu smūgiu išmušė fanerines duris ir užėjo į Loretos kambarį. Girdėjo, kaip Loreta prašė iškviesti policiją, todėl jis nuėjo pas kaimynę Valentiną, gyvenančią 406 bute. Pastaroji jam davė mobiliojo ryšio telefoną, ir jis paskambino į bendrąjį pagalbos centrą Nr. 112 bei pranešė apie įvykį. Antrą kartą skambino kaimynė, nes buvo nutrūkęs ryšys. Vėliau atvažiavo policijos pareigūnai. Jis įsitikinęs, kad Loretą sumušė Jurijus, nes kitų pašalinių žmonių pastarosios bute nebuvo (b. l.72-73, t. I).

19L. V. Bykovos parodymais, kad kaimynę L. M. pažįsta apie 5 metus. 2010-09-25, vakare, tikslaus laiko neprisimena, minėtos kaimynės bute Nr. 306, išgirdo triukšmą, riksmą. Ji girdėjo, kaip Jurijus šaukė ant Loretos, kad ši atiduotų jam jo mobiliojo ryšio telefoną. Prieš tai ji girdėjo, kaip Jurijus spardė Loretos buto duris. Girdėjo, kaip pastarasis mušė Loretą, o pastaroji šaukė: “Gelbėkit“. Ji nulipo į antrą aukštą, kur sutiko kaimyną Nikolajų, kuris pasakė, kad reikia iškviesti policiją. Apie 21.05 val. ji iš savo mobiliojo ryšio telefono paskambino į bendrąjį pagalbos centrą Nr. 112, ir pranešė apie įvykį. Po to atvažiavo policijos pareigūnai, vėliau greitoji med. pagalba.

20Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - ) (1 t., b. l. 13-27).

21Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G40482/10 (01), kurioje nurodyta, kad L. M. nustatyta dešiniųjų 9-10 šonkaulių lūžimai su oru ir krauju dešinėje krūtiplėvės ertmėje, akių vokų kraujosruvos su akių obuolių sumušimu. Sužalojimai padaryti kietais bukais daiktais, prieš kreipiantis medicininės pagalbos. Dešiniųjų 9-10 šonkaulių lūžimai su oru ir krauju dešinėje krūtinplėvės ertmėje galėjo būti padaryti griūnant ir atsitrenkiant į kietus bukus paviršius. Kiti sužalojimai galėjo būti padaryti smūginiu kietų bukų daiktų poveikiu. Sužalojimas visumoje kvalifikuojami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl nurodytų 9-10-to šonkaulių lūžimo sveikata sutrinka ilgiau nei 10 d. Sužalojimai padaryti mažiausiai 3 trauminių poveikių pasėkoje (1 t., b. l. 41-42).

22Teismo medicinos specialisto išvadoje Nr. G4637/10 (01) nurodyta, kad dešiniųjų 9-10-o šonkaulių lūžimai negalėjo būti padaryti nukentėjusiajai L. M. nukritus ant grindų ar kito lygaus paviršiaus. Tačiau galėjo būti padaryti atsitrenkiant į kietus, ribotus, atsikišusius paviršius bei suduodant smūgius koja į dešinįjį šoną. (b. l. 44-45, t. I).

23Daiktų, dokumentų apžiūros protokolais, kuriuose užfiksuota, kad buvo apžiūrėti trys peiliai ir mobiliojo ryšio telefonas, kurie buvo grąžinti nukentėjusiajai L. M. pagal pakvitavimą (1 t., b. l. 28-34; 62-71).

24Tapetų fragmentai ir korta su dėmėmis, panašiomis į kraują, atiduoti saugoti į Vilniaus r. PK daiktinių įrodymų saugyklą ( b.l. 34)

25Bendrosios pagalbos centro policijos kvietimo įrašu, kuriame užfiksuota, kad vyksta šeimyninis konfliktas ( - ), kad nukentėjusioji yra L. M., kad laužomos durys, kad kaimynai negali klausytis aimanavimų ir spiegimų, kad moteris kambaryje uždaryta ir mušama, kad policiją kviečiantys asmenys bijo, jog nukentėjusioji nebūtų nužudyta ( b.l. 80-86, t.1)

26Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčijamai įrodyta, kad kaltinamasis J. M. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

27Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi ( BK 59 str. 1 d. 2 p.).

28Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

29Skiriant bausmę atsižvelgta į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kuris priskiriamas nesunkiems (BK 11 str.), į jo padarymo aplinkybes, motyvus, kaltės formą – tyčią, į kaltinamojo asmenybę, kuris baustas administracine tvarka, 5 kartus teistas ir nusikalto lygtinio paleidimo metu, todėl yra nusikaltimų recidyvas (BK 27 str. 1 d.), į tai, kad jis nedirba, atsiprašė nukentėjusiosios ir su ja susitaikė, kad yra jo atsakomybėn lengvinanti ir sunkinanti aplinkybės, todėl jam skirtina mažesnė negu vidutinė sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatyta su laisvės atėmimu susijusi bausmė.

30Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 5860,75 Lt nukentėjusiosios gydymo išlaidų įrodytas ir pripažintas kaltinamojo, todėl tenkintinas (BPK 115 str. 1 d.).

31Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktiniai įrodymai: tapetų fragmentai ir korta su dėmėmis, panašiomis į kraują, saugomi Vilniaus rajono PK daiktinių įrodymų saugykloje, - sunaikintini.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 304-305,307-308 str.

Nutarė

33J. M. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. ir nuteisti laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

34Vadovaujantis BK 64 str. 1 ir 3 d. prie Vilniaus apygardos teismo 2008-02-08 nuosprendžiu (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 05 07 nuosprendžiu pakeistas) paskirtos ir neatliktos bausmės pridėti dalį šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

35Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

36Kardomąsias priemones - rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje,- panaikinti.

37Priteisti iš J. M. Valstybinės ligonių kasai 5860,75 Lt L. M. gydymo išlaidoms atlyginti.

38Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktinius įrodymus: tapetų fragmentus ir kortą su dėmėmis, panašiomis į kraują, saugomus Vilniaus rajono PK daiktinių įrodymų saugykloje, - sunaikinti.

39Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje... 3. J. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Vilniuje, gyvenantis ( - ), klasių... 4. 1) 1991-05-10 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 225 str. 2 d.... 5. 2) 1998-09-21 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 147 str. 2 d.,... 6. 3) 2001-01-24 Šalčininkų rajono apylinkės teismo pagal LR BK 2461 str. 1... 7. 4) 2004-05-25 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pagal LR BK 284 str. 1 d., 40... 8. 5) 2008-02-08 Vilniaus apygardos teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str.... 9. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., ... 10. J. M. sužalojo žmogų, o būtent:... 11. jis, 2010 m. rugsėjo 25 d., apie 17 val. ( - ), L. M. bendrabučio kambaryje,... 12. Kaltinamasis J. M. kaltu prisipažino visiškai, patvirtino savo parodymus,... 13. Teisiamajame posėdyje kaltinamasis J. M. papildomai parodė, kad su L. M.... 14. Savo parodymus J. M. patvirtino įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje metu... 15. Be visiško kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:... 16. Nukentėjusiosios L. M. parodymais, kuri prašo vadovautis ikiteisminio tyrimo... 17. Teisiamajame posėdyje nukentėjusioji L. M. papildomai parodė, kad kai... 18. L. N. C. parodymais, kuris patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio... 19. L. V. Bykovos parodymais, kad kaimynę L. M. pažįsta apie 5 metus.... 20. Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame apžiūrėta įvykio vieta, esanti... 21. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G40482/10 (01), kurioje nurodyta, kad... 22. Teismo medicinos specialisto išvadoje Nr. G4637/10 (01) nurodyta, kad... 23. Daiktų, dokumentų apžiūros protokolais, kuriuose užfiksuota, kad buvo... 24. Tapetų fragmentai ir korta su dėmėmis, panašiomis į kraują, atiduoti... 25. Bendrosios pagalbos centro policijos kvietimo įrašu, kuriame užfiksuota, kad... 26. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas... 27. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis visiškai... 28. Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamą veiką... 29. Skiriant bausmę atsižvelgta į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir... 30. Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys dėl 5860,75 Lt... 31. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktiniai įrodymai: tapetų fragmentai ir korta... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 304-305,307-308... 33. J. M. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 34. Vadovaujantis BK 64 str. 1 ir 3 d. prie Vilniaus apygardos teismo 2008-02-08... 35. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 36. Kardomąsias priemones - rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir... 37. Priteisti iš J. M. Valstybinės ligonių kasai 5860,75 Lt L. M. gydymo... 38. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktinius įrodymus: tapetų fragmentus ir kortą... 39. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...