Byla 2A-1390-510/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Algimanto Kukalio ir Arūno Rudzinsko, sekretoriaujant Daivai Danylienei, dalyvaujant ieškovui S. R., ieškovų T. R. ir S. R. atstovei advokatei Danai Žvingilienei, atsakovams A. M. ir Meilutei M. M., trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės atstovei Laurai El Osta, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų T. R. ir S. R. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-120-329/2009 pagal ieškovų T. R. ir S. R. ieškinį atsakovams A. M., Meilutei M. M., tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui dėl atsisakymo duoti sutikimą priestato statybai pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2Ieškovai T. R. ir S. R. patikslintu ieškiniu (1t., b.l. 138-140) prašė pripažinti neteisėtu atsakovų A. M. ir Meilutės M. M. atsisakymą duoti sutikimą užbaigti priestato statybą prie ieškovams nuosavybės teise priklausančio buto, unikalus Nr. 1993-5048-9015:0002, esančio Vaičaičio g. 9-2, Kaune, namo šiaurės rytų ir pietų pusėje pagal atsakovams ir teismui pateiktą projektą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai nurodė, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2005 m. lapkričio 14 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-1118-31-05 panaikino Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento statybos leidimų ir infrastruktūros skyriaus 2004 m. lapkričio 22 d. išduotą statybos leidimą Nr. 38- 3 GN 769- 785 priestatui statyti prie ieškovams priklausančios dalies namo, esančio Vaičaičio g. 9, Kaune, nes nebuvo bendrasavininko sutikimo. Atsakovas A. M. buvo davęs sutikimą 1998 metais, kai dar nebuvo žemės sklypo prie namo, esančio Vaičaičio g. 9, Kaune, savininkas. Visi kiti namo bendraturčiai taip pat davė sutikimus. Esant visų sutikimams ir visiems statybos techniniams dokumentams, 2002 m. gegužės 13 d. buvo išduotas statybos leidimas Nr.299-331, tačiau nebaigus statyti priestato, atsakovo A. M. teigimu, 2003 m. birželio 10 d. pareiškimu atsakovo sutikimas buvo atšauktas, tačiau ieškovai jo negavo. 2002 m. gegužės 13 d. statybos leidimo išdavimas buvo apskųstas administracine tvarka. Lietuvos vyriausiojo Administracinio teismo 2004 m. birželio 25 d. sprendimu leidimas buvo panaikintas, priestato pamatai turėjo būti pakoreguoti, kad atitiktų namo ir žemės sklypo, esančių Vaičaičio g. 9. Kaune, bendraturčių sutikimų turinį. 2004 m. lapkričio 22 d. buvo išduotas naujas statybos leidimas Nr. 38-36N769-785. Atsakovai vėl skundė išduotą statybos leidimą, nes jis buvo išduotas be atsakovo A. M., kaip žemės sklypo bendraturčio sutikimo, nes išduodant antrąjį statybos leidimą, A. M. jau buvo išsipirkęs savo dalį žemės sklypo, esančio Vaičaičio g. 9. Kaune. Kauno apygardos administracinis teismas 2005 m. lapkričio 14 d. antrą kartą panaikino statybos leidimą. Šiuo metu reikalinga gauti atsakovo A. M., kaip žemės sklypo bendrasavininko, sutikimą jau beveik pastatyto priestato statybai. Atsakovai šį sutikimą atsisako duoti.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas priteisė solidariai iš ieškovų 75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas sprendime nurodė, kad statybų leidimai buvo panaikinti kaip išduoti neteisėtai, o atsakovo A. M. sutikimo atšaukimas 2003 m. birželio 10 d. pareiškimu buvo pagrįstas, todėl priestato statyba buvo pradėta neteisėtai. Ieškovas, teikdamas paraišką dėl planuojamos statybos projektavimo sąlygų rengimo, nurodė, kad numato koreguoti projektą ir priestatą statyti tiktai šiaurės rytų pusėje, tačiau ieškiniu ieškovai prašo pripažinti neteisėtu atsakovų atsisakymą duoti sutikimą užbaigti priestato statybą šiaurės rytų ir pietų pusėje. Tačiau ieškovai nei teismui, nei atsakovams nėra pateikę tokio projekto, kuriame būtų suprojektuotas priestatas namo šiaurės rytų ir pietų pusėje. Teismas konstatavo, kad ieškovai nėra parengę projekto priestato statybai gyvenamojo namo šiaurės rytų ir pietų pusėje, dėl ko atsakovai, neturėdami galimybės susipažinti su statinio projektu, teisėtai ir pagrįstai atsisako duoti bendraturčiams ieškovams sutikimą priestato statybai.

4Ieškovai T. R. ir S. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 metų balandžio 28 d. sprendimą ir ieškovų ieškinį tenkinti. Ieškovai apeliaciniame skunde nurodė, kad statyba buvo pradėta vykdyti tik gavus statybos leidimus, ir pirmas leidimas buvo išduotas turint ne tik žemės sklypo bendraturčių, bet ir paties atsakovo A. M. sutikimus. Gavus sutikimą ar atitinkamą teismo sprendimą, technines sąlygas bei statybos leidimą, statyba turi būti vykdoma būtent pagal tokį projektą, nes priešingu atveju leidimas nebūtų išduodamas. Projekte nurodytos pasaulio kryptis neturi reikšmės, kadangi teismui yra pateiktas projektas, ir būtent jo įgyvendinimui buvo prašoma sutikimo.

5Tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą prašė Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 28 d. sprendimą panaikinti ir apeliacinį skundą tenkinti. Tretysis asmuo nurodė, kad bendraturtis apie galimą rekonstrukciją gali daryti atitinkamas išvadas, jam pateikus susipažinti statinio projektą, iš kurio galima spręsti apie rekonstrukcijos pobūdį (statinio vietą, aukštį, plotį ir kita) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-1064/2003). Kadangi atsakovams pateiktame 2004 m. priestato projekte, pakoreguotame pagal 2004 m. birželio 25 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, buvo nurodyti duomenys, reikalingi spręsti apie gyvenamojo namo rekonstrukcijos pobūdį (priestato vietą, plotį, aukštį ir kt.), šiame projekte buvo pakankamai duomenų, leidžiančių atsakovams nuspręsti, ar planuojamas statinys nepažeis jų teisių ir teisėtų interesų.

6Atsakovai A. M. ir Meilutė M. M. atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą nurodė, kad nėra jokio teisiško susitarimo tarp bendraturčių dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos. Atsakovams pateiktas senas bei 2004 m. pakoreguotas projektas su paaiškinimais neatitinka sąlygų, kurioms sutikimo prašo statytojai.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Bylos medžiaga nustatyta, kad bylos šalys yra gyvenamojo namo esančio Vaičaičio g. 9, bendraturčiai. Ieškovai T. R. ir S. R., turėdami tikslą užbaigti dalinai pastatyto priestato statybą, prašė pripažinti, kad atsakovai neteisėtai atsisako duoti sutikimą priestato statybai.

10Ieškovai pradiniame ir patikslintame ieškiniuose (1t., b.l.3-5, 138-140) prašė pripažinti jiems teisę užbaigti pristato statybą namo šiaurės rytų ir pietų pusėse pagal atsakovams ir teismui pateiktą projektą.

11Kartu su pradiniu ieškiniu ieškovai pateikė teismui 2004 m. rugpjūčio 19 d. projektavimo sąlygas statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti Nr. AS-40-6-1489 (1 t., b.l.7), paraišką dėl projektavimo sąlygų rengimo (1t., b.l.8), išvadą dėl projektavimo sąlygų sąvado rengimo (1t., b.l.9), patalpų planus (1t., b.l.10-11) bei projektinius brėžinius (1t., b.l.15-23). Paraiškoje dėl projektavimo sąlygų rengimo (1t., b.l.8) ieškovas S. R. nurodė, kad priestatą numatoma statyti tik šiaurės rytų pusėje. Projektavimo sąlygose (1 t., b.l.7) taip pat nurodyta, kad priestatas numatomas gyvenamojo namo šiaurės rytų pusėje, panaikinant suprojektuoto priestato dalį, esančią pietrytinėje pastato pusėje. Kartu su ieškiniu pateiktuose projektiniuose sprendimuose (1t., b.l.15,17) pažymėta, kad priestatas yra priblokuojamas prie vienos namo sienos.

12Taigi kartu su pradiniu ieškiniu ieškovų pateikti projektiniai dokumentai akivaizdžiai neatitiko ieškinio reikalavimo - ieškovai prašė pripažinti jiems teisę užbaigti pristato statybą namo šiaurės rytų ir pietų pusėse, o projektiniuose dokumentuose teigiama, kad priestatas numatomas statyti gyvenamojo namo šiaurės rytų pusėje, panaikinant suprojektuoto priestato dalį, esančią pietrytinėje pastato pusėje. Esant šiems neatitikimams, atsakovai ir iki šios bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu ne kartą pagrįstai prašė, kad ieškovai patikslintų, kur pageidauja statyti priestatą (1t., b.l.53-54, 60, 79-80). 2007 m. balandžio 11 d. ieškovai pateikė teismui patikslintą ieškinį (1t., b.l.138-140), kuriame pakartojo, jog prašo pripažinti jiems teisę užbaigti priestato statybą namo šiaurės rytų ir pietų pusėse. Kauno miesto apylinkės teismas skundžiamo 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo motyvuojamoje dalyje pagrįstai nurodė, kad ieškovai nei teismui, nei atsakovams nėra pateikę tokio projekto, kuriame būtų suprojektuotas priestatas namo šiaurės rytų ir pietų pusėje. Remiantis susiformavusia teismų praktika, bendraturtis apie numatomą rekonstrukciją gali daryti atitinkamas išvadas, jam pateikus susipažinti su statinio projektu, iš kurio galima spręsti apie rekonstrukcijos pobūdį (statinio vietą, aukštį, plotį ir kita) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1064/2003). Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovai nėra parengę ieškinio reikalavimą atitinkančio projekto priestato statybai gyvenamojo namo šiaurės rytų ir pietų pusėje, dėl ko atsakovai, neturėdami galimybės susipažinti su statinio projektu, teisėtai ir pagrįstai atsisako duoti ieškovams sutikimą priestato statybai.

13Ieškovai apeliaciniame skunde nurodė, kad ieškovų nurodytos pasaulio kryptys neturi reikšmės, kadangi teismui buvo pateiktas projektas, ir būtent jo įgyvendinimui buvo prašoma sutikimo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su šiuo teiginiu nesutinka. Ieškovų pateiktuose projektiniuose dokumentuose nurodyta priestato vieta nesutampa su vieta, nurodyta ieškinio reikalavime. Kaip minėta, ieškovai patikslintame ieškinyje priestato vietos nepatikslino, dar kartą patvirtindami, kad prašo pripažinti jiems teisę užbaigti priestato statybą namo šiaurės rytų ir pietų pusėse. Esant tokioms aplinkybėms, minėti apeliacinio skundo teiginiai nesudaro pagrindo patenkinti apeliacinį skundą, nes ieškovai patikslintu ieškiniu faktiškai dar kartą išreiškė valią statyti priestatą šiaurės rytų ir pietų pusėse. Atsakovai atsiliepime į apeliacinį skundą pagrįstai nurodė, kad priestatas numatytas kitoje vietoje nei prašoma sutikimų. Kolegijos vertinimu, Kauno miesto apylinkės teismas, atmesdamas ieškinį, bylą iš esmės išsprendė teisingai. Šis Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas neužkerta kelio ieškovams pareikšti naują ieškinį, kurio reikalavimai atitiktų projektą.

14Apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 28 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalis 1 punktas).

15Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-326 straipsniu,

Nutarė

16Ieškovų T. R. ir S. R. apeliacinį skundą atmesti

17Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai