Byla 2A-633/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno, Viginto Višinskio, sekretoriaujant Agatai Minkel, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Reginai Pališkienei, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Eliptica“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 4 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-2344-450/2010 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eliptica“ ieškinį atsakovui R. S., tretysis asmuo - uždaroji akcinė bendrovė „Vitrimta“, dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Eliptica“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė iš R. S., kaip buvusio UAB „Eliptica“ vadovo, priteisti 7670 Lt žalai atlyginti, 441,28 Lt palūkanų bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, o taip pat bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008 m. kovo 21 d. nutartimi UAB „Eliptica“ buvo iškelta bankroto byla. Bankroto įmonės administratorius, perėmęs iš buvusio įmonės vadovo visus finansinius dokumentus, rado 2008 m. kovo 21 d. išrašytą buvusio vadovo PVM sąskaitą-faktūrą serija ELI Nr. 2008-57, pagal kurią pardavėjas UAB „Eliptica“ pardavė pirkėjui UAB „Vitrimta“ hidraulinę rampą 6500 Lt vertės, plius 1170 Lt PVM. Šioje sąskaitoje faktūroje nurodyta apmokėjimo data iki 2008 m. kovo 26 d.. Administratorius pagal perimtus įmonės dokumentus nustatė, kad pasibaigus apmokėjimo terminui, sąskaitoje nurodytas pirkėjas už hidraulinę rampą nesumokėjo, buvęs įmonės direktorius - atsakovas bankroto administratoriui rampos kaip turto neperdavė. Mano, kad bendrovės vadovas netinkamai vykdė savo pareigas ir turi atlyginti žalą, kurią sudaro turto, kurio kaina nurodyta sąskaitoje-faktūroje, netekimas.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad tarp UAB „Eliptica“ ir UAB „Vitrimta“ hidraulinės rampos pirkimo-pardavimo santykių nebuvo, nes nebuvo paties daikto, todėl ir nekyla ginčo dėl PVM sąskaitos faktūros ar daikto perdavimo, atsiskaitymo ar panašiai. Tuo tarpu PVM sąskaitos-faktūros išrašymas jokiu būdu nereiškia paties pirkimo-pardavimo fakto buvimo, o taip pat ir pačios hidraulinės rampos buvimo fakto. Atitinkamai pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad vien ta aplinkybė, jog atsakovas išrašė PVM sąskaitą-faktūrą, neleidžia konstatuoti civilinės atsakomybės sąlygų (neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys, kaltė) buvimo.

5Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Eliptica“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai. Nurodo šiuos argumentus:

61. Atsakovas apgaulingai imitavo hidraulinės rampos pardavimą, ko pasekoje bendrovė neteko turto, todėl R. S. turi atlyginti bendrovei padarytą žalą.

72. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas kėlė įvairias gynybos versijas (kad hidraulinę rampą pardavė UAB „Vitrimta“, kad gali grąžinti pačią rampą (ne pinigus), vėliau – kad ginčo rampą pardavė ir išvežė UAB „Stigma“), tačiau niekada neteigė ir neįrodinėjo, kad ginčo daikto bendrovėje apskritai nebuvo ar kad 2008 m. kovo 21 d. medžiagų nurašymo akte nurodyta hidraulinė rampa nėra ta pati.

83. Parengiamojo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad įprasta rampų pardavimo kaina yra apie 15000 Lt, o tai, kad rampą perleido už mažesnę kainą, yra susitarimo reikalas. Tokiu būdu atsakovas paaiškino kainų skirtumą sąskaitoje ir medžiagų nurašymo akte.

94. Buvęs įmonės direktorius, vienasmeniškai pasirašydamas medžiagų nurašymo aktą, pats prisiėmė tiesioginę atsakomybę.

105. Atsakovas nepateikė jokio logiško savo veiksmų, išrašant PVM sąskaitą-faktūrą ir nurašant daiktą paaiškinimo ir įrodymų. Tuo tarpu, jeigu buvo nurašytas daiktas, kurio nėra, turėjo būti konstatuotas neteisėtas veiksmas. Atitinkamai PVM sąskaita-faktūra įforminamas įvykęs prekių tiekimas (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str.), o vadovo kaltė, pastarajam atlikus neteisėtus veiksmus, preziumuojama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

116. Teismas neteisingai pritaikė tikėtinumo taisyklę ir padarė neteisingą išvadą, kad labiau tikėtina, jog ketindamas atsiskaityti už seną skolą, atsakovas pagamino UAB „Vitrimta“ metalinį rėmą, kuris kaip turtas neva buvo perduotas administratoriui, nes bylos nagrinėjimo metu administratorius paaiškino, kad jokio rėmo atsakovas jam neperdavė.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Vitrimta“ prašo ieškinio netenkinti. Nurodo, kad sąskaitoje minimos hidraulinės rampos pirkimo – pardavimo sutarties ieškovas ir UAB „Vitrimta“ niekada nebuvo sudarę, o minėta prekė UAB „Vitrimta“ nebuvo perduota ir tai įrodo tai, kad ginčijamos sąskaitos-faktūros joks UAB „Vitrimta“ atstovas nepasirašė. Atitinkamai UAB „Vitrimta“ nėra gavusi ginčijamos PVM sąskaitos – faktūros (ji nėra užregistruota gaunamų PVM sąskaitų – faktūrų žurnale.

13Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Atmesdamas ieškinį pirmosios instancijos teismas nurodė, kad: ,,Jokių duomenų apie tai, kad toks daiktas ,,hidraulinė rampa“ buvo pagaminta ar iš viso buvo bendrovėje, teismui nepateikta. Tačiau sutikti su tokia išvada negalima. Visų pirma, tai, kad ieškovas turėjo hidraulinę rampą, įrodo paties atsakovo 2008 m. kovo 21 d. patvirtintas medžiagų (tame tarpe ir hidraulinės rampos) nurašymo aktas (b. l. 43).

15Pirmosios instancijos teismas šį įrodymą vertino kaip netinkamą, nes aktą pasirašė ne komisija, o tik vienas atsakovas. Tačiau tai, kad atsakovas, pažeidęs nustatytą tvarką, vienasmeniškai nurašė rampą, negali liudyti pastarojo naudai. Priešingai, tokie atsakovo neteisėti veiksmai sudaro prielaidą teigti, kad būtent tokie jo veiksmai nulėmė ieškovui padarytos žalos atsiradimą. Be to, pirmosios instancijos teismas visiškai nekreipė dėmesio į tai, kad pats atsakovas, paaiškindamas dėl bylos aplinkybių, ne kartą patvirtino hidraulinės rampos buvimo pas ieškovą faktą, keldamas vis kitokią versiją dėl rampos praradimo (rampos pardavimas, perdavimas už skolą) UAB ,,Vitrimta“, UAB ,,Stigma“ ir pan. b. l. 23, 31, 33, 61, 63). Tačiau nė viena iš šių versijų bylos nagrinėjimo metu nepasitvirtino.

16Todėl, priešingai negu teigiama skundžiamame sprendime, byloje nustatyta, kad atsakovas, patvirtinęs hidraulinės rampos nurašymo aktą, paėmė ją savo žinion, tačiau iškėlus ieškovui bankroto bylą, Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 21 d. nutarties dalyje dėl ginčo turto (rampos) perdavimo įmonės administratoriui neįvykdė bei nepateikė patikimų įrodymų dėl šio turto panaudojimo bendrovės tikslais. Tokie atsakovo veiksmai preziumuoja jo atsakomybę dėl ieškovui padarytos žalos (CK 2.87 str., 6.245 str., 6.248 str. 1 d., 6.263 str.).

17Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7670 Lt, nes ši suma (kartu su PVM) nurodyta atsakovo bendrovei ,,Vitrimta“ išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje (b. l. 3). Tačiau, kaip matyti iš paties ieškovo į bylą pateikto medžiagų nurašymo akto, ginčo hidraulinė rampa bendrovėje buvo apskaityta 7203,39 Lt suma (b. l. 43). Todėl laikytina, kad būtent tokio dydžio žalą patyrė ieškovas. Ieškovas taip pat prašė priteisti šešių procentų palūkanas nuo 2008 m. kovo 26 d. iki ieškinio padavimo dienos (CK 6.210 str.), tačiau paminėta teisės norma taikoma piniginėms prievolėms, kylančioms iš sutartinių santykių. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl deliktinės atsakomybės, dėl ko tenkinti šią reikalavimo dalį nėra pagrindo.

18Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundžiamas sprendimas naikintinas bei priimamas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti iš dalies.

19Įvertinus tenkinamą ieškinio reikalavimo dalį (88,81 proc.) ir tai, kad ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei mokėjimo yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), o atsakovas atleistas nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), iš atsakovo valstybei priteistina 216,11 Lt žyminio mokesčio už ieškinį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 d., 96 str. 1, 4 d.). Be to, iš atsakovo valstybei priteistina 10,66 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme ir 2,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 96 str. 1 d.), t. y. iš viso 13,06 Lt.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

21Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovui BUAB „Eliptica“ (į. k. 125358077) iš atsakovo R. S. (a. k. ( - ) 7203,39 Lt (septynis tūkstančius du šimtus tris litus 39 ct).

23Priteisti iš atsakovo R. S. 216,11 Lt (du šimtus šešiolika litų 11 ct) žyminio mokesčio išlaidų ir 13,06 Lt (trylika litų 6 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas BUAB „Eliptica“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė iš 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Eliptica“ prašo Vilniaus apygardos... 6. 1. Atsakovas apgaulingai imitavo hidraulinės rampos pardavimą, ko pasekoje... 7. 2. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas kėlė įvairias gynybos versijas (kad... 8. 3. Parengiamojo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad įprasta rampų... 9. 4. Buvęs įmonės direktorius, vienasmeniškai pasirašydamas medžiagų... 10. 5. Atsakovas nepateikė jokio logiško savo veiksmų, išrašant PVM... 11. 6. Teismas neteisingai pritaikė tikėtinumo taisyklę ir padarė neteisingą... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Vitrimta“ prašo... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Atmesdamas ieškinį pirmosios instancijos teismas nurodė, kad: ,,Jokių... 15. Pirmosios instancijos teismas šį įrodymą vertino kaip netinkamą, nes aktą... 16. Todėl, priešingai negu teigiama skundžiamame sprendime, byloje nustatyta,... 17. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7670 Lt, nes ši suma (kartu su PVM)... 18. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundžiamas sprendimas naikintinas... 19. Įvertinus tenkinamą ieškinio reikalavimo dalį (88,81 proc.) ir tai, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 4 d. sprendimą ir priimti... 22. Priteisti ieškovui BUAB „Eliptica“ (į. k. 125358077) iš atsakovo 23. Priteisti iš atsakovo R. S. 216,11 Lt (du šimtus...