Byla 2S-351-252/2015

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. T. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-278-940-2015 pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams E. T., A. T., Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Panevėžio socialinių paslaugų centrui, Obelių vaikų globos namams, institucijoms, teikiančioms išvadą, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl terminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir rūpybos nustatymo bei išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

2Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjamas ieškovo ieškinys atsakovams E. T. ir A. T., kuriuo prašoma laikinai apriboti tėvų valdžią E. T. ir A. T. jų nepilnamečių vaikų B. T., gim. ( - ), ir N. T., gim. ( - ), atžvilgiu; laikinai apribojus tėvų valdžią, B. T. nustatyti nuolatinę rūpybą, o N. T. – nuolatinę globą, vaikų rūpintoju ir globėju paskiriant Obelių vaikų globos namus; nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą Obelių vaikų globos namuose; priteisti iš atsakovų materialinį išlaikymą vaikams po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui; priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas.

32015-01-15 teisme gautas trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, Panevėžio socialinių paslaugų centro prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nustatyti laikiną nepilnamečių vaikų B. T., gim. ( - ), ir N. T., gim. ( - ), bendravimo tvarką su jų tėvu atsakovu A. T.: vaikai su tėvu bendrauja darbo dienomis nuo 15.00 val. iki 17.00 val., o savaitgalį, atostogų ir švenčių dienomis nuo 13.00 val. iki 18.00 val. Prašė uždrausti A. T. laikyti nepilnamečius vaikus savo gyvenamojoje vietoje, ( - ). Prašyme nurodė, kad vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A - 1031 B. T. ir N. T. nustatyta globa (rūpyba) nuo 2013 m. lapkričio 13 d. Globėju (rūpintoju) paskirti Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų grupinio gyvenimo namai. Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų grupinio gyvenimo namuose sudarytos sąlygos vaikams palaikyti socialinius ryšius su tėvais ir artimaisiais. Vadovaujantis Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2012 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V - 80 „Globojamo (rūpinamo) vaiko lankymo taisyklėmis“ vaikams su tėvais leidžiama bendrauti kiekvieną dieną nuo 16 iki 18 val. Išleidimas laikinai svečiuotis vaikams tėvų šeimoje vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-559 nuostatus. Su bendravimo tvarkomis nuo 2013 m. lapkričio mėn. A. T. yra supažindintas pasirašytinai. 2013 m. gruodžio 13 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė teigiamą išvadą S. T. (nepilnamečių vaikų močiutė), leidžiant nepilnamečiams B. ir N. T. svečiuotis jos šeimoje, gyv. ( - ). Vadovaujantis Panevėžio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu leidimas svečiuotis panaikintas dėl A. T. savavališkų veiksmų, nes A. T. be leidimo pasiėmė vaikus ir laikė savo gyvenamojoje vietoje. Taip pat jis kelis kartus yra pažeidęs bendravimo su vaikais tvarką, vaikų laiku negrąžina į globos įstaigą.

4Atsakovas A. T. su pareikštu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesutiko. Teismo posėdžio metu pateikė priešinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašydamas nepilnamečiams B. T. ir N. T. suteikti teisę laikinai gyventi su tėvu A. T. ( - ), iki kol bus priimtas bei įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Nurodė, kad patys vaikai nori grįžti pas jį į namus, namuose vaikai jaučiasi saugesni, yra mylimi ir laukiami.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 5 d. nutartimi atmetė atsakovo A. T. priešinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, Panevėžio socialinių paslaugų centro prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies. Nustatyti tokią laikiną atsakovo A. T. bendravimo tvarką su nepilnamečiais vaikais B. T., gim. ( - ), ir N. T., gim. ( - ): atsakovas A. T. iki galutinio teismo procesinio sprendimo priėmimo byloje turi teisę pasiimti vaikus N. T. ir B. T. į savo namus, esančius ( - ), savaitgaliais, įskaitant ir šventinių dienų bei vaikų atostogų savaitgalius, nuo 9.30 val. ir privalo vaikus į globos įstaigą grąžinti sekmadienį iki 16.00 val.; taip pat atsakovas turi teisę pasiimti vaikus į savo namus, esančius ( - ), Kūčių dienos ryte nuo 9.30 val. ir privalo vaikus parvežti antrą Šv. Kalėdų dieną iki 16.00 val.; taip pat atsakovas vaikus iš globos įstaigos turi teisę pasiimti Šv. Velykų pirmą dieną nuo 9.30 val. ir privalo vaikus parvežti į globos įstaigą antrą Šv. Velykų dieną iki 16.00 val.; darbo dienomis ir kitų švenčių, jei jos švenčiamos ne savaitgalį, metu atsakovas turi teisę bendrauti su nepilnamečiais vaikais, atsižvelgiant į jų dienotvarkę, globos įstaigoje nuo 15.00 val. iki 17.00 val. Nustatė, kad tokia laikina bendravimo tvarka taikoma tik tada, kai atsakovas su Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų grupinio gyvenimo namais sudaro sutartį pagal Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Atsakovui atsisakius sudaryti minėtą sutartį, nustatė, kad atsakovas turi teisę bendrauti su nepilnamečiais vaikais globos įstaigoje darbo dienomis nuo 15.00 val. iki 17.00 val., o savaitgalį, atostogų ir švenčių dienomis turi teisę bendrauti globos įstaigoje ar kitoje viešoje vietoje nuo 13.00 val. iki 18.00 val. ir neturi teisės laikyti nepilnamečių vaikų savo gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ).

6Teismas konstatavo, kad atsakovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones negali būti tenkinamas atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A-1031 B. T. ir N. T. jau yra nustatyta globa (rūpyba) nuo 2013 m. lapkričio 13 d. ir globėju (rūpintoju) paskirti Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų grupinio gyvenimo namai. Laikinoji globa nėra panaikinta ar pakeista, todėl nėra pagrindo leisti nepilnamečiams vaikams gyventi su tėvu A. T. tėvo gyvenamojoje vietoje. Įvertinęs visas bylos aplinkybes, išklausęs byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, teismas darė išvadą, kad šiuo atveju visa apimtimi taikyti Panevėžio socialinių paslaugų centro prašomas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. nustatyti laikiną nepilnamečių B. T. ir N. T. bendravimo su tėvu A. T. tvarką visiškai neleidžiant vaikams su tėvu išvykti iš globos įstaigos į tėvo A. T. namus ir leidžiant bendrauti tik globos įstaigoje arba kitoje viešoje vietoje nustatytomis valandomis, nėra faktinio pagrindo. Teismo vertinimu, šiuo atveju turi būti atsižvelgiama ne tik į atsakovą neigiamai charakterizuojančią medžiagą, bet ir išimtinai į nepilnamečių vaikų interesus turėti šeimą bei bendrauti su savo tėvais vaikams priimtinoje aplinkoje, tuo labiau, kad vaikų norą bendrauti su tėvu namų aplinkoje patvirtina rašytinė bylos medžiaga.

7Atskiruoju skundu atsakovas A. T. prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-02-05 nutartį panaikinti. Teigia, kad Panevėžio socialinių paslaugų centras savo prašyme nenurodo absoliučiai nei vieno argumento ar bet kokio nors motyvo, jog nesiėmimas prašomų laikinųjų apsaugos priemonių gali kaip nors lemti ar įtakoti galimą teismo sprendimo įvykdymą. Vien tik dėl to, kad atsakovas nesiima prievartos prieš savo vaikus ir itin retais atvejais prieš vaikų norą negrąžina jų į globos namus, trečiasis asmuo kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, vaiko interesus visada labiausiai atitinka globa šeimoje, todėl Panevėžio socialinių paslaugų centras, kaip laikinas N. ir B. T. globėjas, turi dėti visas pastangas grąžinti vaikus į šeimą. Todėl ir šia prasme trečiojo asmens kreipimasis į teismą su tokio pobūdžio reikalavimais yra neteisėtas. Apelianto teigimu, jis su Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų grupinio gyvenimo namais pasirašė sutartį pagal Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašą, patvirtintą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Todėl papildomi suvaržymai dėl tėvo bendravimo su savo nepilnamečiais vaikais taikant laikinąsias apsaugos priemones, kurių pagrindu būtų nustatyta bendravimo su vaikais tvarka, yra perteklinis ir sukeliantis sunkias pasekmes ne tiek atsakovui, kaip tėvui, kiek patiems nepilnamečiams vaikams. Nesuprantama, kodėl turi būti draudžiama matytis su vaikais kiekvieną dieną jų laisvu laiku atsižvelgiant į pačių vaikų pageidavimą bei atsakovo objektyvias galimybes atvykti iš rajono į miestą pasimatyti su vaikais. Teismas nenustatė aplinkybių, kad vaikai bendraudami su tėvu patiria kokią nors žalą. Atvirkščiai, teismas nustatė, kad vaikai būdami su tėvu yra laimingi.

8Atsiliepimu į atsakovo A. T. atskirąjį skundą atsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-02-05 nutartį pakeisti ir nustatyti, kad atsakovas A. T. iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos su nepilnamečiais B. ir N. T. bendrauja darbo dienomis nuo 15 val. iki 17 val., o savaitgalį, švenčių ir atostogų dienomis – nuo 13 val. iki 18 val., nesuteikiant A. T. teisės pasiimti vaikus su nakvyne, kol jam nebus suteikta tokia teisė pagal Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašą. Nurodo, kad teismo nutartis turi būti peržiūrima tuo pagrindu, kad yra nepagrįstai nustatyta per plati atsakovo A. T. ir vaikų bendravimo tvarka, suteikiant atsakovui pasiimti vaikus savaitgaliams su nakvyne.

9Atsiliepimu į atsakovo A. T. atskirąjį skundą tretysis asmuo Panevėžio socialinių paslaugų centras prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir palikti skundžiamą nutartį bei nustatytą bendravimo tvarką, kaip geriausiai atitinkančią vaiko poreikius ir interesus, nepakeistą. Nurodo, kad globos įstaiga neprieštarauja A. T. bendravimui su nepilnamečiais vaikais, tačiau prieštarauja prieš vaikų socializacijos izoliavimą ir tikslinių paslaugų teikimo apribojimą.

10Atsiliepimu į atsakovo A. T. atskirąjį skundą tretysis asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

11Apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p.5 d.).

12Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). CPK 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktas numato, kad apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jeigu minėtos aplinkybės paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

13LITEKO duomenimis nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015-03-13 sprendimu visiškai patenkino ieškovo ieškinį ir laikinai apribojo tėvų valdžią apeliantui. Teismo sprendimas įsiteisėjo. Tuo pačiu sprendimu teismas panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones 2015-02-05 nutartimi.

14Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad atskiruoju skundu skundžiama Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 5 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje, negali būti apskundimo objektas, kadangi civilinė byla Nr. 2-278-940-2015 pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį atsakovams A. T., E. T., tretiesiems asmenims Panevėžio socialinių paslaugų centrui, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie SADM, Obelių vaikų globos namams dėl terminuoto tėvų valdžios apribojimo, yra užbaigta. Ši aplinkybė paaiškėjo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, todėl apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo A. T. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 5 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais,

Nutarė

16nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo A. T. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 5 d. nutarties.

Proceso dalyviai