Byla AS-663-348-06
Dėl aktų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės ir Edvardo Sinkevičiaus (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos akcinės bendrovės „VST“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „VST“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai dėl aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėja akcinė bendrovė „VST“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) Marijampolės skyriaus vyresniojo darbo inspektoriaus 2006 m. vasario 9 d. reikalavimą Nr. 175-429, VDI 2006 m. kovo 27 d. raštą Nr. 06-10-545 bei VDI Teisės skyriaus 2006 m. kovo 27 d. išvadas.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 5 d. nutartimi pareiškėjos skundą atsisakė priimti. Teismas nurodė, kad pareiškėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 10 straipsniu, VDI Marijampolės skyriaus vyresniojo darbo inspektoriaus 2006 m. vasario 9 d. reikalavimą Nr. 175-429 apskundė Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui, kuris, išankstine neteismine tvarka išnagrinėjęs ginčą, skundą atmetė. Taigi, pareiškėjai tiesiogines teisines pasekmes sukelia ikiteisminės institucijos – Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus paliktas galioti VDI Marijampolės skyriaus vyresniojo darbo inspektoriaus 2006 m. vasario 9 d. reikalavimas Nr.175-429, todėl jis laikytinas ginčo objektu, o ginčo teismingumo klausimas spręstinas atsižvelgiant į šį reikalavimą surašiusio administravimo subjekto buveinę (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 35 straipsnis). VDI Marijampolės skyriaus buveinė yra Marijampolės mieste, patenkančiame į Kauno apygardos administracinio teismo veikimo teritoriją, todėl skundas nagrinėtinas Kauno, o ne Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Be to, ABTĮ 32 straipsnio 3 dalis nustato, kad apskundus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia, todėl pareiškėja, reikšdama skundą dėl VDI 2006 m. kovo 27 d. rašto Nr. 06-10-545 ir VDI Teisės skyriaus 2006 m. kovo 27 d. išvadų, skunde atsakovu turėjo nurodyti VDI Marijampolės skyrių ir skundą paduoti Kauno apygardos administraciniam teismui.

6II.

7Pareiškėja atskirajame skunde prašo panaikinti teismo 2006 m. gegužės 5 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad pareiškėjai teisines pasekmes sukelia ne tik 2006 m. vasario 9 d. reikalavimas Nr. 175-429, bet ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. kovo 27 d. raštas (sprendimas) Nr. 06-10-545 "Dėl privalomo vykdyti VDI reikalavimo vykdymo" bei kartu su juo pridėtos VDI Teisės skyriaus 2006 m. kovo 27 d. išvados, kurių pagrindu vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius minėtą reikalavimą pripažino teisėtu ir pagrįstu. Pareiškėja skundžia ir pastaruosius aktus, todėl teismas nepagrįstai ginčo objektu laikė tik reikalavimą. Minėti VDI raštas bei VDI Teisės skyriaus išvados yra viešojo administravimo subjekto priimti sprendimai (veiksmai), kurie pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą gali būti skundžiami teismui. Centrinio administravimo subjekto (šiuo atveju VDI) priimti sprendimai ar veiksmai pagal ABTĮ 19 straipsnio 1 dalį nagrinėtini Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Taip pat teigia, kad sistemiškai aiškinant Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10 straipsnio, ABTĮ 35 straipsnio, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2004 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr.1-108, 37 punkto nuostatas dėl skundų (prašymų) pateikimo tvarkos, vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, kurio buveinė yra Vilniuje, sprendimai ar veiksmai (šiuo atveju VDI 2006 m. kovo 27 d. raštas Nr. 06-10-545 su Teisės skyriaus 2006 m. kovo 27 d. išvadomis) skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teismas neteisingai aiškino ir taikė šias teisės aktų nuostatas. Be to, VDI 2006 m. kovo 27 d. rašte Nr. 06-10-545 nurodyta, kad VDI pareigūnų išvada gali būti skundžiama ABTĮ nustatyta tvarka per 1 mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos paduodant skundą tiesiogiai Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 2006 m. vasario 9 d. reikalavimas, VDI raštas ir VDI Teisės skyriaus išvados yra tarpusavyje neatsiejami viešojo administravimo subjekto sprendimai, todėl atskirai jie negalėtų būti skundžiami skirtingiems teismams.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10Vadovaujantis ABTĮ 35 straipsniu, skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

11Pareiškėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 10 straipsniu, VDI Marijampolės skyriaus vyresniojo darbo inspektoriaus 2006 m. vasario 9 d. reikalavimą Nr. 175-429 apskundė Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui. Pastarasis, išnagrinėjęs administracinį ginčą, nusprendė skundą atmesti, o 2006 m. vasario 9 d. reikalavimą Nr. 175-429 pripažinti pagrįstu (2006 m. kovo 27 d. raštas Nr. 06-10-545 bei VDI Teisės skyriaus 2006 m. kovo 27 d. išvados). Taigi, pastarieji teisės aktai iš esmės nesukelia pareiškėjai jokių savarankiškų teisinių pasekmių, nes jais pareiškėjai nebuvo nei nustatytos, nei panaikintos jokios teisės ar pareigos. Tiesiogines teisines pasekmes pareiškėjai sukelia būtent VDI Marijampolės skyriaus vyresniojo darbo inspektoriaus 2006 m. vasario 9 d. reikalavimas Nr.175-429, tad pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį teisės aktą laikė keliamo ginčo objektu.

12Aplinkybė, kad 2006 m. kovo 27 d. rašte Nr. 06-10-545 nurodyta klaidinga jo apskundimo tvarka, keliamo ginčo teismingumo įtakos neturi.

13Atsižvelgus į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjos skundas yra teismingas Kauno apygardos administraciniam teismui, yra pagrįsta ir teisėta. Tenkinti atskirąjį skundą ir panaikinti pirmosios instancijos teismo 2006 m. gegužės 5 d. nutartį nėra teisinio pagrindo.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Pareiškėjos akcinės bendrovės „VST“ atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai