Byla 2-1607-122/2011
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, dalyvaujant vertėjai V. R. ieškovės akcinės bendrovės „LESTO“ atstovui advokatui Eduardui Antonenko, atsakovui R. F. (R. F.), atsakovo atstovui advokatui Jonui Dargiui, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „LESTO“ ieškinį atsakovui R. F. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. F. dėl 12365,28 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, jog 2010-06-08 patikrinimo metu buvo nustatyta, kad atsakovas nemoka už suvartotą elektros energiją ir tuo pažeidžia šalių 2008-04-23 tarp šalių sudarytą Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartį bei Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisykles. Dėl atsakovo kaltės susidarė 12365,28 Lt skola. Atsakovui nepadengus įsiskolinimo, ieškovė kreipėsi į teismą teisminės gynybos.

3Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas reikalavimus palaikė. Nurodė, jog atsakovas nuosavybės teise turi žemės sklypą, kuriame yra vienas skaitiklis ir pagal jo rodmenis ieškovė yra paskaičiavusi atsakovo skolą. Ieškovė duomenų, jog kažkas dar vartoja elektros energiją, neturi. Atsakovas yra įsirengęs vieną skaitiklį ir turi mokėti už elektros energiją, o jei kiti asmenys taip pat naudojasi ieškovės paslaugomis ir yra pasijungę prie elektros energijos gavybos, turi būti techniniai projektai. Tokių duomenų ieškovė neturi. Elektros energija yra tiekiama tuomet, kai yra visi atitinkami techniniai reikalavimai ir sudaryta sutartis su vartotoju. Pažymėjo, jog jei, kaip nurodo atsakovas, elektros energiją naudoja tretieji asmenys, visi vartotojai turi tarpusavyje aiškintis šią situaciją, tačiau už apmokėjimą atsakingas yra tas asmuo, su kuriuo sudaryta sutartis. Kadangi, esant bylai teisme, atsakovas dalį įsiskolinimo padengė, t. y. 700,00 Lt, todėl liko ieškovei skolingas 11665,28 Lt. Prašo priteisti iš atsakovo 11665,28 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

4Esant byloje duomenims, jog atsakovas R. F. ieškovei dalį įsiskolinimo sumokėjo, bei atsižvelgiant į tai, kad ieškovės atstovas teismo posėdyje iš atsakovo prašo priteisti ne visą ieškinyje nurodytą sumą, darytina išvada, jog ieškovė ieškinio reikalavimų dalyje dėl 700,00 Lt skolos priteisimo atsisako, atsisakymas priimtinas, todėl civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas).

5Atsakovas su ieškovės reikalavimais nesutiko. Nurodė, jog jam nežinoma, iš kur tokia ieškovės nurodyta skolos suma susidarė. Pažymėjo, jog ieškovės teikiamomis paslaugomis nesinaudoja. Nurodė, jog namą, esantį ( - ), pardavė V. Š., kuri ir naudojasi ieškovės teikiamomis paslaugomis. Teigė, kad 2008-04-23 su ieškove sudarė sutartį dėl elektros energijos tiekimo, kadangi atsakovo vardu yra registruotas žemės sklypas ir ten atsakovas pastatė du namus, kurie yra parduoti. Dėl šios priežasties atsakovas negali būti atsakingas už skolas ieškovei, kadangi ne jis naudojasi namu bei elektros energija. Paaiškino, jog jis valdo tik žemės sklypo likutį, nes kitas dalis atsakovas yra pardavęs kitiems trims asmenims. Tačiau iki šiol neišeina išspręsti klausimo dėl elektros energijos atsiskaitymo. Pažymėjo, jog į parduotą namą įsikėlė gyventi V. Š., ir, kad nebūtų ginčo, iš karto buvo pastatyti elektros skaitliukai. Moteris sutinka mokėti už naudojamą elektros energiją, ji ir mokėjo, nes jos skaitliukas sukosi, o atsakovas elektros energijos nenaudojo, todėl jis nemokėjo ieškovei. Prašė sprendimo vykdymą išdėstyti, jei skola iš jo būtų priteista.

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nesutiko su ieškovės reikalavimais. Pripažino, kad žemės sklype nėra projekto dėl elektros energijos naudojimo, tačiau kiti asmenys yra pasijungę skaitliukus, nors jie ir nėra priduoti bei nėra sutvarkyti dokumentai. Teigė, jog faktiškai mokėti už suvartotą elektros energiją turi V. Š., kuri įsigijo iš atsakovo namą. Prašo V. Š. patraukti trečiuoju asmeniu ir iš jos priteisti ieškinyje nurodytą įsiskolinimą, kurį ji sutinka mokėti. Jeigu įsiskolinimas bus priteistas tik iš atsakovo, tikroji elektros vartotoja gali toliau nebevykdyti savo įsipareigojimų atsakovui. Ieškovas puikiai žino, kam priklauso skaitliukai ir kas yra tikrasis elektros vartotojas, todėl nesuprantama, kodėl einama kitu keliu. Yra įsitikinęs, jog nesvarbu su kuo yra sudaryta sutartis, todėl aklai ja remtis nevertėtų. Teigė, kad ieškovas, sudaręs elektros tiekimo sutartį su žemės savininku R. F., su kitais, iš jo įsigijusiais turtą keturiais savininkais, sutarčių nebesudarinėjo, t.y. patys ieškovai dėl šios skolos sustabdė faktinio vartotojo tinkamus sutarčių įforminimus.

7Ieškinys visiškai tenkintinas (Civilinio kodekso 6.1, 6.2, 6.38, 6.59 straipsniai).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2008-04-23 akcinė bendrovė „VST“ (po reorganizavimo įmonės teises bei pareigas perėmė ieškovė akcinė bendrovė „LESTO“) ir atsakovas R. F. sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su buities vartotoju Nr. 0762071 dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo name, esančiame ( - ), Nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 44/275419 (b. l. 7-8). Sutartimi ieškovė (tiekėja) įsipareigojo tiekti elektros energiją atsakovui (vartotojui) į nurodytas patalpas, o atsakovas įsipareigojo ją pirkti ir vartoti buities reikmėms. Ieškovė, atlikusi patikrinimą, nustatė, jog atsakovas nemoka už suvartotą elektros energiją, tuo pažeisdamas šalių sudarytą sutartį, ir įsiskolino ieškovei iš viso 12365,28 Lt (b. l. 9-15). Skolos dydį ieškovė grindžia skolos paskaičiavimo pažyma (b. l. 6a). Atsakovas buvo raginamas deklaruoti elektros energijos apskaitos duomenis, taip pat padengti įsiskolinimą, tačiau atsakovas jokių veiksmų nesiėmė (b. l. 11-12).

9Atsakovas teigė, jog 2007-11-21 namą, esantį ( - ), pardavė V. Š., kuri ir naudojasi ieškovės teikiamomis paslaugomis. Taip pat elektros energija sklype naudojasi ir kiti asmenys, o 2008-04-23 sutartis su ieškove buvo sudaryta atsakovo vardu todėl, kad atsakovo vardu yra registruotas žemės sklypas ( - ). Nekilnojamojo turto registro duomenimis, 0.3873 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus numeris ( - ), dalis, t. y. 1096/3873 dalis, nuosavybės teise priklauso atsakovui R. F. ir A. F. (b. l. 53-58). Atsakovui nuosavybės teise priklauso ½ dalis gyvenamojo namo, esančio ( - ), unikalus numeris ( - ), ir kitas sklype esantis turtas (b. l. 53-58). Dalis turto, esančio ( - ), taip pat nuosavybės teise priklauso asmenims V. C., V. Š., A. K., R. S., M. S. ((b. l. 53-58).

10Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.383 6.391 straipsniuose reglamentuotos energijos pirkimo – pardavimo sutartys. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.383 straipsnio 1 dalis nurodo, jog pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Šio straipsnio 2 dalis teigia, kad energijos pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su abonentu tik tuo atveju, kai jis turi energiją naudojančius įrenginius ar nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius vidaus tinklus, kurie yra prijungti prie energijos tiekimo tinklų, ir kai įrengti energijos apskaitos prietaisai.

11Pagal bylos duomenis atsakovas 2008-04-23 su ieškove sudarė neterminuotą elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo tiekti elektros energiją adresu ( - ), kur yra įrengtas vienas elektros apskaitos skaitiklis, priklausantis atsakovui, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už elektros energiją pagal galiojančius tarifus. Byloje nėra duomenų apie tai, jog V. Š., kuri iš atsakovo pirko namą, esantį ( - ), ir kiti atsakovo minimi asmenys, turėtų nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius vidaus tinklus, kurie būtų prijungti prie energijos tiekimo tinklų ar, kad šie asmenys būtų sudarę su ieškove atskirą nuo atsakovo energijos pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią turėtų atsiskaityti su ieškove už suvartotą elektros energiją. Darytina išvada, jog atsakovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis savo atsikirtimo, jog V. Š. ir kiti elektrą naudojantys asmenys turėtų mokėti ieškovės paskaičiuotą įsiskolinimą už elektros energiją, neįrodė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

12Atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą, darytina išvada, jog šiuo atveju yra techniškai neišspręstas elektros energijos apskaitos klausimas. Atsakovui išaiškintina, jog tiek V. Š., tiek kiti elektros energijos vartotojai adresu ( - ), turi teisę ir galimybę gauti elektros energiją iš skirstomųjų tinklų operatoriaus - ieškovės akcinės bendrovės „LESTO“ - pagal operatoriaus nustatytas technines sąlygas ir prisijungimo taisykles, t. y. įrengus atskirą apskaitos prietaisą, apskaitantį atskiriems gyventojams tiekiamos elektros energijos kiekius, ir, įvykdžius techninius reikalavimus, sudarius su ieškove atskirą elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Byloje nesant duomenų apie tai, jog atsakovo minimi kiti asmenys yra įsirengę nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius vidaus tinklus, kurie yra prijungti prie energijos tiekimo tinklų, ir įsirengę energijos apskaitos prietaisus, kurių pagrindu būtų sudarę su ieškove sutartį ir mokėtų ieškovei už suvartotą elektros energiją, atsakovas laikomas atsakingu pagal šalių 2008-04-23 sudarytą elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį adresu ( - ), todėl, vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, netenkintinas atsakovo prašymas įtraukti šioje byloje asmeniškai su juo bendravusius ir gavusius jo sutikimą naudotis elektros energija asmenis (Civilinio proceso kodekso 7, 197, 200 straipsniai).

13Pažymėtina, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę atsiskaityti už jam priskaičiuotą suvartotą elektros energiją, nes praleido iš sutarties kilusios prievolės įvykdymo terminą (Civilinio kodekso 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Ieškovė įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos už suvartotą elektros energiją dydį, atsakovas ieškovės atliktais patikrinimo aktais nustatytos skolos dydžio neginčijo (Civilinio proceso kodekso 187 str.), todėl ieškovės reikalavimas kaip pagrįstas tenkintinas, iš atsakovo priteistina 11665,28 Lt skola.

14Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo visiškai tenkintinas (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteistinos iš atsakovo (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

16Pažymėtina, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis).

17Atsakovas prašė išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, jei ieškovės reikalavimai būtų patenkinti. Vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais bei byloje esančia medžiaga apie atsakovo turtinę padėtį, teismui yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki. Tačiau, atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, yra pagrindas manyti, kad, išdėsčius sprendimo įvykdymą, jis bus vykdomas, taip pat atsižvelgiant į tai, kad sprendimo nukreipimas priverstinai vykdyti iš karto po jo įsiteisėjimo neabejotinai dar labiau pasunkintų atsakovo padėtį, siekiant abiejų šalių interesų pusiausvyros, yra tikslinga teismo sprendimo vykdymą išdėstyti. Juolab, kad iš atsakovo priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios kompensuos ir ieškovės minimalius nuostolius dėl sprendimo vykdymo išdėstymo.

18Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, įvertinant ir ieškovės interesus, sprendimo įvykdymas išdėstytinas 6 mėnesių laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį visiškai tenkinti:

21priteisti iš atsakovo R. F. (R. F.), a.k. ( - ), gyvenančio ( - ), 11665,28 Lt (vienuolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt penki Lt ir 28 ct) skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą 11665,28 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2010-07-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 373,96 Lt (trys šimtai septyniasdešimt trys Lt ir 96 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei akcinei bendrovei “LESTO”, 302577612, buveinė Žvejų g. 14, Vilnius.

22Civilinę bylą dalyje dėl 700,00 Lt (septyni šimtai Lt ir 00 ct) skolos priteisimo iš atsakovo R. F. (R. F.) nutraukti.

23Įsiteisėjus šiam sprendimui, išdėstyti priteistos sumos – 11665,28 Lt (vienuolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt penki Lt ir 28 ct) skolos - išieškojimą iš R. F. (R. F.) vienuolikos mėnesių laikotarpiui, išieškant kiekvieną mėnesį po 1060,48 Lt (vieną tūkstantį šešiasdešimt Lt ir 48 ct) iki visiškos prievolės įvykdymo.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R.... 3. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas reikalavimus palaikė. Nurodė, jog... 4. Esant byloje duomenims, jog atsakovas R. F. ieškovei... 5. Atsakovas su ieškovės reikalavimais nesutiko. Nurodė, jog jam nežinoma, iš... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nesutiko su ieškovės reikalavimais.... 7. Ieškinys visiškai tenkintinas (Civilinio kodekso 6.1, 6.2, 6.38, 6.59... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2008-04-23 akcinė... 9. Atsakovas teigė, jog 2007-11-21 namą, esantį ( - ), pardavė 10. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 11. Pagal bylos duomenis atsakovas 2008-04-23 su ieškove sudarė neterminuotą... 12. Atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą, darytina išvada, jog šiuo... 13. Pažymėtina, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir... 14. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines... 15. Bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteistinos iš atsakovo (Civilinio proceso... 16. Pažymėtina, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu... 17. Atsakovas prašė išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, jei ieškovės... 18. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, įvertinant ir ieškovės interesus,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 20. ieškinį visiškai tenkinti:... 21. priteisti iš atsakovo R. F. (R. F.),... 22. Civilinę bylą dalyje dėl 700,00 Lt (septyni šimtai Lt ir 00 ct) skolos... 23. Įsiteisėjus šiam sprendimui, išdėstyti priteistos sumos – 11665,28 Lt... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...