Byla e2S-404-538/2020
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis

2rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės S. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės S. G. ieškinį atsakovei Neringos savivaldybei dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo įpareigoti Neringos savivaldybę parduoti jai nuomojamą butą/gyvenamąsias patalpas, turinčias 16,87 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), esančias adresu ( - ), už kainą, nustatytą Paramos būstui įsigyti ar išnuomoti įstatyme Nr. XII-1215 (2019 m. vasario 12 d. red.) nustatyta tvarka ir sąlygomis, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei vienašališkai nutraukti nuomojamo buto/gyvenamųjų patalpų, turinčių 16,87 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), 2000 m. gegužės 10 d. nuomos (su vėlesniais pakeitimais) sutartį.

103.

11Nurodė, kad atsakovė yra pradėjusi savivaldybės nuomojamo būsto nuomos sutarties nutraukimo procedūrą, t. y. 2019-12-05 raštu įspėjo apie vienašališką nuomos sutarties nutraukimą pasibaigus 3 mėnesių įspėjimo terminui, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias ieškinio apsaugos priemones, nes nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimo būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 27 d. nutartimi netenkino ieškovės S. G. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Teismo pagrindiniai motyvai:

153.1. Ieškovė nepagrindė būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neįrodė grėsmės ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

163.2. Aplinkybės dėl nuomos sutarties nutraukimo nėra susijusios su ieškovės pateiktų reikalavimų esme.

173.3. Ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukurtų prielaidas nepagrįstai riboti kitos šalies teises, neatitiktų proporcingumo principo, neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių tikslo ir paskirties.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

194.

20Ieškovė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 27 d. nutartį panaikinti. Skundo motyvai:

214.1.

22Reiškiant prašymą dėl laikinųjų ieškinio apsaugos priemonių taikymo, nurodyta, kad atsakovas yra inicijavęs nuomos sutarties nutraukimo procedūrą, o tai reiškia, kad priklausomai nuo to, ar iki bylos išnagrinėjimo iš esmės jau bus suėjęs atsakovės nurodytas 3 mėnesių terminas, kurio pasibaigimas sąlygotų reikšmingą faktinę aplinkybę - nuomos sutarties termino nutraukimą, priklauso, ar nebus išnykęs ieškinio teisinis pagrindas.

234.2.

24Tikslinga šioje procesinėje stadijoje taikyti laikinąsias ieškinio apsaugos priemones ir uždrausti atsakovei vienašališkai nutraukti ginčo patalpų nuomos sutartį, nes priešingu atveju, užsitęsus bylos nagrinėjimui iš esmės, ieškovės buto nuomos sutartis būtų nutraukta ir ji būtų priversta reikšti šioje byloje papildomą reikalavimą arba inicijuoti naują bylą dėl buto nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, o šią civilinę bylą stabdyti iki bus išnagrinėta byla dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo.

255.

26Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašo skundą atmesti. Atsiliepimo argumentai:

275.1.

282012 metais ieškovės šeimos narys (sutuoktinis) įgijo nuosavybės teisę į butą, esantį ( - ), kas reiškia, kad ieškovės šeima įgijo kitą gyvenamąjį plotą, kuriame gali gyventi, todėl teisinis pagrindas nuomotis Neringos savivaldybei priklausantį butą išnyko.

295.2.

30Nutraukus nuomos sutartį, ieškovė nebeatitiks LR Paramos būstui įsigyti ar išnuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatų, dėl to ji praras teisę įsigyti ginčo patalpas.

315.3.

32Nuomos sutarties galiojimas yra esminė sąlyga suteikianti teisę ieškovei įsigyti ginčo patalpas, dėl to teismas, spręsdamas ieškovės ieškinio reikalavimą, negali uždrausti Neringos savivaldybei tęsti pradėtą Nuomos sutarties nutraukimo procesą.

335.4.

34Ieškovė laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekia išvengti jai nepalankių pasekmių pažeidus Nuomos sutartį.

35Teismas

konstatuoja:

36IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

37Atskirasis skundas tenkintinas.

386.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

407.

41Byloje nagrinėjamas klausimas, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra teisėta ir pagrįsta.

428.

43Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

449.

45Pagal savo tikslą laikinosios apsaugos priemonės gali būti kelių rūšių: 1) konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 1–10 punktai); 2) teisinius santykius laikinai sureguliuojančios laikinosios apsaugos priemonės, sudarančios sąlygas užtikrinti asmenų teisių apsaugą, ginčo teisinių santykių normalų funkcionavimą, kol nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 11 punktas); 3) prevencinės priemonės, užkertančios kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 6, 12 punktai).

4610.

47CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtinta laikinoji apsaugos priemonė draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų.

4811.

49Taikant tokias laikinąsias apsaugos priemones, byla negali būti išnagrinėta iš esmės, nes tokių priemonių tikslas yra ne ginčo išsprendimas ir teisinės taikos atkūrimas tarp šalių, o siekis užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų turėti įtakos būsimo teismo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį, tinkamą įvykdymą, status quo padėties išlaikymas, kuri leistų ieškovui, priėmus jam palankų sprendimą, tikėtis, jog sprendimas bus realiai įvykdytas.

5012.

51Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovės ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, prie ieškinio buvo pridėti jame išdėstytus reikalavimus pagrindžiantys rašytiniai įrodymai. Pažymėtina, jog išvados apie ieškinyje nurodytų faktinių bei teisinių argumentų teisingumą bus padarytos tik išnagrinėjus bylą iš esmės, o šioje bylos stadijoje ieškovės ieškinys laikytinas preliminariai pagrįstu.

5213.

53Taip pat byloje nustatyta, kad atsakovė yra inicijavusi nuomos sutarties nutraukimo procedūrą, todėl tikslinga šioje procesinėje stadijoje taikyti laikinąsias ieškinio apsaugos priemones ir uždrausti atsakovei vienašališkai nutraukti ginčo patalpų nuomos sutartį, nes priešingu atveju 2020 m. kovo 6 d. ieškovės buto nuomos sutartis būtų nutraukta ir ieškovės ieškinys sudaryti pirkimo sutartį nebegalėtų būti tenkinamas, tokia situacija sudarytų sąlygas kilti papildomiems ginčams ateityje, todėl siekiant išlaikyti status quo padėtį, vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, laikinosios apsaugos priemonės taikytinos (CPK 144 straipsnis).

54Dėl procesinės bylos baigties

5514.

56Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintinas (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis), taikytinos laikinosios apsaugos priemonės - uždrausti atsakovei vienašališkai nutraukti nuomojamo buto/gyvenamųjų patalpų, turinčių 16,87 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), 2000 m. gegužės 10 d. nuomos (su vėlesniais pakeitimais) sutartį iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje (CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

57Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335-339 straipsniais, teismas

Nutarė

58Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės S. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti.

59Uždrausti atsakovei Neringos savivaldybei vienašališkai nutraukti nuomojamo buto/gyvenamųjų patalpų, turinčių 16,87 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), 2000 m. gegužės 10 d. nuomos (su vėlesniais pakeitimais) sutartį iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės S. G. atskirąjį... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo įpareigoti Neringos... 8. 2.... 9. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti... 10. 3.... 11. Nurodė, kad atsakovė yra pradėjusi savivaldybės nuomojamo būsto nuomos... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 27 d. nutartimi netenkino... 15. 3.1. Ieškovė nepagrindė būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 16. 3.2. Aplinkybės dėl nuomos sutarties nutraukimo nėra susijusios su... 17. 3.3. Ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 19. 4.... 20. Ieškovė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos apylinkės... 21. 4.1.... 22. Reiškiant prašymą dėl laikinųjų ieškinio apsaugos priemonių taikymo,... 23. 4.2.... 24. Tikslinga šioje procesinėje stadijoje taikyti laikinąsias ieškinio apsaugos... 25. 5.... 26. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašo skundą atmesti.... 27. 5.1.... 28. 2012 metais ieškovės šeimos narys (sutuoktinis) įgijo nuosavybės teisę į... 29. 5.2.... 30. Nutraukus nuomos sutartį, ieškovė nebeatitiks LR Paramos būstui įsigyti ar... 31. 5.3.... 32. Nuomos sutarties galiojimas yra esminė sąlyga suteikianti teisę ieškovei... 33. 5.4.... 34. Ieškovė laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekia išvengti jai nepalankių... 35. Teismas... 36. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai... 37. Atskirasis skundas tenkintinas.... 38. 6.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 40. 7.... 41. Byloje nagrinėjamas klausimas, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo... 42. 8.... 43. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar... 44. 9.... 45. Pagal savo tikslą laikinosios apsaugos priemonės gali būti kelių rūšių:... 46. 10.... 47. CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtinta laikinoji apsaugos priemonė... 48. 11.... 49. Taikant tokias laikinąsias apsaugos priemones, byla negali būti išnagrinėta... 50. 12.... 51. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovės ieškinio priėmimo metu jo forma... 52. 13.... 53. Taip pat byloje nustatyta, kad atsakovė yra inicijavusi nuomos sutarties... 54. Dėl procesinės bylos baigties... 55. 14.... 56. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 57. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335-339... 58. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 27 d. nutartį panaikinti ir... 59. Uždrausti atsakovei Neringos savivaldybei vienašališkai nutraukti nuomojamo...