Byla 2-1757-636/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai S. G., sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei D. J., dalyvaujant ieškovės AB banko atstovui advokatui M. B. , dalyvaujant atsakovui S. S. ir nedalyvaujant atsakovei N. K., jai apie teismo posėdį pranešta tinkamai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB DnB NORD bankas ieškinį atsakovams S. S., N. K. dėl 8756,23 lt delspinigių , 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė AB bankas ieškinyje nurodė, kad tarp AB banko ir kredito gavėjų S. S. ir N. K. sudaryta 2006-10-09 Kreditavimo sutartis Nr. ,pagal kurią kredito gavėjams, kaip solidariems bendraskoliams, buvo suteiktas 348 000,00 Lt kreditas iki 2026-08-31. Įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį įvykdymui užtikrinti 2006-10-13 Hipotekos lakštu Nr. 13/1/2006/0001316 kredito gavėjai Bankui įkeitė buitinį pastatą, unikalus Nr. , esantį adresu U. k., Mažeikių r., o 2006-10-13 {keitimo lakštu Nr. 13/2/2006/0001317 žemės sklypo, unikalus Nr. , esančio adresu U. k., Mažeikių raj., žemės nuomos teisę. P. K. sutarties specialiosios dalies 2.1-2.2 p. ir bendrosios dalies 50.3 p. kredito gavėjai S. S. ir N. K. B. atsako kaip solidarieji bendraskoliai. Bankas reiškia reikalavimą dėl 8 759,23 Lt skolos priteisimo solidariai iš S. S. ir N. K..T. B. ir kredito gavėjų S. S. ir N. K. iš kitos pusės susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Kredito gavėjai Kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, t.y. nemokėjo Bankui pradelstų mokėjimų pagal Kreditavimo sutartį, priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių. Kreditorius AB DnB NORD bankas pateikė kredito gavėjams 2007-09-28 raštą Nr. 30.58.17/3966 dėl įsipareigojimų Bankui nevykdymo ir sutarties nutraukimo. M. B. raštu atsakovai S. S. ir N. K. buvo įspėti, kad praėjus 10 dienų terminui nuo šio rašto išsiuntimo dienos ir neįvykdžius prisiimtų finansinių įsipareigojimų, tai yra, nesumokėjus pradelstų paskolos mokėjimų, priskaičiuotų palūkanų, delspinigių, bankas, sekančią dieną, einančią po aukščiau minėto termino pasibaigimo dienos, vienašališkai nutraukia 2006-10-09 Kreditavimo sutartį Nr. 252. B. S. S. ir N. K. neįvykdžius aukščiau minėtame Banko rašte nurodytų finansinių įsipareigojimų, 2006-10-09 Kreditavimo sutartis Nr. 252 buvo nutraukta. Kredito gavėjai S. S. ir N. K. buvo pakartotinai įspėti 2008-03-04 Mažeikių rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartimi Nr. H2-1720/07. Minėta nutartimi skolininkams nurodyta, kad negrąžinus skolos per 1 mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeistas Bankui turtas bus parduotas iš varžytinių. 2008-03-12 Pirkimo pardavimo sutartimi buvo parduotas Bankui hipotekos lakštu Nr. įkeistas nekilnojamasis turtas ir padengta dalis kredito gavėjų įsiskolinimų, tačiau likusi nesumokėta skolos dalis Bankui pagal Kreditavimo sutartį 2008-05-27 sudarė 66 830,46 Lt. 2008-07-11 Prašymu kredito gavėjas kreipėsi į Banką, informuodamas apie savo sunkią finansinę padėtį. Atsižvelgiant į tai bei 2008-08-05 pakartotinį kredito gavėjo S. S. prašymą atidėti skolos pagal Kreditavimo sutartį mokėjimą iki 2008-12-20, Bankas nevykdė išieškojimo iš Bankui įkeisto turto. V. K. sutarties 45 p. sutarties nutraukimas nesustabdo delspinigių, kitų sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjų prievolės grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, papildomas palūkanas, delspinigius, kitus sutartyje numatytus mokėjimus bei vykdyti kitas Kreditavimo sutarties sąlygas. Iš Skolos grafiko pagal 2006-10-09 Kreditavimo sutartį Nr. 252 matyti, kad skola AB DnB NORD bankui sudaro 8 756,23 Lt (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt šeši litai, 23 cnt.).Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str., skolininkai privalo mokėti procesines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovų priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų solidariai 8 756,23 lt skolos, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Teismo posėdžio metu ieškovės AB DnB NORD bankas atstovas advokatas M. B. paaiškino, kad 8 756,23 lt skolos sumą sudaro banko paskaičiuoti delspinigiai, kurie turi būti priteistini iš atsakovų solidariai . Prašo priteisti skolą 8 756,23 lt. 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad bankas nėra praleidęs 6 mėnesių ieškinio senaties termino, nes ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo tada, kai bankas sužinojo apie tai, kad skolininkai nebesutinka mokėti delspinigių, o bankas apie tai sužinojo tik padavęs ieškinį teismui. Nurodo, kad, jeigu teismas manys, kad delspinigių priteisimui yra suėjusi ieškinio senatis, prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą kaip praleistą dėl svarbių priežasčių. Prašo tenkinti ieškinį visiškai.

6Teismo posėdžio metu atsakovas S. S. nesutiko mokėti delspinigių, nurodydamas, kad ieškiniams dėl delspinigių išieškojimo jau yra suėjęs 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, be to, nurodė, kad bankas jau yra pardavęs visą įkeistą turtą, bet vis tiek skaičiuoja delspinigius. Nesutinka su ieškiniu visiškai .Prašo taikyti ieškinio senatį .

7Ieškinys netenkintinas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: 2006 10 09 kreditavimo sutarties Nr. 252 matyti, kad tarp šalių buvo sudaryta sutartis ( b.l. 10-18 ), buvo įkeistas turtas ( b.l. 19-24 ). 2007 09 29 DnB NORD bankas raštu pranešė S. S. ir N. K. kad nutraukia sutartį ( b.l. 25),2008 07 11 S. S. kreipiasi į banką , prašydamas kiek įmanoma sumažinti grąžintinų palūkanų ir delspinigių dydį ( b.l. 26 ), 2008 08 05 S. S. prašo pagal galimybę priskaičiuotų jam ir N. K. delspinigių mokėjimą atidėti iki 2008 12 20 , kadangi įmonė šiuo metu yra neveikli ir negauna pajamų ( b.l. 27 ).Iš pateiktos banko skolos skaičiavimo lentelės matyti, S. S. ir N. K. skolą sudaro delspinigiai už palūkanas ir delspinigių priskaičiuota 8 756,23 lt ( b.l. 28 ), pridėtas ir skolos detalizavimas pagal kredito sutartį ( b.l.29-37 ). 2011 07 28 atsiliepimu atsakovė N. K. teismo prašo taikyti ieškinio senatį ( b.l. 47-49 ).

9Laikytina, kad atsakovų prašymas taikyti ieškinio senatį pagrįstas ir teisėtas.

10Ieškinio senaties terminas yra įstatymo nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (LR CK 1.124 str.). Atsakovai prašo taikyti ieškinio senaties terminą dėl delspinigių priteisimo. Vadovaujantis LR CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu, ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas 6 mėn. ieškinio senaties terminas. Ieškovas prašo laikyti, kad ieškinio senaties terminas dėl delspinigių išieškojimo nėra suėjęs, nes bankas apie tai, kad atsakovai nemokės jiems delspinigių, sužinojo tik nuo ieškinio padavimo teismui dienos arba prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą, nes jį praleido dėl svarbios priežasties, kadangi atsakovai pripažino delspinigius, tik prašė atidėti jų mokėjimą. Iš skolos grafiko , kurį pateikė ieškovė, matyti, kad ieškovė delspinigius atsakovams 8 756,23 lt sumai yra paskaičiavusi jau 2007 10 31 dienos datai ( b.l. 28). Laikytina, kad yra pagrindas taikyti atsakovų prašomą ieškinio senatį , kadangi ieškiniams dėl delspinigių išieškojimo yra nustatytas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, kuris yra praėjęs ( LR CK 1.125 str. 5d. ), gi ieškovė kreipėsi į teismą dėl šių delspinigių priteisimo iš atsakovų beveik po 4 metų, o svarbios priežasties , dėl kurios būtų galima atnaujinti ieškinio senatį , teismas nenustatė, nes banko atstovo nurodyta priežastis- kad atsakovai pripažino delspinigius, nėra laikytina svarbia. Ieškinys dėl 8 756,23 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo , prašant atsakovui taikyti ieškinio senaties terminą ir teismui taikant ieškinio senatį, netenkintinas.

11Kadangi iš atsakovų nepriteistini delspingiai, nepriteistinos ir ieškovės prašomos 5 procentų metinės palūkanos nuo ieškinio sumos bei bylinėjimosi išlaidos . Netenkinus ieškinio, iš ieškovo priteistinos išlaidos, susijusios su bylinėjimusi ( pašto išlaidos ) Valstybei ( LR CPK 79 , 88,93 , 96 str.)

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - )260 str., 263-265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį atmesti .

14Priteisti iš ieškovės AB bankas, į/k , buveinė J. B. , LT-03601, Vilnius , trylika litų aštuoniasdešimt centų ( 13,80 lt ) išlaidų, susijusių su bylinėjimusi (pašto išlaidų) į Valstybės pajamas.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai