Byla eB2-1451-864/2018

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Autodalių gausa“ bankroto administratoriaus UAB „Vermosa“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

2

 1. Vilniaus apygardos 2017 m. birželio 15 d. nutartimi UAB „Autodalių gausa“ (j. a. k. 303315417) iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administratorių kompanija“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA065). Nutartis įsiteisėjo 2017 m. birželio 26 d.
 2. 2017 m. liepos 10 d. nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata iki pirmojo kreditorių susirinkimo.
 3. 2017 m. rugpjūčio 18 d. d. teismo nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas bendrai 10 934,21 Eur sumai. Sąrašas patikslintas 2017 m. rugsėjo 19 d. nutartimi.
 4. 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartimi UAB „Bankroto administratorių kompanija“ atstatydintas iš BUAB „Autodalių gausa“ administratoriaus pareigų, nauju įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Vermosa“.
 5. 2017 m. spalio 5 d. nutartimi UAB „Autodalių gausa“ (j. a. k. 303315417) pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
 6. 2018 m. kovo 20 d. nutartimi panaikinti visų institucijų taikomi visi areštai, laikinosios apsaugos priemonės ir apribojimai visam bankrutavusios UAB „Autodalių gausa“ (j. a. k. 303315417) turtui, piniginėms lėšoms ir turtinėms teisėms.
 7. 2018 m. balandžio 10 d. nutartimi netenkintas bankroto administratoriaus prašymas pripažinti įmonę pasibaigusia.
 8. Bankroto administratorius prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Pateiktame prašyme nurodo, kad visos bankrutavusios UAB „Autodalių gausa" bankroto procedūros yra baigtos: įmonė turto nebeturi. Minėtina, jog jokiame Lietuvos Respublikos teisme nevyksta joks ginčas, kurio šalis būtų bankrutavusi UAB „Autodalių gausa". Pažymima, jog administratorius sušaukė kreditorių susirinkimą, kuriame nė vienam kreditoriui nebalsavus „prieš", pritarė įmonės veiklos pabaigai ir įgaliojo administratorių kreiptis į teismą priimti atitinkam sprendimui. Bankroto administratorius atkreipė dėmesį į tai, jog automobilio VW PASSAT, kurio ID WVWZZZ3BZWE333131, įmonė faktiškai seniai neturėjo, buvo pagamintas daugiau nei prieš dvidešimt metų, todėl fiziškai susidėvėjo, tapo bevertis ir apskaitoje nebuvo apskaitomas, nei ankstesniam, nei vėlesniam administratoriui neperduotas, buvo tik netinkamai įforminamas jo išregistravimas. Bankroto administratorius pridėjo prašymą pagrindžiančius dokumentus.

3Prašymas tenkintinas.

 1. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis Nr. 2A-924/2014).
 2. Įmonės administratorius pateikė teismui 2017 m. gruodžio 12 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pažymą, kurioje nurodyta, kad Agentūra neturi duomenų apie bankrutavusios UAB „Autodalių gausa“ sukauptas atliekas, užterštą dirvožemį ar gruntą.
 3. Iš bylos duomenų nustatyta, kad įmonė neturi jokio registruoto turto ar pinginių lėšų, joks turtas nebuvo nurašytas, parduotas ar perduotas. Debitorinių įsiskolinimų nustatyta nebuvo. Bendrovė piniginių lėšų bankroto procedūros metu negavo, administravimo išlaidos nepadengtos. Kreditorinių reikalavimų patenkinimas negalimas. Bankroto procedūros baigtos.
 4. Įvertinus pateiktus duomenis ir bankroto proceso metu nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad Įmonių bankroto įstatymo nustatytos įmonės bankroto procedūros iki sprendimo dėl įmonės pabaigos stadijos yra atliktos, todėl vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

4Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, teismas

Nutarė

5prašymą tenkinti.

6Pripažinti bankrutavusios UAB „Automobilių gausa“ (į. k. 303315417) veiklą pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

7Pavesti įmonės administratoriui per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Juridinių asmenų registrui prašymą išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

8Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo dienos, informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus.

9Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai