Byla 2-512-157/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus verslo grupė“ bei uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus buhalterių grupė“ prašymas ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Maksitona“ bankrotas pripažintas tyčiniu civilinėje byloje Nr. B2- 2364-653/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Maksitona“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus verslo grupė“ bei uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus buhalterių grupė“ prašymas ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Maksitona“ bankrotas pripažintas tyčiniu civilinėje byloje Nr. B2- 2364-653/2014.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 5 d. nutartimi iškėlė UAB „Maksitona“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Geraldis“, o 2013 m. spalio 8 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios įmonės kreditorių 181 584,15 Lt dydžio finansinius reikalavimus, kurių didžiausią dalį sudaro kreditoriaus T. D. S., kuriam priklauso 50 procentų bendrovės akcijų, 127 351,67 Lt dydžio trečiąja eile tenkintinas finansinis reikalavimas (pirmąją eile tenkintinų kreditorių reikalavimų nėra, patvirtintas vienas antrąja eile tenkintinas – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 935,60 Lt dydžio finansinis reikalavimas). Taip pat patvirtinti kreditorių UAB „Vilniaus verslo grupė“ 51 260 Lt dydžio ir UAB „Vilniaus buhalterių grupė“ (buhalterinių paslaugų teikimas) 551,36 Lt dydžio finansiniai reikalavimai, tenkintini trečiąja eile.

5Pareiškėjai kreditoriai UAB „Vilniaus verslo grupė“ ir UAB „Vilniaus buhalterių grupė“ kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti BUAB „Maksitona“ bankrotą tyčiniu. Tvirtino, kad įmonės valdymo organai netinkamai vykdė pareigas, susijusias su įmonės valdymu, buvo sudaryti sandoriai, pažeidžiantys kreditorių interesus, o įmonės buhalterinė apskaita tvarkyta netinkamai.

6Nurodė, kad UAB „Maksitona“ bankroto byla iškelta pagal UAB „Rosleta“ pareiškimą, prie kurio pridėta 2013 m. sausio 16 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra 17 901,95 Lt sumai už tarpininkavimo paslaugas logistikos srityje bei pinigų priėmimo kvitas, iš kurio matyti, jog UAB „Maksitona“ už jas iš dalies atsiskaitė, sumokėdamas 10 000 Lt. Tačiau paslaugų suteikimą patvirtinantys dokumentai teismui nepateikti, skolos atsiradimo metu UAB „Maksitona“ jokios veiklos nevykdė, todėl, pareiškėjai mano, kad tarpininkavimo paslaugos nebuvo suteiktos, o tokie veiksmai atlikti tik siekiant įgyti pagrindą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir neatsiskaityti su esamais kreditoriais.

7Teigė, kad pareiškėjas UAB „Vilniaus buhalterių grupė“ BUAB „Maksitona“ buhalterinę apskaitą tvarkė nuo 2010 m. gruodžio 2 d. iki 2013 m. balandžio 1 d. Bankroto bylą nagrinėjančiam teismui buvo pateiktas 2012 m. gruodžio 31 d. įmonės balansas, kurio duomenys nesutampa su pareiškėjo sudaryto tos pačios dienos balanso duomenimis, t. y. iš teismui pateikto balanso duomenų galima daryti išvadą, neva UAB „Maksitona“ finansinė padėtis buvo daug blogesnė nei turėjo būti pagal pareiškėjo turimus duomenis. Palyginus minėtus balansus matyti, kad pagal kreditoriaus duomenis nuosavas įmonės kapitalas yra teigiamas, bendrovė turi 50 054 Lt didesnės vertės trumpalaikio turto, 40 000 Lt daugiau pinigų ir jų ekvivalento, 39 122 Lt mažesnė per vienerius metus mokėtina suma. Pareiškėjai mano, kad atsakovo administracijos pateikti balanso duomenys neteisingi ir neteisėti. Pažymėjo, kad UAB „Maksitona“ vadovas M. N. bankroto administratoriui iki šiol nėra perdavę įmonės turto ir dokumentų. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi apribojo jam teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi pripažino BUAB „Maksitona“ bankrotą tyčiniu. Konstatavo, kad įmonės bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, prieštaraujantys įmonės interesams, siekiant išvengti įsipareigojimų vykdymo kreditoriams. Teismas šią išvadą grindė tuo, kad buvęs įmonės vadovas M. N. nesidomėjo bylos eiga, nepateikė jokios informacijos, galinčios turėti reikšmės tyčinio bankroto požymių nustatymui, pirminių apskaitos dokumentų, neįvykdė Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 5 d. nutartyje nustatyto įpareigojimo perduoti administratoriui įmonės turtą ir dokumentus. Pažymėjo, kad nepaneigus aplinkybių, jog UAB „Maksitona“ veiklos nevykdo nuo 2012 m., nėra pagrindo konstatuoti, jog UAB „Rosleta“ tarpininkavimo paslaugos logistikos srityje, už kurias UAB „Maksitona“ apmokėjo, buvo ekonomiškai naudingos įmonei. Teismas įvertinęs pareiškėjų nurodytus duomenų apie bendrovės finansinę padėtį 2012 m. neatitikimus, sprendė, kad nei iš įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų, nei iš administratoriui perduotų dokumentų visiškai negalima nustatyti faktų apie įmonės veiklą, jos turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ar struktūrą, įmonės turto sumažėjimo priežastis.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

11Atskirajame skunde atsakovo BUAB „Maksitona“ bankroto administratorius UAB „Geraldis“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartį. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

121. Nepagrįsta teismo išvada, kad nesąžiningas įmonės vadovo M. N. elgesys – teismo įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui bendrovės turtą ir dokumentus, nevykdymas, leidžia konstatuoti įmonės bankrotą esant tyčiniu. Šie bendrovės vadovo veiksmai teismo jau buvo įvertinti ir jam pritaikytos sankcijos.

132. Teismas nepagrįstai nurodo, kad bendrovė nevykdo veiklos nuo 2012 m., nes pagal byloje esančio balanso duomenis įmonė veiklą vykdė ne tik 2012 m., bet ir 2013 m. Bendrovė įkurta 2009 m. (sunkmečio laikotarpiu), visą veiklos laikotarpį ji neturėjo jokio registruoto turto, todėl bendrovės bankrotą lėmė verslo nesėkmė, o ne tyčiniai veiksmai.

14Atsiliepime į atsakovo BUAB „Maksitona“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą pareiškėjai UAB „Vilniaus verslo grupė“ ir UAB „Vilniaus buhalterių grupė“ prašo atskirojo skundo netenkinti, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

151. Įmonės vadovas yra įpareigotas atlikti įstatyme nurodytus veiksmus bankroto procese, o neperduodamas įmonės dokumentų, tikėtina, stengiasi nuslėpti informaciją, susijusią su UAB „Rosleta“ suteiktomis / nesuteiktomis paslaugomis, kuri gali būti pagrindas BUAB „Maksitona“ bankrotą pripažinti tyčiniu.

162. Atsakovas nuo 2012 m. gruodžio mėnesio veiklos nevykdė, nebuvo atliekamos ūkinės operacijos, todėl paslaugos, už kurias 2013 m. sausio 16 d. UAB „Rosleta“ išrašė sąskaitą, nebuvo suteiktos, o tokie veiksmai atlikti siekiant įgyti pagrindą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

19Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria BUAB „Maksitona“ bankrotas pripažintas tyčiniu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog prieš pradedant nagrinėti atskirojo skundo argumentus yra tikslinga pažymėti ginčo teisiniam santykiui aktualias teisės normas bei teismų praktiką.

21Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 12 dalyje tyčinis bankrotas apibrėžtas kaip įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.

22Tyčinio bankroto požymiai apibrėžti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje, kurie įrodinėjami pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę, o šio straipsnio 3 dalyje įvardytos aplinkybės, kurioms esant preziumuojama, kad bankrotas yra tyčinis, ir kurias paneigti turi buvę juridinio asmens valdymo organai ar dalyviai (CPK 12, 178 str.). Minėto straipsnio 2 dalyje nustatyti požymiai, kuriems egzistuojant (bent vieniam iš jų) teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, yra šie: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; 3) turtas buvo parduotas mažesnėmis negu rinkos kainomis asmenims, kuriuos su įmone pardavimo metu siejo glaudūs ryšiai, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų įstatyme, ar kurie susiję giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su įmonės vadovu ar kitu asmeniu, įmonėje turėjusiu teisę priimti atitinkamą sprendimą, (toliau – susiję asmenys) arba turtas perleistas neatlygintinai, arba atsiskaitymas už turtą atidėtas ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su įmone atsiskaityta veiklos nevykdančių įmonių ir (arba) įmonių, nepateikusių juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės ataskaitų, akcijomis; 4) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal CK 6.930¹ straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto; 5) teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

23Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl tyčinio bankroto instituto taikymo, yra išaiškinęs, kad tiriant tai, ar įmonė prie bankroto nebuvo privesta tyčia, reikia nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo, o nustačius aplinkybę, kad įmonė faktiškai buvo nemoki, patikrinti, ar tolesnė tokios įmonės veikla nebuvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2014). Įmonės kreditoriui teigiant, jog tyčinį bankrotą lėmė konkreti įmonės vadovo veikla, būtina kruopščiai įvertinti įmonės vadovo veiksmus, tikslus, įmonės bankroto priežastis. Tai yra svarbu tam, kad teismų praktikoje nebūtų pasiektas priešingas rezultatas siekiamam, t. y. nebūtų slopinama bendrovių vadovų protinga rizika, kuri yra būtina verslui plėtoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-648/2013).

24Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje ištyręs byloje esančius įrodymus, konstatavo tyčinį BUAB „Maksitona“ bankrotą, nusprendęs, kad egzistuoja ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 5 punktuose įtvirtinti pagrindai. Šias išvadas grindė įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, kad bendrovės vadovas nesidomėjo nagrinėjamos bylos eiga, nepateikė jokių reikšmingų duomenų, neįvykdė pareigos bankroto administratoriui perduoti įmonės turtą ir dokumentus, UAB „Rosleta“ sąskaita iš dalies buvo apmokėta įmonei nevykdant veiklos, o administracijos vadovo bei buhalterines paslaugas bendrovei teikiančios įmonės – pareiškėjo UAB „Vilniaus buhalterių grupė“ sudarytuose balansuose už tą patį laikotarpį užfiksuoti bendrovės finansiniai duomenys yra skirtingi.

25Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjant pareiškimą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, buvo netinkamai įvertintos bylai reikšmingos aplinkybės ir pritaikytas įstatymas (CPK 185 str., ĮBĮ 20 str. 2 d.).

26Minėta, kad tyčinio bankroto požymiu, be kita ko, teismas pripažino faktą, jog buvęs įmonės vadovas buvo pasyvus procese dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, nevykdė Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 5 d. nutartyje iškelti bankroto bylą nustatyto įpareigojimo perduoti administratoriui įmonės turtą ir dokumentus. Apeliacinis teismas sprendžia, kad, priešingai nei konstatavo teismas, pati savaime ši aplinkybė nagrinėjamoje byloje nesuteikia pagrindo pripažinti bankrotą tyčiniu. Buvo nurodyta, kad pagal ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalį tyčinis bankrotas yra įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. Taigi akivaizdu, kad sprendžiant dėl tyčinio bankroto teisinę reikšmę turi įmonės vadovų veiksmai / neveikimas iki iškeliant bankroto bylą. Tuo tarpu buvusių įmonės valdymo organų, savininko (savininkų), vyriausių buhalterių etc. pareiga pateikti teismui / perduoti administratoriui įmonės turtą, dokumentus, duomenis etc. atsiranda teismui rengiantis nagrinėti bankroto bylos iškėlimo klausimą ar iškėlus tokią bylą (ĮBĮ 9 str. 2 d. 1 p., 4 p., 10 str. 7 d. 1 p. etc.). Taigi šiuos pirmosios instancijos teismo nustatytus buvusio BUAB „Maksitona“ vadovo veiksmus / neveikimą teismas neturėjo pagrindo vertinti kaip tyčinius veiksmus / neveikimą, priežastiniu ryšiu susijusius su bendrovės nemokumu bei bankroto bylos iškėlimu. Šiame kontekste pažymėtina, kad buvusio įmonės vadovo M. N. veiksmai / neveikimas (turto ir (ar) dokumentų neperdavimas bankroto administratoriui, vengimas pateikti procesui reikalingą informaciją) Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi yra įvertinti apribojant jam teisę penkiems metams eiti viešojo ir / ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu (ĮBĮ 10 str. 14 d.).

27Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad kitas tyčinį bankrotą patvirtinantis faktinis pagrindas yra tai, jog UAB „Rosleta“ buvo iš dalies sumokėta (10 000 Lt) pagal 2013 m. sausio 16 d. PVM sąskaitą faktūrą, pateiktą 17 901,95 Lt sumai už suteiktas tarpininkavimo paslaugas logistikos srityje. Teismas nurodė, kad, nepaneigus aplinkybių, jog UAB „Maksitona“ nuo 2012 m. veiklos nevykdė, nėra pagrindo konstatuoti, jog UAB „Rosleta“ tarpininkavimo paslaugos logistikos srityje, už kurias jai iš dalies buvo apmokėta, buvo ekonomiškai naudingos įmonei. Šiame kontekste būtina pažymėti, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 5 d. nutartyje, kuria BUAB „Maksitona“ iškelta bankroto byla, nustatyta, jog šios įmonės turto vertė yra 138 575 Lt, pradelsti įmonės įsipareigojimai – 221 236,01 Lt, o pagal įmonės 2013 m. gegužės 8 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis per ataskaitinį laikotarpį ji yra patyrusi 36 377 Lt nuostolių; jog didžiausias pradelstas bendrovės įsipareigojimas – 127 351,67 Lt, yra skola akcininkui T. D. S.. Taigi faktas, kad bankroto byla atsakovui iškelta pagal UAB „Rosleta“ pareiškimą, grindžiamą nesumokėta skola už suteiktas paslaugas, nėra pakankamas pagrindas sprendimui dėl tyčinio bankroto, nes, turint omenyje tai, kad šie teisiniai santykiai siejo du juridinius asmenis, yra galimybė būtinus dokumentus bei duomenis išreikalauti iš UAB „Rosleta“, nustatyti šio sandorio realumą, naudingumą / nenaudingumą įmonei, ir šį faktas vertinti pagal ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalies nuostatas bei teismų praktikos išaiškinimus.

28Be to, kreditoriams bei bankroto administratoriui yra / turi būti žinoma, kad esant pagrindui gali būti keliamas klausimas dėl sandorių pripažinimo sudarytais tik dėl akių ar pažeidžiančiais kreditorių teises bei teisėtus interesus bei restitucijos taikymo arba dėl įmonei padarytos žalos atlyginimo etc. (CK 1.86 str., 6.66 str., 2.87 str. 7 d.). Beje, pagal teismų informacinės sistemoje LITEKO esančius duomenis įmonės akcininkas ir kreditorius T. D. S. jau yra kėlęs klausimą dėl UAB „Maksitona“ bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ atstatydinimo tuo pagrindu, kad esant pradėtam ikiteisminiam tyrimui dėl buvusio bendrovės direktoriaus M. N. veiksmų, valdant įmones UAB „Mainlogistics“ ir UAB „Maksitona“, nėra pareikšta ieškinių nei dėl žalos įmonei atlyginimo, nei dėl jos turto išieškojimo (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-2364-1653/2014, Lietuvos apeliacinio teismo civilinės bylos Nr. 2-517/2014; Nr. 2-1143/2014).

29Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog yra pagrindas pripažinti BUAB „Maksitona“ bankrotą tyčiniu pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatas, konstatavęs, kad jos 2012 m. gruodžio 31 d. balanso, kurį teismui pateikė administracijos vadovas, duomenys nesutampa su pareiškėjo UAB „Vilniaus buhalterių grupė“, kuris pagal sutartį teikė bendrovei buhalterinės apskaitos paslaugas, sudaryto tos pačios dienos balanso duomenimis, be to, nei iš įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų, nei iš administratoriui perduotų dokumentų visiškai negalima nustatyti faktų apie įmonės veiklą, jos turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ar struktūrą, įmonės turto sumažėjimo priežastis.

30Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagal bylos medžiagą šis faktas pats savaime taip pat nėra pakankamas pagrindas išvadai dėl tyčinio bankroto (CPK 185 str.). Šiuo klausimu pažymėtina tai, kad visų pirma pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatas yra būtina nustatyti faktą, kad teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros ir kt. Antra, nė vienas iš minimų bendrovės 2012 m. gruodžio 31 d. bei 2013 m. gegužės 1 d. sudarytų finansinės atskaitomybės dokumentų nebuvo pateiktas Juridinių asmenų registrui, o teismas iš esmės šių dokumentų nenagrinėjo ir jų neįvertino, apsiribojęs pačių dokumentų bei pareiškėjų kreipimosi į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu įvardinimu. Pareiškėjai nurodo savo žinioje nebeturį pirminių dokumentų, kuriais jie rėmėsi, tuo tarpu buvęs BUAB „Maksitona“ vadovas teismui pateikė tiek 2012 m. gruodžio 31 d., tiek 2013 m. gegužės 1 d. sudarytus balansus, pelno (nuostolių) ataskaitas, kreditorių ir debitorių sąrašus. Taigi akivaizdu, kad jis savo žinioje neteisėtai turi bendrovės pirminius dokumentus, kurių pagrindu sudaryti minėti balansai. Tuo tarpu byloje nėra duomenų, kad už tęstinį tokį nusižengimą, tai yra be kito ko visų bendrovės pirminių dokumentų, kuriais grindžiami teismui pateiktos finansinės apskaitos dokumentuose nurodyti duomenys, nepateikimą, tai yra teismo sprendimo / nutarties nevykdymą, šiam asmeniui būtų taikyta ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta poveikio priemonė ar keliamas klausimas dėl atitinkamos baudžiamosios atsakomybės (BK 245 str.). Beje, pažymėtina tai, kad teismo pritaikyta ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje numatyta poveikio priemonė neužkerta kelio pirmiau paminėtų priemonių taikymui.

31Buvo minėta, kad nagrinėjamu atveju tyčinis bankrotas nebuvo grindžiamas ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalyje nustatytomis prezumpcijomis, todėl turėjo būti taikomos bendrosios įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą reglamentuojančios taisyklės, turint omenyje tai, jog bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas reikalauja, kad teismas bankroto bylose būtų aktyvus, o siekdamas išsiaiškinti, ar įmonė (ne) buvo tyčia privesta prie bankroto, gali įpareigoti proceso šalis pateikti konkrečius įrodymus, paaiškinimus taip pat gali savo iniciatyva rinkti įrodymus, pripažinti atskirų asmenų dalyvavimą būtinu etc. Tačiau apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas laiko, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje nepilnai ir nevisapusiškai nustatė bei ištyrė aplinkybes, kurios turi esminę teisinę reikšmę nagrinėjamam klausimui, savo išvadas iš esmės grindė pareiškėjų nurodytomis aplinkybėmis, kurios nėra pakankamos konstatuoti esant ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 5 punktuose nustatytus pagrindus bankrotą pripažinti tyčiniu, o dėl to ši byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Todėl iš dalies tenkinant apelianto atsakovo BUAB „Maksitona“ administratoriaus UAB ,,Geraldis“ pateiktą atskirąjį skundą skundžiama teismo nutartis naikinama (CPK 329 str. 1 d., 330 str., ĮBĮ 2 str. 12 d., 20 str. 2 d. 1 p., 2 p., 5 p.). Teismui neturint galimybės apeliaciniame procese ištaisyti šių ginčo aspektų, byla perduodama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartį panaikinti, pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus verslo grupė“ bei uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus buhalterių grupė“ pareiškimą pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Maksitona“ bankrotą tyčiniu perduodama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 5 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Pareiškėjai kreditoriai UAB „Vilniaus verslo grupė“ ir UAB „Vilniaus... 6. Nurodė, kad UAB „Maksitona“ bankroto byla iškelta pagal UAB „Rosleta“... 7. Teigė, kad pareiškėjas UAB „Vilniaus buhalterių grupė“ BUAB... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 12 d. nutartimi pripažino BUAB... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai... 11. Atskirajame skunde atsakovo BUAB „Maksitona“ bankroto administratorius UAB... 12. 1. Nepagrįsta teismo išvada, kad nesąžiningas įmonės vadovo M. N. elgesys... 13. 2. Teismas nepagrįstai nurodo, kad bendrovė nevykdo veiklos nuo 2012 m., nes... 14. Atsiliepime į atsakovo BUAB „Maksitona“ bankroto administratoriaus... 15. 1. Įmonės vadovas yra įpareigotas atlikti įstatyme nurodytus veiksmus... 16. 2. Atsakovas nuo 2012 m. gruodžio mėnesio veiklos nevykdė, nebuvo atliekamos... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 20. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog prieš pradedant nagrinėti... 21. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 12 dalyje tyčinis... 22. Tyčinio bankroto požymiai apibrėžti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje, kurie... 23. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl tyčinio bankroto instituto taikymo, yra... 24. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje ištyręs byloje... 25. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjant pareiškimą dėl... 26. Minėta, kad tyčinio bankroto požymiu, be kita ko, teismas pripažino faktą,... 27. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad kitas tyčinį bankrotą... 28. Be to, kreditoriams bei bankroto administratoriui yra / turi būti žinoma, kad... 29. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog yra pagrindas pripažinti BUAB... 30. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagal bylos medžiagą šis... 31. Buvo minėta, kad nagrinėjamu atveju tyčinis bankrotas nebuvo grindžiamas... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 33. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartį panaikinti,...