Byla e2-1277-1060/2017
Dėl skolos ir kitų išlaidų priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ patikslintą ieškinį atsakovui V. S., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiai savarankiškų reikalavimų Prienų rajono savivaldybei dėl skolos ir kitų išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė akcinė bendrovė „Prienų šilumos tinklai” patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. S. 441,47 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodoma, kad šalis sieja prievoliniai teisiniai santykiai: ieškovė įsipareigojo teikti komunalines paslaugas adresu ( - ), o atsakovas už jas laiku ir tinkamai atsiskaityti. Atsakovas už suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2017 m. gegužės mėnesio neatsiskaitė ir liko skolingas 441,47 Eur (elektroninės bylos apyrašo t.I., b.l.22-23).

5Trečiasis asmuo Prienų rajono savivaldybė pateiktame atsiliepime nurodė, jog su patikslintu ieškiniu sutinka. Atsiliepime nurodoma, kada atsakovas V. S. gyvena Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame ( - ). Remiantis 2005 m. rugpjūčio 12 d. savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, sudarytos tarp atsakovo V. S. ir Prienų rajono savivaldybės 2.3 ir 2.4 papunkčiais, atsakovas turi prievolę mokėti tam tikrus mokesčius, tame tarpe ir už teikiamą šilumą (elektroninės bylos apyraš t.I., b.l. 53-54).

6Atsakovui 2017 m. rugsėjo 26 d. pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo, ieškinys ir jo priedų nuorašai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso proceso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palikus atsakovo nurodytos jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Šiuo adresu esantis butas atsakovui išnuomotas Prienų rajono savivaldybės. Procesinis dokumentas šiuo atveju laikomas įteiktu praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje nėra duomenų apie nurodyto procesinio dokumento nepateikimo priežastis. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

8Patikslintas ieškinys tenkinamas.

9Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta CPK nustatyta tvarka. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad 2005m. rugpjūčio 12 d. tarp atsakovo ir Prienų rajono savivaldybės, atstovaujamos UAB „Prienų butų ūkis“, sudaryta Savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, kurios pagrindu atsakovui V. S. suteiktas Prienų rajono savivaldybei priklausantis butas, esantis ( - ) (elektroninės bylos apyrašo t.I., b.l. 55-58). Remiantis minėtos sutarties 2.3 ir 2.4 papunkčiais, atsakovas turi prievolę mokėti mokesčius, tame tarpe ir už šilumos energiją.

12CK 1.71 straipsnis nurodo, kad sutartys gali būti sudaromos konkliudentiniais veiksmais. CK 6.384 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita. Šiuo atveju taip ir buvo išreikšta šalių valia, kadangi ieškovė tiekė šilumos energiją, o atsakovas, būdamas buto nuomininku naudojosi tiekiama šilumos energija ir už tai laikotarpiu iki 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2017 m. gegužės mėnesio nesumokėjo už tiekiamą šilumos energiją, dėl ko ieškovei liko skolingas iš viso 441,47 Eur (elektroninės bylos apyrašo t.I., b.l.29-31). Taigi, nors šilumos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutartis su atsakovu raštu nebuvo sudaryta, tačiau tarp šalių atsirado šilumos energijos tiekimo-vartojimo santykiai, nes šalių valia gauti ir tiekti šilumos energiją buvo realizuojama konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 straipsnis), todėl atsakovas savo prievoles privalėjo vykdyti tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38 straipsnis). Darytina išvada, kad atsakovas, tinkamai įsipareigojimų nevykdė, dėl ko susidarė įsiskolinimas. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikinta, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti sprendimą už akių, priteisiant iš atsakovo ieškovei 441,47 Eur skolos (CK 6.1-6.2 straipsniai, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis).

13Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, iš jo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos - žyminis mokestis 15,00 Eur, 151,25 Eur už teisines paslaugas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

15Iš atsakovo valstybei priteisiama 4,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 265 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

17patikslintą ieškinį patenkinti.

18Priteisti iš atsakovo V. S., asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - ), ieškovei akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, 441,47 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt vieną eurą ir keturiasdešimt septynis centus) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. rugsėjo 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio, 151,25 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt vieną eurą ir dvidešimt penkis centus) išlaidas už teisines paslaugas.

19Priteisti iš atsakovo V. S., asmens kodas ( - ) valstybei 4,00 Eur (keturis eurus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Prienų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Agnė Vyliaudaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė akcinė bendrovė „Prienų šilumos tinklai” patikslintu... 5. Trečiasis asmuo Prienų rajono savivaldybė pateiktame atsiliepime nurodė,... 6. Atsakovui 2017 m. rugsėjo 26 d. pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą... 7. CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos... 8. Patikslintas ieškinys tenkinamas.... 9. Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio... 10. Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2005m. rugpjūčio 12 d. tarp atsakovo ir... 12. CK 1.71 straipsnis nurodo, kad sutartys gali būti sudaromos konkliudentiniais... 13. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, iš jo priteistinos 5... 14. Iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos -... 15. Iš atsakovo valstybei priteisiama 4,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262... 17. patikslintą ieškinį patenkinti.... 18. Priteisti iš atsakovo V. S., asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - ),... 19. Priteisti iš atsakovo V. S., asmens kodas ( - ) valstybei 4,00 Eur (keturis... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...