Byla 2A-457-302/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Egidijaus Žirono,

4sekretoriaujant Virginijai Čiurinskienei,

5dalyvaujant ieškovei E. K. , jos atstovui adv. P.Makauskui,

6atsakovui A. K. , jo atstovui adv. R.Dulevičienei,

7atsakovo Vidaus reikalų ministerijos atstovui K.Gudalevičiui,

8atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM atstovei Irenai Martinkėnienei,

9viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo A. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. sausio 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės E. K. ieškinį atsakovams A. K. , Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos tarnybai, dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, nepilnamečių vaikų išlaikymo padidinimo, santuokoje įgyto turto padalijimo bei nuomininko teisių į gyvenamąją patalpą perkėlimo.

10Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

12Ieškovė E. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama 2001-10-12 įregistruotą Vilniaus miesto CM skyriuje (įrašo Nr.2745) santuoką su atsakovu A. K. nutraukti, pripažįstant atsakovą kaltu dėl santuokos iširimo; po santuokos nutraukimo palikti jai santuokinę pavardę K.; nustatyti nepilnamečių dukterų I., gimusios ( - ), ir A., gimusios ( - ), gyvenamąją vietą su motina; pakeisti iš atsakovo priteistą išlaikymą dukroms jį padidinant iki 450 Lt kiekvienai dukrai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; padalinti santuokoje įgytą turtą, paliekant atsakovui natūra keleivinį automobilį NISSAN SUNNY valstybinis Nr. ( - ) kurio vertė 2 700 Lt, jai priteisiant 1/2 dalies dydžio automobilio vertės kompensaciją, t.y. 1 350 Lt; taip pat įpareigoti atsakovą Turto valdymo ir ūkio departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos perkelti tarnybinio buto ( - ), nuomininko A. K. teises ieškovei E. K. .

13Nurodė, kad 2001-10-12 sudarė santuoką su atsakovu. Santuokoje jiems gimė dvi dukros Ieva ir A. K. . Nuo 2005 metų rugpjūčio mėn. šeimyniniai santykiai tarp sutuoktinių nutrūko, šalys kartu negyvena, bendrai ūkio netvarko, visiškai nebendrauja, kiekvienas jų turi savo asmeninį gyvenimą. Santuoka iširo dėl atsakovo kaltės. 2005 metų rudenį atsakovas paliko šeimą, nuo to laiko bute negyvena, nebendrauja su savo dukromis ir nedalyvauja jų auklėjime, turi kitą moterį. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2005-12-07 nutartimi patvirtinta šalių taikos sutartis, kuria sutuoktiniai išsprendė nepilnamečių dukterų išlaikymo klausimą (civilinė byla Nr. N-2-09738-55/2005 ). Kadangi iš esmės pasikeitė aplinkybės, taikos sutartimi nustatytas išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydis keistinas priteisiant po 450 Lt kiekvienam vaikui. Ieškovei priteistina pusė automobilio NISSAN SUNNY valstybinis Nr. ( - ) įgyto santuokos metu, rinkos vertės kompensacija. Taip pat ieškovė nurodė, kad 2003-09-30 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-355 šeimai suteiktas tarnybinis trijų kambarių butas ( - ). 2003-10-13 A. K. su Turto valdymo ir ūkio departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasirašė šių patalpų nuomos sutartį. Atsakovas negyvena bute, nuomos ir kitų mokesčių už butą nemoka. Ieškovė dirba vidaus reikalų sistemoje, su ja lieka gyventi dvi nepilnametės dukros, todėl nuomininko teises prašo perkelti jai.

14Atsakovas A. K. iš dalies sutiko su ieškovės reikalavimais. Atsakovas sutiko nutraukti santuoką su ieškove, nurodė, kad nenori įrodinėti jos kaltės. Šalių santykiai buvo konfliktiški, jų vengdamas, atsakovas nuo 2005 metų rugsėjo negyvena bute. Atsakovas nesutiko, kad ieškovė pasiliktų santuokinę pavardę K.; atsakovas sutiko, kad nepilnamečių dukterų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina, o jis galėtų padidinti priteistą išlaikymą iki 300 Lt kiekvienai dukrai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; santuokoje įgytas turtas turėtų būti padalintas, paliekant ieškovei natūra keleivinį automobilį NISSAN SUNNY valstybinis Nr. ( - ) kurio vertė 2 700 Lt, o jam priteisiant iš ieškovės 500 Lt kompensaciją. Su nuomininko teisių perkėlimu atsakovas nesutiko, nes ieškovė su nepilnametėmis dukromis turėtų išsikelti iš tarnybinio buto. Ji galėtų gyventi tėvų bute Šeškinėje arba jai nuosavybės teise priklausančioje dalyje namo ( - ).

15Atsakovai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, o taip pat Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos patvirtino, kad abu sutuoktiniai dirba Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnyboje, tačiau tarnybinis butas buvo suteiktas A. K., atsižvelgiant į jo nuopelnus bei užimamas pareigas. Galimybių suteikti kiekvienai iš šalių atskiras gyvenamąsias patalpas nėra. Santuokos nutraukimas nėra pagrindas keisti tarnybinio buto nuomos sutartį, o be to 2005-12-07 teismo nutartimi patvirtinta taikos sutartis, kurioje E. K. atsisakė reikalavimo perkelti nuomininko teises, pakartotinai šis klausimas negali būti nagrinėjamas.

16Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2007 m. sausio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Santuoką, įregistruotą 2001-10-12 Vilniaus miesto CM skyriuje (įrašo Nr.2745) tarp šalių, nutraukė, pripažindamas kaltais dėl santuokos iširimo abu sutuoktinius. Po santuokos nutraukimo paliko ieškovei santuokinę pavardę K. Nustatė nepilnamečių dukterų – Ievos ir A. K. gyvenamąją vietą su motina – ieškove. Padidino Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2005-12-07 nutartimi priteistą iš A. K. išlaikymą nepilnametėms dukroms – I.K. ir A. K. iki 450 Lt kiekvienai dukrai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo reikalavimo teismui pareiškimo dienos, t.y. 2006-03-28, iki jų pilnametystės, pavedant šiomis lėšomis disponuoti jų įstatyminei atstovei – motinai. Padalino santuokos metu įgytą turtą, pripažįstant šalims teisę kiekvienam į ½ dalį bendro turto. Paliko natūra A. K. keleivinį automobilį NISSAN SUNNY valstybinis Nr. ( - ) kuris įvertintas 2700 Lt, o ieškovei priteisė iš atsakovo 1 350 Lt kompensaciją už nurodytą automobilį. Įpareigojo Turto valdymo ir ūkio departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos perkelti tarnybinės gyvenamosios patalpos ( - ), nuomininko A. K. teises E. K. .

17Teismas nustatė, kad abu sutuoktiniai kalti dėl jų santuokos iširimo. Teismas nurodė, kad atsakovas neturi teisės reikalauti uždrausti ieškovei pasilikti santuokinę pavardę, jeigu yra bendrų vaikų, nes tokiu atveju skirtingos pavardės galėtų pažeisti vaikų interesus (CK 3.69 str.). Teismas vaikų gyvenamąją vietą nustatė su jų motina, nes taip susitarė abu sutuoktiniai (CK 3.169 str. 1d.). Teismas nustatė, kad ieškovė įrodė, jog po susitarimo dėl vaikų išlaikymo be išlaidų būtiniausioms poreikiams patenkinti, patvirtinto 2005-12-07 teismo nutartimi, atsirado naujų papildomų išlaidų dukroms išlaikyti, kurias įsipareigojo dengti tėvas A. K. , tačiau be 270 Lt mėnesinės piniginės išmokos kiekvienai dukrai papildomai prie dukrų išlaikymo atsakovas neprisideda. Kadangi abiejų tėvų turtinė padėtis vienoda, todėl abu tėvai privalo skirti lėšas lygiomis dalimis nepilnamečių dukterų išlaikymui, t.y. po 450 Lt kiekvienos dukters poreikiams patenkinti atsižvelgiant į tai, kad joms išlaikyti per mėnesį išleidžiama po 900 Lt. Atsakovas nepagrindė savo samprotavimų, jog dukrų išlaikymui per mėnesį užtektų skirti po 600 Lt. Teismas, spręsdamas dėl santuokoje įgyto turto, paliko natūra keleivinį automobilį NISSAN SUNNY valstybinis Nr. ( - ) kuris įvertintas 2 700 Lt, atsakovui, kadangi automobilis nuo 2005 m., kai nutrūko sutuoktinių bendras gyvenimas, buvo jo priežiūroje, įpareigojo atsakovą sumokėti ieškovei kompensaciją už 1/2 dalį automobilio vertės pinigais, t.y. 1350 Lt (CK 3.117, 3.127str.). Teismas sprendė, kad 2005-12-07 teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties 2 p. numatantis, kad E. K. atsisako reikalavimų nustatyti nepilnamečių dukrų gyvenamąją vietą su motina, perkelti E. K. tarnybinio buto, esančio ( - ), yra niekinis ir negalioja, nes prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, taikos sutartyje, taip pat teismo nutartyje nėra nurodyta, kad E. K. yra žinomos procesinės reikalavimų atsisakymo priežastys, todėl yra niekinė ir negalioja. Teismas reikalavimą dėl nuomininko teisių perkėlimo sprendė atsižvelgdamas išimtinai į nepilnamečių vaikų interesus, tai, kad nepilnametės šalių dukros Ieva ir A. K. gyvena bute ( - ), po santuokos nutraukimo jų gyvenamoji vieta nustatoma su motina, abu tėvai privalo pasirūpinti tinkamomis vaikų gyvenimo sąlygomis, kad būtų nesąžininga vaikų atžvilgiu leisti joms gyventi be patogumų, 65% fiziškai nusidėvėjusioje ½ dalyje gyvenamojo namo, statyto 1940 metais, Minsko pl. 40A Vilniuje, priklausančioje E. K. , kai tuo metu tėvas A. K. vienas naudosis trijų kambarių butu J. K. g. 5-1 Vilniuje su visais patogumais naujos statybos name (CK 1.5 str.), todėl padarė išvadą, kad ieškovės E. K. reikalavimas perkelti jai tarnybinio buto ( - ), nuomininko teises yra pagrįstas (CK 3.71str. 3 d.).

18Atsakovas A. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo 2007-01-17 teismo sprendimo dalis ir jose priimti naują sprendimą, o būtent: 1) dalį, kuria nuspręsta padidinti išlaikymo dydį, ir reikalavimą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams padidinimo atmesti; 2) dalį, kuria padalintas santuokos metu įgytas turtas, pripažįstant šalims teisę kiekvienam į ½ dalį turto; 3) dalį, kuria paliktas natūra keleivinis automobilis NISSAN SUNNY valstybinis Nr. ( - ) ir parduoti keleivinį automobilį, o lėšas, likusias iš pardavimo padengus pardavimo išlaidas, padalinti tarp šalių lygiomis dalimis; 4) dalį, kuria įpareigotas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos perkelti tarnybinės gyvenamosios patalpos ( - ), nuomininko A. K. teises E. K. ir bylą šioje dalyje nutraukti CPK 293 str. 3 p. pagrindu.

19Apeliantas ginčija teismo sprendimo dalį dėl padidinto išlaikymo vaikams periodinėmis išmokomis priteisimo, santuokoje įgyto turto padalijimo, nuomininko teisių į gyvenamąją patalpą perkėlimo, nes teismas šiuos klausimus išsprendė nepagrįstai, pažeisdamas įrodymų vertinimo ir materialinės bei procesinės teisės normų taikymo klausimus, tokiu būdu buvo pažeisti atsakovo teisės ir teisėti interesai. Teismas, spręsdamas išlaikymo padidinimo klausimą, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, susijusius su atsiradusiomis papildomomis vaikų priežiūros išlaidomis, nes dukroms visiškai pakanka atsakovo kas mėnesį skiriamų 540 Lt periodinių išmokų. Teismas neturėjo pagrindo sutikti su ieškovės nurodyta 900 Lt per mėnesį vienam vaikui skiriama suma, nes byloje surinkti įrodymai to nepatvirtina. Teismas išėjo už ieškovės reikalavimo ribų, nes ji neprašė priteisti 450 Lt išlaikymo nuo ieškinio padavimo teismui dienos.

20Teismas, nuspręsdamas padalinti santuokoje įgytą turtą lygiomis dalimis, neatsižvelgė į tai, kad ieškovė neprašė teismo dalinti kurį nors kitą turtą išskyrus ginčo automobilį, todėl išėjo už pareikšto ieškinio ribų. Teismo sprendimas priteisti iš atsakovo pusę automobilio vertės kompensaciją ieškovės naudai, pablogina atsakovo turtinę padėtį, nes jis neturi lėšų, iš kurių galėtų sumokėti kompensaciją, todėl teismas galėjo nuspręsti realizuoti automobilį ir sumą, likusią padengus realizacijos išlaidas, padalinti tarp šalių lygiomis dalimis.

21Teismas, tenkindamas ieškovės reikalavimą ir perkeldamas jai ginčo buto nuomininko teises, neišsprendė atsakovo gyvenamosios vietos klausimo. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovai neturi galimybės skirti A. K. kitos gyvenamosios patalpos, jis ir toliau eina pareigas, su kuriomis susijęs gyvenamųjų patalpų gavimas, todėl teismas turėjo išspręsti ir atsakovo naudojimosi tomis gyvenamosiomis patalpomis klausimą, nes atsakovas neturi kitos gyvenamosios vietos. Be to, teismas neturėjo teisės perkelti nuomininko teisių į tarnybinio buto patalpas ieškovei, nes kitoje civilinėje byloje Nr. N-2-09738-55/2005 teismo patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis. Apie taikos sutarties negaliojimą buvo išsakytas argumentas tik baigiamųjų kalbų metu, todėl teismas, išspręsdamas klausimą dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia, nesuteikė ginčo šalims ir byloje dalyvaujantiems asmenims pasisakyti dėl taikos sutarties nuginčijimo.

22Ieškovė E. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą 2007-01-17 sprendimą. Nurodo, kad nesutinka su apeliaciniu skundu, nes teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Teismas pagrįstai nustatėm jog dukrų išlaikymui per mėnesį reikia skirti 1 800 Lt ir priteisė iš atsakovo pusę šios sumos.

23Ieškovė nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog teismas nepagrįstai priteisė jam santuokoje įgytą automobilį natūra, o ieškovei – pusės automobilio vertės kompensaciją, nes teismas vadovavosi CK 3.127 str. dalindamas turtą.

24Teismas neturėjo išspręsti atsakovo gyvenamosios vietos klausimo, nes tokią pareigą įstatymas numato tik tuo atveju, kai vienas iš sutuoktinių įpareigojamas gyventi skyrium (CK 3.71 str. 3 d.). Jeigu atskiras įpareigojimas nenumatytas, atsakovas turi išsikelti iš buto vadovaujantis bendromis nuomos teisinius santykius reglamentuojančiomis nuostatomis. Nepagrįstai teigiama, jog atsakovas turi teisę naudotis patalpa, kol tęsiasi darbo santykiai.

25Atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo panaikinti skundžiamo teismo sprendimo dalį, kuria teismas nusprendė įpareigoti Turto valdymo ir ūkio departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos perkelti tarnybinės gyvenamosios patalpos ( - ), nuomininko A. K. teises E. K. ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – bylą šioje dalyje nutraukti CPK 293 str. 3 d. pagrindu. Nurodo, kad 2005-12-07 teismas patvirtino tarp ginčo šalių sudarytą taikos sutartį, ja ieškovė atsisakė savo reikalavimų dėl nuomininko teisių į tarnybinį butą, esantį ( - ), perkėlimo ieškovei, todėl šiuo pagrindu neturėjo teisės kreiptis į teismą iš naujo. CPK nenumato reikalavimo teismo nutartyje, kuria tvirtinama taikos sutartis, išaiškinti šalims procesinių reikalavimų atsisakymo pasekmes. Ieškovė neginčijo taikos sutarties galiojimo, tik baigiamųjų kalbų metu dėl to buvo išsakytas argumentas, tokiu būdu buvo pažeistas CPK 253 str. 4 d.

26Atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad apeliacinis skundas dalyje dėl nuomininko teisių į tarnybinį butą perkėlimo yra pagrįstas ir teisėtas. Nurodo, kad teismas pažeidė procesinės teisės normas (CPK 137 str. 4 p.) ir netinkamai taikė materialinės teisės normas (CK 6.193 str., 6.118 str., Vidaus tarnybos statuto 47 str. 1 d.). Teismas neturėjo priimti ieškinio, kadangi jau yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį. Be to, ieškovė neginčijo nurodytos taikos sutarties galiojimo teismo posėdžio metu. Teismas pažeidė CPK 253 str. 4 d., kadangi baigiamųjų kalbų metu buvo suformuluotas naujas reikalavimas, kurio teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės, netyrė. Teismas, perkeldamas nuomininko teises ir pareigas ieškovei, pažeidė CK 6.118 str., neatsižvelgė į tarnybinių gyvenamųjų patalpų skyrimo tikslą, be to, tai prieštarauja Vidaus tarnybos statuto 47 str. 1 p., nes ieškovei 2003-10-15 dovanojimo sutartimi buvo perleista nuosavybės teisė į nekilnojamuosius daiktus ( - ), todėl jai negalėjo būti perkeltos nuomininko teisės.

27Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

28Nustatyta, kad ieškovės E. K. ir atsakovo A. K. santuoka sudaryta 2001 m. spalio 12 d. (b.l. 6). Šalims gyvenant santuokoje gimė dvi dukros: Ieva, gim. 2002-02-08, ir Agnė, gim. 2004-02-12 (b.l. 7-8). Teismas šią santuoką nutraukė dėl abiejų sutuoktinių kaltės, dukrų gyvenamąją vietą nustatė su ieškove. Šios sprendimo dalies šalys neginčija. Taip pat teismas padalino santuokoje įgytą turtą, padidino priteistą nepilnametėms dukroms priteistą išlaikymą, įpareigojo Turto valdymo ir ūkio departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos perkelti tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomininko teises ieškovei E. K. . Atsakovas ginčija sprendimo dalį dėl priteisto išlaikymo padidinimo, dėl turto padalinimo ir dėl įpareigojimo perkelti nuomininko teises ieškovei. Kolegija pasisako dėl apeliaciniu skundu ginčijamo sprendimo dalių, nes tiek viešojo interesų pažeidimo, tiek absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnis).

29Dėl turto padalinimo.

30Šalys sutinka, kad santuokoje jos įgijo keleivinį automobilį NISSAN SUNNY, vals. Nr ( - ) kurio vertė santuokinio turto padalijimo metu buvo 2700 Lt. Šios vertės, kurią nustatė turto vertintojas (priedas prie civ.bylos), šalys neginčijo. Preziumuojama, kad sutuoktinių dalys bendrame turte yra lygios (Civilinio kodekso 3.117 straipsnio 1 dalis). Teismas laikydamasis šios prezumpcijos ir sprendė, kad šalims priklauso po ½ dalį santuokoje įgyto turto, t.y. automobilio. Dalijant turtą, reikšmingas ne tik turto dalies nustatymas, bet ir turto padalijimo konkretaus būdo parinkimas. Parenkant turto padalijimo būdą ir padalinant turtą natūra, turi būti atsižvelgiama į tokias pačias svarbias aplinkybes, kokios numatytos Civilinio kodekso 3.123 straipsnio 1 dalyje (Civilinio kodekso 3.127 straipsnio 3 dalis). Sutuoktinių bendras turtas dalijamas natūra, jeigu taip padalyti galima. Kadangi realiai automobilio padalinti natūra tarp sutuoktinių nėra galimybės, todėl pirmos instancijos teismas teisingai vadovavosi tiek įstatymo normomis, tiek teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais ir paskyrė atsakovui, kuris naudojosi automobiliu, jį natūra, o ieškovei priteisė kompensaciją už jai tenkančią automobilio dalį. Apeliacinio skundo motyvais keisti sprendimo dalį dėl santuokinio turto padalinimo nėra pagrindo, be to atsakovo nurodytas automobilio padalinimo variantas nėra konkretus ir toks reikalavimas negali būti tenkinamas sprendimu, nes įvykdyti pagal atsakovo nurodytą variantą priimto sprendimo negalima.

31Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams padidinimo.

32Pagal Civilinio kodekso 3.192 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Įtvirtintas proporcingumo principas tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties.

33Pažymėtina ir tai, kad orientaciniais kriterijais, nustatant priteistino išlaikymo dydį, teismų praktikoje taikoma CK 6.461 str. 2 d. nuostata ir sprendžiama, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA). Toks kriterijus gali būti taikomas, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir sprendžiant dėl vaikams teikiamo išlaikymo tik būtiniausiems jų poreikiams tenkinti. Individualūs vaiko poreikiai, jo kaip asmenybės vystimasis sąlygoja ir reikalingą realų išlaikymo dydį, kuris paprastai yra didesnis už išlaikymą būtiniausioms vaiko poreikiams tenkinti. Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija (konvencijos 27 str. 1, 2 d.) numato visuotinai pripažįstamą kiekvieno vaiko teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystimuisi bei tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų reikalingų vaikui vystytis sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes. CK 3.192 str. 2 d. numato, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tai reiškia, kad išlaikymo dydis visais atvejais yra nukreiptas į reikiamų sąlygų vaikui sudarymą, kitaip teikiamas mažesnio dydžio išlaikymas neatitiktų išlaikymo paskirties. Teismas tenkindamas ieškovės prašymą padidino šalių sutartą ir teismo 2005-12-07 nutartimi patvirtintą išlaikymo dydį po 270 Lt kiekvienai iš mergaičių (T1, b.l. 17) iki 450 Lt. Kolegija sutinka su teismo išvada, kad nepilnamečių mergaičių poreikiams patenkinti neužtenka priteisto išlaikymo po 270 Lt per mėnesį, t.y. iš abiejų tėvų po 540 Lt kiekvienei mergaitei. Tačiau įvertinusi ieškovės pateiktus įrodymus bei paskaičiavimus apie išlaikymui reikalingą skirti pinigų sumą kiekvienai iš mergaičių (T 2, b.l. 8-104, 149-174) sprendžia, kad dalis ieškovės perkamų mergaitei daiktų – drabužių, apavo, namų apyvokos reikmenų skirtų mergaitėms, nėra perkami kas mėnesį, todėl nėra pagrindo sumos išleidžiamos šioms prekėms priskirti prie kas mėnesinių išlaidų. Tokiu būdu ieškovės priskaičiuotas išlaikymas kiekvienai iš mergaičių mažėja maždaug apie 200 Lt kas mėnesį ir atitinkamai mergaičių išlaikymui, tenkinant jų kaip tokio amžiaus vaikų poreikius pakanka skirti po 700 Lt per mėnesį. Tėvai pagal savo turtinę padėtį, kuri abiejų yra maždaug vienoda, bent jau pagal gaunamas pajamas (T 2, b.l. 145, 146), gali teikti vaikams išlaikymą po 350 Lt kas mėnesį kiekvienam. Dėl išdėstyto sprendimas dėl išlaikymo dydžio nustatymo keičiamas aukščiau nurodytu būdu (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 p.) dėl netinkamo procesinių teisės normų taikymo, t.y. dėl netinkamo įrodymų vertinimo.

34Kolegija atmeta apelianto argumentus, jog ieškovė neįrodė, kad mergaitėms 2005-12-07 nutartimi priteistas išlaikymo dydis yra per mažas, nes pagal ieškovės pateiktus įrodymus, kurie paminėti aukščiau ji tokius įrodymus pateikė. Apelianto apeliaciniame teisme pateikti įrodymai apie jo poreikiams patenkinti reikalingas išlaidas negali būti pagrindu atmesti ieškovės prašymą padidinti išlaikymo dydį, nes kaip jau minėta aukščiau vaikų būtiniausių poreikių patenkinimas yra prerogatyva prieš tėvų asmeninių poreikių patenkinimą, o be to pateikti įrodymai apie ieškovo išlaidas, kaip automobilio panauda bei jo eksploatacijai išleidžiamos lėšos nėra gyvybiškai svarbios išlaidos, dėl kurių reikėtų mažinti vaikams reikalingą išlaikymo dydį.

35Apelianto pateikti įrodymas – antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas negali būti pagrindu keisti teismo sprendimo dalį, kuria pripažinta, jog dukros A. priežiūrai reikalinga auklė. Šiuo protokolu apeliantas įrodinėja, jog 2007-02-22 mergaitės auklė neprižiūrėjo, tačiau ši aplinkybė, konstatuota po sprendimo priėmimo dienos, neįrodo, jog ieškinio padavimo ir sprendimo priėmimo metu, mergaitei nereikėjo auklės priežiūros. Teismas sprendimo dalį dėl auklės mergaitei reikalingumo dėl jos amžiaus bei dažno sirgimo ir negalėjimo lankyti ikimokyklinę įstaigą, tinkamai motyvavo ir pagrįstai sprendė, kad pagal pateiktus įrodymus (sutartis su auklę, auklės parodymai apklausus ją teisme liudytoją, t.t.) mergaitei reikalinga auklė. Jeigu po sprendimo priėmimo aplinkybės pasikeitė ir auklės priežiūros išlaidų ieškovė neturi, tai atsakovas gali kreiptis į teismą dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo nuo to laiko, kai tokios išlaidos tapo vaikui nereikalingos.

36Dėl nuomininko teisių perkėlimo ieškovei.

37Butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso valstybei, jį patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (T 2, b.l. 111-112). Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2003-09-30 įsakymu minėtas butas kaip tarnybinės gyvenamosios patalpos suteiktas atsakovo A. K. šeimai (T 1, 112), ir 2003-10-13 atsakovai A. K. ir Turto valdymo ir ūkio departamentas prie LR VRM sudarė tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį (T 1, 113-114). Ieškovės reikalavimu teismas įpareigojo atsakovą Turto valdymo ir ūkio departamentą perkelti šio buto nuomininko teises ieškovei E. K. Civilinio kodekso 3.71 straipsnio 3 dalies pagrindu. Sutinkamai su minėto straipsnio 3 dalies nuostata, jeigu šeimos gyvenamoji patalpa buvo nuomojama, teismas gali perkelti nuomininko teises sutuoktiniui, su kuriuo lieka gyventi nepilnamečiai vaikai, o kitą sutuoktinį – iškeldinti. Nagrinėjamu atveju teismas įpareigojo atsakovą perkelti nuomininko teises ieškovei, tačiau neišsprendė atsakovo A. K. , kuris yra pagal sutartį buto nuomininkas, teisių į butą. Teismas nustatė, kad nei vienas, nei kitas sutuoktiniai nenori gyventi kartu, tačiau toks sutuoktinių išreikštas noras nėra pagrindas teismui laikyti, kad A. K. be teismo sprendimo išsikels iš buto, pagrindiniam buto nuomininkui tapus ieškovei. Tokiu būdu teismas, neteisingai taikydamas materialinę teisės normą, priėmė neįvykdomą sprendimą, taikydamas nurodytą teisinę normą teismas turėjo išspręsti ir atsakovo A. K. teises ir pareigas nuomos santykiuose ir gyvenimo bute sąlygas.

38Sutinkamai su 6.619 straipsnio 1 dalimi sprendimą suteikti tarnybinę gyvenamąją patalpą priima: valstybinės valdžios ar valdymo institucijos įgaliotas asmuo, savivaldybės vykdomoji institucija, juridinio asmens valdymo organas. Kaip jau minėta aukščiau ginčo butas yra valstybės nuosavybėje ir jį patikėjimo teise valdo LR VRM, tokiu būdu tik ji gali priimti sprendimus dėl šio buto nuomos, teismas nuomos santykius sukurti su ieškovę įpareigojo neįgaliotą šiuos klausimus spręsti asmenį – Turto valdymo ir ūkio departamentą prie LR VRM. Toks sprendimas negali būti įvykdomas, nes jis priimtas ne tam asmeniui, kuris valstybės įgaliotas priimti tokius sprendimus. Dėl išdėstyto teismo priimtas sprendimas nuomos perkėlimo dalyje negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, todėl jis naikintas.

39Kolegija sprendžia, kad ieškovės reikalavimas šioje dalyje yra atmestinas. Kaip jau minėta reikalavimas yra pareikštas ne tam atsakovui, todėl tai sudaro pagrindą atmesti ieškinį. Net jeigu ieškovė būtų pareiškusi reikalavimą kitam byloje esančiam atsakovui LR VRM, neįrodžius, kad sutuoktiniai negali gyventi kartu nuomojame bute (ne dėl jų noro, o dėl kitų priežasčių, kurios daro jų gyvenimą viename bute negalimą), patenkinti ieškovės reikalavimą nėra pagrindo. Tai, kad atsakovai nenori gyventi kartu, nereiškia, kad jie negali gyventi viename trijų kambarių nuomojame bute, todėl taikyti Civilinio kodekso 3.71 straipsnio 3 dalies nuostatas ir perkelti ieškovei nuomininko teises (ar įpareigoti atsakovą perkelti šias teises) nėra pagrindo Minėtas tarnybinis butas suteiktas atsakovui A. K. ir jo suteikimo metu jo buvusiems šeimos nariams. Nutraukus šalims santuoką, nei ieškovė, nei vaikai neprarado teisės gyventi šiame bute nuomininko buvusios šeimos narių teisėmis. Įstatymai (Civilinio kodekso XXVIII skyriaus trečiasis skirsnis) nenumato, nutraukus šalims santuoką, iškeldinti buvusį sutuoktinį iš kito sutuoktinio nuomojamų gyvenamųjų patalpų. Todėl nepilnamečių vaikų teisės į gyvenamąjį būstą nėra pažeidžiamos ir ginti šias teises, nesant tokio teisės pažeidimo nėra pagrindo, bent jau tokios pareigos nebuvo bylos nagrinėjimo metu.

40Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad byla dalyje dėl nuomininko teisių perkėlimo turėjo būti nutraukta Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 3 punkto pagrindu. Teismas 2005-12-07 nutartimi patvirtino taikos sutartį tarp ieškovės E. K. ir atsakovo A. K. , tokiu būdu negalima laikyti, jog yra priimtas sprendimas tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu, nes vien tik tų pačių šalių nebuvimas byloje, neleidžia daryti tokios išvados. Nagrinėjamoje byloje yra kitos šalys ir šis reikalavimas skirtingai negu civ.byloje Nr. 2-09738-55/05 yra pareikštas ne A. K. , o Turto valdymo ir ūkio departamentui prie LR VPM.

41Dėl išdėstyto teismo sprendimas keistinas aukščiau nurodytu būdu, taip pat mažintinas iš atsakovo A. K. priteistas žyminis mokestis valstybei proporcingai patenkintų reikalavimų dalyje – nepilnametėms dukroms išlaikymas padidintinas kiekvienai po 80 Lt per mėnesį, todėl žyminis mokestis sudaro 57,60 Lt (80 Lt x2 x 3%).

42Iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme, ieškovui - 200 Lt (Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis, 93 straipsnis). Nustatytas išlaidų dydis neviršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio bei atitinka kitus kriterijus, numatytus Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalyje, bei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Atitinkamai priteistina ir žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą dalis – 157,60 Lt.

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str. kolegija

Nutarė

44Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 28 d. sprendimą pakeisti: 1) padidintą priteistą išlaikymą nepilnametėms dukroms I. ir A. sumažinti ir priteisti išlaikymą po 350 Lt kiekvienai dukrai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2006-03-28, kol mergaitės sulauks pilnametystės;

452) panaikinti sprendimo dalį dėl įpareigojimo Turto valdymo ir ūkio departamentą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos perkelti tarnybinės patalpos ( - ), nuomininko A. K. teises E. K. ir šioje dalyje ieškinį atmesti;

463) priteistą iš A. K. 129,60 Lt žyminį mokestį į valstybės biudžetą sumažinti iki 57,60 Lt.

47Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

48Priteisti iš E. K. 157,60 Lt žyminio mokesčio ir 200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Egidijaus Žirono,... 4. sekretoriaujant Virginijai Čiurinskienei,... 5. dalyvaujant ieškovei E. K. , jos atstovui adv. P.Makauskui,... 6. atsakovui A. K. , jo atstovui adv. R.Dulevičienei,... 7. atsakovo Vidaus reikalų ministerijos atstovui K.Gudalevičiui,... 8. atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM atstovei Irenai... 9. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo A. K.... 10. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 12. Ieškovė E. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama 2001-10-12... 13. Nurodė, kad 2001-10-12 sudarė santuoką su atsakovu. Santuokoje jiems gimė... 14. Atsakovas A. K. iš dalies sutiko su ieškovės reikalavimais. Atsakovas sutiko... 15. Atsakovai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, o taip pat Turto... 16. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2007 m. sausio 17 d. sprendimu... 17. Teismas nustatė, kad abu sutuoktiniai kalti dėl jų santuokos iširimo.... 18. Atsakovas A. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo... 19. Apeliantas ginčija teismo sprendimo dalį dėl padidinto išlaikymo vaikams... 20. Teismas, nuspręsdamas padalinti santuokoje įgytą turtą lygiomis dalimis,... 21. Teismas, tenkindamas ieškovės reikalavimą ir perkeldamas jai ginčo buto... 22. Ieškovė E. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 23. Ieškovė nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog teismas nepagrįstai... 24. Teismas neturėjo išspręsti atsakovo gyvenamosios vietos klausimo, nes tokią... 25. Atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija atsiliepimu į... 26. Atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 28. Nustatyta, kad ieškovės E. K. ir atsakovo A. K. santuoka sudaryta 2001 m.... 29. Dėl turto padalinimo. ... 30. Šalys sutinka, kad santuokoje jos įgijo keleivinį automobilį NISSAN SUNNY,... 31. Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams padidinimo.... 32. Pagal Civilinio kodekso 3.192 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas tėvai privalo... 33. Pažymėtina ir tai, kad orientaciniais kriterijais, nustatant priteistino... 34. Kolegija atmeta apelianto argumentus, jog ieškovė neįrodė, kad mergaitėms... 35. Apelianto pateikti įrodymas – antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo... 36. Dėl nuomininko teisių perkėlimo ieškovei. ... 37. Butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso valstybei, jį patikėjimo... 38. Sutinkamai su 6.619 straipsnio 1 dalimi sprendimą suteikti tarnybinę... 39. Kolegija sprendžia, kad ieškovės reikalavimas šioje dalyje yra atmestinas.... 40. Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad byla dalyje dėl... 41. Dėl išdėstyto teismo sprendimas keistinas aukščiau nurodytu būdu, taip... 42. Iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro išlaidos... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.... 44. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 28 d. sprendimą... 45. 2) panaikinti sprendimo dalį dėl įpareigojimo Turto valdymo ir ūkio... 46. 3) priteistą iš A. K. 129,60 Lt žyminį mokestį į valstybės biudžetą... 47. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 48. Priteisti iš E. K. 157,60 Lt žyminio mokesčio ir 200 Lt išlaidų advokato...