Byla 2A-768-112/2010
Dėl priteisto nepilnamečiams vaikams materialinio išlaikymo dydžio pakeitimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Rimvida Zubernienė, kolegijos teisėjai Savinijus Katauskas, Alvydas Žerlauskas, sekretoriaujant M. Pociūtei, dalyvaujant ieškovei R. B. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo R. B. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės R. B. ieškinį atsakovui R. B. dėl priteisto nepilnamečiams vaikams materialinio išlaikymo dydžio pakeitimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl išlaikymo, nustatyto 1999-08-12 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimu, kuriuo iš atsakovo buvo priteistas išlaikymas nepilnamečiams vaikams K. B. , gim. ( - ), ir A. B. , gim. ( - ), po ¼ dalį dydžio visų rūšių uždarbio (pajamų), bet ne mažiau kaip 1 MGL, iki jų pilnametystės, dydžio pakeitimo, padidinant išlaikymą po 300 Lt kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės.

4Atsakovas R. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Kretingos rajono apylinkės teismas 2010-01-13 sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir pakeitė 1999-08-12 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimu iš R. B. priteistą jo nepilnamečių sūnų: ( - ) gimusio K. ir ( - ) gimusio A., išlaikymo dydį, nuo 2009-10-09 priteisiant mokėti po 300 Lt kas mėnesį kiekvienam sūnui ir mokėti iki jų pilnametystės; priteisė iš atsakovo 364 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovės naudai ir 122 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas.

6Atsakovas R. B. apeliaciniu skundu prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 13 d. sprendimą pakeisti: priteisti K. B. , gim. ( - ), ir A. B. , gim. ( - ), materialiniam išlaikymui po 150 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki vaikų pilnametystės. Atsakovas nurodo, jog jam nebuvo žinoma iki Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimo gavimo dienos apie šios bylos iškėlimą ir nagrinėjimą teisme, jog negavo nei ieškinio, nei kitų procesinių dokumentų. Taip pat nurodo, jog su šiuo sprendimu nesutinka, kadangi jis yra nepagrįstas ir neteisingas, nes bylos nagrinėjimo metu teismui buvo nežinomi faktai apie atsakovo sunkią materialinę padėtį ir dėl to labai ribotas galimybes teikti materialinį išlaikymą vaikams.

7Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti atsakovo apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą 2010-01-13 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimą. Ieškovė nurodo, jog atsakovas buvo informuotas apie vykstantį teismo procesą, jog nevykdo pareigos išlaikyti vaikus, ir pateikė duomenis, jog yra susidaręs 13599 Lt įsiskolinimas už išlaikymą. Ieškovė taip pat nurodo, jog esanti bedarbė, o vaikams papildomos išlaidos susidaro dėl jų papildomo mokymosi muzikos mokyklose, atsižvelgiant į jų gabumus.

8Apeliacinis skundas netenkinamas.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylas neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas, tačiau neatsižvelgdamas į skundo ribas teismas patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovui procesiniai dokumentai buvo siunčiami į Vilnių, adresu Pelesos g. 1–3, kuriuo atsakovas nebuvo rastas, taip pat 2007-01-09 deklaruotu gyvenamosios vietos adresu Varnutės g. 11–42, Jonavoje, kuriuo atsakovas neatsiliepė į pranešimą. Ieškovės prašymu, procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu. Atsakovo atsiliepimo į pareikštą ieškinį negauta ir atsakovas teismo posėdžiuose nedalyvavo. Atsižvelgiant į CPK 130 str., šis procesinių dokumentų įteikimo būdas yra laikytinas tinkamu ir atitinkamai atsakovas buvo tinkamai informuotas apie iškeltą bylą, pareigą pateikti teismui turimus įrodymus bei paaiškinimus ir bylos nagrinėjimo laiką.

11Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, nustatė, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino procesinių dokumentų bei pranešimų apie parengiamąjį ir teismo posėdžius įteikimą atsakovui viešo paskelbimo būdu esant tinkamu įteikimu, ir konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

12Pirmosios instancijos teismas priimtą sprendimą padidinti išlaikymą nepilnamečiams vaikams iki 300 Lt kiekvienam grindė tuo, kad būtiniems vaikų poreikiams patenkinti pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas, kurį proporcingai turi teikti abu tėvai. Teismas įvertino, jog ieškovė yra nedirbanti, o duomenų, kad atsakovas negalėtų tinkamai vykdyti pareigą padėti išlaikyti nepilnamečius sūnus, teismas neturėjo.

13Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovas vaikams išlaikymą teikė nereguliariai, tai patvirtina antstolės Redos Vizgaudienės pažyma, jog iki 2009-12-01 yra susidariusi 13 599 Lt išlaikymo skola. Atsakovas darbo biržoje registruotas nuo 2009-12-21, iki to laiko dirbo pagal verslo liudijimą. Ieškovė ieškinio padavimo metu buvo bedarbė, tačiau nuo 2010-07-01 yra dirbanti. Nepilnamečiai vaikai gyvena su ieškove ir yra jos išlaikomi. K. B. mokosi K. Šimkaus konservatorijoje 11 klasėje, gyvena bendrabutyje. A. B. mokosi vidurinėje mokykloje ir Kretingos menų mokykloje. Abiem vaikams reikalingos papildomos lėšos jų muzikiniam išsilavinimui: instrumentų pirkimas, koncertinė veikla ir kt.

14LR CK 3.3 str. 1 d. yra įtvirtintas prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos principas. Teismas, priimdamas sprendimą byloje, kurioje sprendžiami vaikui išlaikyti reikiamos sumos dydžio, išlaikymo formos klausimai, visų pirma turi vertinti byloje nustatytas aplinkybes vaikų teisių ir interesų aspektu, t. y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą, o visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vaikų interesų naudai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas išlaikymą reglamentuojančias materialinės teisės normas, savo jurisprudencijoje yra, be kita ko, konstatavęs, kad išlaikymas turi užtikrinti būtinas sąlygas vaikui augti, vystytis, realizuoti ir tobulinti įgimtus ir įgytus gebėjimus. CK 3.201 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta galimybė teismui peržiūrėti sprendimą dėl išlaikymo priteisimo ir pakeisti priteisto išlaikymo dydį priklausomai nuo pakitusių vaiko poreikių ar iš esmės pasikeitusios tėvų turtinės padėties. Tokia nuostata leidžia teismui kiekvienu konkrečiu atveju išsaugoti protingą vaiko interesų, jo poreikių tenkinimo, tėvų galimybių pusiausvyrą. Teismas spręsdamas klausimą, ar yra pagrindas priteistam išlaikymo dydžiui pakeisti, turi nustatyti ir įvertinti aplinkybes, susijusias su tėvų turtinės padėties esminiu pasikeitimu, ir aplinkybes, susijusias su vaikų poreikių pasikeitimu – padidėjimu.

15Tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad neaišku, kodėl atsakovas, nepateikė jokių duomenų ir nenurodė, kodėl jis, būdamas jauno ir darbingo amžiaus, sveikas ir neturintis jokių turtinių įsipareigojimų asmuo, negali teikti reikiamo išlaikymo savo vaikams ir dėl kokių priežasčių susidarė išlaikymo įsiskolinimas. Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad jis yra bedarbis, nelaikytina svarbia, nes nėra jokių duomenų, kodėl jis negali susirasti darbo, jokių kitų duomenų apie atsakovo sunkią turinę padėtį apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta. Atsakovas pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo neteisėtumą grindė tuo, kad jam nebuvo suteikta galimybė dalyvauti teismo posėdyje, tačiau apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovas taip pat nedalyvavo. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl išlaikymo priteisimo teisėtumui ir pagrįstumui neturėjo įtakos atsakovo nedalyvavimas teismo posėdžiuose. Atkreiptinas dėmesys, kad paduodamas apeliacinį skundą atsakovas nepateikė jokių duomenų, kurie suteiktų pagrindą sumažinti apylinkės teismo sprendime nustatytą išlaikymą. Atsižvelgdama į aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija mano, kad atsakovo argumentai dėl priteisto išlaikymo sumažinimo nepagrįsti.

16Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiam vaikui pakeitimo teisingai taikė ir aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, todėl šios pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o atsakovo apeliacinis skundas netenkinamas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Kretingos apylinkės teismo 2010 m. sausio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai