Byla e2VP-8063-841/2016
Dėl skolos išieškojimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo išieškotojo UAB Šiaulių būstas prašymą išduoti vykdomąjį raštą ir

Nustatė

2teismas 2015-06-17 nutartimi patvirtino UAB Šiaulių būstas ir UAB Letera taikos sutartį. 2016-07-22 teisme gautas išieškotojo prašymas išduoti vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo.

3Teismas UAB Letera išsiuntė UAB Šiaulių būstas prašymo kopiją bei 2016-07-27 nutartimi įpareigojo UAB Letera ir UAB Šiaulių būstas iki paskirtos teismo posėdžio datos raštu pateikti teismui informaciją bei įrodymus apie reikšmingas bylai aplinkybes bei taikos sutarties sąlygų vykdymą. UAB Letera 2016-08-16 teismui pateikė raštą, kuriuo prašė netaikyti priverstinių išieškojimo priemonių, nurodė, kad skolininko direktorius nuo 2016-06-28 buvo nedarbingas.

4Prašymas tenkintinas.

5LR CPK 646 straipsnio 3 dalis numato, kad, jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Šis prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. Kaip matyti iš 2015-06-10 taikos sutarties, šalys susitarė, kad skolininkas sumoka 1600 eurų skolą dalimis po 400 eurų kas mėnesį, pradedant mokėti nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos. Tai reiškia, kad iki 2015 metų rugsėjo mėnesio pabaigos visa skola turėjo būti sumokėta. Tai, kad skolininko direktorius nuo 2016-06-28 iki 2016-07-27 buvo nedarbingas dėl traumos, teismo manymu negalėjo įtakoti pareigos atsiskaityti su kreditoriumi iki 2015 metų rugsėjo mėnesio.

6CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytinas dokumentas, todėl, vienai iš taikos sutarties šalių savo sutartinių prievolių nevykdant geranoriškai, kita šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir pateikti jį vykdyti antstoliui. Teismo nutarties pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas yra pagrindas vykdymo veiksmams atlikti (CPK 586 straipsnis, 587 straipsnio 1punktas), todėl išieškotojo prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkintinas ir išieškotojui išduotinas vykdomasis raštas.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 646 str. 3 d., teismas

Nutarė

8išieškotojo UAB Šiaulių būstas prašymą tenkinti.

9Išduoti UAB Šiaulių būstas vykdomąjį raštą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015-06-17 nutartimi patvirtintos UAB Šiaulių būstas ir UAB Letera taikos sutarties vykdymo, vykdomajame rašte pažymėti, kad negrąžinta skolos dalis yra 400,00 eurų.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai