Byla e2-1278-1023/2017
Dėl skolos, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“ patikslintą ieškinį atsakovui V. K. dėl skolos, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai“ kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo V. K. 1 384,72 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė, kad šalis sieja prievoliniai teisiniai santykiai – 2016 m. balandžio 12 d. sudaryta karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis. Minėta sutartimi ieškovė įsipareigojo už užmokestį tiekti karštą vandenį. Atsakovas pagal mokesčių paskaičiavimo pažymą liko ieškovei skolingas už paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo iki 2017 m. gegužės mėnesio. Atsakovas vengia atsiskaityti su ieškove, nesiima priemonių įsiskolinimui padengti, todėl yra skolingas 1 384,72 Eur.

6Atsakovui adresuoti patikslinto ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalimi laikyti įteiktais praėjus 30 dienų nuo pranešimo jam palikimo dienos (2017 m. rugsėjo 26 d.). Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į patikslintą ieškinį ir, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį bylos procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 513 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

8Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

9Patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes ir patikslinto ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: 2016 m. balandžio 12 d. karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu karšto vandens vartotoju Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 36-39); 2016 m. balandžio 12 d. šalių karšto vandens perdavimo tinklų, pastato karšto vandens įrenginių nuosavybės, priežiūros ir tiekimo-vartojimo ribų nustatymo aktas (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 40-41); 2016 m. balandžio 12 d. šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu šilumos Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 42-45); 2016 m. balandžio 12 d. šalių šilumos perdavimo tinklų, pastato šilumos įrenginių nuosavybės, priežiūros ir tiekimo-vartojimo ribų nustatymo aktas (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 46-47); 2016 m. balandžio 12 d. suderinimo aktas (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 48), kuriame šalys suderino, kad 2016 m. balandžio 1 d. V. K. yra skolingas už šiluminė energiją, karštą vandenį ir vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimą 731,53 Eur; mokesčių paskaičiavimo pažyma (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 49-52). Atlikus byloje formalų esančių įrodymų vertinimą, atsakovui nepateikus duomenų apie ieškovės prašomą priteisti skolos sumokėjimą, darytina išvada, kad yra pagrindas patikslintą ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis), be to, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnis, 2016 m. balandžio 12 d. karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties su buitiniu karšto vandens vartotoju 6.1 punktas, 2016 m. balandžio 12 d. šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu šilumos 6.1 punktas). Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad patikslintas ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovo ieškovei priteistina 1 384,72 Eur skolos.

10Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši patikslinto ieškinio dalis.

11Visiškai patenkinus ieškinį ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

12Valstybė šioje byloje patyrė 2,78 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

14Patikslintą ieškinį patenkinti.

15Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, naudai 1 384,72 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus 72 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. rugsėjo 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 31,00 Eur (trisdešimt vieną eurą 00 ct) žyminio mokesčio, 320,65 Eur (tris šimtus dvidešimt eurų 65 ct) išlaidas už teisines paslaugas.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Prienų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai