Byla 2A-332-56/2008

3Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko

4Petro Jaržemskio, kolegijos teisėjų

5Rasos Gudžiūnienės,

6Danutės Kutrienės, sekretoriaujant

7Violetai Kamašinienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimo, kuriuo atmestas J. L. ieškinys dėl pažeistų teisių gynimo.

8Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

10I.Ginčo esmė

11Ieškovė J. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė: apginti jos pažeistas teises ir įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją sudaryti su ja valstybinės žemės sklypo, esančio prie ieškovei nuosavybės teise priklausančio sklypo ( - ) (unikalus Nr. ( - )), pirkimo-pardavimo sutartį.

12Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad pagal papildomų žemės sklypų išpirkimą reglamentuojančias teisės normas (1999-06-02 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 692 2.3 ir 2.15 p.), būtina sąlyga procedūrai, susijusiai su ieškovės reikalavimu, pradėti yra savivaldybės sutikimas. Taigi, kol nėra savivaldybės sutikimo, apskrities viršininkas neturi pareigos svarstyti klausimo dėl papildomo žemės sklypo pardavimo.

13Ieškovė pateikė patikslintą ieškinį ir papildomai atsakovu patraukė Vilniaus rajono savivaldybės administraciją. Patikslintu ieškiniu prašė: apginti jos pažeistas teises ir įpareigoti atsakovą Vilniaus rajono savivaldybės administraciją suformuoti 2233 kv.m ploto žemės sklypą, žemės sklypo plane, parengtame personalinės V. Rastinio firmos, pažymėtą linijomis ir skaičiais 1,2,3,4,5,17,16,15,6,7 prie ieškovei nuosavybės teise priklausančio sklypo, esančio ( - )(unikalus Nr. ( - )); įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją sudaryti su ja šio valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį.

14Ieškovė nurodė, kad ji 1996 metais pateikė prašymą Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl žemės sklypo įsigijimo nuosavybėn, t.y. papildomo žemės sklypo pirkimo prie jai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - )k., Vilniaus rajone. Prašymo padavimo metu žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn tvarką reglamentavo 1995-07-17 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 987. Šiuo nutarimu patvirtintų Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos ne aukciono tvarka taisyklių 2 punktas buvo nustatęs, kad asmuo, turintis teisę pirkti jo naudojamą žemės sklypą ir norintis tai padaryti, apskrities valdytojo administracijos žemės ūkio departamento rajono žemės ūkio valdybos arba miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnybai turi pateikti: prašymą pirkti žemės sklypą, kuriame turi būti nurodyta pageidaujama atsiskaitymo už įsigyjamą sklypą forma (iš karto ar išsimokėtinai) ir priklausančios lengvatos: dokumentą, kurio pagrindu asmuo naudojasi žemės sklypu; sklypo brėžinį, parengtą pagal Valstybinės žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos reikalavimus, o perkant privačių namų valdos žemės sklypą - techninės apskaitos bylos plano kopiją, suderintą mero (valdybos). Tai, kad administracinė procedūra buvo pradėta ir dokumentai buvo teikiami žemės sklypų įsigijimą tvarkančioms institucijoms, patvirtina: 1996-09-19 VĮ Respublikinio inventorizavimo projektavimo ir paslaugų biuro Vilniaus filialo pažymėjimas Nr. 2031, adresuotas Vilniaus apskrities valdytojo administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos ir geodezijos tarnybai; 1996-08-14 Žemės sklypo planas M 1:1000, suderintas su Vilniaus apskrities valdytojo administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos ir Vilniaus rajono savivaldybės specialistais. Iki šio laiko administracinė procedūra neužbaigta ir nėra žinoma dėl kokių priežasčių, nes įstaigos ieškovei nepateikia atsakymo (medžiagos). Ieškovė papildoma žemės sklypo dalimi naudojosi nuo 1996 metų, o naudojimo teisėtumas nekėlė abejonių, nes jis buvo patvirtintas 1996-08-14 Žemės sklypo plane M 1:1000, suderintame su Vilniaus apskrities valdytojo administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos ir Vilniaus rajono savivaldybės specialistais.

15Atsakovas Vilniaus r. savivaldybės administracija atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad jis nepagrįstas. Ieškovė 1993-12-20 ( - )k., Vilniaus r., įsigijo 2500 kv.m. žemės sklypą. Tik 2006-02-09 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus r. žemėtvarkos skyrius gavo prašymą leisti J. L. papildomai išpirkti žemės sklypą, kuris ribojasi su jos namų valdos žemės sklypu. Tokio turinio prašymą 2007-06-01 gavo Vilniaus r. savivaldybės administracija. Ieškovei buvo duotas atsakymas, jog Vilniaus r. savivaldybė negali tenkinti ieškovės prašymo, nes tai nenumato Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai. Kadangi šis sklypas nėra svarbi savivaldybei teritorija, dėl kurios būtų vykdoma projekto rengimo viešo pirkimo procedūra, atsakovas negali parengti nurodyto žemės sklypo detaliojo plano. 1999-06-02 LR Vyriausybės nutarime Nr.692 nurodyta, kad nauji žemės sklypai parduodami ar išnuomojami aukcione, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus (2.3 p.). Šio nutarimo 2.15 p. reglamentuoja, kad tais atvejais kai pagal patvirtintąjį teritorijos detalųjį planą joje nenumatyta (negalima) suformuoti naujų žemės sklypų, taip pat tarp privačių asmenų ar išnuomotų valstybės žemės sklypų ir kelių (gatvių) , kurie neviršija 0,04 ha, teritorijose, kuriose pagal teritorijų planavimo dokumentus numatyta gyvenamųjų namų statyba, savivaldybių taryboms pritarus apskrities viršininko sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu. Tačiau nurodomas žemės sklypas yra didelis 0,2233 ha ploto ir gali būti parduotas tik aukcione.

16II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

17Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas.

18Teismas pažymėjo, kad ieškovė pageidauja įsigyti žemės sklypą, esantį šalia jos sklypo, ir procedūrą pradėjo dar 1996 metais. Tačiau iš byloje esančių įrodymų negalima nustatyti ar tikrai ieškovė kreipėsi jos ieškininiame pareiškime nurodytu laiku. Kadangi pareiškėja negalėjo įrodyti, jog tuo metu pradėjo administracinę procedūrą, jos prašymus teismas nagrinėjo vadovaudamasis 1999-06-02 LR Vyriausybės nutarimu Nr.692, kuriame nurodyta, kad nauji žemės sklypai parduodami ar išnuomojami aukcione, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus (2.3.p.). Šio nutarimo 2.15 p. reglamentuoja, kad tais atvejais kai pagal patvirtintąjį teritorijos detalųjį planą joje nenumatyta (negalima) suformuoti naujų žemės sklypų, taip pat tarp privačių asmenų ar išnuomotų valstybės žemės sklypų ir kelių (gatvių), kurie neviršija 0,04 ha, teritorijose, kuriose pagal teritorijų planavimo dokumentus numatyta gyvenamųjų namų statyba, savivaldybių taryboms pritarus apskrities viršininko sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu. Kadangi ieškovės norimo įsigyti valstybinės žemės sklypo matmenys yra dideli 0.2233 ha (b.l. 51), todėl norint jame suformuoti sklypą būtina skelbti viešą konkursą dėl projektavimo paslaugos suteikimo. Vilniaus apskrities viršininko administracija patvirtino, jog vienintelis pateiktas dokumentas, nuo kurio padavimo gali būti pradėta žemės sklypo įsigijimo procedūra, yra 2006-02-09 prašymas leisti išsipirkti sklypą. Tačiau be Vilniaus r. savivaldybės tarybos pritarimo Vilniaus apskrities viršininko administracija negalinti spręsti šio klausimo.

19Dėl išvardintų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad procedūra pasibaigė, nes ieškovei buvo atsakyta neigiamai (b.l. 51,57). Be to, ji buvo nubausta administracine tvarka dėl neteisėto žemės užėmimo (b.l.63,64). Ieškovės teiginiai, kad ji kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administraciją dar 1996 m. paneigti ir tuo, kad žemės sklypo plano originalas buvo pas pačią ieškovę, todėl negalėjo būti pateiktas atsakovui ( b.l.79 ). Teismas atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad pareiškėja neturi jokių teisių į valstybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą 2233kv.m., esantį prie jai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, atsakymai jai yra duoti, todėl jos teisės nėra pažeistos.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

21Ieškovė J. L. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

22Nurodė, kad vienoje iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių („Teismų praktika“ Nr. 16 2001 m.) yra nurodyta, kad teisės normos, naikinančios ankstesniąją, įsigaliojimas reiškia, kad panaikinta norma nebeveikia ateičiai, bet tai nereiškia, kad išnyksta civilinės teisės ir pareigos, įgytos ankstesnės normos pagrindu ir joje nustatytomis sąlygomis. Teismai privalo šias teises pripažinti ir ginti nuo pažeidimų, teisių atsiradimo metu galiojusių teisės normų pagrindu ir t.t.

23Teisiniai santykiai tarp ieškovės ir atsakovų susiklostė 1996-1997 m., atsakovai grindė savo nesutikimą dabartiniu metu galiojančiomis teisės normomis. Byloje taip ir nebuvo nustatytos priežastys, dėl kurių atsakovai laiku neatliko jiems įstatymais priskirtų veiksmų. Taigi, byla nebuvo išnagrinėta visapusiškai ir objektyviai.

24Atsakovas Vilniaus apskrities Viršininko administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo sprendimą palikti nepakeistą.

25Nurodė, kad teismas tinkamai ir visapusiškai išnagrinėjo šią civilinę bylą, tinkamai pritaikė teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius, ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

27Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

28Apeliacinis skundas netenkintinas.

29Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus, atsiliepimų į apeliacinį skundą motyvus, konstatuoja, jog sutinka su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimo motyvais, kuriais atmestas ieškovės J. L. ieškinys ir teismo sprendimo motyvų nebekartoja.

30Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantės teiginys, jog ji teisę nusipirkti žemės sklypą ne aukciono būdu yra įgijusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-07-17 nutarimo Nr.987 „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos“ pagrindu, nes ji naudojosi ginčo sklypu, yra teisiškai nepagrįstas.

31Tam, kad asmuo nurodyto teisės akto pagrindu įgytų teisę prašyti valstybinės žemės nuomos arba pardavimo, privalėjo nustatyta tvarka įgyti šią teisę. Savavališkas žemės užėmimas ir naudojimas tokių teisių nesukūrė. Bylos medžiaga įrodo, kad ieškovė 2233 kv.m. žemės sklypu naudojosi be teisinio pagrindo, todėl jos teiginys, jog ji pradėjo žemės sklypo privatizacijos procedūrą 1996 m., neatitinka tikrovės.

32Ieškovės reikalavimas neatitinka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.692 sąlygų, nes ginčo žemės sklypo plotas sudaro 2233 kv.m., o tai atitinka įstatymu nustatytą 0,2 ha žemės sklypo dydžio normą Vilniaus mieste.

33Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pozicija, jog trūkstant grąžintinos žemės savininkams, kuriems nuosavybė į žemę atkuriama įstatymo pagrindu, parduoti ieškovės 2233 kv.m. žemės sklypą būtų neteisinga ir nesąžininga kitų piliečių atžvilgiu, nes ieškovė nuosavybės teise valdo namų valdą, kurią sudaro 2500 kv.m. žemės.

34Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo sprendimas atitinka faktines bylos aplinkybes, yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str., 265 str. 1 d.), todėl ieškovės apeliacinis skundas atmestinas.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

36Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą, o J. L. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
3. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 4. Petro Jaržemskio, kolegijos teisėjų... 5. Rasos Gudžiūnienės,... 6. Danutės Kutrienės, sekretoriaujant... 7. Violetai Kamašinienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo... 8. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 10. I.Ginčo esmė... 11. Ieškovė J. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė: apginti jos... 12. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 13. Ieškovė pateikė patikslintą ieškinį ir papildomai atsakovu patraukė... 14. Ieškovė nurodė, kad ji 1996 metais pateikė prašymą Vilniaus apskrities... 15. Atsakovas Vilniaus r. savivaldybės administracija atsiliepime į patikslintą... 16. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 17. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinys... 18. Teismas pažymėjo, kad ieškovė pageidauja įsigyti žemės sklypą, esantį... 19. Dėl išvardintų aplinkybių teismas padarė išvadą, kad procedūra... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 21. Ieškovė J. L. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir perduoti... 22. Nurodė, kad vienoje iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių („Teismų... 23. Teisiniai santykiai tarp ieškovės ir atsakovų susiklostė 1996-1997 m.,... 24. Atsakovas Vilniaus apskrities Viršininko administracija atsiliepimu į... 25. Nurodė, kad teismas tinkamai ir visapusiškai išnagrinėjo šią civilinę... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 28. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 29. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, apeliacinio... 30. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantės teiginys, jog ji teisę nusipirkti... 31. Tam, kad asmuo nurodyto teisės akto pagrindu įgytų teisę prašyti... 32. Ieškovės reikalavimas neatitinka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 33. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės... 34. Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 36. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti...