Byla e2-34246-862/2019
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui ūkininkui R. A

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Baltic Agro“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui ūkininkui R. A..

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 3387,98 EUR dydžio skolą, 226,59 EUR dydžio delspinigius, 8 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad šalys 2018-11-29 sudarė prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti ir perduoti atsakovui sutartyje nurodytas prekes ir atlikti užsakytas paslaugas, o atsakovas įsipareigojo šias prekes ir paslaugas priimti ir už jas atsiskaityti sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Ieškovė pardavė atsakovui prekes, suteikė paslaugas ir išrašė jam PVM sąskaitas-faktūras, kurias pateikė apmokėjimui. Atsakovas PVM sąskaitose-faktūrose nurodytų sumų ieškovei nesumokėjo, jokių pretenzijų dėl parduotų prekių, suteiktų paslaugų nepareiškė.

4Ieškinys tenkintinas visiškai

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais.

6Teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį bei reikalavimus pagrindžiančių rašytinių įrodymų visetą, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka, ieškinį tenkinti, priimti preliminarų sprendimą (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

7Vadovaujantis byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2018-11-29 sudarė prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti ir perduoti atsakovui sutartyje nurodytas prekes ir atlikti užsakytas paslaugas, o atsakovas įsipareigojo šias prekes ir paslaugas priimti ir už jas atsiskaityti sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Ieškovė už atsakovui parduotas ir perduotas prekes, suteiktas paslaugas laikotarpiu 2019-02-27 – 2019-09-12 išrašė PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovas jai išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų pilnai neapmokėjo, todėl liko skolingas 3387,98 EUR dydžio sumą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas iki ieškinio pateikimo teismui dienos būtų atsiskaitęs su ieškove (CPK 178 straipsnis).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Kadangi atsakovas pažeidė sutartinę prievolę ir tinkamai neatsiskaitė su ieškove, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 3387,98 EUR dydžio skolą tenkintinas (CK 6.305 straipsnis, CK 6.344 straipsnis).

9Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Nagrinėjamu atveju, sutarties 4.2. punkte šalys susitarė, kad atsakovui neatsiskaičius su ieškove sutartyje nurodytais terminais ir tvarka, jis sumoka ieškovei 0,08 procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo visos neapmokėtos sumos. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 226,59 EUR dydžio delspinigius atitinka šalių sudarytą sutartį, todėl yra tenkintinas.

10CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tenkinus ieškinio reikalavimą dėl skolos (piniginių lėšų) priteisimo, tenkinamas ir ieškinio reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (3614,57 EUR), skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-09-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalis).

11Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 41 EUR dydžio žyminis mokestis ir 140,17 EUR dydžio išlaidos už suteiktas teisines paslaugas, iš viso 181,17 EUR (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 – 428 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo ūkininko R. A., asmens kodas ( - ) 3387,98 EUR (trijų tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų 98 centų) dydžio skolą, 226,59 EUR (dviejų šimtų dvidešimt šešių eurų 59 centų) dydžio delspinigius, 8 (aštuonių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (3614,57 EUR), nuo bylos iškėlimo teisme (2019-09-27) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 181,17 EUR (vieno šimto aštuoniasdešimt vieno euro 17 centų) dydžio bylinėjimosi išlaidas, ieškovės UAB „Baltic Agro“, juridinio asmens kodas 111547089, naudai.

15Atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo patvirtintos kopijos įteikimo privalo įvykdyti preliminarų sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo, kurie turi atitikti CPK 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei bendruosius reikalavimus, nustatytus procesinių dokumentų turiniui, formai, ir turi būti pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

16Išaiškinti atsakovui, kad jei per 20 dienų nuo sprendimo patvirtintos kopijos įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Sprendimo patvirtintą kopiją su ieškinio bei jo priedų kopijomis išsiųsti atsakovui.

18Sprendimui įsiteisėjus, sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei.

19Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai