Byla 2-579-666/2011

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,

2sekretoriaujant Redai Songailienei,

3dalyvaujant pareiškėjai J. L. ir jos atstovei advokatei Domicėlei Baltrušaitienei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. L. pareiškimą su suinteresuotu asmeniu Klaipėdos apskrities Valstybine mokesčių inspekcija dėl praleisto termino atnaujinimo,

Nustatė

5Pareiškėja ir jos atstovė paaiškino, kad J. L. mama D. L. mirė 2006, o tėvas K. L. mirė 2010. Po mamos D. L. mirties jos vardu liko registruotas nekilnojamas turtas: 3/10 pastato ir 3/10 kitų statinių, esantys V Kretingoje. Po D. L. mirties niekas į notarą nesikreipė ir paveldėjimo byla neužvesta. Po tėvų mirties įstatyminiais įpėdiniais liko pareiškėja ir jos nepilnametis broils K. L.. Kitų pretendentų į paveldimą turtą nėra. Ji laiku kreipėsi į notarą dėl tėvo turto dalies paveldėjimo. 2011-01-12 teismo nutartimi nepilnamečiui K. L. nustatyta globa, brolio globėja ir turto administratore paskirta pareiškėja. Ji laiku nesikreipė dėl tėvo turto paveldėjimo nepilnamečio brolio vardu, nes neturėjo lėšų bei vyko teismo procesai, todėl terminą palikimui priimti paleido 1 mėnesiu. Kadangi pareiškėja negali kitaip gauti paveldėjimo teisės liudijo, teismo prašo atnaujinti J. L. terminą palikimui priimti nepilnamečio K. L. vardu į 2010-09-26 mirusio tėvo K. L. palikimą.

6Suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, tačiau pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad neprieštarauja, kad teismas atnaujintu pareiškėjai terminą bei prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

7Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas.

8Nustatyta, kad D. L. mirė 2006, o K. L. mirė 2010 (b.l. 7). Iš gimimo liudijimų kopijų matyti, kad pareiškėja ir K. L. yra D ir K. L. vaikai ( b.l. 5-6). Iš sutuoktuvių akto įrašo Nr. 290 nustatyta, kad D. L. ir K. L. susituokė 1977 ( b.l. 8). 2011-01-12 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi nepilnamečiui K. L. nustatyta globa, o jo globėja ir turto administratore paskirta pareiškėja J. L. ( b.l.9). Iš 2011-01-13 nekilnojamo turto registro duomenų banko išrašo matyti, kad D. L. vardu registruotas nekilnojamas turtas ( b.l. 11-13). Iš Kretingos rajono I-ojo notaro biuro 2011-01-06 pažymų matyti, kad po D. L. mirties 2006, per įstatymo nustatytą terminą į Kretingos rajono I-ąjį notarų biurą niekas nesikreipė ir paveldėjimo byla neužvesta (b.l. 21), o po K. L., a.k. ( - ) mirties 2010, Kretingos rajono I-ajame notarų biure užvesta paveldėjimo byla pagal dukros J. L. pareiškimą ( b.l. 15). K. L. ir D. L. iki mirties gyveno V Kretingoje ( b.l. 16-17). 2011-02-25 sprendimu J. L. teikiama antrinė teisinė pagalba, 100 procentų atleidžiant nuo žyminio mokesčio ( b.l. 18-19).

9Sutinkamai su CK 5.50 str., 5.57 str., teismas mano, kad pareiškėja terminą praleido dėl svarbių priežasčių, nes neturėjo lėšų advokato pagalbai apmokėti bei vyko teismo procesai dėl nepilnamečio brolio globos, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo. Be to, terminas praleistas tik vieną mėnesį. Todėl prašymas atnaujinti terminą palikimui priimti, tenkintinas.

10Vadovaujantis BPK 290 str., 291 str., 578 str. teismas,

Nutarė

11A. J. L., a.k. ( - ) triems (3) mėnesiams įstatymu nustatytą praleistą terminą palikimui priimti nepilnamečio K. L., a.k. ( - ) vardu, 2010 mirusio tėvo K. L., a.k. ( - ) palikimą.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai