Byla Ik-2210-473/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė),

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui Audriui Lukoševičiui, atsakovo atstovei Jurgitai Miliauskaitei, trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „JTI Marketing and Sales“ atstovei advokatei Rūtai Pumputienei, uždarosios akcinės bendrovės „PHILIP MORRIS BALTIC“ atstovei advokatei Linai Darulienei ir advokatui Vytautui Mizarui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „LUKOIL BALTIJA“, trečiųjų suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „PHILIP MORRIS BALTIC“ bei uždarosios akcinės bendrovės „JTI Marketing and Sales“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „LUKOIL BALTIJA“ skundą atsakovui Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (teisių perėmėjas – Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamentas), trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant UAB „JTI Marketing and Sales“, UAB „Philip Morris Baltic“, dėl nutarimo panaikinimo,

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas UAB „LUKOIL BALTIJA“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos (toliau – ir VTAKT, Tarnyba) 2010 m. balandžio 1 d. nutarimą Nr. 3K10/44, kuriuo UAB „LUKOIL BALTIJA“, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 9 ir 10 dalimis, paskirta 5000 Lt bauda už Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimus.

8Pareiškėjas skunde (t. I, b. l. 1-14) nurodė, kad jis nėra tinkamas subjektas Tabako kontrolės įstatymo numatytai atsakomybei už neteisėtą tabako reklamos skleidimą atsirasti, nes ne jo iniciatyva buvo užsakoma, gaminama ir laikoma lentelė, kurioje priklijuoti du pakeliai cigarečių bei stovelis, į kurį įmontuotas laikiklis ir įdėtas pakelis cigarečių, jam priklausančioje degalinės parduotuvėje. Pareiškėjas jų neužsakė, negamino ir parduotuvėje patalpino juos ne savo iniciatyva bei nuosavybės teisės į juos neturi. Jam nebuvo žinoma, kad pateikta lentelė ir stovelis gali pažeisti Tabako kontrolės įstatymą. Lentelė ir stovelis nuosavybės teise priklauso tabako gaminių tiekėjams ir ši įranga pagal tarp pareiškėjo ir tabako gaminių tiekėjų sudarytas sutartis buvo patalpinta pareiškėjui priklausančioje degalinės parduotuvėje. Nutarime neatsižvelgta į aplinkybę, kad pareiškėjas savo aktyviais veiksmais neprisidėjo prie tariamai draudžiamos tabako gaminių reklamos skleidimo, taigi yra visiškai nesusijęs su tariamai tabako reklamos draudimą pažeidžiančia lentele ir stoveliu.

9Nesant jokių specialių Tabako kontrolės įstatymo nuostatų, vertinant Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio pažeidimus, privalo būti remiamasi Reklamos įstatymo įtvirtinamomis bendrosiomis teisės normomis, preziumuojančiomis reklamos davėjo (šiuo atveju tabako gaminių tiekėjo) atsakomybę už visus (įskaitant ir draudžiamos tabako) reklamos pažeidimus. Nutarime atsakovas klaidingai aiškina Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 17 straipsnio 3 dalies tarpusavio santykį ir tokiu būdu neleistinai susiaurina Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytos išimties iš bendrojo tabako reklamos draudimo apimtį. Lentelėje nurodoma informacija apie tabako gaminį „Winston“ patenka į Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto apimtį, kuriame nurodoma, kad draudžiama tabako reklama nelaikoma Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje numatyta informacija, kai ji skleidžiama prekybos tabako gaminiais vietose, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui. Juridinės technikos tikslais numatytos nuorodos į Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies buvimas Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas nesusiaurina pastarajame punkte įtvirtintos išimties, todėl Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies duomenys gali būti pateikiami prekybos tabako gaminiais vietose apskritai, o ne tik ant įrangos tabako gaminiams išdėstyti. Vadovaujantis teisės principu, kad privatiems subjektams yra leidžiama, tai kas nėra uždrausta, nesant teisės aktuose nustatyto aiškaus draudimo, Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas ir 3 dalis negali būti aiškinamos, kaip draudžiančios nurodyti prekybos tabako gaminiais vietose tabako gaminių pavadinimus, kurie sutampa su prekių ženklais. Lentelė pagal savo pobūdį ir paskirtį gali būti laikoma įranga tabako gaminimas išdėstyti Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies prasme. Tabako kontrolės įstatymas nenustato jokių reikalavimų tabako gaminių išdėstymui, todėl tabako gaminiai gali būti išdėstyti prekybos įmonės nuožiūra.

10Pareiškėjas paaiškino, kad stovelis atitinka visus pareiškėjo ir UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ sudarytoje marketingo paslaugų sutartyje nustatytus stendo požymius. Stovelis negali būti laikomas „komunikacine medžiaga“, nes pagal Sutartį komunikacine medžiaga laikoma vaizdinė medžiaga, talpiname pačiame stende. Sutartis aiškiai įvardina, kad tokia komunikacine medžiaga gali būti laikomi patys tabako gaminiai. Lentelės spalvinė gama nėra informacija, skatinanti įsigyti ar vartoti tabako gaminius, todėl negali būti laikoma tabako gaminių reklama. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalis draudžia pateikti tik tabako gaminių ar jų pakuočių imitacijas ir atvaizdus prekybos tabako gaminiais vietoje, tačiau nenumato jokio draudimo eksponuoti pačius tabako gaminius, nepriklausomai nuo to, kad jie taip pat yra žymimi tabako prekių ženklais, taigi Stovelio naudojimas ir cigarečių „Marlboro Gold Original“ bei „Marlboro Gold Touch“ išdėstymas prie stovelio pažeidžia Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalis. Atsakovo iki šiol formuota praktika taikant Tabako kontrolės įstatymą leidžia teigti, kad tabako gaminių išdėstymo būdas ir įrangos tabako gaminių išdėstymui naudojimas nėra tabako gaminių reklama.

11Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba su skundu nesutiko ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą.

12Atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 56-61) nurodė, kad minėta reklaminė lentelė nepritaikyta tabako gaminiams išdėstyti ir nėra įranga, skirta tabako gaminiams išdėstyti. Todėl informacija – žodis „Parduodame“, dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekiai, cigarečių pakelio kaina bei prekės ženklas „Winston“ pateikti lentelėje, yra neteisėta tabako gaminių reklama. Reklaminės lentelės informacija buvo pateikta ne kartu su išdėstytais tabako gaminiais – lentelė pakabinta prie lubų, virš prekystalio, įranga su išdėstytais tabako gaminiais pastatyta už prekystalio, prie sienos. Be to, reklaminėje lentelėje pateikta Tabako kontrolės įstatyme nenumatyta vaizdinė informacija – žodinis prekės ženklas „Winston“ (registruotas LR prekių ženklų duomenų bazėje 1994 m. vasario 8 d., registracijos Nr. ( - ), 34 klasėje – tabako gaminiai, įskaitant papirosus) ir grafinis prekės ženklas „Winston Fresh Mentol“ (registruotas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos 2008 m. balandžio 29 d., registracijos Nr. ( - ), 34 klasėje – cigaretės) gaivios žalios spalvos fone. Toks spalvos pasirinkimas sukelia teigiamus pojūčius ir skatina įsigyti būtent gaivaus mėtų skonio „Winston Fresh Menthol“ cigaretes. Reklaminiame stovelyje taip pat pateikta Tabako kontrolės įstatyme nenumatyta vaizdinė informacija – grafinis prekės ženklas „Marlboro Gold Touch“ (registruotas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos 2008 m. spalio 31 d., registracijos Nr. 983807) cigarečių pakelio dizaino elementus – spalvas, linijas, formas – atkartojančiuose rėmuose. Pasirinktos apipavidalinimo spalvos – juoda ir auksinė – nurodo būtent į konkrečius gaminius – „Marlboro Gold Touch“ ir „Marlboro Gold Original“ cigaretes. Moksliškai įrodyta, jog atitinkamos spalvos, spalvinės asociacijos veikia žmogaus sąmonę, pasąmoningai įtakoja vienokius ar kitokius veiksmus. Atsižvelgiant į tai, kad tabako gaminių gamintojui, tabako gaminių platintojui, tabako gaminių pardavėjui ir kitiems komercinę naudą iš to gaunantiems ūkio subjektams paranku didinti tabako gaminių pardavimus, o tabako reklama yra draudžiama, todėl pateikiama medžiaga su spalvine gama, kuri pripažintina tabako gaminių reklama, skatinanti būtent atitinkamų cigarečių pardavimus. Byloje nėra ginčo, kad speciali įranga visam tabako gaminių asortimentui išdėstyti yra už prekystalio, prie sienos. Norint įsigyti tabako gaminius, jie parduodami iš už pardavėjos nugaros esančios tabako gaminiams išdėstyti pritaikytos įrangos, o ne ardoma reklaminė medžiaga. Lentelė su cigarečių „Winston Fresh Menthol“ reklama buvo pakabinta prie lubų, virš prekystalio, tabako gaminiai ant jos yra užklijuoti, o ne išdėstyti kaip tai daroma prekybinėje įrangoje. Cigarečių „Marlboro Gold Touch“ ir „Marlboro Gold Original“ pakeliai yra neišdėstyti, o tiesiog įrėminti kaip paveikslas, reprodukcija. Ginčijamu atveju reklaminės lentelės ir stovelio negalima laikyti įranga tabako gaminiams išdėstyti, nes jie neatitinka tabako gaminiams išdėstyti skirtos įrangos paskirties. Papildomos produktų eksponavimo priemonės nėra tabako gaminiams išdėstyti skirta įranga, iš kurios parduodami tabako gaminiai. Šių priemonių misija – populiarinti pareiškėjos parduodamas prekes tarp vartotojų, vystyti tabako gaminių prekybos segmentą, atlikti reklaminę funkciją, todėl pažeidžia Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą tabako reklamos draudimą.

13Atsakovas nurodė, kad bet kokiu atveju ne vietoje pateikta informacija, neatitinkanti Tabako kontrolės įstatymo reikalavimų apie tabako gaminius, yra draudžiama. Atsakovas pabrėžė, kad nagrinėjamu atveju yra aktuali Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika tabako reklamos bylose (2005 m. gegužės 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-502/05, 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-1018/2005, 2009 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-433/2009). Tabako kontrolės įstatyme vartojamos sąvokos ir teisės normų turinys turi būti aiškinamas atsižvelgiant į įstatymo tikslą - mažinti bendrąjį tabako gaminių suvartojimą (TKĮ 1 str. 2 d.).

14Nurodė, kad pateiktos priemonės, informacija, įskaitant spalvinę ir grafinę informaciją, atlieka svarbiausią reklamos paskirtį – formuoja palankų gaminių įvaizdį ir tiesiogiai bei netiesiogiai skatina juos vartoti. Tokie pareiškėjo veiksmai padeda jam sužadinti ir išlaikyti visuomenės poreikius. Pareiškėjo pateiktos priemonės ir informacija pažeidžia Tabako kontrolės įstatymo nuostatas, tabako kontrolės politikos principus, todėl tokie veiksmai negali būti toleruotini ir pareiškėja atleidžiama nuo administracinės atsakomybės. Pareiškėjui buvo taikoma ekonominė sankcija ne už Tabako kontrolės įstatymo 18 straipsnyje nurodytus tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo ir rėmimo veiksmus, bet už Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintą tabako gaminių reklamos draudimo pažeidimą. Reklamos draudimo pažeidimas gali būti padarytas ne tik aktyviais reklamuotojo veiksmais, bet ir naudojant sukurtus vaizdinius ir kitas priemones, kurie skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337).

15Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „JTI Marketing and Sales“ su pareiškėjos skundu sutiko.

16Atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 49-50) paaiškino, kad pareiškėjui priklausančioje degalinės parduotuvėje, adresu ( - ), Kaune, virš prekystalio pakabinta lentelė, kurios centre priklijuoti 2 cigarečių „Winston Fresh Mentol“ pakeliai bei įrangos, kurioje išdėstyti tabako gaminiai, viršuje pritvirtintą stovelį, į kurį įmontuotas laikiklis ir įdėtas pakelis cigarečių „Marlboro Gold Touch“ buvo patalpinti sutarčių su UAB „JTI Marketing and Sales“ ir UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ pagrindu. Pareiškėjas savo iniciatyva jų nei užsakė, nei gamino, nei patalpino. Pareiškėjas taip pat neturi nuosavybės teisių į šiuos objektus. Dėl šio nustatyto fakto, atsakovas yra pritaikęs sankciją trečiajam asmeniui. Nurodė, kad Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalis nedraudžia prekybos tabako gaminiais vietoje naudoti tabako gaminių prekių ženklus, taip pat nenustato jokių reikalavimų ir tabako gaminių išdėstymui, įskaitant reikalavimų naudoti vienspalvę/nespalvotą įrangą, nenumato jokio draudimo eksponuoti pačius tabako gaminius, nepriklausomai nuo to, kad jie taip pat yra žymimi tabako prekių ženklais. Šių reikalavimų ir draudimų nesant, pareiškėjas negali būti laikomas pažeidusiu teisės aktą, nes jo taikymo apimtis nėra aiški. Normos, už kurių pažeidimą asmenims gali būti taikoma atsakomybė, turi būti tikslios, aiškios ir suprantamos nedviprasmiškai. Priešingu atveju būtų pažeidžiamas Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas, nes subjektai, kuriems ši norma skirta, nesuprastų kokį ir kaip reikalavimą reikia vykdyti.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ pareiškėjo skundą palaikė.

18Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 133-139) nurodė, kad 2010 m. balandžio 29 d. atsakovo nutarimu Nr. 3K10/59 to paties stovelio naudojimą ir tabako gaminių išdėstymą aplink stovelį įvertino kaip neteisėtus UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ veiksmus, pažeidžiančius tas pačias Tabako kontrolės įstatymo normas. Dėl šio nutarimo 2010 m. birželio 3 d. paduotas skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Nurodė, kad atsakovas neleistinai plečiamai aiškina Tabako kontrolės įstatyme (toliau – Įstatyme) įtvirtintą reklamos draudimą. Nesant Įstatyme aiškiai nustatytų draudimų ar apribojimų, pareiškėjos veiksmai negalėjo būti pripažinti įstatymo pažeidimu. Įstatymas ne tik nedraudžia, bet jo 17 straipsnio 3 dalyje aiškiai nustatyta teisė prekybos tabako gaminiais vietose naudoti įrangą, skirtą tabako gaminiams išdėstyti, nenumatyta jokių apribojimų įrangos spalvai, dydžiui ar formai, o 17 straipsnio 5 dalis numato teisę išdėstyti tabako gaminius įrangoje prekybos vietose. Kadangi Nutarimas iš esmės keičia Įstatymo taikymo praktiką, todėl pažeidžia teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principus. Įstatymas aiškiai numato, kad prekybos vietoje galima naudoti įrangą, skirtą tabako gaminių išdėstymui bei joje, vartotojams matomoje vietoje, išdėstyti tabako gaminius, taigi įstatymų leidėjas tabako gaminių išdėstymo (eksponavimo) nelaiko draudžiama tabako gaminių reklama, bet, priešingai, aiškiai leidžia tai daryti. Teisės aktui express verbis nustačius teisę naudoti specialią įrangą tabako gaminiams išdėstyti, tačiau nenustatant reikalavimų tokiai įrangai, atsakovas neturi teisės kelti tokiai įrangai papildomų reikalavimų ir vertinti tokios įrangos naudojimą kaip tabako gaminių reklamą. Įstatymo 15 straipsnis pateikia baigtinį draudimų prekybos tabako gaminiais sąrašą, kuriame nėra numatyta jokių draudimų tabako gaminių išdėstymui prekybos vietoje, taigi VTAKT neturi teisės kelti papildomų reikalavimų tabako gaminių išdėstymo įrangoje tvarkai. Remiantis lingvistine reklamos sąvokos analize ir teismų praktika, reklama yra suprantama kaip tam tikros informacijos – žinių – paskelbimas. Taigi informacijos – tam tikrų žinių paskleidimo faktas yra privaloma Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio taikymo sąlyga. Atsakovo Nutarime reklama pripažįstamas tabako gaminių išdėstymas nepateikia jokios papildomos informacijos apie tabako gaminius, todėl neatitinka tabako gaminių reklamos sąvokos ir negali būti laikomas pažeidžiančiu Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnį. Atsakovo Nutarime reklama pripažįstamas tam tikrų spalvų naudojimas ant stovelio nėra informacija. Paaiškino, kad spalva neatitinka informacijos, kaip žinių, sąvokos, todėl spalvų naudojimas iš viso negali būti laikomas pažeidžiančiu Įstatymo 17 straipsnio 5 dalį. Įstatymas nenustato reikalavimų įrangai, skirtai tabako gaminių išdėstymui, todėl nėra pagrindo teigti, kad tam tikros spalvos įranga yra draudžiama kaip neleistina grafinė informacija. Kadangi įstatymų leidėjas nėra nustatęs reikalavimų naudoti vienspalvę/nespalvotą įrangą tabako gaminių išdėstymui, tabako gaminių išdėstymo įranga gali būti bet kokios spalvos, tame tarpe tokios, kokia yra naudojama tabako gaminių pakuotėse. Bespalvės įrangos iš viso negali būti, visais atvejais ji privalo būti tam tikros spalvos ar spalvų derinio. Įvairios tabako gaminių pakuotės naudoja kone visas įmanomas spalvas. Praktiškai neįmanoma parinkti spalvos tabako gaminių įrangai, kuri nesutaptų su spalva, naudojama tabako gaminių pakuotėse. Įstatymas aiškiai leidžia prekybos tabako gaminiais vietoje eksponuoti pačius tabako gaminius, nepriklausomai nuo to, kad jie taip pat yra žymimi tabako prekių ženklais. Įstatymų leidėjas nesiekė uždrausti prekių ženklo naudojimo ant gaminio, tačiau siekė uždrausti tabako gaminių prekių ženklų naudojimą atskirai nuo tabako gaminių. Į stovelį buvo įdėti ne prekių ženklo „Malboro Gold Touch“ piešiniai ar atvaizdai, bet įprasti tabako gaminiai – tikri cigarečių pakeliai, paženklinti šiuo prekių ženklu. Pareiškėjo ir UAB „LUKOIL BALTIJA“ sudaryta marketingo paslaugų sutarties 1.1 punkte yra įtvirtinta UAB „LUKOIL BALTIJA“ pareiga teikti pareiškėjai marketingo paslaugas, kurios apima pareiškėjos stendų, skirtų tabako gaminiams išdėstyti, naudojimą (Sutarties 2.1.1 p.), pakankamo kiekio pareiškėjos tiekiamų tabako gaminių turėjimą prekybos vietoje (Sutarties 2.1.2 p.), tam tikro kiekio vietų prekybos stenduose skyrimą pareiškėjos tiekiamų prekių išdėstymui (2.1.3 p.) ir kita. Tokių marketingo paslaugų teikimas nėra draudžiamas Įstatymu ir niekaip nepatvirtina VTAKT teiginių apie tabako gaminių reklamą. Sutarties 2.1.6 punktas nurodo, kad pareiškėjas turi teisę UAB „LUKOIL BALTIJA“ parduotuvėse patalpinti informacinę medžiagą (vaizdus stenduose, pakabinamus plakatus ir pan.). Sutartis buvo sudaryta 2007 m. vasario mėnesį, galiojant Įstatymo 17 straipsnio 3 dalies redakcijai, leidžiančiai ant tabako gaminiams skirtos įrangos patalpinti tabako gaminių prekių ženklus. Įstatymu uždraudus nuo 2008 m. gruodžio 31 d. pateikti tokią informaciją, jis tokios medžiagos UAB „LUKOIL BALTIJA“ parduotuvėje netalpino. Tarnyba patikrinimo metu nenustatė, kad UAB „LUKOIL BALTIJA“ parduotuvėse būtų patalpinta kokia nors informacinė medžiaga. Sutartis parodo, kad įranga yra ne reklaminė medžiaga, bet įrenginiai, skirti tabako gaminių išdėstymui. Įranga atitinka visus sutartyje nustatytus stendo požymius, t. y. įrenginys yra skirtas cigarečių išdėstymui ir UAB „LUKOIL BALTIJA“ degalinėje buvo įrengtas kasų zonoje.

19II.

20Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimu pareiškėjo UAB „LUKOIL BALTIJA“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

21Teismas nustatydamas faktines bylos aplinkybes, vertino byloje esančius įrodymus (t. I, b. l. 62-132).

22Teismas analizavo tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalių nuostatas. Teismas nustatė, kad 2010 m. kovo 9 d. atliekant patikrinimą UAB „LUKOIL BALTIJA“ priklausančioje degalinėje, esančioje ( - ), Kaune, rasta iškabinta 29,5 x 42 cm dydžio reklaminė lentelė. Lentelės žaliame fone, viršuje užrašyta – „PARDUODAME“, žemiau - „WINSTON“, lentelės centre lipdukais priklijuoti du cigarečių „Winston Fresh Menthol“ pakeliai, po cigarečių pakeliais užrašyta –„Dervų - 4 mg, nikotino - 0,3 mg, anglies monoksido - 5 mg“, „7,60 Lt / pakelio kaina“, lentelės apačioje baltame fone – „Rūkymas labai kenkia jums ir aplinkiniams“. Įvairių pavadinimų tabako gaminiai, tame tarpe ir cigaretės „Winston Fresh Menthol“ laikomi sudėti įrangoje, pastatytoje už prekystalio, prie sienos. Lentelė su cigarečių „Winston Fresh Menthol“ reklama ir priklijuotais minėtų cigarečių pakeliais buvo pakabinta prie lubų, virš prekystalio. Taip pat rastas reklaminis stovelis apie 17 x 18 x 22 cm dydžio pastatytas pilkos spalvos įrangos, kurioje išdėstyti įvairių pavadinimų tabako gaminiai (cigaretės „Marlboro Gold Original“, „Marlboro Gold Touch“), viršuje, centrinėje dalyje, geltonos spalvos nišoje. Stovelio dešinėje pusėje, viršuje priklijuotas ovalus lipdukas su užrašų „Dervų 4 mg / Rūkaliai miršta ankščiau“. Į minėtą auksinės – juodos spalvos reklaminį stovelį įmontuotas plastmasinis permatomas laikiklis su išpjovomis, į kurias įdėtas vienas pakelis cigarečių „Marlboro Gold Original“ (banderolė PMS INU ( - )) ir vienas pakelis cigarečių „Marlboro Gold Touch“ (banderolė PMS INW ( - )). Į kairę nuo reklaminio stovelio, į dvi eiles sustatyti 6 pakeliai cigarečių „Marlboro Gold Original“, į dešinę – 6 pakeliai cigarečių „Marlboro Gold Touch“. Šie cigarečių pakeliai išdėstyti neglaustai, prie jų nepateiktos etiketės.

23Teismas, įvertinęs 2007 m. vasario 28 d. Marketingo paslaugų sutarties su UAB „Philip Morris Baltic“ 1.2, 2.1.1-2.1.4, 1.3, 2.1.6, 2.2, 3.2.2, 2.1, 3.1.2, 3.1.3 punktų nuostatas ir tai, kad patikrinimo metu apžiūrėjus pateiktas priemones nustatyta, kad tabako gaminiai jose stacionariai (nejudinamai) įmontuoti, o ne išdėstyti, kaip tai daroma prekybinėje įrangoje, darytina išvada, kad ginčijamu atveju reklaminių priemonių negalima laikyti įranga tabako gaminiams išdėstyti, nes ji neatitinka tabako gaminiams išdėstyti skirtos įrangos paskirties. Prekybos įranga, skirta ilgalaikei pastoviai prekybai tabako gaminiais, yra specialūs dispenseriai. Teismas konstatavo, kad atsakovas pagrįstai nustatė, jog ginčijamu atveju reklaminės lentelės ir stovelio negalima laikyti įranga tabako gaminiams išdėstyti, nes jie neatitinka tabako gaminiams išdėstyti skirtos įrangos paskirties, todėl priemonių pateikimas tokia forma, kokia jis buvo atliktas nagrinėjamoje byloje, yra tabako gaminių reklama, kuri tiesiogiai skatina įsigyti ir vartoti tabako gaminius, išskirdama minėtas cigaretes „Winston Fresh Menthol“, „Marlboro Gold Touch“ ir „Marlboro Gold Original“ iš kitų tabako gaminių.

24Teismas įvertinęs visumą reikšmingų aplinkybių dėl cigarečių „Winston Fresh Menthol“ pateikimo lentelėje, t. y. pačios lentelės ir prekių ženklo spalvinius sprendimus (naudojamos apsaugotos spalvos), taip pat tai, jog ant lentelės priklijuoti tik „Winston Fresh Menthol“ cigarečių pakeliai, o prekybos vietoje stovi prekybos įranga, skirta visam tabako gaminių asortimentui, įskaitant ir aukščiau nurodytas cigaretes, išdėstyti, padarė išvadą, jog prekių ženklai šiuo atveju naudojami specialiai tabako gaminių reklamai. Taip pat įvertinęs visumą reikšmingų aplinkybių dėl cigarečių „Marlboro Gold Original“ ir „Marlboro Gold Touch“ pateikimo reklaminiame stovelyje ir cigarečių įrangos viršutinėje dalyje, t. y. paties stovelio ir prekių ženklo spalvinius sprendimus (naudojamos apsaugotos spalvos), tai, jog stovelyje įtvirtintos tik „Marlboro Gold Touch“ ir „Marlboro Gold Original“ cigarečių pakuotės, į kairę nuo stovelio, dvi eiles sustatyti 6 pakeliai cigarečių „Marlboro Gold Original“, į dešinę – 6 pakeliai cigarečių „Marlboro Gold Touch“, tai, kad skirtingai nuo cigarečių, sudėtų įrangoje, šie cigarečių pakeliai išdėstyti neglaustai, prie aukščiau nurodytų cigarečių nepateiktos etiketės, padarė išvadą, jog prekių ženklas šiuo atveju naudojamas specialiai tabako gaminių reklamai.

25Teismas pabrėžė, kad LVAT savo praktikoje yra konstatavęs, jog požymiai, kuriais remiantis pripažįstamas prekių ženklo specialaus panaudojimo tabako gaminių reklamai faktas, teisės aktuose nenustatyti, todėl tai yra įrodinėjimo bei vertinimo dalykas kiekvieną kartą pagal konkrečias kvalifikuojamos kaip pažeidimas veikos aplinkybes (LVAT 2005 m. gegužės 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-502-2005). LVAT yra pažymėjęs, kad tabako gaminių reklaminių tikslų gali būti siekiama nebūtinai informaciją paskleidžiant tokiomis įprastinėmis informacijos raiškos formomis, kaip internetas, vitrinos, stendai. Tą galima užtikrinti ir produkto pakuotės vaizdinių, užrašų ir panašiai pagalba (2009 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-433/2009). Ginčo atveju aktuali yra ir LVAT 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1569/2008, kurioje teismas pasisakė, kad Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (kompiuterinis variantas) pateikia keletą žodžio „skleisti“ reikšmių. Viena iš jų suprantama kaip platinimas, t. y. darymas, kad plistų, apimtų daugelį ir atskleidžia interpretuojamos teisės normos esmę. Konstatuojant tabako reklamos pažeidimą, būtina nustatyti valinį veiksmą paskleisti draudžiamą tabako gaminių reklamą. Tai reiškia, kad asmenys, nuo kurių valios priklauso vartotojų galimybė prieinamai gauti draudžiamą informaciją apie tabaką (tabako gaminių reklamą), yra nurodytų įstatymo nuostatų veikimo, o tuo pačiu ir numatytos už šių nuostatų pažeidimą atsakomybės tinkami subjektai (2006 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-171/2006).

26Atsižvelgdamas į anksčiau išdėstytą teisinį reglamentavimą, nustatytas faktines aplinkybes ir formuojamą teismų praktiką, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad atsakovas pagrįstai nutarė, jog toks cigarečių „Winston Fresh Menthol“ pateikimas lentelėje bei cigarečių „Marlboro Gold Original“ ir „Marlboro Gold Touch“ pateikimas reklaminiame stovelyje ir cigarečių įrangos viršutinėje dalyje yra tabako gaminių reklama, kuri tiesiogiai skatina įsigyti ir vartoti tabako gaminius, išskirdama išvardytas cigaretes iš kitų tabako gaminių. Reklamos draudimo pažeidimas gali būti padarytas ne tik aktyviais reklamuotojo veiksmais, bet ir naudojant sukurtus vaizdinius ir kitas priemones, kurie skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337), todėl pareiškėjas yra tinkamas nustatyto pažeidimo subjektas. Nustatytais veiksmais pateikdamas draudžiamą tabako gaminių reklamą pareiškėjas pažeidė Tabako kontrolės statymo 17 straipsnio 1 dalį ir pateikdamas draudžiamą informaciją apie tabako gaminius tam neskirtoje vietoje, pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 5 dalies nuostatas.

27III.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

29Apeliacinis skundas (t. I, b. l. 184-188) grindžiamas šiais argumentais:

301. Stovelio (įrangos) naudojimas nėra reklama Tabako kontrolės įstatymo prasme. Stovelis ir aplink jį išdėstyti tabako gaminiai yra tam tikras įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, dizaino sprendimas, kuriuo pirkėjui nėra suteikiama jokia papildoma informacija ar žinios, įtakojančios pirkėjo ekonominę elgseną ir skatinančios jį įsigyti konkrečius tabako gaminius. Įrangoje yra tiesiog išdėstyti ir pardavimui pateikti patys tabako gaminiai, be jokios papildomos informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skatintų pirkėją įsigyti konkrečius tabako gaminius. Tai, kad Stovelis gali atkreipti vartotojo dėmesį savaime nereiškia, kad tai skatina jį įsigyti produktą.

312. Tabako kontrolės įstatymas nenumato kokių nors specialių reikalavimų įrangai, skirtai tabako gaminių išdėstymui (pateikimui) prekybos vietose, nedraudžia tabako gaminių gamintojui ar pardavėjui (platintojui) naudoti savo įrangos, netgi specialiai skirtos išdėstyti tabako gaminius jų prekybos vietoje, nenumato, kokia ir kada įranga atitinka gaminiams išdėstyti paskirtį.

323. Tabako kontrolės įstatymas nenustato specifinių reikalavimų įrangos, kurioje išdėstomi tabako gaminiai, spalviniam apipavidalinimui.

334. Tabako gaminių išdėstymo būdas negali būti laikomas reklama Tabako kontrolės įstatymo prasme.

345. Tabako kontrolės įstatymas išskiria du dalykus: įrangą, skirtą tabako gaminiams išdėstyti jų prekybos vietoje (šiuo atveju apskritai apie reklamą negalima kalbėti, nes įrangai kaip tokiai netaikomi reklamos reikalavimai), ir informaciją, kurios nedraudžiama pateikti ant įrangos tabako gaminių prekybos vietoje. Norint konstatuoti Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio pažeidimą, būtina nustatyti, kad yra kuri nors iš toliau nurodytų aplinkybių (sąlygų): pirma, kad prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, pateikiama informacija, kurią draudžiama pateikti pagal Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalį; antra, minėtoje normoje leidžiama informacija pateikta ne kartu su išdėstytais tabako gaminiais; trečia, prekybos tabako gaminiais vietose pateikiamos tabako gaminių ar jų pakuočių imitacijos ar atvaizdai; ketvirta, pateikiama kita Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 ir 4 dalyse nenustatyta vaizdinė ar grafinė informacija. Nagrinėjamu atveju nėra nei vienos iš šių aplinkybių, todėl reklamos draudimo taisyklių pažeidimo konstatuoti negalima.

356. Tabako gaminiai buvo pateikiami prekybai jų prekybos vietose ir ant įrangos, kurioje išdėstomi tabako gaminiai, nebuvo nurodytos jokios papildomos informacijos, lyginant su ta, kurią leidžia pateikti įstatymas (pateikiamas pats tabako gaminys ir jo pakuotė, gamintojo, prekybos įmonės pavadinimas, prekės ženklas, parduodamų tabako gaminių pavadinimas (Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 3 d. 1-2 p.). Visa informacija buvo nurodoma tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais, kaip ir nurodoma Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalies 1 sakinyje.

367. Įrangoje pateikiamos ne pakuočių imitacijos, tačiau pardavimui skirti, užpildyti tabako gaminių pakeliai su tinkamu žymėjimu ir reikalingomis banderolėmis. Šios pakuotės, kaip ir kitos, be jokių apribojimų gali būti paimamos iš Įrangos ir pirkėjų įsigyjamos.

378. Įstatymų leidėjas suteikė galimybę naudoti įrangą, skirtą tabako gaminių išdėstymui, jokia Tabako kontrolės įstatymo nuostata nereglamentuoja ir nenustato specifinių reikalavimų ar apribojimų, taikomų tokios įrangos konstrukcijai, dizainui, spalvai, dydžiui ar formai.

389. Reklama yra siejama su tam tikros informacijos, t. y. žinių paskleidimu. Pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną, informacija – žinios, paaiškinimai (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilnius, 2000, p. 213). Taigi teismas nepagrįstai išplėtė Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnyje nustatytų tabako reklamos draudimo reikalavimų ribas .

3910. 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/33/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą, suderinimo, kurią ir įgyvendina Tabako kontrolės įstatymo nuostatos, apskritai netaikoma tabako produktų reklamos reikalavimams jų prekybos vietose. Ir nors valstybės narės turi diskreciją nustatyti konkrečius nacionalinius reikalavimus tabako reklamai, negali būti ignoruojamas tabako gaminių prekybos vietos specifiškumas, kuris suponuoja tai, kad prekybos vietoje esančių stendų naudojimo ir tabako gaminių pakuočių išdėstymo aplinkybės turi būti įvertintos itin atidžiai, išvadas pagrindžiant atitinkamais argumentais. Turi būti įvertinta, kad Tabako kontrolės įstatymas draudžia būtent tokios informacijos (žinių) skleidimą, kuri įtakoja vartotojų ekonominę elgseną ir skatina įsigyti tam tikrą gaminį.

40Teismo šių aspektų neanalizavo.

41Pareiškėjas UAB „LUKOIL BALTIJA“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

42Apeliacinis skundas (t. II, b. l. 1-3) grindžiamas šiais argumentais:

431. Tarp pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ sudarytos 2007 m. vasario 28 d. Marketingo paslaugų sutarties 2.1.6 punkte nurodoma, kad informacinė medžiaga yra vaizdai stenduose, plakatai ir pan., tačiau ne įranga, kurioje gali būti išdėstomos cigaretės. Atsižvelgiant į tai, kad stovelyje buvo išdėstytos tabako gaminių pakuotės, stovelio paskirtis atitinka Marketingo sutarties 1.2 punkte apibrėžtą prekybinės įrangos, t. y. „stendo“ sąvoką.

442. Tabako kontrolės įstatymas tam tikra apimtimi reglamentuoja tik įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, naudojimą tačiau nenumato, kad ši įranga privalo būti naudojama ne tik tabako gaminių išdėstymui, bet ir jų pardavimui. Įstatymo prasme nėra reikšminga aplinkybė, ar įranga skirta prekybai ar tik tabako gaminių išdėstymui.

453. Tabako kontrolės įstatymas nenustato jokių reikalavimų dėl įrangos naudojimo pastovumo ar ilgalaikiškumo, todėl teismas iš esmės nustatė naujus, įstatymo nereglamentuotus, imperatyvus ir tokiu būdu pripažino pareiškėją pažeidusiu teisiškai neegzistuojantį reikalavimą.

464. Tabako kontrolės įstatymas nenustato jokių reikalavimų dėl tabako gaminių išdėstymo, todėl ši teismo įvertinta aplinkybė įstatymo prasme yra nereikšminga ir negalėjo būti vertinama nustatant pažeidimo sudėtį.

475. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (kompiuterinis variantas) pateikia tokį žodžio „valia“ aiškinimą: psichinė galia, pasireiškianti sąmoningu veiklumu; sąmoningas siekimas, nusistatymas; noras, pageidavimas; laisvė, nepriklausymas. Taigi valia pasireiškia subjekto sąmoningais, tikslingais ir laisvais/nepriklausomais veiksmais, atitinkančiais subjekto norus.

48Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesiėmė jokių sąmoningų veiksmų (t.y. nebuvo pareiškėjo „veiklumo“) dėl tariamos tabako reklamos paskleidimo. Pagal tarp pareiškėjo ir UAB „JTI Marketing and Sales“ sudarytą sutartį, UAB „JTI Marketing and Sales“ ar jo atstovas, bet ne pareiškėjas, turi diskrecijos teisę patalpinti pareiškėjui priklausančiame degalinių tinkle informacinę medžiagą bei išdėstyti papildomas produktų eksponavimo priemones (JTI sutarties 3.2.3 punktas). Pagal tarp pareiškėjo ir UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ sudarytą Marketingo sutartį, būtent UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ įgalioti asmenys, o ne pareiškėjas, turi teisę patalpinti pareiškėjui priklausančiame degalinių tinkle informacinę medžiagą ir prekybinę įrangą (Marketingo sutarties 2.1.1 ir 2.1.6 punktai).

49Pareiškėjo veiksmuose nėra ir sąmoningo siekimo bei noro (kurie taip pat yra vieni iš valios buvimo požymių), kad draudžiama tabako reklama atsirastų degalinėse. Tarp pareiškėjo ir UAB „JTI Marketing and Sales“ sudarytos sutarties 2.1 ir 3.1.3 punktuose nustatyta, kad vykdant sutartį yra leistinas tik tokios informacijos pateikimas, kuris neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Tarp pareiškėjo ir UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ sudarytos Marketingo sutarties 2.2.1 ir 2.2.4 punktuose nustatyta, kad tabako gaminių prekybos įranga (stendai) ir pateikiama informacinė medžiaga turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjas, sudarydamas sutartis su tabako gaminių tiekėjais, išreiškė savo norą ir sąmoningai siekė, kad bet kokia degalinėse talpinama informacija apie tabako gaminius atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus ir kad nebūtų skleidžiama draudžiama tabako reklama.

50Trečiasis suinteresuotas asmuo „JTI Marketing and Sales“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

51Apeliacinis skundas (t. II, b. l. 9-11) grindžiamas šiais argumentais:

521. Pagal LR Reklamos įstatymo 21 straipsnio 2 dalį už reklamos pažeidimą atsakingu laikomas reklamos davėjas, t. y. asmuo, kurio iniciatyva ir interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama. Nagrinėjamu atveju reklamos davėjai yra tabako gaminių tiekėjai (UAB „JTI Marketing and Sales“ ir UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“).

53Tabako kontrolės įstatymas nenumato specialaus teisinio reguliavimo, kuriuo paskirstoma atsakomybė tarp reklaminės veiklos subjektų, todėl atsakovas turėjo remtis bendrosiomis Reklamos įstatymo normomis, preziumuojančiomis reklamos davėjo atsakomybę už reklamos pažeidimus.

542. Teismas nurodė, jog konstatuojant tabako reklamos pažeidimą, būtina nustatyti valinį veiksmą paskleisti draudžiamą tabako gaminių reklamą.

55Valinis veiksmas – visiškai sąmoningas, t. y. tai niekieno neverčiamas, neįtakojamas, savanoriškas (savo iniciatyva) veiksmas, siekiant tam tikro tikslo. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo nei valios, nei kokio nors tikslo pakabinti lentelės ar stovelio nebuvo.

563. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad tabako gaminių reklamos draudimo pažeidimas apskritai gali būti padaromas tik aktyviais veiksmais.

574. Neveikimas gali būti laikomas pažeidimu tik tais atvejais, kai įstatymai numato konkrečias pareigas, t. y. įpareigoja atlikti tam tikrus veiksmus, o subjektas jų neatlieka. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnis draudžia reklamuoti tabako gaminius, t. y. draudžia subjektams vykdyti tokius aktyvius veiksmus, dėl kurių būtų skatinamas tabako gaminių pirkimas/vartojimas. Įstatymas neįpareigoja asmenų imtis veiksmų, siekiant uždrausti kitiems subjektams atlikti kokius nors su tabako prekybos veikla susijusius veiksmus. Pareiškėjas neturėjo pareigos kontroliuoti trečiųjų suinteresuotų asmenų veiklos.

585. Teisės aktai neapibrėžia „įrangos tabako gaminiams išdėstyti“ sąvokos, reikalavimų šiai įrangai, jos formai, dydžiui, spalvai, laikymo patalpoje vietai, laikymo kitos įrangos atžvilgiu.

59Tabako kontrolės įstatymas nereglamentuoja tabako gaminių pateikimo įrangoje tabako gaminiams išdėstyti, trukmės, tabako gaminių išdėstymo/tvirtinimo prie įrangos būdo.

60Teismas, aiškindamas galiojančius teisės aktus, negali kurti naujų teisės normų, kurios konkuruotų ar net išplėstų įstatymo leidėjo valią. Tą patvirtina ir teisės teorija (mokslas), pvz., prof. hab. dr. Alfonsas Vaišvila straipsnyje „Teisinis aiškinimas kaip teisės atpažinimas įstatymų kontekstuose“ (Jurisprudencija. Mokslo darbai. 2006 8(86), psl. 7-17 ).

616. UAB „JTI Marketing and Sales“ ir pareiškėjo sudarytoje sutartyje naudojamų pavadinimų įrangai tabako gaminiams išdėstyti (pvz., „dispanseris“, „papildomos produktų eksponavimo priemonės“) gausa yra tarp sutarties šalių tarpusavio komercinių santykių ypatumas, palengvinantis sutarties šalių įsipareigojimų vykdymą tam tikros įrangos atžvilgiu, tačiau ne Tabako kontrolės įstatymo pažeidimo įrodymas. Skirtingi šalių naudojami pavadinimai nepakeičia įrangos paskirties, o kartu ir kvalifikavimo Tabako kontrolės įstatymo prasme. Sutartinės formuluotės (pvz., „populiarinti“, „prekybos segmento vystymas“) nesusijusios su lentelės ir joje pateikiamos informacijos faktiniu poveikiu vartotojo komerciniams elgesiui cigarečių „Winston Fresh Menthol“ atžvilgiu, jam neprieinamos, nežinomos, todėl nepagrįstai atsakovo pateikiamos kaip Tabako kontrolės įstatymo pažeidimo naudojant lentelę įrodymas.

627. Ekonominės sankcijos už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus, atitinkamai, kaip ir už Alkoholio kontrolės įstatymų pažeidimus, turi būti siejamos su administracine atsakomybe ir pagal savo prigimtį prilygintinos nuobaudoms už administracinius teisės pažeidimus (LVAT 2005 m. kovo 23 d. sprendimas administracinėje byloje A15-39/2005; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 39-52). Atitinkamai, administracinių teisės pažeidimų bylose turi būti laikomasi tų pačių pagrindinių principų, kurių laikomasi baudžiamajame procese. Tiek baudžiamajame, tiek administraciniame procese sprendžiama dėl įstatyme numatytų sankcijų taikymo, prieš tai nustačius, kad buvo padaryta įstatymo draudžiama veika. Teisiniai draudimai ar įpareigojimai, už kurių nesilaikymą gali būti taikoma griežta atsakomybė, turi būti formuluojami nedviprasmiškai. Teisinis reglamentavimas turi būti aiškus, suvokiamas visiems teisinių santykių subjektams. Toks aiškinimas iš esmės atitinka bendrąjį baudžiamosios teisės principą nullum crimen, nulla poena sine lege (lot. - nėra nusikaltimo, nėra bausmės be įstatymo), Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją, kurioje teigiama, kad baudžiamoji teisė neturi būti plečiamai aiškinama kaltinamojo nenaudai, o nusikaltimas turi būti tiksliai apibrėžtas įstatyme. Pastarasis reikalavimas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje laikomas įvykdytu, jei asmuo iš atitinkamos nuostatos teksto ir, jei reikalinga, teismų praktikoje pateikiamo jos aiškinimo gali žinoti, kokie veiksmai ar neveikimas užtrauks jam baudžiamąją atsakomybę (LVAT 2006 m. rugsėjo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N6-1313/2006; Administracinių teismų praktika Nr. 10, p. 67-75; LVAT 2008 m. vasario 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444-220/2008).

63Nagrinėjamu atveju teismas plečiamai aiškino Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintą draudimą reklamuoti tabako gaminius, tuo pažeisdamas principą nullum crimen, nulla poena sine lege. Nesant aiškaus teisinio reguliavimo, visos abejonės turi būti traktuojamos traukiamo atsakomybėn asmens naudai.

647. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 ir 5 dalys nedraudžia prekybos tabako gaminiais vietoje naudoti prekių ženklų.

65Naudoti tabako gaminio pavadinimą WINSTON, nesvarbu, kad sutampantį su registruotu žodiniu prekių ženklu, ant įrangos tabako gaminiams išdėstyti leidžia Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies 2 punktas.

668. Atsižvelgiant į tai, kad Tabako kontrolės įstatyme ir Azartinių lošimų įstatyme reklamos draudimai reglamentuojami taip pat (įtvirtinamas bendras reklamos draudimas, pateikiama leidžiama informacija, nėra tiesioginių draudimų rodyti produkto pavadinimą, sutampantį ar panašų į prekių ženklą), šiuo atveju pagal analogiją taikytinas ir LVAT išaiškinimas azartinių lošimų reklamos srityje: išimtys iš bendro azartinių lošimų reklamos draudimo taikomos netgi tuo atveju, jeigu išimtyje nurodyta informacija, pvz.: lošimo namų pavadinimas, sutampa su registruotu žodiniu ar vaizdiniu prekių ženklu (LVAT nutartis adm. byloje Nr. N502-12/2010).

679. Teismas nepagrįstai rėmėsi LVAT išaiškinimu 2005 m. gegužės 3 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A7-502/05, nes nutartis priimta galiojant kitai Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio redakcijai (pagal ją buvo leidžiama rodyti prekių ženklus, tik tuo atveju, jeigu prekių ženklas nebuvo specialiai naudojamas tabako gaminių reklamai). Dabartinėje redakcijoje tokios nuostatos nėra.

6810. Teismas nepasisakė dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų argumentų, kad priimant Nutarimą buvo pažeistas teisėtų lūkesčių principas.

6911. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies pakeitimas, nuo 2009 m. panaikinantis galimybę nurodyti tabako gaminių prekių ženklą ant įrangos tabako gaminiams išdėstyti, nėra reikšmingas vertinant atsakovo praktikos nuoseklumą. Šiuo atveju sankcija taikyta ne už prekių ženklo neleistiną panaudojimą tabako reklamos tikslais, o už tabako gaminio pavadinimo (WINSTON), cigarečių pakelio (pažymėto WINSTON FRESH MENTHOL prekių ženklu) bei kitos grafinės informacijos pateikimą Lentelėje.

7012. LVAT 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-1018/05 ir 2005 m. gegužės 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-502/05 šiai bylai teisingai išspręsti neaktuali, nes priimta bylose besiskiriančiose faktinėmis aplinkybėmis. Nurodytose bylose tabako gaminių prekių ženklas naudotas šalia tabako gaminių, tuo tarpu šioje byloje – ženklu pažymėtas pats tabako gaminys, pritvirtintas prie lentelės.

71Pareiškėjas UAB „LUKOIL BALTIJA“ sutinka su trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ ir UAB „JTI Marketing and Sales“ apeliacinių skundų argumentais ir prašo apeliacinius skundus tenkinti (t. II, b.l. 16-17, 37-38).

72Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „JTI Marketing and Sales“ sutinka su trečiojo suinteresuoto asmens UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ ir pareiškėjo UAB „LUKOIL BALTIJA“ apeliaciniuose skunduose išdėstytais argumentais ir prašo apeliacinius skundus tenkinti (t. II, b.l. 18, 31-32).

73Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ sutinka su pareiškėjo UAB „LUKOIL BALTIJA“ ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „JTI Marketing and Sales“ apeliaciniais skundais ir prašo juos tenkinti (t. II, b.l. 33-34, 35-36).

74Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholis kontrolės tarnyba su apreiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

75Atsiliepime į apeliacinį skundą (t. II, b.l. 24-27) nurodė, kad paaiškinimai, kuriuose pareiškėjas nepripažįsta Tabako kontrolės įstatymo pažeidimų ir neigia esąs tinkamas atsakomybės subjektas, yra motyvuotai įvertinti ir atmesti tiek 2010 m. balandžio 1 d. Tarnybos nutarime, tiek 2010 m. gruodžio 6 d. pirmosios instancijos teismo sprendime.

76Pažymėjo, kad Tarnybos atliktas ir pirmosios instancijos teismo patvirtintas pažeidimo kvalifikavimas pilnai atitinka LVAT formuojamą praktiką. 2009 m. balandžio 1 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-433/2009 nurodyta, kad Tabako kontrolės įstatyme įtvirtinti draudimai, teismo vertinimu, paprastai turėtų būti aiškinami plačiąja prasme, atsižvelgiant į tikslą – kiek įmanoma maksimaliai apsaugoti žmogaus ir visuomenės sveikatą, mažinti tabako gaminių vartojimą apskritai inter alia mažinant tos pačios rūšies cigarečių vartojimą.

77Atsakovas nurodė, kad tuo atveju, jei pareiškėjo verslo partneriai UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ ir UAB „JTI Marketing and Sales“ neteisėtu būdu, panaudodami prievartą užvaldė pareiškėjui priklausančias degalines, pareiškėjas turėtų kreiptis dėl baudžiamosios bylos iškėlimo.

78Apeliacinio skundo teiginiai, kad pareiškėjas pats netalpino lentelės ir stovelio degalinėse, laikytini pareiškėjo pasirinkta gynybine taktika. Net ir įrodžius, jog pareiškėjas nekontroliavo UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ ir UAB „JTI Marketing and Sales“ pateiktos reklaminės medžiagos atitikimo Tabako kontrolės įstatymui, tai pripažintina pasyvia kontrolės forma. Pasitikėdamas sutarčių šalimis, pareiškėjas prisiėmė riziką kad degalinėse pateikti lentelė ir stovelis gali neatitikti teisės aktų reikalavimų.

79Reklamuodamas UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ ir UAB „JTI Marketing and Sales“ platinamas cigaretes, pareiškėjas turėjo ir asmeninės komercinės – finansinės naudos iš „Winston Fresh Menthol“, „Marlboro Gold Original“ ir „Marlboro Gold Touch“ pardavimų bei sutartinio atlyginimo už marketingo paslaugas.

80Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholis kontrolės tarnyba su trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ ir UAB „JTI Marketing and Sales“ apeliaciniais skundais nesutinka ir prašo juos atmesti kaip nepagrįstus. Atsiliepimuose į apeliacinis skundus (t. II, b.l. 29-30, 40-41) nurodė, kad palaiko Tarnybos 2010 m. balandžio 1 d. nutarime Nr. 3K10/44, atsiliepime į pareiškėjo skundą ir atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą išdėstytus motyvus.

81Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė jį patenkinti.

82Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai prašė apeliacinius skundus patenkinti ir panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

83Teisėjų kolegija

konstatuoja:

84IV.

85Bylos ginčas yra dėl tabako reklamos.

86Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šio ginčo atveju cigarečių „Winston Fresh Menthol“ pateikimas lentelėje bei cigarečių „Marlboro Gold Original“ ir „Marlboro Gold Touch“ pateikimas reklaminiame stovelyje yra tabako gaminių reklama, kuri tiesiogiai skatina įsigyti ir vartoti tabako gaminius. Todėl pareiškėjas, pateikdamas draudžiamą tabako gaminių reklamą, pažeidė Tabako kontrolės statymo 17 straipsnio 1 dalį ir, pateikdamas draudžiamą informaciją apie tabako gaminius tam neskirtoje vietoje, pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 5 dalies nuostatas.

87Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinius skundus iš esmės grindžia faktinių aplinkybių nustatymo bei teisės taikymo bei aiškinimo nesutikimo argumentais.

88Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagristu. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo bei aiškinimo vertintini kartu.

89Pareiškėjui 5000 Lt bauda Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 3K10/44 buvo paskirta dėl Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimo.

90Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama draudžiama.

91Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi nustatyta, kad šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti; be to, prekybos tabako gaminiais vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų pakuočių imitacijas ir atvaizdus. Prekybos tabako gaminiais vietose apie tabako gaminius negali būti pateikiama jokia kita šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nenustatyta vaizdinė ar grafinė informacija.

92Nutarimo turinys patvirtina, kad atsakovas skyrė sankciją pareiškėjui, nustatęs pažeidimą, kad prekybos salėje virš prekystalio buvo pateikta du cigarečių pakeliai „Winston Fresh Menthol“, priklijuoti lentelėje su spalviniu apipavidalinimu ir su tabako gaminio pavadinimu bei informacija apie tabako gaminio savybės bei kaina, tuo išskirdamas ši gaminį iš kitų praduodamų gaminių.

93Taip pat cigarečių pakeliai „Marlboro Gold Original“ ir „Marlboro Gold Touch“ buvo pateikti reklaminiame stovelyje cigarečių prekybos įrangos viršutinėje dalyje taip šiuos gaminius išskiriant iš kitų parduodamų gaminių ir tai buvo pripažinta reklama.

94Tokiu būdu, pažeidimą kvalifikuojančios aplinkybės yra tabako gaminių pavadinimas, informacija apie tabako gaminį, tabako gaminių išdėstymo įranga bei jos spalvinis apipavidalinimas bei tabako gaminių išdėstymas prekybos vietoje.

95Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsniu yra nustatyta, kokia informacija gali būti nurodyta prekybos vietoje, (17 straipsnio 3 dalis) ir taip pat reglamentuotas yra tokios informacijos pateikimo būdas (17 straipsnio 5 dalis).

96Todėl vertinamos šiuo įstatymu nustatytos sąvokos, kurios yra reikšmingos prekybai tabako gaminiais. ir negali būti operuojama kitomis, siekiant plečiamai aiškinti Tabako kontrolės įstatymu draudžiančias normas draudimo apimties mažinimo linkme. Įstatymo draudimai gali būti plečiamai aiškinami tik siekiant Įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatytų tikslų, kurioje numatyta, kad žmogaus ir visuomenės sveikata yra viena svarbiausių visuomenės vertybių, šio Įstatymo nuostatomis siekiama mažinti Lietuvos Respublikoje tabako gaminių vartojimą, jų prieinamumą (ypač nepilnamečiams asmenims) ir dėl tabako gaminių vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui.

97Ginčo santykiams taikytinos teisės aiškinimui yra reikšminga teismų praktika, suformuota analogiškose ir panašiose bylose.

98Teisėjų kolegija pažymi, kad Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1685 redakcija) nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose <...>; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.

99Šio ginčo atveju keisti anksčiau suformuotų taisyklių nėra pagrindo, todėl teisėjų kolegija remiasi suformuota teismų praktika.

100Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dėl prekybos tabako gaminiais įrangos 2011 m. birželio 6 d. nutartimi konstatavo kad „ TKĮ nereglamentuoja, kaip tabako gaminiai turi būti išdėstomi prekybos vietose, tačiau pažymi, kad tabako gaminių išdėstymas turi būti suprantamas tabako gaminių reklamos draudimo kontekste, o konkrečias normas kiekvienam atvejui nustatyti būtų sudėtinga ir tai galimai ribotų ūkio subjektų laisvę. Todėl yra įtvirtinami bendresnio pobūdžio draudimai (pvz., tabako gaminių reklamos atveju), kurie turi būti taikomi konkrečioje situacijoje. Tuo tarpu įtvirtinus konkrečius reikalavimus įrangai, skirtai tabako gaminiams laikyti, galimai būtų pažeistas ūkinės veiklos laisvės imperatyvas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje. Tuo tarpu bendro pobūdžio draudimai yra pateisinami kitais konstituciškai vertingais ir visuotinai pripažintais tikslais, pavyzdžiui, tabako gaminių reklamos draudimo atveju – visuomenės ir tam tikrų visuomenės narių sveikatos, kaip viešojo intereso, apsaugos tikslais“ (Administracinė byla Nr. A858–2308/2011).

101Dėl informacijos pateikimo būdo prekybos vietoje apie tabako gaminius Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vertindamas dispenserių naudojimo atitiktį TKĮ 17 straipsnio 5 daliai, pažymėjo, „kad šie dispenseriai neatitiko vien įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, paskirties, nes jais inter alia buvo išskiriamos konkretaus prekės ženklo „Vogue“ cigaretės, dispenserių apipavidalinimas buvo susietas su konkretaus prekės ženklo tabako gaminiais (naudotos susijusios spalvos, ryškūs prekės ženklą akcentuojantys grafiniai sprendimai). Pažymėtina, kad tokio apipavidalinimo dispenseriai negali būti traktuojami vien kaip įranga, skirta išdėstyti tabako gaminius, nes ja taip pat akivaizdžiai išskiriami iš kitų tabako gaminių konkrečios tabako gaminių rūšies tabako gaminiai“ (Administracinė byla Nr. A858–2308/2011).

102Dėl informacijos skleidimo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas analogiškas nuostatas, yra konstatavęs (byla Nr. A556-1569/2008), jog yra draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleisti informaciją apie tabako gaminius, kuri aiškiai išreikštų skatinimą ar tai darytų netiesiogiai dėl tabako gaminių vartojimo. Tokio įstatymo leidėjo teisiškai įtvirtinto draudimo tikslas – konkretaus žmogaus ir visos visuomenės sveikata, kaip viena svarbiausių visuomenės vertybių. Pagal Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalį yra draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleisti informaciją apie tabako gaminius, skatinant įsigyti ar vartoti, draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleisti informaciją apie tabako gaminių gamintojus, importuotojus ar pardavėjus, jų firmos vardą, prekės ženklą ar veiklą, kuri gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo (Administracinė byla Nr. A525-1451/2011).

103Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas sąvoką „skleisti“ tabako reklamos draudimo kontekste (byla Nr. A756-80/2009), atsižvelgdamas į tai, kad Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (kompiuteriniame variante) žodis ,,skleisti“ aiškinamas kaip platinimas, t. y. darymas, kad plistų, apimtų daugelį, yra išaiškinęs, jog įstatymų leidėjas nurodytose teisės normose įtvirtino draudimą bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis platinti (daryti, kad plistų) informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Pastebėtina, jog sąvokos „skleisti“ turinio išaiškinimas yra svarbus, nustatant ekonominės sankcijos subjektą (administracinė byla Nr. A556-1569/2008).

104Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dėl informacijos bei jos pateikimo apipavidalinimą vertino pagal siekiamą tikslą ir panašioje byloje konstatavo, kad „pats paminėtų scenarijų sukūrimo faktas bei jų įgyvendinimo būdas, kolegijos manymu, buvo specialiai skirti aktyviai paveikti baro lankytojų susidomėjimą prekiaujamomis cigaretėmis. O tai yra esminis draudžiamos informacijos apie tabako gaminius pateikimo požymis, kuris šiuo atveju nulemia Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies ir 18 straipsnio 1 dalies 4 punkto taikymo pagrįstumą“ (Administracinė byla Nr. A143-1351/2011).

105Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas prekių apipavidalinimą ryšyje su tabako gaminių išskirtinumu iš kitų tabako gaminių nustatė, kad „konkrečių prekės ženklų „Vogue“ ir „Winston“ cigaretės, objektų apipavidalinimas buvo susietas su konkrečių prekių ženklų tabako gaminiais (naudotos susijusios spalvos, ryškūs prekės ženklą akcentuojantys grafiniai sprendimai). Tokio apipavidalinimo objektai negali būti traktuojami vien kaip įranga, skirta išdėstyti tabako gaminius, nes ja taip pat akivaizdžiai išskiriami iš kitų tabako gaminių konkrečių tabako gaminių rūšių tabako gaminiai. Todėl tokia įranga pagrįstai atsakovo Nutarimu bei pirmosios instancijos teismo buvo pripažinta, kaip skatinanti potencialius vartotojus įsigyti konkrečius tabako gaminius (cigaretes „Vogue“ ir „Winston“)“ (Administracinė byla Nr. A525-2379/2011).

106Šios teismų praktikos kontekste vertinat pareiškėjui paskirtos sankcijos pagrįstumą teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl atsakovo nutarimo teisėtumo bei pagrįstumo ir jų nekartoja.

107Ginčo atveju tabako gaminiai buvo išskirti iš kitų gaminių, suteikiant jiems kitokį išdėstymą bei tabako gaminių išdėstymo įrangos apipavidalinimą, kuris nėra susijęs su prekybos įrangos tobulinimu siekiant gerinti pirkėjų aptarnavimą. Tokie veiksmai vertintini kaip siekis atkreipti pirkėjo dėmesį ir tuo pačiu skatinti įsigyti tabako gaminius. Tai atitinka Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje numatytą reklamos sąvoką.

108Reklama buvo skleidžiama atsakovui priklausančioje parduotuvėje, todėl jis yra pažeidimo subjektas. Atsakovo atsakomybei nėra reikšminga kas pagamino reklamos įrangą ir kokio susitarimo pagrindu.

109Šioje byloje teismas negali remtis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. A444-2159/2011, kadangi nurodytoje byloje buvo vertintos skirtingos faktinės aplinkybės nei nagrinėjamoje. Todėl esant skirtingoms bylų faktinėms aplinkybėms šiam ginčui minėtos nutarties teisės aiškinimo taisyklė netaikytina. Pažymėtina, kad šioje byloje konstatuojama, kad ne tik prekių išdėstymas nulemia reklamos fakto buvimą, bet visuma ir kitų požymių, t. y. įrangos spalvinis apipavidalinimas, prekės ženklo pateikimas, prekių išdėstymas ir informacijos pateikimas apie tabako gaminius atskirai nuo kitų pabrėžiant jų išskirtinumą.

110Dėl įrodymų vertinimo Lietuvos vyriausias administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A4 -1212/2006 konstatavo, kad proceso šalis turi teisę teikti įrodymus, pagrindžiančius jos reikalavimus, dalyvauti juos tiriant, savaip juos interpretuoti, pareiškiant nuomonę dėl įrodymų galios (ABTĮ 52 str. 2 d. ir 57 str. 4 d. ). ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje suformuluotos įrodymų vertinimo taisyklės, kurių esmė yra ta, kad bylos įrodymus vertina teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi nei vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma.

111Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo įrodymu vertinimu, teismas įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė.

112Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino teisės aktus reguliuojančius ginčo santykius bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus bei suformuotą teismų praktika panašiose bylose. Todėl apeliaciniai skundai netenkintini, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

113Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

114uždarosios akcinės bendrovės „LUKOIL BALTIJA“, uždarosios akcinės bendrovės „PHILIP MORRIS BALTIC“ ir uždarosios akcinės bendrovės „JTI Marketing and Sales“ apeliacinius skundus atmesti

115Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

116Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui Audriui Lukoševičiui, atsakovo atstovei... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas UAB „LUKOIL BALTIJA“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 8. Pareiškėjas skunde (t. I, b. l. 1-14) nurodė, kad jis nėra tinkamas... 9. Nesant jokių specialių Tabako kontrolės įstatymo nuostatų, vertinant... 10. Pareiškėjas paaiškino, kad stovelis atitinka visus pareiškėjo ir UAB... 11. Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba su skundu nesutiko... 12. Atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 56-61) nurodė, kad minėta reklaminė... 13. Atsakovas nurodė, kad bet kokiu atveju ne vietoje pateikta informacija,... 14. Nurodė, kad pateiktos priemonės, informacija, įskaitant spalvinę ir... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „JTI Marketing and Sales“ su... 16. Atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 49-50) paaiškino, kad pareiškėjui... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ pareiškėjo... 18. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 133-139) nurodė, kad 2010 m. balandžio 29... 19. II.... 20. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimu... 21. Teismas nustatydamas faktines bylos aplinkybes, vertino byloje esančius... 22. Teismas analizavo tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5... 23. Teismas, įvertinęs 2007 m. vasario 28 d. Marketingo paslaugų sutarties su... 24. Teismas įvertinęs visumą reikšmingų aplinkybių dėl cigarečių... 25. Teismas pabrėžė, kad LVAT savo praktikoje yra konstatavęs, jog požymiai,... 26. Atsižvelgdamas į anksčiau išdėstytą teisinį reglamentavimą, nustatytas... 27. III.... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ pateikė... 29. Apeliacinis skundas (t. I, b. l. 184-188) grindžiamas šiais argumentais:... 30. 1. Stovelio (įrangos) naudojimas nėra reklama Tabako kontrolės įstatymo... 31. 2. Tabako kontrolės įstatymas nenumato kokių nors specialių reikalavimų... 32. 3. Tabako kontrolės įstatymas nenustato specifinių reikalavimų įrangos,... 33. 4. Tabako gaminių išdėstymo būdas negali būti laikomas reklama Tabako... 34. 5. Tabako kontrolės įstatymas išskiria du dalykus: įrangą, skirtą tabako... 35. 6. Tabako gaminiai buvo pateikiami prekybai jų prekybos vietose ir ant... 36. 7. Įrangoje pateikiamos ne pakuočių imitacijos, tačiau pardavimui skirti,... 37. 8. Įstatymų leidėjas suteikė galimybę naudoti įrangą, skirtą tabako... 38. 9. Reklama yra siejama su tam tikros informacijos, t. y. žinių paskleidimu.... 39. 10. 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/33/EB... 40. Teismo šių aspektų neanalizavo.... 41. Pareiškėjas UAB „LUKOIL BALTIJA“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 42. Apeliacinis skundas (t. II, b. l. 1-3) grindžiamas šiais argumentais:... 43. 1. Tarp pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „PHILIP MORRIS... 44. 2. Tabako kontrolės įstatymas tam tikra apimtimi reglamentuoja tik įrangos,... 45. 3. Tabako kontrolės įstatymas nenustato jokių reikalavimų dėl įrangos... 46. 4. Tabako kontrolės įstatymas nenustato jokių reikalavimų dėl tabako... 47. 5. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (kompiuterinis variantas) pateikia... 48. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesiėmė jokių sąmoningų veiksmų (t.y.... 49. Pareiškėjo veiksmuose nėra ir sąmoningo siekimo bei noro (kurie taip pat... 50. Trečiasis suinteresuotas asmuo „JTI Marketing and Sales“ pateikė... 51. Apeliacinis skundas (t. II, b. l. 9-11) grindžiamas šiais argumentais:... 52. 1. Pagal LR Reklamos įstatymo 21 straipsnio 2 dalį už reklamos pažeidimą... 53. Tabako kontrolės įstatymas nenumato specialaus teisinio reguliavimo, kuriuo... 54. 2. Teismas nurodė, jog konstatuojant tabako reklamos pažeidimą, būtina... 55. Valinis veiksmas – visiškai sąmoningas, t. y. tai niekieno neverčiamas,... 56. 3. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad tabako gaminių reklamos draudimo... 57. 4. Neveikimas gali būti laikomas pažeidimu tik tais atvejais, kai įstatymai... 58. 5. Teisės aktai neapibrėžia „įrangos tabako gaminiams išdėstyti“... 59. Tabako kontrolės įstatymas nereglamentuoja tabako gaminių pateikimo... 60. Teismas, aiškindamas galiojančius teisės aktus, negali kurti naujų teisės... 61. 6. UAB „JTI Marketing and Sales“ ir pareiškėjo sudarytoje sutartyje... 62. 7. Ekonominės sankcijos už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus,... 63. Nagrinėjamu atveju teismas plečiamai aiškino Tabako kontrolės įstatymo 17... 64. 7. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 ir 5 dalys nedraudžia prekybos... 65. Naudoti tabako gaminio pavadinimą WINSTON, nesvarbu, kad sutampantį su... 66. 8. Atsižvelgiant į tai, kad Tabako kontrolės įstatyme ir Azartinių... 67. 9. Teismas nepagrįstai rėmėsi LVAT išaiškinimu 2005 m. gegužės 3 d.... 68. 10. Teismas nepasisakė dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų argumentų, kad... 69. 11. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies pakeitimas, nuo 2009 m.... 70. 12. LVAT 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr.... 71. Pareiškėjas UAB „LUKOIL BALTIJA“ sutinka su trečiųjų suinteresuotų... 72. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „JTI Marketing and Sales“ sutinka su... 73. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ sutinka su... 74. Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholis kontrolės tarnyba su apreiškėjo... 75. Atsiliepime į apeliacinį skundą (t. II, b.l. 24-27) nurodė, kad... 76. Pažymėjo, kad Tarnybos atliktas ir pirmosios instancijos teismo patvirtintas... 77. Atsakovas nurodė, kad tuo atveju, jei pareiškėjo verslo partneriai UAB... 78. Apeliacinio skundo teiginiai, kad pareiškėjas pats netalpino lentelės ir... 79. Reklamuodamas UAB „PHILIP MORRIS BALTIC“ ir UAB „JTI Marketing and... 80. Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholis kontrolės tarnyba su trečiųjų... 81. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas... 82. Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai prašė apeliacinius skundus... 83. Teisėjų kolegija... 84. IV.... 85. Bylos ginčas yra dėl tabako reklamos.... 86. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šio ginčo atveju cigarečių... 87. Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinius... 88. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas... 89. Pareiškėjui 5000 Lt bauda Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės... 90. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad Lietuvos... 91. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi nustatyta, kad šio... 92. Nutarimo turinys patvirtina, kad atsakovas skyrė sankciją pareiškėjui,... 93. Taip pat cigarečių pakeliai „Marlboro Gold Original“ ir „Marlboro Gold... 94. Tokiu būdu, pažeidimą kvalifikuojančios aplinkybės yra tabako gaminių... 95. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsniu yra nustatyta, kokia informacija gali... 96. Todėl vertinamos šiuo įstatymu nustatytos sąvokos, kurios yra reikšmingos... 97. Ginčo santykiams taikytinos teisės aiškinimui yra reikšminga teismų... 98. Teisėjų kolegija pažymi, kad Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi (2008... 99. Šio ginčo atveju keisti anksčiau suformuotų taisyklių nėra pagrindo,... 100. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dėl prekybos tabako gaminiais... 101. Dėl informacijos pateikimo būdo prekybos vietoje apie tabako gaminius... 102. Dėl informacijos skleidimo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,... 103. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas sąvoką... 104. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dėl informacijos bei jos... 105. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas prekių... 106. Šios teismų praktikos kontekste vertinat pareiškėjui paskirtos sankcijos... 107. Ginčo atveju tabako gaminiai buvo išskirti iš kitų gaminių, suteikiant... 108. Reklama buvo skleidžiama atsakovui priklausančioje parduotuvėje, todėl jis... 109. Šioje byloje teismas negali remtis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 110. Dėl įrodymų vertinimo Lietuvos vyriausias administracinis teismas... 111. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 112. Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 113. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 114. uždarosios akcinės bendrovės „LUKOIL BALTIJA“, uždarosios akcinės... 115. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimą... 116. Nutartis neskundžiama....