Byla 2-2556/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „JGK Statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-6764-450/2011 pagal uždarosios akcinės bendrovės „JGK Statyba“ ieškinį atsakovams J. V. , L. S. , I. N. , V. V. , Z. S. , tretiesiems asmenims I. P. , V. B. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „JGK Statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams J. V. , L. S. , I. N. , V. V. , Z. S. , tretiesiems asmenims I. P. , V. B. , prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 1 025 935,85 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė teismą atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, kadangi įmonei pritaikius laikinas apsaugos priemones buvo užkirsta galimybė ūkinei veiklai bei nėra galimybės teigti, kad turtinė padėtis artimiausiu metu pagerėtų.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „JGK Statyba“ prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atmesti; nustatyti ieškovui UAB „JGK Statyba“ terminą iki 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti bei sumokėti 14 259,36 Lt žyminio mokesčio.

7Teismas nurodė, kad įvertinęs ieškovo UAB „JGK Statyba“ pateiktus įrodymus, nemato pagrindo konstatuoti tokią sunkią ieškovo turtinę padėtį, kad reikėtų iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

8Teismas nurodė, kad nors teismui pateikto 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „JGK Statyba“ balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai beveik siekia visą įmonės turimo turto vertę, įmonė per 2009 m. metus nepatyrė nuostolio, tačiau balanse nurodyta įmonės turimo turto vertė, siekianti daugiau nei pustrečio milijono litų, rodo pakankamą UAB „JGK Statyba“ pajėgumą prisiimti stambius turtinius įsipareigojimus.

9Teismas pažymėjo, kad ieškinio ir jo priedai patvirtina, kad ieškovas yra ūkinę-komercinę veiklą vykdantis, pelno siekiantis, savo veiklos nesustabdęs bei nenutraukęs juridinis asmuo, gaunantis pelną, todėl teismas neturi pagrindo konstatuoti būtinumo jį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio byloje sumokėjimo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB „JGK Statyba“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutarties dalį dėl žyminio mokesčio ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti ieškovą nuo 14 112,36 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimo. Apelianto teigimu, po ilgą laiką trukusio priverstinio normalios ūkinės veiklos sustabdymo UAB „JGK statyba“ trūksta apyvartinių lėšų. Apeliantas nurodo, kad jo turimas turtas yra skirtas pastatytų gyvenamųjų pastatų aptarnavimui, realizuoti gali tik objektą, esantį Rasytės g. 12, Vilniuje, tačiau šis objektas yra areštuotas. Apelianto teigimu, jo turto atžvilgiu yra taikytas areštas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi, sąskaitoje apeliantas pinigų neturi, antstoliai vykdo išieškojimus bendrai 140 829,25 Lt sumai. Apeliantas nurodo, kad šiuo metu gali sumokėti tik minimalų 137 Lt dydžio žyminį mokestį ir mano, kad yra pagrindas atleisti UAB „JGK statyba“ nuo 14 112,36 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo. Apeliantas pažymi, kad esant nepadengtiems įsiskolinimams bendrovė negali gauti kreditavimo bankuose.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartis paliktina nepakeista.

14Nagrinėjamu atveju apeliantas UAB „JGK Statyba“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria atsisakyta atleisti jį žyminio mokesčio sumokėjimo, tačiau paduodamas atskirąjį skundą apeliantas sumokėjo 137 Lt dydžio žyminį mokestį, prašydamas jį atleisti nuo likusios žyminio mokesčio, mokėtino paduodant ieškinį, dalies sumokėjimo.

15Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Pažymėtina, kad ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų ir yra žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminį mokestį siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti kelią nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Be to, CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies žyminio mokesčio sąlygas ir tvarką, kuri visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės, procesinės ar kitokios padėties, užtikrina vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

16Pagal CPK 83 straipsnio trečiąją dalį asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo; prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas; prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl UAB „JGK Statyba“ turtinės padėties vertinimo, o negalėjimą sumokėti žyminio mokesčio dalį grindžia apyvartinių lėšų trūkumu. Apeliantas nurodydamas, kad neturi lėšų sąskaitoje, pateikė į bylą tik UAB Medicinos banko pažymą, patvirtinančią, jog 2011 m. birželio 1 d. šio banko sąskaitoje UAB „JGK Statyba“ lėšų neturėjo. Teisėjų kolegijos nuomone, šis įrodymas nepatvirtina, kad UAB „JGK Statyba“ neturi apyvartinių lėšų, kadangi duomenys dėl lėšų turėjimo yra pakankamai seni, be to, į bylą nepateikti duomenys, kad ieškovas kituose bankuose neturi sąskaitų ir pan. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių, koks konkretus turtas jam priklauso nuosavybės teise bei kokio turto atžvilgiu, kitose bylose taikius laikinąsias apsaugos priemones, yra taikyti apribojimai. Teisėjų kolegijos nuomone, atskirajame skunde tik nurodžius koks konkretus nekilnojamasis, ilgalaikis materialusis turtas apeliantui priklauso nuosavybės teise bei teigiant, kad nėra galimybės realizuoti šį turtą, nepateikus įrodymų, pagrindžiančių šį argumentą, nėra pagrindo pripažinti, kad apeliantas turėtų būti atleistas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal pateiktus į bylą įrodymus nėra pagrindo atleisti ieškovą UAB „JGK Statyba“ nuo žyminio mokesčio (žyminio mokesčio dalies) sumokėjimo ir pirmosios instancijos teismo išvados dėl atsisakyto tenkinti tokį ieškovo prašymą yra pagrįstos.

17Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutarties daliai panaikinti, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartis paliktina nepakeista.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutartimi ieškovui UAB „JGK Statyba“ nustatytas terminas sumokėti žyminį mokestį yra suėjęs, todėl nustatytinas naujas terminas iki 2011 m. gruodžio 30 d. minėtiems veiksmams atlikti.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Įpareigoti ieškovą UAB „JGK Statyba“ iki 2011 m. gruodžio 30 d. sumokėti 14 113,36 Lt (keturiolikos tūkstančių vieno šimto trylikos litų trisdešimt šešių centų) žyminio mokesčio dalį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „JGK Statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams J.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi nutarė ieškovo... 7. Teismas nurodė, kad įvertinęs ieškovo UAB „JGK Statyba“ pateiktus... 8. Teismas nurodė, kad nors teismui pateikto 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „JGK... 9. Teismas pažymėjo, kad ieškinio ir jo priedai patvirtina, kad ieškovas yra... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „JGK Statyba“ prašo apeliacinės... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29... 14. Nagrinėjamu atveju apeliantas UAB „JGK Statyba“ nesutinka su pirmosios... 15. Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 16. Pagal CPK 83 straipsnio trečiąją dalį asmens prašymu teismas,... 17. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutartimi... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį palikti... 21. Įpareigoti ieškovą UAB „JGK Statyba“ iki 2011 m. gruodžio 30 d....