Byla 2-2908-232/2011
Dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo D. L

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Liuda Uckiene, sekretoriaujant Editai Kirdeikienei, Editai Bekerytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Salgesta“ atstovams adv. G. M., S. B., atsakovo UAB „Big Stone“ atstovui adv. Audriui Joniui, treciajam asmeniui D. L., teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo UAB „Salgesta“ ieškini atsakovui UAB „Big Stone“ del skolos priteisimo, tretysis asmuo D. L.,

2NUSTATE:

3Ieškovas UAB „Salgesta“ kreipesi i teisma su ieškiniu, kurio kuriuo praše priteisti iš atsakovo 365 278, 17 Lt. Ieškinio dalyka patikslino 2011 03 18 pateiktuose paaiškinimuose teismui prašydamas priteisti iš atsakovo 203 090,37 Lt skolos, 11,83 proc. dydžio procesines palukanas nuo priteistos sumos už 6 men. laikotarpi ieškinio senaties pagal CK 125 straipsnio 5 dalies 1 punkta ribose sudarancias 13 028,25 Lt. Viso praše išieškoti 216 118, 62 Lt, bylinejimosi išlaidas, praše nustatyti priverstine hipoteka šiam UAB „Big Stone“ nekilnojamajam turtui: žemes sklypui, unikalus Nr.5333-0010-0062, administraciniam pastatui, unikalus Nr.5392-9003-1015, garažui, unikalus Nr.5392-9003-1059, ir kiemo statiniams, unikalus Nr.5392-9003-1060, esantiems adresu Didžioji g. 38, Kedainiuose.

4Jis nurode, jog 2007-08-01 ieškovas su atsakovu sudare Statybos rangos sutarti Nr.01/08/2007, pagal kuria ieškovas isipareigojo atlikti bendrastatybinius ir apdailos darbus viešbutyje „Big Stone“ ir perduoti atsakovui šio darbo rezultata, o atsakovas isipareigojo už atlikta darba apmoketi Statybu rangos sutartyje numatytais terminais ir kaina. Atsakovas savo sutartiniu isipareigojimu pagal Sutarti tinkamai neivykde, kadangi atsiskaite tik už dali darbu, už 2007 m. lapkricio menesi priimtus darbus atsiskaityta nebuvo. 2008 m. sausio ir vasario menesiais atliktu darbu atsakovas neprieme ir ju neapmokejo. Neatsiskaitymo priežasciu atsakovas nenurode. Kadangi tarp šaliu sudaryta statybos rangos sutartis atitinka Mokejimu atliekamu pagal komercinius sandorius, velavimo prevencijos istatyme nurodytus komercinio sandorio požymius, todel procesines palukanos apskaiciuojamos vadovaujantis šiuo istatymu ir sudaro 11,84 proc. Ieškovas ieškiniu reiškia piniginio pobudžio reikalavima del skolos ir palukanu iš atsakovo priteisimo, todel turi teise reikšti prašyma del priverstines hipotekos atsakovui priklausanciam nekilnojamajam turtui nustatymo.

5Atsakovas UAB „Big Stone“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, nurode, jog už viešbucio „Big Stone“ remonto projekto igyvendinima buvo atsakingas tretysis asmuo, viešbucio direktore D. L.. Tretysis asmuo savarankiškai atsakovu vardu su ieškovu t.y. imone veikiancia ne Ukmergeje, o Vilniuje sudare statybos rangos sutarti. Sutarties objektas ir galutine Sutarties kaina turejo buti nustatyti priede prie Sutarties – lokalinese samatose. Kadangi lokalines samatos nebuvo sudarytos, todel pagristai šalys galejo manyti, jog sutartis bus vykdoma atsisžvelgiant i sutarties vykdymo metu egzistavusias statybos (remonto) darbu Ukmergeje rinkos kainas. Atsakovas apskaiciavo, jog pagal 2007 m. liepos menesio statybos darbu Ukmergeje rinkos kainas ir viešbucio remontui atlikti reikalingu statybos darbu apimti, maksimali moketina darbu kaina turetu buti ne didesne nei 200 000 Lt. Atsakovas ieškovui iš viso sumokejo 192 935,27 Lt. Teigia, jog sumokejus šia suma, atsižvelgiant i viešbucio remonto laikotarpio statybos (remonto) darbu Ukmergeje rinkos kainas ir viešbucio remontui atlikti reikalingu statybos darbu apimti, visiškai atsiskaityta su ieškovu ir tiketina, jog buvo sumoketa daugiau nei ieškovui priklause. Be to iš pateiktu ieškovo atliktu aktu matyti, kad ieškovas po keleta kartu skirtinguose atliktu darbu aktuose nurode tuos pacius darbus bei tokius darbus, kuriu ieškovas visai neatliko. Kadangi atsakovas ieškovo reikalavimo priteisti skola nepripažista, todel nepagristas ieškovo reikalavimas ir del palukanu priteisimo. Pažymejo, jog priverstines turto hipotekos nustatymas šioje byloje prieštarautu materialines teises normoms bei neatitiktu Lietuvos Aukšciausiojo teismo suformuotos teismu praktikos analogiškose bylose.

6Tretysis asmuo D. L. atsiliepimu praše ieškinio patenkinimo klausima spresti teismo nuožiura. Ji nurode, kad 2006 09 08 buvo priimta i darba UAB „Big Stone‘ projektuotojos – technologes pareigoms, veliau, nuo 2007 05 02 dirbo viešbucio Ukmergeje direktore (žr. (t.1,b.l.50,51). Jai buvo pavesta rupintis viešbucio rekonstrukcijos, remonto darbais, buvo planuojama irengti naujas patalpas ir atnaujinti senas, tam tikslui jai buvo išduotas igaliojimas (t.1,b.l. 4), pasirašytas UAB „Big stone“ direktores N. Ž.. 2007 metu gegužes - birželio menesiais pradejo vykdyti rangovu atranka viešbucio remonto darbams. Be ieškovo dalyvavo dar dvi akcines bedroves, visos pretendentes pateike savo samatas. Kadangi ieškovo salygos ir kainos buvo priimtiniausios su ieškovu pasirašyta rangos sutartis. Pateiktos samatos turejo buti pasirašytos ir pridetos prie sutarties bet del nepatyrimo to nebuvo padaryta. Iš pradžiu buvo planuota irengti tik pirmo aukšto, rusio ir laiptiniu patalpas, ieškovas atliko sienu, grindu ir lubu dažymo irengimo bei dažymo darbus, pagal ieškovo pateiktas samatas šie darbai turejo kainuoti apie 200 000 Lt. Kadangi savininkas buvo patenkintas darbu kokybe buvo susitarta papildomai del restorano sales, ir palepes irengimo Palepes irengimui buvo suplanuoti stogo rekonstrukcijos darbai, užsakytas rekonstrukcijos projektas (ruoše Ukmerges savivaldybes architektas S. S.) Rangovu, iskaitant ir ieškovo atliekamus darbus, dažnai tikrindavo akcininkas F. A.. Su juo buvo derinamos visos kainos ir sutartys, dali rangovu jis atrinko pats asmeniškai. Del ieškovo kaip rangovo darbu kokybes ar kainos nusiskundimu F. A. neturejo iki 2008 m. vasario. Darbus ieškovas pradejo 2007 m. rugpjutyje, baige maždaug 2008 m. vasario men. F. A. buvo patenkintas darbu rezultatais. Buvo sutarta, jog ieškovas papildomus darbus atliks tais paciais ikainiais. Dali objekte panaudotu statybiniu medžiagu isigijo pati UAB „Salgesta“, dali UAB „Big Stone“. Ieškovo atliktus darbus priimdavo tretysis asmuo pagal atliktu darbu aktus ir plotu skaiciavimo suvestines, kuriuos parengdavo ieškovas. D. F. A. stabdyti pradejo 2008 m. vasari. F. A. liepe treciajam asmeniui ieškovo pateiktu aktu nepasirašineti, kadangi toliau jis nusprende derinti kainas pats.

7Teismo posedyje ieškovo atstovas ieškini palaike ir praše tenkinti. Jis nurode, kad nesutinka su pakartotines ekspertizes išvadomis. Ekspertas nepagristai sumažino šiukšliu išvežimo išlaidas 4000 Lt, byloje pateiktos UAB „Švara visiems“ paneigia tokius tvirtinimus. Taip pat be pagrindo ženkliai sumažino išlaidas darbo užmokesciui sumažindamas darbo užmokesciui taikomus koeficientus, nebuvo atsižvelgta, kad ieškovas taike padidintus, palyginti su Sistemos rekomenduojamais koeficientus pagristai del darbu vykdymo chaotiškumo, kai buvo dirbama be patvirtinto aiškaus projekto. Ekspertizes akte taip pat išskirti darbai už 38 000 Lt, kuriu ekspertas „nepamate“, taciau ju atlikima irodo pateikti rašytiniai dokumentai bei liudytoju parodymai. Vienas iš šiu darbu bereikalingas lubu glaistymas ir tinkavimas restorano saleje buvo atliekamas ne ieškovo, bet atsakovo samdyto architekto iniciatyva, todel ieškovo kaltes tame nera ir darbai turi buti apmoketi. Ekspertas nepagristai sumažino 4315,33 Lt suma šiukšliu išvežimo kaina tai patvirtina i byla pateiktos UAB „Švara visiems“ saskaitomis – fakturomis. Taip pat turi buti priteista eksperto S. M. nevertintu, bet atliktu darbu kaina 38 000 Lt.

8Teismo posedyje atsakovo atstovas, praše ieškini atmesti nurode, kad susipažines su naujai pateiktais irodymais atsakovas pripažista jog galejo likti skolingas ieškovui 23 000 Lt. Jis nurode, kad jokiu eksperto S. M. akte nurodytu galimai atliktu darbu ieškovas nera padares ir ieškovas nebuvo daves nurodymo del tokiu darbu atlikimo. Didelis ekspertu išvadu skirtumas (68 398,84) paaiškinamas skirtingais ekspertu naudotais pridetiniu išlaidu dydžiais bei ieškovo pelno marža. Jo nuomone eksperto S. M. ekspertizes akte lokalinese samatose neteisingai nurodomi duomenys apie darbo užmokesti. Atsakovo atstovas nurode, kad faktiškai skaiciuojant atsakovo patirtas išlaidas darbo užmokesciui kartu su 5 procentu pelnu turetu sudaryti 91 702, 25 Lt kai tuo tarpu ekspertai skaiciuoja 127 490 Lt ir 176 640 Lt. Taip pat praše atimti iš priteistinos sumos eksperto S. M. paskaiciuotas 1200 Lt išlaidas statybos darbu defektu pašalinimui.

9Teismas atmeta atsakovo atstovo teiginius del darbo užmokescio skaiciavimo, kaip nepagristus objektyviais duomenimis.

10Tretysis asmuo D. L. teisme, nurode, kad patvirtina savo nurodytas faktines aplinkybes. Be to nurode, kad jos manymu didesni darbo užmokescio koeficientai buvo taikomi pagristai del apleistos patalpu bukles. Darbai kuriuos S. M. itrauke i galimai atliktu, bet nevertintu darbu saraša buvo atlikti. Kadangi restorano sales lubos pakankamai žemos iš pradžiu, siekiant išsaugoti turima patalpu aukšti, buvo nutarta lubas lyginti tinku ir glaistu ir nudažyti, bet del dideliu perkritimu atlikus šiuos darbus imta baimintis, kad tinkas prades byreti, todel lubos buvo aptaisytos gipso kartonu. Kadangi patalpos lapkricio menesi atliekant darbus buvo nešildomos, restorano saleje buvo išlietas grindu lyginamasis sluoksnis, siekiant ji išdžiovinti buvo naudojamas dregmes surinktuvas, šiukšles susidare išradžius pertvaras ir gulekšnius ir jas buvo butina išvežti.

11Teismo nustatytos faktine bylos aplinkybes ir priimamo sprendimo motyvai.

12Tarp šaliu yra kiles gincas iš statybos rangos santykiu, ieškovui vykdant statybos remonto darbus atsakovui priklausanciame viešbutyje del minetu darbu apimties ir apmokejimo.

13Civilinio kodekso (toliau CK) 6.681 straipsnis. statybos ranga apibrežia kaip sutarti, kuria rangovas isipareigoja per sutartyje nustatyta termina pastatyti pagal užsakovo užduoti statini arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas isipareigoja sudaryti rangovui butinas statybos darbams atlikti salygas, priimti darbu rezultata ir sumoketi sutartyje nustatyta kaina.

14Byloje nustatyta ir šalys negincija, kad pasirašant sutarti nebuvo susitarta nei del galutines tvirtos kainos, nei del darbu apimties. Todel kilus gincui nustatydamas priteistina suma teismas vadovaujasi ekspertu išvadomis ir remiasi CK 6.653, 6.198 straipsniuose suformuluotomis taisyklemis, kad kai kaina ar jos nustatymo tvarka sutartyje neaptarta ir šalys nera susitarusios kitaip, laikoma, kad šalys turejo omenyje kaina, kuria sutarties sudarymo metu toje verslo srityje buvo iprasta imti už toki pat ivykdyma atitinkamomis aplinkybemis. Del tokiu kainu savo rekomendacijas, paremtas mokslo istaigu rekomandacijomis remdamasis LR Aplinkos ministro 2006 10 26 isakymu Nr. D1-492 registruoja ir skelbia VI „Statybos produktu sertifikavimo centras“

15Iš byloje pateiktos šaliu pasirašytos sutarties kopijos (t.,b.l.1-11) matyti, kad šalys 2007 08 01 sudare statybos rangos sutarti Nr. 01/08/2007 (toliau ginco sutartis), pagal kuria ieškovas (rangovas) isipareigojo savo rizika, priemonemis iš savo ir užsakovo medžiagu pagal pateikta projektine dokumentacija arba užsakovo užduoti, suderinta su rangovu atlikti bendrastatybinius ir apdailos darbus, kuriu kainos ir detalizacija turejo buti nurodyta lokalinese samatose sutarties priede Nr.1 sudarytose pagal 2007 metu kovo menesio kainas, bei juos perduoti užsakovui, o atsakovas (užsakovas) isipareigojo priimti ieškovo atliktus darbus ir sumoketi už juos sutartyje nustatyta tvarka, salygomis ir terminais. Sutarties 2.4. punkte buvo numatyta, kad už papildomus darbus reikalaujancius papildomos darbo jegos samdymo ar medžiagu, nenumatytu pirminiame objekto projekte, mokamas papildomas atlyginimas. Tokiu darbu atlikimui turejo buti sudaromos papildomos, samatos ir sudaromas papildomas sutarties šaliu rašytinis susitarimas, kuriame susitariama del kainos terminu, bei susitariamu atlikti papildomu darbu.

16Be to, ieškovas (rangovas) isipareigojo: darbams atlikti samdyti specializuota aukštos kvalifikacijos darbo jega, o darbu kontrolei aukštos kvalifikacijos darbu vadovus; Atlikti darbus nenukrypdamas nuo projekto, STR. kitu normu ir taisykliu, bei techniniu specifikaciju reikalavimu; Keisti projektinius sprendinius tik gaves rašytini užsakovo sutikima; Pateikti ir naudoti tik geros kokybes medžiagas; Laikytis visu Lietuvoje galiojanciu istatymu ir kitu teises aktu statybos srityje reikalavimu; Laiku informuoti užsakova apie atliktu darbu etapus bei apie atliktu rangos darbu pabaigos data; Per imanomai trumpiausia laika, savo saskaita šalinti darbu defektus ir kt. (sutarties 3.1. punktas).

17Užsakovas (atsakovas) isipareigojo: Sudaryti salygas darbams atlikti; Pateikti projektine dokumentacija; Sumoketi rangovui Sutarties kaina atsižvelgiant i rangovo isipareigojimu pagal sutarti vykdyma; Bendradarbiauti su rangovu einamuju darbu vykdymo klausimu sprendimo metu; Per 5 dienas paskirti technini prižiuretoja; Užtikrinti, kad visi projektines dokumentacijos pakeitimai butu suderinti su rangovu; Priimti rangovo tinkamai ir laiku atliktus rangos darbus ir laiku už juos atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis (sutarties 3.2punktas).

18Šalys (sutarties punktas 13 punktas) taip pat susitare, kad sutarties kaina yra nustatyta remiantis prieduose prie sutarties pateiktose, suderintose samatose atskiriems darbu etapams, pateiktose su visais mokesciais. Todel galima sakyti, kad šalys buvo susitare del samatose, kurios nebuvo galutinai suderintos ir pasirašytos kainos, kaina galejo buti keiciama tik sutartyje numatytais atvejais ir tik rašytiniu šaliu susitarimu. Tai tokie kainos keitimo atvejai kai užsakovas pakeicia projekta rangos darbu apimtis arba terminus, arba rangovas pasiulo racionalesnius projektinius sprendimus pagerinancius ir atpiginancius statiniu eksploatacija, pagerinancius ju kokybe. Užsakovas pagal sutarti turejo teise stabdyti mokejimus jei rangos darbai atliekami nekokybiškai arba del kitu priežasciu atsiranda rangos darbu defektai tol kol bus pašalinti visi defektai.

19Sutartis (14 punktas) taip pat numate šaliu atsakomybe: 0,2 procento už kiekviena uždelsta diena delspinigius, mokamus rangovui jei užsakovas paveluoja nustatytu laiku atsiskaityti, mokamus užsakovui jei rangovas veluoja atlikti darbus (14.1.ir14.2 papunkciui). Užsakovui sutartimi taip pat suteikta teise. reikalauti, kad rangovas per užsakovo nurodyta termina pataisytu ar pašalintu nustatytus darbu trukumus, o jeigu rangovas reikalavimo neivykdo atsisakyti sutarties ir reikalauti padengti nuostolius (14.3. papunktis). Užsakovui taip pat numatyta galimybe, praejus pakartotiniame pranešime nurodytam defektu šalinimo terminui, mažinti rangos darbu kaina defekto suma, papildomu išlaidu suma, bei kitu nuostoliu suma (14.6. papunktis).

20Atsakovo teiginys neva jis pagristai tikejosi jog darbai bus atlikti pagal Ukmerges mieste galiojancias kainas atmestini. Visu pirma atsakovas nenurodo kokios tos kainos turetu buti. Praktikoje, sudarant rangos sutartis, placiai priimta naudotis „Sistela“ informacine sistema, kuria remiantis treciojo asmens ir ieškovo teigimu ir buvo sudarytos sutarties prieduose pateiktinos samatos ir jose numatytos kainos. Ir nors ieškovas su ieškiniu minetu samatu nera pateikes, o tretysis asmuo pateike tik nepasirašytas kopijas, teigdama, kad del nepatyrimo šalys ju ir nebuvo pasirašiusios manydamos, jog tai tik sutarties priedas, kurio atskirai pasirašyti nereikia, taciau ir sutartis jokiu kainos išlygu del objekto geografines padeties nenumate. Atsiliepime i ieškinio pareiškima atsakovas teigia, kad samatos prie sutarties nebuvo sudarytos, taciau taip pat nepateikia jokiu irodymu kuo remdamasis jis pats nustate butent tokia kaina.

21Pažymetina, kad pagal sutarties 6.1. Punkta ieškovas isipareigojo pateikti visa darbo jega irankius, darbu vykdymui yra atsakingas už darbuotoju atvežima i darbo vieta ir išvežima iš jos, už ju apgyvendinima, išlaikyma, specialia apranga medicinini aptarnavima, aprupinima buitinemis patalpomis ir kadangi i samatas atskira eilute šios sanaudos neitraukiamos teismo nuomone teisinga manyti, kad jos turi atsispindeti eiluteje „darbo užmokestis“ paskaiciuotame naudojant „Sistemos“ sistema, be to šiuose skaiciavimuose taip pat turi atsispindeti ir sanaudos patiriamos rangovo kaip darbdavio mokant darbuotoju socialinio draudimo mokesti. Taciau teismas atmeta ieškovo teiginius, kad jis pagristai taike didesnius nei rekomenduojamus darbo užmokescio koeficientus atsižvelgdamas i tai, kad nebuvo pateiktas projektas del ko dažnai buvo gaištamas laikas tariantis kokius darbus toliau daryti negavus tiksliu nurodymu. Ieškovas sudarydamas ginco sutarti veike kaip savo srities profesionalas buvo informuotas, kad tikslaus projekto nera todel pasirašydamas sutarti veike savo rizika, sutartyje nebuvo aptarta išlyga del darbu kainos didejimo nepateikus projekto, be to tokio kainu didinimo nenumato ir Sistemos rekomendacijos.

22Ieškovas savo reikalavimus sumoketi už papildomai atliktus restorano sales ir palepes irengimo darbus grinde i byla pateiktais: 2007 metu lapkricio men. pažyma apie atliktu darbu verte, jos pagrindu išrašyta saskaita – faktura 162 786,82 Lt sumai, kuriuos pasiraše treysis asmuo, 2007 metu sausio ir vasario men. atliktu darbu aktais, kuriu atsakovas nepasiraše, (t.1,b.l.12-19,123-133), taip pat medžiagu isigijima liudijanciomis saskaitoms – fakturomis, isakymu del darbuotoju komandiruociu nuorašais, darbu kiekiu skaiciavimais (t.1,b.l.136-237). Teismas i byla yra išreikalaves kiekvienoje iš patalpu atliktu darbu aprašymus bei patalpu planus (t.2,b.l.93-98). Kadangi i byla nebuvo pateikta sutarties priede turejusi buti samata, pagal kuria buvo tariamasi del darbu atlikimo, be to dalis darbu (restorano saleje ir palepeje) buvo atlikta papildomai, siekiant nustatyti atliktu darbu apimtis ir verte, šaliu prašymu byloje buvo paskirtos dvi statybines teismo ekspertizes.

23Pirmaja ekspertize (t.3,b.l.39-57) atliko teismo ekspertas K. B.. I klausima ar pagal eksperto kontrolinius matavimus nustatyti darbu rušis ir kiekiai atitinka ieškovo aktuose už 2007m rugpjucio -2008 m. sausi nurodytus darbu kiekius ir rušis jis atsake jog nustate perteklinius logikos neatitinkancius darbus, kai buvo glaistomos ir dažomos lubos kurios paskui buvo užklijuotos gipso kartono plokštemis. Kadangi privaloma dokumentacija žiniarašciai, statybos darbu žurnalai, dengtu darbu aktai nebuvo surašomi Ekspertas skaiciavimus atliko, sudares lokalines samatas naudodamasis VI „Statybos produktu sertifikavimo centras“ paskelbtomis rekomendacijomis, del statiniu statybos skaiciuojamu kainu nustatymo, galiojusiomis darbu atlikimo metu ir nustate jog ieškovas viso atliko darbu už 227 590 Lt, kuri nuo ieškovo nurodomos sumos skyresi net 301 961,33 Lt ekspertas motyvavo tuo jog kai kuriu darbu nereikeje atlikti tai jau mineto lubu glaistymo ir dažymo bei tapetu restorano saleje klijavimo.

24Ieškovas išreiške abejones del tokio ekspertizes akto tinkamumo ir praše paskirti pakartotine ekspertize, pavedant ja atlikti kitam ekspertui. Jis nurode, kad ekspertas niekuo nepagrinde savo skaiciavimu pagristumo. Neatliktieji eksperto nuomone darbai tesudaro 2 447,59 Lt, o lokalines samatas paskaiciavo ne pats ekspertas, o kitas asmuo, apžiurint ekspertui ginco patalpas buvo nepaisoma teismo ipareigojimo kviesti i apžiura ieškova. Ieškovo nuomone i eksperto skaiciavimus apskritai nebuvo itraukti kai kurie ieškovo atlikti darbai, ekspertas nenurode kodel vienus ieškovo aktuose nurodytus darbus i savo skaiciavimus itrauke, o kitu ne, ekspertas skaiciavo 35,5 procentu mažesni nei ieškovas darbo užmokesti ir 11 proc. mažesnes medžiagu sanaudas niekaip to nepagrisdamas. Teismas abejonems išsklaidyti, prašyma tenkino ir paskyre pakartotine ekspertize, pavesdamas ja teismo ekspertui S. M..

25Atlikes pakartotine statybine ekspertize ekspertas sudare kiekvieno byloje pateikto atliktu darbu akto lokalines samatas remiantis UAB „Sistela“ parengtomis statiniu statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis iregistruotomis VI „Statybos produkcijos sertifikavimo centre“ (toliau Rekomendacijos) ir nustate, kad daugeliu atveju atliktu darbu aktuose buvo naudojami nepagristai dideli darbo užmokescio skaiciavimo koeficientai (žr. ekspertizes akto psl. 67,68). Ekspertas taip pat nurode, kad rangovas užaktavo mažesne monolitiniu gelžbetoniu perdengimu išardymo kaina, pagal akta 106 kub. metru šiu konstrukciju išardymas turetu kainuoti 33 319,03, akte nurodyta kad darbai atlikti už 14 310,75 Lt, taciau iš kitos puses ekspertas nustate jog buvo išardytas žymiai mažesnis konstrukciju kiekis, apie 6,77 kub. metrai, Ekspertizes akte taip pat nustatyta, kad ieškovo aktuose neteisingai nurodytas muriniu pertvaru išardytu palepeje kiekis 82 kub metrai, kai faktinis kiekis 56,16 kub. metru, muriniu pertvaru ir betoniniu grindu restorane išardymo kiekis nurodytas 65, 2 kub. metrai, ekspertizes metu nustatytas kiekis 11 kub.metru (ekspertizes akto psl. 119). Ekspertas pažymejo, kad pagal ieškovo paaiškinimus restorano sales lubos buvo iš pradžiu glaistomos ir dažomos, darbai ivertinti 10 184 Lt, bet del dideliu perkritimu veliau buvo nuspresta jas aptaisyti gipskartoniu, taip pat buvo išardytos grindys, daromi išlyginimo šiukšliu išvežimo darbai bendrai 6 744 Lt sumai (ekspertizes akto psl.77) dregmes surinktuvo naudojimas – 965 Lt. Patikrinti šiu teiginiu tikrumo ekspertas neturejo galimybes todel itrauke i sudaryta nevertinamu, bet galimai atliktu darbu samata (ekspertizes aktas psl.107,121), i šia samata taip pat itrauktas palepeje buvusiu kas 70 cm. irengtu betoniniu gulekšniu išardymas (ekspertizes aktas , psl. 85), gipskartonio pertvaros nugriovimas ivertintas 106 Lt. Viso tokiu nevertinamu bet galimai atliktu darbu, kartu su šiukšliu išvalymu ir išvežimu ekspertas priskaiciavo už 38 814,92Lt .

26Viso be nevertinamu darbu ekspertas nustate, kad atlikta darbu už 295 988, 84 Lt, o su nevertintais 334 803, 73.

27Ieškovas savo 2011 03 18 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose teige jog ekspertas nepagristai sumažino 4315,33 Lt suma šiukšliu išvežimo kaina ir remesi savo i byla pateiktomis UAB „Švara visiems“ saskaitomis – fakturomis. Teismas nesutinka su ieškovo teiginiais, nes iš jo pateiktu saskaitu – fakturu (t.1,b.l.26-211), kuriose itrauktos visos ieškovui teiktos UAB „Švara visems“ paslaugos: transporto, konteineriu nuomos, tame (tarpe ir Vilniuje Lauru gatveje), statybos šiukšliu išvežimo, neivardinta iš kokio objekto minetos šiukšles buvo vežamos, todel teismas mano, kad eksperto skaiciavimas remiantis galimu šiukšliu kiekiu ir Rekomendacijomis yra pagristas.

28Ekspertas taip pat nustate smulkiu darbu defektu tokiu kaip nedažytinu paviršiu uždažymai, uždažant duru apvadus vamzdžius ivairus plyšiai, neužtaisyti tarpai tarp lubu ir sienu, lango ir angokrašcio ir t.t., kuriu ištaisymo kaina nustate 1200 Lt. Remiantis tuo, kad ginco sutartyje (punktas 10) yra nustatytas garantinis terminas bendrastatybiniams ir vidaus apdailos darbams – 5 metai, paskirtas atsakingas už tokiu darbu ištaisyma asmuo ir nustatyti terminai, per kurios tokie defektai turi buti ištaisytim, o atsakovas priešpriešiniu reikalavimu byloje del nuostoliu del šiu smulkiu defektu nera pareiškes, teismas del šiu defektu nemažina priteistinos sumos ir konstatuoja, kad del šiu defektu ištaisymo atsakovas, gali kreiptis i ieškova sutartyje numatyta tvarka.

29Teismas, remdamasis tiketina eksperto išvada, liudytojais teisme apklaustu ieškovo darbuotoju: A. L., S. M., V. V., V. P. atlikusiu minetus darbus ir treciojo asmens parodymais teisme (t.2,b.l.188-190), bei irodymu vertinumo tiketinumo taisykle mano, kad tiketina jog darbai, kuriuos ekspertas itrauke i galimai atliktu darbu samata buvo atlikti. Todel teismas priteisia ieškovui ju atlikimo kaina, išskyrus, bereikalingai atliktus restorano sales lubu tinkavimo ir glaistymo darbus. Teismas nesutinka, kad ieškovas nera atsakingas už papildomai be reikalo atliktus lubu glaistymo ir tinkavimo darbus restorano saleje. Teismas mano, kad šiuo atveju ieškovas veike kaip specialiu žiniu turinti šalis ir esant rizikai, kad darbu nebus pasiektas norimas rezultatas ir darba teks atlikti kita technologija (šiuo atveju lubu apdengimas gipso kartono plokštemis), turejo atsisakyti tai daryti ar bent jau ispeti kita šali del galimos rizikos, kad jis taip ir dare byloje duomenu nera, todel šito nepadares, veike savo rizika, prisiimdamas galimus nuostolius sau. Todel iš priteisiamos sumos atimama restorano lubu nutinkavimo ir nuglaistymo darbu kaina pagal eksperto S. M. akta sudaranti 10 184 Lt.

30Kaip matyti iš i byla pateiktos atsiskaitymu suvestines (t.1,b.l. 44) atsakovas yra sumokejes 192 935, 27 Lt ir šios sumos ieškovas negincija. Taigi, nesumoketaja skolos dali sudaro: 334 803, 73Lt – 192 935,27Lt – 10 184 Lt = 131 684,46Lt. Sumažinus pagrindines skolos dydi atitinkamai mažinamos ir kaip netesybos prašomos priteisti pagal Mokejimu, atliekamu pagal komercinius sandorius prevencijos istatyma, 11,83 proc. palukanos už šešis menesius, (CK 125 straipsnio 5 dalies 1 punkte netesyboms nustatyto sutrumpinto ieškinio senaties termino ribose). Šios palukanos atitinkamai sudaro 131 684,46 x 12,83 % x 0,5 = 8 447,56 Lt. Visa priteistina suma sudaro - 140 132,02Lt. Procesiniu palukanu priteisti ieškovas patikslintame prašyme nepraše.

31Ieškini patenkinus dalinai, remiantis CPK 93 straipsniu, ieškovui priteistinos jo turetos bylinejimosi išlaidos proporcingai patenkintu reikalavimu daliai. Ieškovas i byla yra pateikes duomenis apie jo turetas bylinejimosi išlaidas, kurias sudaro 31 109,77 Lt advokatu pagalbai apmoketi, kuria teismas, atsižvelgdamas i Teisingumo ministro 2004 04 02 isakymu Nr.1R-85 patvirtintas rekomendacijas mažina ir atsižvelgdamas i patenkinamu reikalavimu procentine išraiška priteisia 10 000 Lt. Taip pat ieškovui iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis moketinas nuo priteisiamos sumos sudarantis 3 802,64 Lt.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais

Nutarė

33Ieškini tenkinti dalinai.

34Priteisti iš atsakovo UAB „Big stone“, imones kodas 125864085 buveines adresas Juodasis kelias 104A, Vilniuje, saskaitos Nr. ( - ), AB banke Ukio bankas, banko kodas 70104, ieškovo UAB „Salgesta“, imones kodas 224047430, buveines adresas Laisves prospektas 71B-34, Vilniuje, saskaitos Nr. ( - ), AB banke SEB bankas, banko kodas70440, naudai 140 132,02 Lt (viena šimta keturiasdešimt tukstanciu viena šimta trisdešimt du litus 02 centus) isiskolinimo, 13802,64 Lt (trylika tukstanciu aštuonis šimtus du litus 64 centus) bylinejimosi išlaidu.

35Priteisti iš atsakovo UAB „Big stone“, imones kodas 125864085 buveines adresas Juodasis kelias 104A, Vilniuje, saskaitos Nr. ( - ), AB banke Ukio bankas, banko kodas 70104, valstybes naudai 60,55 Lt (šešiasdešimt litu 55 centus) pašto išlaidu.

36Ieškovo prašyma del priverstines hipotekos nustatymo atmesti.

37Sprendimas gali buti skundžiamas per 30 dienu Lietuvos apeliaciniam teismui, per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Liuda Uckiene, sekretoriaujant Editai... 2. NUSTATE:... 3. Ieškovas UAB „Salgesta“ kreipesi i teisma su ieškiniu, kurio kuriuo... 4. Jis nurode, jog 2007-08-01 ieškovas su atsakovu sudare Statybos rangos sutarti... 5. Atsakovas UAB „Big Stone“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, nurode, jog už... 6. Tretysis asmuo D. L. atsiliepimu praše ieškinio... 7. Teismo posedyje ieškovo atstovas ieškini palaike ir praše tenkinti. Jis... 8. Teismo posedyje atsakovo atstovas, praše ieškini atmesti nurode, kad... 9. Teismas atmeta atsakovo atstovo teiginius del darbo užmokescio skaiciavimo,... 10. Tretysis asmuo D. L. teisme, nurode, kad patvirtina savo... 11. Teismo nustatytos faktine bylos aplinkybes ir priimamo sprendimo motyvai.... 12. Tarp šaliu yra kiles gincas iš statybos rangos santykiu, ieškovui vykdant... 13. Civilinio kodekso (toliau CK) 6.681 straipsnis.... 14. Byloje nustatyta ir šalys negincija, kad pasirašant sutarti nebuvo susitarta... 15. Iš byloje pateiktos šaliu pasirašytos sutarties kopijos (t.,b.l.1-11)... 16. Be to, ieškovas (rangovas) isipareigojo: darbams atlikti samdyti specializuota... 17. Užsakovas (atsakovas) isipareigojo: Sudaryti salygas darbams atlikti; Pateikti... 18. Šalys (sutarties punktas 13 punktas) taip pat susitare, kad sutarties kaina... 19. Sutartis (14 punktas) taip pat numate šaliu atsakomybe: 0,2 procento už... 20. Atsakovo teiginys neva jis pagristai tikejosi jog darbai bus atlikti pagal... 21. Pažymetina, kad pagal sutarties 6.1. Punkta ieškovas isipareigojo pateikti... 22. Ieškovas savo reikalavimus sumoketi už papildomai atliktus restorano sales ir... 23. Pirmaja ekspertize (t.3,b.l.39-57) atliko teismo ekspertas 24. Ieškovas išreiške abejones del tokio ekspertizes akto tinkamumo ir praše... 25. Atlikes pakartotine statybine ekspertize ekspertas sudare kiekvieno byloje... 26. Viso be nevertinamu darbu ekspertas nustate, kad atlikta darbu už 295 988, 84... 27. Ieškovas savo 2011 03 18 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose teige jog... 28. Ekspertas taip pat nustate smulkiu darbu defektu tokiu kaip nedažytinu... 29. Teismas, remdamasis tiketina eksperto išvada, liudytojais teisme apklaustu... 30. Kaip matyti iš i byla pateiktos atsiskaitymu suvestines (t.1,b.l. 44)... 31. Ieškini patenkinus dalinai, remiantis CPK 93 straipsniu, ieškovui... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 33. Ieškini tenkinti dalinai.... 34. Priteisti iš atsakovo UAB „Big stone“, imones kodas 125864085 buveines... 35. Priteisti iš atsakovo UAB „Big stone“, imones kodas 125864085 buveines... 36. Ieškovo prašyma del priverstines hipotekos nustatymo atmesti.... 37. Sprendimas gali buti skundžiamas per 30 dienu Lietuvos apeliaciniam teismui,...