Byla e2-18830-808/2020
Dėl įsiskolinimo už suteiktas telekomunikacijos paslaugas priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“ ieškinį atsakovui A. M. dėl įsiskolinimo už suteiktas telekomunikacijos paslaugas priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) UAB „Tele2“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo A. M. (toliau – atsakovas) 57,11 Eur skolą, 2,06 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2016 m. rugsėjo 12 d. šalys sudarė Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ). Už suteiktas paslaugas buvo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros. Atsakovui pažeidus prievolę – laiku neapmokėjo sąskaitų už ieškovės suteiktas paslaugas, todėl ieškovė vienašališkai nutraukė sutartį ir 2018 m. lapkričio 30 d. išsiuntė PVM sąskaitą – faktūrą 57,11 Eur sumai. Tačiau atsakovas neatsiskaitė iki šiol.

5Atsakovui, sutinkamai su LR CPK 130 str. nuostatomis įteikti, tačiau atsakovė nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas šioje civilinėje byloje priima sprendimą atsakovei už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra, įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju vertinami tik vienos ginčo šalies – ieškovo – pateikti įrodymai, nes atsakovas nuomonės dėl ieškinio nepateikė.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2016 m. rugsėjo 12 d. šalys sudarė Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė pagal numatytas sąlygas ir terminus įsipareigojo suteikti atsakovui telekomunikacijų paslaugas, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. Ieškovė suteikė paslaugas ir už jas atsakovui išrašė bei pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas – faktūras. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą mokėjimo neatliko, ieškovė 2018 m. spalio 29 d. kreipėsi į atsakovą su pranešimu dėl skolos sumokėjimo. Kadangi atsakovas pažeidė prievolę – laiku neapmokėjo sąskaitų, todėl ieškovė nuo 2018 m. lapkričio 29 d. sutartis nutraukė ir išrašė atsakovei apmokėjimui 2018 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija M Nr. 17125729647 57,11 Eur sumai, apmokėjimo terminas – 2018 m. gruodžio 31 d. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas su ieškove būtų atsiskatęs (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsakovas pažeidė sutartinę prievolę, todėl ieškovei iš atsakovo priteisiama 57,11 Eur skola už suteiktas paslaugas.

10Vadovaujantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5 p. atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną. Ieškovė atsakovui paskaičiavo 2,06 Eur delspinigių už 180 dienų, kurie, atsakovui laiku neįvykdžius prievolės, priteisiami iš atsakovo.

11Vadovaujantis LR CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės reikalavimas tenkintinas ir šioje dalyje, iš atsakovo priteisiant 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 59,17 Eur sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2020 m. gegužės 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis ir 20,57 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, viso 35,57 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 5, 7 dalys).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,68 Eur), iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 5,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

14Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, apie priimtą sprendimą už akių atsakovas taip pat papildomai informuotinas viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovui UAB „Tele2“, į.k. 111471645, iš atsakovo A. M., a.k. ( - ) 57,11 Eur (penkiasdešimt septynis eurus 11 ct) skolos, 2,06 Eur (du eurus 06 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 59,17 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. gegužės 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 35,57 Eur (trisdešimt penkis eurus 57 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Apie priimtą sprendimą už akių atsakovą papildomai informuoti viešo paskelbimo būdu.

19Atsakovas negali skųsti šio sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

20Ieškovė sprendimą gali apskųsti per 20 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai