Byla Ik-3551-624/2011
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Alsunga“ atstovei advokatei Anželai Mirošnikovai, atsakovės Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui Jonui Osteriui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Alsunga“ skundą atsakovei Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Alsunga“ pateiktame skunde, kurį patikslino 2011-08-26, prašo teismo: 1) panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Vilniaus AVMI) 2011-08-01 sprendimą Nr. (17.2)-46-30460; 2) įpareigoti Vilniaus AVMI atlikti 2009-04-09 Vilniaus AVMI sprendimo Nr. (21.26)-256-157 dėl 2009-02-11 patikrinimo akto Nr. (21.26)-06-77-8 peržiūrėjimo procedūrą paaiškėjus naujoms aplinkybėms; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį ir už advokato pagalbą). Nurodo, kad 2011-06-29 atstovė advokatė A. Mirošnikova kreipėsi į Vilniaus AVMI su prašymu peržiūrėti Vilniaus AVMI 2009-04-09 sprendimą Nr. (21.26)-256-157 dėl 2009-02-11 patikrinimo akto Nr.(21.26)-06-77-8 patvirtinimo, tačiau atsakovė 2011-08-01 sprendimu Nr. (17.2)-46-30460 prašymo netenkino. Nesutinka su šiuo sprendimu. Vilniaus AVMI 2009-04-09 sprendimu Nr. (21.26)-256-157 patvirtino 2009-02-11 patikrinimo aktą Nr. (21.26)-06-77-8, kuriuo: 1) mokesčių administratoriaus buvo konstatuota, kad UAB „Alsunga“ buhalterinės apskaitos registruose apskaitė ir įformino ūkines operacijas pagal PVM sąskaitas-faktūras, neturinčias juridinės galios, nes jose nurodyti duomenys neatitinka tikrovės, ūkinės operacijos vyko ne tarp PVM sąskaitose faktūrose nurodytų subjektų, t. y. pagal UAB „Teranta“ įformintas PVM sąskaitas faktūras; 2) UAB „Alsunga“ įpareigota sumokėti į biudžetą 13 189.90 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) delspinigių bei 4 056.51 Lt pelno mokesčio (toliau – ir PM) delspinigių ir paskirta 3 778 Lt PVM bauda bei 346 Lt PM bauda; 3) UAB „Alsunga“ taip pat buvo priskaičiuota papildoma 37 776 Lt PVM suma bei 23 456 Lt PM suma. Šiuos mokesčius sumokėjo geruoju pagal pateiktas patikslintas deklaracijas, nors niekada nebuvo pripažinusi fakto, kad jos ir UAB „Teranta“ tarpusavyje sudarytos statybos rangos sutartys buvo fiktyvios ir statybos darbai bendrovės priklausančiuose nekilnojamojo turto objektuose nebuvo atlikti. Papildomai priskaičiuotų mokesčių sumokėjimas geruoju nereiškia, kad taip bendrovė pripažino savo kaltę, t. y. faktą, kad įtraukė į buhalterinę apskaitą UAB „Teranta“ išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, pagal kurias ūkinės operacijos (statybos darbai) tariamai nebuvo atliktos. Tiek mokesčių administratoriaus atliekamo patikrinimo metu, tiek FNTT dėl tų pačių faktų atliekamo ikiteisminio tyrimo metu pareiškėja teigė, kad statybos darbai pagal statybos rangos sutartis su UAB „Teranta“ bendrovei priklausančiose patalpose buvo atlikti. Bendrovė patikslino PVM ir pelno mokesčio deklaracijas dėl psichologinio spaudimo iš tikrintojų pusės. Pažymėjo, kad dėl UAB „Teranta“ išrašytų penkių PVM sąskaitų – faktūrų įtraukimo į bendrovės apskaitą dviejų bendrovės darbuotojų – direktorės A. Z. ir vadybininko O. Z. – atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, įtariant juos padarius pakankamai sunkius nusikaltimus, numatytus BK 182 str. 1 d. (sukčiavimas), BK 222 str. 1 d. (apgaulingas apskaitos tvarkymas) ir BK 300 str. 1 d. (dokumentų klastojimas). Todėl bendrovė sutiko ne ginčo tvarka sumokėti papildomai priskaičiuotus 37 776 Lt PVM ir 23 456 Lt PM iki kol bus išaiškintos ir objektyviai įvertintos visos ūkinių komercinių santykių tarp bendrovės ir UAB „Teranta“ aplinkybės. Nesutikdama su patikrinimo aktu ir sprendimu, apskundė juos įstatymu nustatyta tvarka. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – ir VMI prie FM) 2009-05-29 sprendimu Nr. 69-136 patvirtino mokesčių administratoriaus sprendimą, o Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK prie LRV) 2009-08-27 sprendimu Nr. S-238(7-196/2009) paliko centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą galioti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-03-21 priėmė nutartį administracinėje byloje Nr. A556-319/2011, kuria atmetė UAB „Alsunga“ apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-02-17 sprendimą. Visi sprendimai buvo priimti remiantis mokesčių administratoriaus patikrinimo metu surinkta ir įvertinta informacija. Patikrinimo akte nurodyta, kad UAB „Teranta“ direktorius A. L. (A. L.) kviečiamas į Vilniaus AVMI neatvyko ir mokestiniam tyrimui UAB „Teranta“ buhalterinės apskaitos dokumentų nepateikė, todėl mokestinis tyrimas buvo atliktas pagal iš trečiųjų šaltinių surinktą informaciją (LR bankų duomenys, tariamai teikiamų paslaugų pirkėjų pateikta informacija). Ikiteisminio tyrimo metu kompetentingos valstybės institucijos atliko įvairius procesinius veiksmus (įtariamųjų apklausas, kratas, dokumentų poėmius, akistatas ir t. t.), surinko daug įrodymų, kuriuos įvertinus padarė išvadą, kad UAB „Alsunga“ darbuotojų A. Z. ir O. Z. veiksmuose, priimant iš rangovo UAB „Teranta“ PVM sąskaitas faktūras 2005-01-21 GCA Nr. ( - ), 2005-02-28 GCA Nr. ( - ), 2005-03-31 GCA Nr. ( - ), 2005-07-05 GCA Nr. ( - ) ir 2005-07-31 GCA Nr.( - ) ir įtraukiant jas į UAB „Alsunga“ apskaitą, nėra nusikaltimo sudėties. Generalinės prokuratūros 2010-03-24 nutarimu ikiteisminis tyrimas A. Z. ir O. Z. yra nutrauktas. Generalinės prokuratūros motyvuota išvada baudžiamojoje byloje, iškeltoje UAB „Alsunga“ darbuotojams dėl UAB „Teranta“ už statybos darbus išrašytų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimo į apskaitą vienareikšmiškai patvirtina, kad UAB „Alsunga“ pagrįstai įtraukė į apskaitą UAB „Teranta“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras 2005-01-21 GCA Nr. ( - ), 2005-02-28 GCA Nr. ( - ), 2005-03-31 GCA Nr. ( - ), 2005-07-05 GCA Nr. ( - ) ir 2005-07-31 GCA Nr. ( - ) ir šiuose dokumentuose nurodyta informacija yra tiksli ir teisinga. Nutraukus ikiteisminį tyrimą UAB „Alsunga“ darbuotojų atžvilgiu laiko, kad mokesčių administratoriaus inkriminuotas mokesčių įstatymų pažeidimas (tariamas ir ikiteisminio tyrimo metu nepasitvirtinęs sandorių su UAB „Teranta“ fiktyvumas ir jų pagrindu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų nepagrįstas įtraukimas į UAB „Alsunga“ apskaitą) pripažintinas neegzistavusiu. Atitinkamai mokesčių administratorius patikrinimo akto pagrindu neteisingai nustatė UAB „Alsunga“ papildomas mokestines prievoles ir ji ne tik negali būti įpareigota sumokėti į valstybės biudžetą PVM ir PM delspinigius ir baudas (nes negalima nubausti už pažeidimą, kurio iš tikrųjų nebuvo), bet ir turi teisę reikalauti grąžinti jai į biudžetą geruoju sumokėtas patikrinimo akto pagrindu priskaičiuotas PVM ir PM sumas. Todėl mokesčių administratoriaus sprendimas turi būti peržiūrėtas atlikus tų pačių ūkinių operacijų naują patikrinimą, nes po ikiteisminio tyrimo UAB „Alsunga“ darbuotojų atžvilgiu nutraukimo pripažinus nesant jų veiksmuose nei sukčiavimo, nei dokumentų klastojimo, nei apgaulingos apskaitos tvarkymo požymių įtraukiant į apskaitą UAB „Teranta“ išrašytas PVM sąskaitas faktūras 2005-01-21 GCA Nr. ( - ), 2005-02-28 GCA Nr. ( - ), 2005-03-31 GCA Nr. ( - ), 2005-07-05 GCA Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2005-07-31 GCA Nr.( - ), jos turi būti grąžintos į UAB „Alsunga“ buhalterinę apskaitą. Siekiant suderinti su mokesčių administratoriumi UAB „Teranta“ ikiteisminio tyrimo metu pripažintų tikrosiomis PVM sąskaitų faktūrų 2005-01-21 GCA Nr. ( - ), 2005-02-28 GCA Nr. (duomenys neskelbtini), 2005-03-31 GCA Nr. ( - ), 2005-07-05 GCA Nr. ( - ) ir 2005-07-31 GCA Nr.( - ) įtraukimą į UAB „Alsunga“ buhalterinę apskaitą, bendrovė 2011-06-29 kreipėsi į Vilniaus AVMI su prašymu peržiūrėti 2009-04-09 Vilniaus AVMI sprendimą Nr. (21.26)-256-157 dėl 2009-02-11 patikrinimo akto Nr. (21.26)-06-77-8 patvirtinimo. Kartu su prašymu mokesčių administratoriui buvo pateiktas Generalinės prokuratūros 2010-03-24 nutarimas, patvirtinantis prašyme nurodytas aplinkybes. Baudžiamoji byla Nr. 06-1-11012-08, kurioje yra kiti duomenys, patvirtinantys UAB „Teranta“ bendrovei atliktų statybos darbų realumą, dar nėra išnagrinėta. Pareiškėjos prašymu UAB „Teranta“ direktorius A. L. (jis baudžiamojoje byloje yra kaltinamas padaręs kitas nusikalstamas veikas) pateikė 2010-02-01 akistatos protokolo kopiją ir 2010-02-04 įtariamojo papildomos apklausos protokolo kopiją. Šiuose procesiniuose dokumentuose yra patvirtinamas UAB „Teranta“ statybos darbų atlikimo faktas UAB „Alsunga“ priklausančiose patalpose. Šių dokumentų negalėjo pateikti mokesčių administratoriui kartu su 2011-06-29 prašymu, kadangi gavo juos jau po mokesčių administratoriaus atsakymo. Mokesčių administratorius 2006 m. tikrino UAB „Alsunga“ ir tuo metu jau įtrauktas į bendrovės buhalterinę apskaitą UAB „Teranta“ išrašytas PVM sąskaitas-faktūras 2005-01-21 GCA Nr. ( - ), 2005-02-28 GCA Nr. ( - ), 2005-03-31 GCA Nr. ( - ), 2005-07-05 GCA Nr. ( - ) ir 2005-07-31 GCA Nr. ( - ) ir nepareiškė dėl to bendrovei jokių pretenzijų. Pareiškėja įsitikinusi, kad mokesčių administratorius privalo peržiūrėti savo sprendimą dėl patikrinimo akto patvirtinimo paaiškėjus naujoms aplinkybėms. Priešingu atveju, bus pažeistos ne tik pareiškėjos, kaip mokesčių mokėtojos, teisės, bet ir pagrindiniai mokesčių administravimo principai (MAĮ 6 str., 8 str., 32 str. 138 str.), Konstitucija ir teisinės valstybės pamatai, nes juridinis asmuo liks nubaustas akivaizdžiai ne tik nesant jo kaltės, bet ir netgi nesant pažeidimo (b. l. 40-44).

3Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė palaikė skundą ir prašė jį tenkinti iš esmės jame išdėstytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad atsakovė, gavusi pareiškėjos prašymą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 118 str., turėjo atlikti pakartotinį patikrinimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atsisakė atnaujinti procesą byloje, todėl pareiškėjai nepagrįstai nustatyta mokestinė prievolė gali būti panaikinta tik atliekant pakartotinį patikrinimą.

4Pateiktame atsiliepime į skundą atsakovė Vilniaus AVMI su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pareiškėjos mokestinio patikrinimo metu, kurio rezultatai įforminti 2009-02-11 patikrinimo aktu Nr. (21.26)-06-77-8, buvo konstatuota, kad pareiškėja buhalterinėje apskaitoje apskaitė duomenis pagal juridinės galios neturinčias PVM sąskaitas faktūras, išrašytas UAB „Teranta“ vardu, kadangi jų ūkinės operacijos turinys neatitinka tikrovės (ūkinės operacijos įvyko ne tarp PVM sąskaitose faktūrose nurodytų ūkio subjektų). Atsižvelgiant į tai, patikrinimo metu konstatuota, kad pareiškėja nepagrįstai įtraukė į PVM atskaitą bei leidžiamus atskaitymus sumas pagal UAB „Teranta“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Išnagrinėjusi pareiškėjos pateiktas pastabas ir patikrinimo medžiagą Vilniaus AVMI 2009-04-09 sprendimu Nr. (21.26)-256-157 patvirtino patikrinimo akto išvadą ir papildomai apskaičiuotus 37 776 Lt PVM, 23 456 Lt PM, 13 189,90 Lt PVM delspinigių, 4 056,51 Lt PM delspinigių, taip pat skyrė 3 778 Lt PVM baudą ir 2 346 Lt PM baudą. Pažymėjo, kad pareiškėja, teikdama skundą dėl Vilniaus AVMI 2009-04-09 sprendimo Nr. (21.26)-256-157, neginčijo patikinimo metu papildomai apskaičiuotų PVM ir PM sumų ir prašė tik atleisti nuo delspinigių ir baudų mokėjimo. Atsižvelgiant į tai VMI prie LR FM, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą ir įvertinusi konstatuotų pažeidimų pobūdį, 2009-05-29 sprendimu Nr. 69-136 patvirtino Vilniaus VMI 2009-04-09 sprendimo Nr. (21.26)-256-157 dalį dėl pareiškėjai apskaičiuotų delspinigių ir baudų. VMI prie LR FM 2009-05-29 sprendimas Nr. 69-136, kuriuo pareiškėja nebuvo atleista nuo PVM bei PM delspinigių ir baudų, buvo patvirtintas MGK prie LRV 2009-08-27 sprendimu Nr. S-238 (7-196/2009). Toliau vykstant ginčui Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-02-17 sprendimu paliko nepakeistą MGK prie LRV sprendimą, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-03-21 nutartimi paliko nepakeistą teismo 2010-02-17 sprendimą. Pareiškėja prašyme ir skunde nurodo, kad jos darbuotojų A. Z. O. Z. veiksmuose, padarytuose įtraukiant PVM sąskaitas faktūras į pareiškėjos apskaitą, nėra nusikaltimo sudėties, ir todėl laiko, kad minėti dokumentai į apskaitą buvo įtraukti pagrįstai, nes minimų darbuotojų atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas Generalinės prokuratūros 2010-03-24 nutarimu buvo nutrauktas. Tačiau, kaip matyti iš kartu su prašymu pareiškėjos pateikto Generalinės prokuratūros 2010-03-24 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą, ikiteisminis tyrimas A. Z. ir O. Z. atžvilgiu buvo nutrauktas dėl to, jog ikiteisminio tyrimo metu nebuvo surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamųjų A. Z. ir O. Z. kaltę padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d., 222 str. 1 d. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjos mokestinis patikrinimas ir ginčai dėl delspinigių ir baudų vyko vienu metu su ikiteisminiu tyrimu baudžiamojoje byloje Nr. 06-11012-08 dėl A. Z. ir O. Z. veiksmų. Pareiga mokėti mokesčius, atleidimo nuo jų pagrindai bei su tuo susiję klausimai yra reguliuojami mokesčių teisės aktais, todėl baudžiamosios ar administracinės atsakomybės klausimus reguliuojantys įstatymai sprendžiant dėl mokesčių mokėtojui kylančių mokestinių prievolių netaikytini. Pareiga mokėti mokesčius atsiranda pagal mokesčių įstatymus, o baudžiamoji ar administracinė atsakomybė pagal kitus įstatymus, reguliuojančius su atitinkama atsakomybės rūšimi susijusius klausimus, t. y. skiriasi šių teisinių reiškinių pagrindai, skiriasi jų esmė bei tikslai, todėl tiek pareiga sumokėti mokesčius, tiek pareiga atsakyti už padarytą nusikaltimą baudžiamąjį nusižengimą ar administracinės teisės pažeidimą gali egzistuoti vienu metu, kilti dėl vieno ir to paties veiksmo ar jo rezultato (LVAT 2007-05-28 nutartis adm. byloje Nr. A-6-23 8/2007). Taigi, nagrinėjamu atveju nėra paaiškėjusių naujų aplinkybių, paneigiančių mokestinio patikrinimo metu konstatuotus pareiškėjos padarytus mokesčių įstatymų pažeidimus, todėl pareiškėjos darbuotojų atžvilgiu pradėto ikiteisminio tyrimo nutraukimas nesuteikia Vilniaus AVMI pagrindo iš naujo nagrinėti pareiškėjos pastabas dėl 2009-02-12 patikrinimo akto Nr. (21.26)-06-77-8 bei priimti naują sprendimą dėl pareiškėjai apskaičiuotų papildomai mokėtinų mokesčių ir su jais susijusių sumų. Pažymėjo, kad pareiškėjos prašymas negalėjo būti tenkintas ir dėl to, kad prašomos procedūros (sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo peržiūrėjimo įsiteisėjus galutiniam ir neskundžiamam teismo sprendimui) nereglamentuoja MAĮ ar kitas poįstatyminis teisės aktas. Įstatyminio prašomos procedūros atlikimo pagrindo nenurodė ir pati pareiškėja ar jos atstovė. Bylų, užbaigtų įsiteisėjus teismo nutarčiai, proceso atnaujinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (b. l. 50-51).

5Teismo posėdyje atsakovės atstovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti iš esmės atsiliepime į skundą nurodytais argumentais.

6Skundas netenkinamas.

7Šalių atstovų paaiškinimais ir byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus AVMI, atlikusi pareiškėjos UAB „Alsunga“ pridėtinės vertės ir gyventojų pajamų mokesčių, įmokų į Garantinį fondą, nekilnojamojo turto ir aplinkos teršimo mokesčių, Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir pelno mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo patikrinimą už laikotarpį nuo 2005-01-01 iki 2005-12-31, taip pat atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą teisingumą laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2005-06-30, 2009-02-11 patikrinimo aktu Nr. (21.26)-06-77-8 pareiškėjai papildomai apskaičiavo 37 776 Lt PVM, 13 189,90 Lt PVM delspinigių, 23 456 Lt PM ir 4056,51 Lt PM delspinigių, 7 Lt sumažino atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą (b. l. 90-108). Kaip nurodyta 2009-02-11 patikrinimo akte Nr. (21.26)-06-77-8, UAB „Alsunga“ pagal 2004-12-30 rangos sutartį, darbų sąmatą Nr. ( - ), atliktų darbų aktus Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) bei pagal išrašytas UAB „Teranta“ PVM sąskaitas faktūras – 2005-01-21 serija GCA Nr. ( - ), 2005-02-28 serija GCA Nr. ( - ) bei 2005-03-31 serija GCA Nr. ( - ) įformino remonto paslaugų (grindų paviršiaus paruošimo ir jų apšiltinimo įrengimų montavimo, apšiltinimo, paviršių paruošimo plytelių klijavimui bei jų klijavimo patalpose adresu ( - ), Vilniuje) įsigijimą už 24 000 lt, 4320 Lt PVM, iš viso už 28 320 Lt. Rangos sutartį pasirašė UAB „Teranta“ direktorius R. D., o darbų sąmatą ir PVM sąskaitas faktūras pasirašė UAB „Teranta“ vyr. finansininkas Marijus Labunskas. Rangos sutartį, darbų sąmatą bei PVM sąskaitą faktūrą pasirašė UAB „Alsunga“ direktorė A. Z.. UAB „Alsunga“ pagal 2005-05-12 rangos sutartį, sąmatą Nr. 2005-05-01, atliktų darbų aktą Nr. ( - ) bei pagal išrašytą 2005-07-05 UAB „Teranta“ PVM sąskaitą faktūrą serija GCA Nr. ( - ) įformino remonto paslaugų (patalpų valymo, atlaisvinimo, sienų paruošimo, gruntavimo, glaistymo, dažymo, lubų dažymo, grindų valymo, gruntavimo, įrengimo, tvarkymo, valymo, šiukšlių išvežimo ir t. t., patalpose, esančiose ( - ), Vilniuje) įsigijimą už 30 000 Lt, PVM 5400 Lt, iš viso už 35 400 Lt. Rangos sutartis, sąmata, atliktų darbų aktas, PVM sąskaita faktūra pasirašyta UAB „Teranta“ direktoriaus A. L.. Rangos sutartį pasirašė UAB „Alsunga“ direktorė A. Z.. Sąmatą ir darbų atlikimo aktą pasirašė UAB „Alsunga“ vadybininkas O. Z.. UAB „Alsunga“ pagal 2005-06-28 rangos sutartį, sąmatą Nr. 2005-06-01, atliktų darbų aktą Nr. 2005/07/2 bei pagal išrašytą 2005-07-31 UAB „Teranta“ PVM sąskaitą faktūrą serija GCA Nr. 37703037 įformino remonto paslaugų (patalpų valymo, atlaisvinimo, vėdinimo sistemos demontavimo, metalinių ir medinių konstrukcijų demontavimo, plytelių numušimo, senų pertvarų demontavimo, elektros instaliacijos demontavimo, šiukšlių ir grunto išnešimo ir išvežimo, naujos laiptinės įrengimo, stogo remonto, elektros skydinės įrengimo, tinkavimo, valymo ir t. y. patalpose, esančiose Vilniaus al. 10, Druskininkuose) įsigijimą už 80 000 Lt, PVM 14 400 Lt, iš viso už 94 400 Lt. Rangos sutartis, sąmata, atliktų darbų aktas, PVM sąskaita faktūra pasirašyta UAB „Teranta“ direktoriaus A. L.. Rangos sutartį ir PVM sąskaitą faktūrą pasirašė UAB „Alsunga“ direktorė A. Z.. Sąmata derinta su UAB „Alsunga“ vadybininku O. Z.. Pagal patikrinimui pateiktus dokumentus nustatyta, kad tikrinamuoju laikotarpiu UAB „Alsunga“ buhalterinėje apskaitoje apskaitė statybos remonto darbų įsigijimą iš UAB „Teranta“ už 134 000 Lt, 24 120 Lt PVM, iš viso už 158 120 Lt. Įvertinus patikrinimo metu surinktą informaciją mokesčių administratorius konstatavo, kad nėra jokių leistinų, patikimų ir pakankamų įrodymų, kad UAB „Teranta“ vardu įformintose PVM sąskaitose faktūrose ūkinės operacijos įvyko tarp PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų ūkio subjektų – UAB „Teranta“ ir UAB „Alsunga“, UAB „Teranta“ buvo naudojama kaip „priedanga“ neteisėtai veiklai vykdyti. Šios įmonės PVM sąskaitomis faktūromis buvo įforminti sandoriai, įvykę ne PVM sąskaitose faktūrose nurodytomis sąlygomis. Be to, UAB „Alsunga“ vadovai nesiėmė minimalių priemonių šio tiekėjo veiklos teisėtumui nustatyti – UAB „Teranta“ buveinėje nesilankė, į mokesčių administratorių dėl papildomos informacijos apie verslo partnerį (UAB „Teranta“ vadovą) nesikreipė ir jo tapatybę patvirtinančių dokumentų nereikalavo, nors buvo atsiskaitoma grynais pinigais. UAB „Teranta“ vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose, pagal kurias UAB „Alsunga“ įformino remonto darbų įsigijimus, nurodytos ūkinės operacijos nepatvirtina tikrojo ūkinės operacijos turinio, šie dokumentai negali būti laikomi atitinkančiais teisės aktų reikalavimus ir turinčiais juridinę galią (b. l. 90-108). Vilniaus AVMI, išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Alsunga“ pastabas dėl patikrinimo akto (b. l. 89), 2009-04-09 sprendimu Nr. (21.26)-256-157 patikrinimo aktą patvirtino, taip pat skyrė 3778 Lt PVM ir 2346 Lt PM baudas, atsisakė atleisti pareiškėją nuo paskaičiuotų PVM ir PM delspinigių (b. l. 85-88). Išnagrinėję pareiškėjos skundus, kuriais buvo skundžiamasi dėl paskaičiuotų delspinigių ir skirtų baudų, VMI prie LR FM 2009-05-29 sprendimu Nr. 69-136 patvirtino Vilniaus AVMI 2009-04-09 sprendimą Nr. (21.26)-256-157, taip pat netenkino prašymo dėl atleidimo nuo baudų ir delspinigių, o MGK prie LRV 2009-08-27 sprendimu Nr. S-238(7-196/2009) – VMI prie LR FM 2009-05-29 sprendimą Nr. 69-136 (b. l. 75-84). Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Alsunga“ skundą atsakovei VMI prie LR FM, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Vilniaus AVMI dėl sprendimų panaikinimo, kurioje buvo pareikšti reikalavimai dėl MGK prie LRV 2009-08-27 sprendimo Nr. S-238 (7-196/2009), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos 2009-05-29 sprendimo Nr.69-136, Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-04-09 sprendimo Nr.(21.26)-256-157 panaikinimo, 2010-02-17 sprendimu bylą dalyje dėl skundo reikalavimo panaikinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-04-09 sprendimą Nr.(21.26)-256-157 toje dalyje, kuri nesusijusi su UAB „Alsunga“ paskaičiuotais pridėtinės vertės mokesčio bei pelno mokesčio delspinigiais bei šiais mokesčiais paskirtomis baudomis, nutraukė, o kitoje dalyje UAB „Alsunga“ skundą atmetė (b. l. 66-69), šis sprendimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-03-21 nutartimi paliktas nepakeistas (b. l. 62-65).

8Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorui 2010-03-24 nutarimu Nr. 2010-03-24 nutraukus ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-11012-08 A. Z., kuriai buvo pareikšti įtarimai padarius veikas, numatytas BK 182 str. 1 d. , 222 str. 1 d. ir 300 str. 1 d., ir O. Z., kuriam buvo pareikšti įtarimai padarius veikas, numatytas BK 300 str. 1 d., atžvilgiu (b. l. 14-17), pareiškėja kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl proceso atnaujinimo Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 str. 2 d. 2 p. pagrindu, t. y. dėl naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės, kuri nebuvo ir negalėjo būti jai žinoma bylos nagrinėjimo metu, tačiau šio teismo 2011-06-03 nutartimi atsisakyta atnaujinti procesą pagal pareiškėjos UAB „Alsunga“ prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Alsunga“ skundą atsakovei VMI prie LR FM, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimų panaikinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A556 - 319/2011) (b. l. 62-65). Pareiškėja UAB „Alsunga“ 2011-06-22 prašymu kreipėsi į atsakovę Vilniaus AVMI su prašymu peržiūrėti 2009-04-09 sprendimą Nr. (21.26)-256-157 dėl 2009-02-11 patikrinimo akto Nr. (21.26)-06-77-8 tvirtinimo motyvuodama tuo, kad Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorui 2010-03-24 nutarimu nutraukus ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-11012-08 A. Z., kuriai buvo pareikšti įtarimai padarius veikas, numatytas BK 182 str. 1 d. , 222 str. 1 d. ir 300 str. 1 d., ir O. Z., kuriam buvo pareikšti įtarimai padarius veikas, numatytas BK 300 str. 1 d., atžvilgiu, buvo patvirtinta, kad UAB „Alsunga“ papildomos mokestinės prievolės nustatytos nepagrįstai (b. l. 8-10).

9Vilniaus AVMI 2011-08-01 sprendimu Nr. (17.2)-46-30460 pareiškėjos prašymo netenkino (b. l. 52-53).

10Pareiškėja UAB „Alsunga“ nesutinka su ginčijamu sprendimu, teigdama, kad atsakovė Vilniaus AVMI, kaip teismo posėdyje patikslino jos atstovė advokatė A. Mirošnikova, vadovaudamasi MAĮ 118 str. 1 d. 4 p., pareiškėjos prašymo pagrindu turėjo pradėti pakartotinį patikrinimą.

11Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (toliau – ir MAĮ), nustatantis pagrindines sąvokas ir taisykles, kurių būtina laikytis vykdant mokesčių įstatymus, pagrindinius apmokestinimo mokesčiais teisinio reglamentavimo principus, įtvirtina Lietuvos Respublikoje taikomų mokesčių sąrašą, nustato mokesčių administratoriaus funkcijas, teises ir pareigas, mokesčių mokėtojo teises ir pareigas, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, mokesčio bei su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo bei mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarką, numato ir atvejus, kuriais iš naujo gali būti atliekamas mokesčių mokėtojo patikrinimas dėl to paties mokesčio už tą patį mokestinį laikotarpį, jei yra įsiteisėjęs atitinkamas mokesčių administratoriaus sprendimas, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, arba patikrinimo rezultatai buvo patvirtinti patikrinimo pažyma, t. y. pakartotinį patikrinimą ir mokestinio ginčo bylos proceso atnaujinimą, kada taip pat gali būti priimtas sprendimas pavesti vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą (MAĮ 132 str. 2 d. 4 p., 154 str. 4 d. 5 p.). MAĮ 118 str., reglamentuojančio pakartotinio patikrinimo atlikimą, 1 d. numato, kad mokesčių administratorius neturi teisės pakartotinai tikrinti mokesčių mokėtojo dėl to paties mokesčio už tą patį mokestinį laikotarpį, jei buvo priimtas atitinkamas mokesčių administratoriaus sprendimas, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, arba patikrinimo rezultatai buvo patvirtinti patikrinimo pažyma. Ši nuostata netaikoma: 1) operatyvaus patikrinimo atveju; 2) atliekant mokesčių mokėtojo patikrinimą pagal užsienio valstybės mokesčių administracijos (kompetentingos institucijos) kreipimąsi arba su minėta institucija atliekant bendrą patikrinimą; atliekant mokestinį patikrinimą dėl abipusio susitarimo procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse arba Konvencijoje 90/436/EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną, taikymo; 3) kitais šio Įstatymo nustatytais atvejais; 4) paaiškėjus naujų aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių administratoriui ir kurios gali turėti įtakos ankstesnio patikrinimo rezultatams. Šiuo atveju prieš pradedant pakartotinį patikrinimą būtinas centrinio mokesčių administratoriaus leidimas minėtą patikrinimą atlikti. Reikalavimas turėti leidimą atlikti pakartotinį patikrinimą netaikomas tais atvejais, kai atliekamo pakartotinio patikrinimo metu paaiškėja, kad vieno arba kelių mokesčių apskaičiavimas (perskaičiavimas) turi įtakos atitinkamo mokestinio laikotarpio kito mokesčio apskaičiavimui (perskaičiavimui). MAĮ 118 str. 2 d. numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatytos išimtys netaikomos, jei nuo pirminio patikrinimo pabaigos (jei sprendimas, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, buvo apskųstas – nuo paskutinio sprendimo šiame mokestiniame ginče priėmimo dienos) praėjo daugiau kaip 10 metų, 3 d. – kad pakartotinis patikrinimas atliekamas tik neviršijant atitinkamų pavedimų ir (arba) tik tiek, kiek tai susiję su šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 160 str., reglamentuojantis mokestinių ginčų bylų proceso atnaujinimą, be kita ko, numato: mokestinio ginčo bylos, kurioje vietos mokesčių administratoriaus, centrinio mokesčių administratoriaus ar Mokestinių ginčų komisijos sprendimas nustatytu terminu nebuvo apskųstas, procesas gali būti atnaujintas šiame straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (MAĮ 160 str. 1 d.); procesas gali būti atnaujinamas, kai: 1) naujai paaiškėja esminės aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių mokėtojui mokestinio ginčo nagrinėjimo metu; 2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas; 3) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytos nusikalstamos asmenų veikos nagrinėjant mokestinį ginčą; 4) panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas ar nuosprendis, kuris buvo pagrindas priimti skundžiamą sprendimą; 5) mokesčių mokėtojas buvo neveiksnus ir nebuvo atstovaujamas atstovo pagal įstatymą; 6) mokestinį ginčą išnagrinėjo neteisėtos sudėties Mokestinių ginčų komisija; 7) pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą; 8) panaikinamas kaip neteisėtas teisės aktas, kuriuo remiantis buvo priimtas šis sprendimas; 9) būtina užtikrinti vienodą mokestinių ginčų nagrinėjimo praktiką (MAĮ 160 str. 2 d.); prašymą atnaujinti procesą turi teisę paduoti mokesčių mokėtojas (MAĮ 160 str. 3 d.); prašymas dėl proceso atnaujinimo paduodamas centriniam mokesčių administratoriui (kai jo arba vietos mokesčių administratoriaus sprendimas mokestinio ginčo byloje buvo galutinis) ar Mokestinių ginčų komisijai, kai galutinį sprendimą mokestinio ginčo byloje priėmė ši institucija (MAĮ 160 str. 4); prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo, kuris nebuvo apskųstas, apskundimo termino pabaigos. Prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti paduodamas, jeigu nuo sprendimo, kuris nebuvo apskųstas, apskundimo termino pabaigos praėjo daugiau kaip 5 metai (MAĮ 160 str. 5 d.).

12Įvertinus minėtą teisinį reglamentavimą, galima teigti, kad pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatas mokesčių mokėtojo iniciatyva įsiteisėjusių ir teismui neapskųstų sprendimų, priimtų mokestinių ginčų bylose, peržiūrėjimas galimas tik tenkinus mokesčių mokėtojo prašymą dėl proceso atnaujinimo, o mokesčių administratoriaus iniciatyva – tik jam MAĮ 118 str. 1 d. 1-4 p. numatytais pagrindais priėmus sprendimą dėl pakartotinio patikrinimo atlikimo. Nors MAI 144 str. suteikia mokesčių mokėtojui teisę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą, mokesčių administratoriui atsisakius atlikti pakartotinį patikrinimą MAI 118 str. 1 d. 4 p. pagrindu, toks jo sprendimas, įvertinus, kad mokesčių mokėtojas turi savarankišką teisę iniciuoti įsiteisėjusių sprendimų, priimtų mokestinių ginčų bylose, peržiūrėjimą pateikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo (MAI arba ABTĮ nustatyta tvarka), gali būti nuginčytas tik tuo atveju, jeigu pateikti įrodymai, kurie neabejotinai įtakotų ankstesnio patikrinimo rezultatus, kas šiuo atveju, nebuvo padaryta: pareiškėjos su prašymu pateiktame Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro 2010-03-24 nutarime Nr. 2010-03-24, kuriuo ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-11012-08 A. Z. ir O. Z. atžvilgiu nutrauktas BPK 212 str. 2 p. numatytu pagrindu, priešingai nei teigiama tiek prašyme atsakovei, tiek skunde teismui, nėra nurodoma, kad A. Z. ir O. Z. neatliko nusikalstamų veikų, dėl kurių jiems buvo pareikšti įtarimai – ikiteisminis tyrimas nutrauktas nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamųjų kaltę dėl nusikalstamų veikų padarymo.

13Aplinkybės, kad UAB „Teranta“ vardu įformintose PVM sąskaitose faktūrose (2005-01-31 GCA Nr. ( - ) 9440 Lt sumai, tame tarpe 1440 Lt PVM, 2005-02-28 GCA Nr. ( - ) 9440 Lt sumai, tame tarpe 1440 Lt PVM, 2005-03-31 GCA Nr. ( - ) 9440 Lt sumai, tame tarpe 1440 Lt PVM, 2005-07-05 GCA Nr. ( - ) 35 400 Lt sumai, tame tarpe 5400 Lt PVM, 2005-07-31 GCA Nr. ( - ) 94 400 Lt sumai, tame tarpe 14 400 Lt PVM) ūkinės operacijos įvyko tarp šiose PVM sąskaitose faktūrose nurodytų ūkio subjektų – UAB „Teranta“ ir UAB „Alsunga“, savaime nepatvirtina atsakovei nepateikti ir jos nevertinti 2010-02-01 Akistatos protokole ir 2010-02-04 įtariamojo papildomos apklausos protokole esantys A. L. parodymai, kurie tiek, kiek susiję su statybos darbų atlikimu, t. y. kas ir kaip juos atliko, yra neinformatyvūs, nepatvirtinti jokiais kitais įrodymais (b. l. 18-24), be to, susiję tik su laikotarpiu nuo 2005-05-12. Įvertinus tai, kad tiek mokestinis patikrinimas, tiek ikiteisminis tyrimas buvo atliekami tuo pat metu, mokesčių administratorius sprendimus priėmė įvertinęs pareiškėjos UAB „Alsunga“ mokestinio patikrinimo metu surinktų įrodymų visumą, jokių naujų aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių administratoriui ir kurios gali turėti įtakos ankstesnio patikrinimo rezultatams, nepaaiškėjo, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pagrįstai nepriėmė sprendimo inicijuoti pakartotinį pareiškėjos UAB „Alsunga“ patikrinimą.

14Netenkinus pareiškėjos skundo, netenkinamas ir prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str., teismas

Nutarė

16pareiškėjos UAB „Alsunga“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai